(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
DÖNEM: 23 CİLT: 64 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ # 78'inci Birleşim 25 Mart 2010 Perşembe (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 693 II. - GELEN KÂĞITLAR 695 m. - YOKLAMALAR 714,715 IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 697,699,701 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI ı 597:698,699:700,701:702 1.- Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı'nın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 697:698 2.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, işsizlik ve ekonomik verilere ilişkin gündem dışı konuşması 699:700 3.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Âşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 37'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 701:702 V. - AÇIKLAMALAR 699,700 1.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkam Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması 699 2.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması 700
Sayfa 2 -
DÖNEM: 23 CİLT: 64 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ # 78'inci Birleşim 25 Mart 2010 Perşembe (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 693 II. - GELEN KÂĞITLAR 695 m. - YOKLAMALAR 714,715 IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 697,699,701 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI ı 597:698,699:700,701:702 1.- Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı'nın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 697:698 2.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, işsizlik ve ekonomik verilere ilişkin gündem dışı konuşması 699:700 3.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Âşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 37'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 701:702 V. - AÇIKLAMALAR 699,700 1.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkam Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması 699 2.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması 700 TBMM B: 78 VI. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) DUYURULAR 1.- Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın yargılanmasına devam edildiğine dair yazının, Anayasa'nın 83 'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin duyuru B) ÖNERGELER 1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un (6/1858) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/196) 2.- Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/195) C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 milletvekilinin, Antalya'daki sel felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639) 2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640) 3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 milletvekilinin, basın özgürlüğü başta olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) MI.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı: 486) 25 . 3 . 2010 Savfa 703 703 703 703 703 703 703:710 703:705 705:707 707:709 709:710 711 711:714 711 711 711 711:714 - 6 9 0 -
Sayfa 3 -
TBMM B: 78 VI. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) DUYURULAR 1.- Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın yargılanmasına devam edildiğine dair yazının, Anayasa'nın 83 'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin duyuru B) ÖNERGELER 1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un (6/1858) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/196) 2.- Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/195) C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 milletvekilinin, Antalya'daki sel felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639) 2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640) 3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 milletvekilinin, basın özgürlüğü başta olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) MI.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı: 486) 25 . 3 . 2010 Savfa 703 703 703 703 703 703 703:710 703:705 705:707 707:709 709:710 711 711:714 711 711 711 711:714 - 6 9 0 - TBMM B: 78 VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Ergenekon davası tutuklularının aldıkları sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/9286) (Ek cevap) 2.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Kırklareli-Lüleburgaz'da düzenli depolama tesisi kurulmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12657) 3.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine, İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12660), (7/12662) 4.- Çankın Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'da muhtarların eksik ödenen maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12664) 5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12666) 6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12670) 7.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12709) 8.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te göç alımından doğan sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı(7/12741) 9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Aliağa'da baraj sularıyla yıkılan bir köprüye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12743) 10.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'da toplu açılış yapılan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12770) 11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitim kurumlan için yapılacak müdür yardımcılığı sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12780) 12.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, sebze fiyatlarının oluşumuna, - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, toplu sulama projelerine ve Gaziantep'te tarımsal ihracat teşvikine, Yapılamayan destekleme ödemelerine, - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, olumsuz hava koşullarının tarım sektörüne etkilerine, 25 . 3 . 2010 - 6 9 1 - Savfa 716 716:725 726:727 728:734 735:736 737:738 739:741 742:744 745:747 748:749 750:752 753:754
Sayfa 4 -
TBMM B: 78 VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Ergenekon davası tutuklularının aldıkları sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/9286) (Ek cevap) 2.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Kırklareli-Lüleburgaz'da düzenli depolama tesisi kurulmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12657) 3.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine, İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12660), (7/12662) 4.- Çankın Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'da muhtarların eksik ödenen maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12664) 5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12666) 6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12670) 7.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12709) 8.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te göç alımından doğan sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı(7/12741) 9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Aliağa'da baraj sularıyla yıkılan bir köprüye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12743) 10.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'da toplu açılış yapılan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12770) 11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitim kurumlan için yapılacak müdür yardımcılığı sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12780) 12.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, sebze fiyatlarının oluşumuna, - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, toplu sulama projelerine ve Gaziantep'te tarımsal ihracat teşvikine, Yapılamayan destekleme ödemelerine, - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, olumsuz hava koşullarının tarım sektörüne etkilerine, 25 . 3 . 2010 - 6 9 1 - Savfa 716 716:725 726:727 728:734 735:736 737:738 739:741 742:744 745:747 748:749 750:752 753:754 TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 Savfa - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da sel ve taşkınlar nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere, Adana'da don nedeniyle zarara uğrayan üreticilere, - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'na, - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, hayvancılık sektörünün desteklenmesine İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12785), (7/12786), (7/12787), (7/12788), (7/12789), (7/12790), (7/12791), (7/12792) 755:772 13.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İvrindi Korucu beldesinde orman alanlarının parsellenip satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12831) 773:776 14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'de tarıma zarar veren farelerle mücadeleye, - Edirne Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, Edirne'de su taşkınının yol açtığı zararın karşılanmasına, - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, bazı illerdeki tarla faresi sorununa, - Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Karacabey ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarına, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12910), (7/12911), (7/12912), (7/12913), 777:784 15.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, özel ağaçlandırma sahalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12943) 785:786 16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sulama birliklerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12945) 787:788 17.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Gördes'teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/13083) 789:791 18.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/13158) 792:794 19.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bazı eski milletvekillerine yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/13161) 795:796 - 6 9 2 -
Sayfa 5 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 Savfa - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da sel ve taşkınlar nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere, Adana'da don nedeniyle zarara uğrayan üreticilere, - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'na, - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, hayvancılık sektörünün desteklenmesine İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12785), (7/12786), (7/12787), (7/12788), (7/12789), (7/12790), (7/12791), (7/12792) 755:772 13.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İvrindi Korucu beldesinde orman alanlarının parsellenip satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12831) 773:776 14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'de tarıma zarar veren farelerle mücadeleye, - Edirne Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, Edirne'de su taşkınının yol açtığı zararın karşılanmasına, - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, bazı illerdeki tarla faresi sorununa, - Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Karacabey ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarına, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12910), (7/12911), (7/12912), (7/12913), 777:784 15.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, özel ağaçlandırma sahalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/12943) 785:786 16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sulama birliklerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12945) 787:788 17.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Gördes'teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/13083) 789:791 18.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/13158) 792:794 19.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bazı eski milletvekillerine yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/13161) 795:796 - 6 9 2 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ TBMM Genel Kurulu saat 13.03'te açılarak dört oturum yaptı. Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun, Nevruz kutlamalarına; Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya'da yaşanan don olayının yol açtığı zararlara, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Malatya'da yaşanan don olayının yol açtığı zararlara; Tunceli milletvekilleri: Kamer Genç, Şerafettin Halis, Malatya'da yaşanan don olayının yol açtığı zararlara ve Elâzığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Tunceli'nin hasar gören ilçe ve köylerinin de afet bölgesi kapsamına alınmasına; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Kura Nehri'nin taşması nedeniyle bazı köylerdeki toprak evlerin yıkıldığına ve Ardahan çiftçisinin hâlen fiğ paralarını alamadığına, İlişkin birer açıklamada bulundular. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, (2/633) esas numaralı Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 15/3/2010 tarihinde, esas komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edildiğine, söz konusu kanun teklifinin esas komisyon olarak komisyonlarının görev alanına girmesi sebebiyle, İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca kendi komisyonlarında görüşülmesinin temini için gereğinin yapılmasına ilişkin tezkeresi okundu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunca da uygun bulunduğundan, bu istemin İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca Başkanlıkça yerine getirildiği Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/635); Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin: Güvenlik güçlerinin toplumsal gösterilerde kullandığı biber gazının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/636), Linç girişimi iddialarının araştırılması (10/637), Devlet sırrı konusunun araştırılması (10/638), Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. - 6 9 3 -
Sayfa 6 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ TBMM Genel Kurulu saat 13.03'te açılarak dört oturum yaptı. Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun, Nevruz kutlamalarına; Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya'da yaşanan don olayının yol açtığı zararlara, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Malatya'da yaşanan don olayının yol açtığı zararlara; Tunceli milletvekilleri: Kamer Genç, Şerafettin Halis, Malatya'da yaşanan don olayının yol açtığı zararlara ve Elâzığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Tunceli'nin hasar gören ilçe ve köylerinin de afet bölgesi kapsamına alınmasına; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Kura Nehri'nin taşması nedeniyle bazı köylerdeki toprak evlerin yıkıldığına ve Ardahan çiftçisinin hâlen fiğ paralarını alamadığına, İlişkin birer açıklamada bulundular. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, (2/633) esas numaralı Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 15/3/2010 tarihinde, esas komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edildiğine, söz konusu kanun teklifinin esas komisyon olarak komisyonlarının görev alanına girmesi sebebiyle, İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca kendi komisyonlarında görüşülmesinin temini için gereğinin yapılmasına ilişkin tezkeresi okundu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunca da uygun bulunduğundan, bu istemin İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca Başkanlıkça yerine getirildiği Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/635); Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin: Güvenlik güçlerinin toplumsal gösterilerde kullandığı biber gazının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/636), Linç girişimi iddialarının araştırılması (10/637), Devlet sırrı konusunun araştırılması (10/638), Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. - 6 9 3 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 3'üncü sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan, Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805, 2/549) (S. Sayısı: 485) elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. 5'inci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun (1/769) (S. Sayısı: 486) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 25 Mart 2010 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 20.02'de son verildi. Sadık YAKUT Başkan Vekili Yaşar TUZUN Gülsen ORHAN Bilecik Van Kâtip Üye Kâtip Üye - 6 9 4 -
Sayfa 7 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 3'üncü sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan, Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805, 2/549) (S. Sayısı: 485) elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. 5'inci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun (1/769) (S. Sayısı: 486) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 25 Mart 2010 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 20.02'de son verildi. Sadık YAKUT Başkan Vekili Yaşar TUZUN Gülsen ORHAN Bilecik Van Kâtip Üye Kâtip Üye - 6 9 4 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 No.: 108 II.- GELEN KÂĞITLAR 25 Mart 2010 Perşembe Tasarı 1.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/837) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2010) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 Milletvekilinin, Antalya'daki sel felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010) 2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010) 3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğü başta olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010) 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, dilencilik yaptırılan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11872) 2.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11874) 3.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12639) 4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Köy Kanunu ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12640) 5.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Paşabahçe-Beykoz İçki Fabrikasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12641) 6.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, valilerle yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12642) - 6 9 5 -
Sayfa 8 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 No.: 108 II.- GELEN KÂĞITLAR 25 Mart 2010 Perşembe Tasarı 1.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/837) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2010) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 Milletvekilinin, Antalya'daki sel felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010) 2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010) 3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğü başta olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010) 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, dilencilik yaptırılan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11872) 2.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11874) 3.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12639) 4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Köy Kanunu ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12640) 5.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Paşabahçe-Beykoz İçki Fabrikasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12641) 6.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, valilerle yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12642) - 6 9 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, yerel yönetimlerin gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12644) 8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, mahalle muhtarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12645) 9.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, TEKEL varlıklarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12649) 10.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12650) 11.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12651) 12.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, su kaynaklarında açılan kum ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12656) 13.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, bir işletme müdürlüğünün alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12658) 14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, BOTAŞ çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12659) 15.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, ASKİ'nin uygulamalarından zarar görecek köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12663) 16.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, İstanbul Üniversitesi Rektörünün makam aracına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12665) 17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Ankara'da açılışı yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12669) 18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12673) 19.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12674) 20.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, satılan kamu mallarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12675) 21.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, Edirne'deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12676) 22.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'deki yolların iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12686) 23.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, TEKEL işçilerinin kıdem tazminatlarının yatırıldığı hesaplara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12687) 24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, yapısal risk taşıyan stadlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12688) 25.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir habere ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12689) - 6 9 6 -
Sayfa 9 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, yerel yönetimlerin gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12644) 8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, mahalle muhtarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12645) 9.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, TEKEL varlıklarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12649) 10.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12650) 11.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12651) 12.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, su kaynaklarında açılan kum ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12656) 13.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, bir işletme müdürlüğünün alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12658) 14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, BOTAŞ çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12659) 15.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, ASKİ'nin uygulamalarından zarar görecek köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12663) 16.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, İstanbul Üniversitesi Rektörünün makam aracına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12665) 17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Ankara'da açılışı yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12669) 18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12673) 19.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12674) 20.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, satılan kamu mallarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12675) 21.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, Edirne'deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12676) 22.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'deki yolların iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12686) 23.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, TEKEL işçilerinin kıdem tazminatlarının yatırıldığı hesaplara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12687) 24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, yapısal risk taşıyan stadlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12688) 25.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir habere ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12689) - 6 9 6 - TBMM B:78 2 5 . 3 . 2010 0 : 1 BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78'inci Birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nerede var Sayın Başkan? Var mı? BAŞKAN - Sayın Anadol, siz sayın lütfen. K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İnsaf, günah! Olmadığı hâlde var demek günah en azından, yalan! BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı'ya aittir. Buyurun Sayın Kabakçı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 1.- Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı 'nın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması MUSTAFA KABAKÇI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 25 Mart 2009 tarihinde elim bir helikopter kazası sonucu kaybettiğimiz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak üzere gündem dışı konuşma almış bulunmaktayım. Bu vesileyle aynı kazada hayatını kaybetmiş olan merhum Erhan Üstündağ'a, merhum Yüksel Yancı'ya, merhum Murat Çetinkaya'ya, İhlas Haber Ajansı Muhabiri merhum İsmail Güneş'e ve Kaptan Pilot merhum Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diler, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, merhum Muhsin Yazıcıoğlu, kendini bir vesileyle yakından tanıyanların bildiği gibi düzgün yaşadı, dürüst oldu, bir ahlak abidesi oldu ve bütün insanların gönlünde taht kurarak ansızın aramızdan ayrıldı. Merhum Millî Şairimiz Mehmet Âkif bir şiirinde şöyle demektedir: "Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince Günler bu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir." İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Âkif gibi merhum Muhsin Yazıcıoğlu da aslında sessiz yaşadı ve Âkif gibi sadece milletin dertleriyle dertlendi, esasında siyaset de bu millet için dert sahibi olmaktı. Hiç şüphesiz ki bu iki karakter abidesi bize şunu anlatmaktadır: Millet, kendi dertleriyle dertlenenleri, kendi dertlerine derman olmak isteyenleri ve kendisi gibi olanları kabirlere değil, gönüllerindeki ebedi makamlara defnetmiştir. Nitekim, merhum Mehmet Âkif de Muhsin Yazıcıoğlu da milletin müdafii olmanın mükâfatını daima rahmetle, minnetle anılarak almışlardır ve milletin gönlündeki ebediyet makamına, o temiz gül bahçesine hicret etmişlerdir. - 6 9 7 - 25 Mart 2010 Perşembe BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 13.00 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Gülsen ORHAN (Van)
Sayfa 10 -
TBMM B:78 2 5 . 3 . 2010 0 : 1 BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78'inci Birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nerede var Sayın Başkan? Var mı? BAŞKAN - Sayın Anadol, siz sayın lütfen. K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İnsaf, günah! Olmadığı hâlde var demek günah en azından, yalan! BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı'ya aittir. Buyurun Sayın Kabakçı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 1.- Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı 'nın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması MUSTAFA KABAKÇI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 25 Mart 2009 tarihinde elim bir helikopter kazası sonucu kaybettiğimiz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak üzere gündem dışı konuşma almış bulunmaktayım. Bu vesileyle aynı kazada hayatını kaybetmiş olan merhum Erhan Üstündağ'a, merhum Yüksel Yancı'ya, merhum Murat Çetinkaya'ya, İhlas Haber Ajansı Muhabiri merhum İsmail Güneş'e ve Kaptan Pilot merhum Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diler, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, merhum Muhsin Yazıcıoğlu, kendini bir vesileyle yakından tanıyanların bildiği gibi düzgün yaşadı, dürüst oldu, bir ahlak abidesi oldu ve bütün insanların gönlünde taht kurarak ansızın aramızdan ayrıldı. Merhum Millî Şairimiz Mehmet Âkif bir şiirinde şöyle demektedir: "Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince Günler bu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir." İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Âkif gibi merhum Muhsin Yazıcıoğlu da aslında sessiz yaşadı ve Âkif gibi sadece milletin dertleriyle dertlendi, esasında siyaset de bu millet için dert sahibi olmaktı. Hiç şüphesiz ki bu iki karakter abidesi bize şunu anlatmaktadır: Millet, kendi dertleriyle dertlenenleri, kendi dertlerine derman olmak isteyenleri ve kendisi gibi olanları kabirlere değil, gönüllerindeki ebedi makamlara defnetmiştir. Nitekim, merhum Mehmet Âkif de Muhsin Yazıcıoğlu da milletin müdafii olmanın mükâfatını daima rahmetle, minnetle anılarak almışlardır ve milletin gönlündeki ebediyet makamına, o temiz gül bahçesine hicret etmişlerdir. - 6 9 7 - 25 Mart 2010 Perşembe BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 13.00 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Gülsen ORHAN (Van) TBMM B:78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 6 9 8 - "Anlarsın bu âlem gerçekte bir serapmış." diyen Muhsin Yazıcıoğlu, Cihan Yenişehirlioğlu isimli bir dostunun vefatı üzerine 19 Aralık 1997 günü Ankara Hastanesi morgunda ölümü şöyle şiirleştirmiştir: "Ölüme düğün demiş Mevlânâ; Cihan'a diyecek söz mü kaldı? / Sermest olmuş koşarken; Mevlâ'ya Hûve'l- Baki, hoş sadâ kaldı." Siyasi hayatında hep ideallerini öne alan ve hep sahada kalan bir kişiliği vardı. Siyaseti idealleri uğruna yaptı ve siyaset yaparken de hep temiz kaldı. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu vesileyle bir konuya da değinmek istiyorum: Türk siyaseti bugüne kadar çok sayıda önemli ismi çeşitli kazalarda kaybetti. Bunların başında, 1993'te aramızdan ayrılan Devlet Bakanı Adnan Kahveci, eski bakanlardan Mustafa Taşar, ANAP'lı Mümin Gençoğlu, Fazilet Partisinden Bedri İncetahtacı, MHP'li Çanakkale Milletvekili Sıtkı Turan, CHP'li Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz, MHP'den İstanbul Milletvekili Mehmet Cihat Özönder, isimlerini sayabildiğim ve çeşitli kazalarda aramızdan ayrılan merhum milletvekili arkadaşlarımızdı. Bu arkadaşlarımız, seçim bölgelerinde hizmet etmek üzere yolculuk yaparken Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardır. Siyaset yapmanın zorluğunu gösteren bu tablo ibretle incelenmeli ve nedenleri araştırılmalıdır. Yoğun tempo, yorgunluk, stres sebebiyle sağlıksız şartlarda yolculuk yapan siyasetçilerimizin kamuoyu önünde sadece maddi yönleriyle eleştirilmeleri düşünülmelidir. Türkiye genelinde 47'nci sırada bulunan maaşları ile sürekli gündeme gelmelerinin büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aramızdan ayrılmış olan bu kardeşlerimizin hatıralarına ve geride bıraktıklarına Meclisimizin sahip çıkmasının hepimizin boynuna borç olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlarım, milletimizin varlığı, dirliği için çaba harcamış, haklının ve doğrunun yanında yer almayı kendisine amaç edinmiş bir siyaset adamının vefatı taraflı tarafsız tüm vatandaşlarımızı üzmüştür. Demokrasiden yana taraf olmuş, halkın iradesinin önemini her fırsatta vurgulamış, başarılı ve örnek bir siyaset adamı merhum Yazıcığolu... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. MUSTAFA KABAKÇI (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. .. .genç nesillere bu tavrıyla örnek olmuştur ve olacaktır da. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 19,20 ve 23'üncü Dönem Sivas Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aziz milletimize hizmet etmiştir. Bir şiiri ile konuşmamı tamamlıyorum. En sonunda rahmetli Muhsin Başkan diyor ki: "Ben sonsuzluğu düşünüyorum/Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum/Durun, kapanmayın pencerelerim/Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum." Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kabakçı. Sayın Kılıç, söz talebiniz var ama bu konuyla ilgili mi? SUAT KILIÇ (Samsun) - Evet bu konuyla ilgili. BAŞKAN - Buyurun, kısa bir süre.
Sayfa 11 -
TBMM B:78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 6 9 8 - "Anlarsın bu âlem gerçekte bir serapmış." diyen Muhsin Yazıcıoğlu, Cihan Yenişehirlioğlu isimli bir dostunun vefatı üzerine 19 Aralık 1997 günü Ankara Hastanesi morgunda ölümü şöyle şiirleştirmiştir: "Ölüme düğün demiş Mevlânâ; Cihan'a diyecek söz mü kaldı? / Sermest olmuş koşarken; Mevlâ'ya Hûve'l- Baki, hoş sadâ kaldı." Siyasi hayatında hep ideallerini öne alan ve hep sahada kalan bir kişiliği vardı. Siyaseti idealleri uğruna yaptı ve siyaset yaparken de hep temiz kaldı. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu vesileyle bir konuya da değinmek istiyorum: Türk siyaseti bugüne kadar çok sayıda önemli ismi çeşitli kazalarda kaybetti. Bunların başında, 1993'te aramızdan ayrılan Devlet Bakanı Adnan Kahveci, eski bakanlardan Mustafa Taşar, ANAP'lı Mümin Gençoğlu, Fazilet Partisinden Bedri İncetahtacı, MHP'li Çanakkale Milletvekili Sıtkı Turan, CHP'li Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz, MHP'den İstanbul Milletvekili Mehmet Cihat Özönder, isimlerini sayabildiğim ve çeşitli kazalarda aramızdan ayrılan merhum milletvekili arkadaşlarımızdı. Bu arkadaşlarımız, seçim bölgelerinde hizmet etmek üzere yolculuk yaparken Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardır. Siyaset yapmanın zorluğunu gösteren bu tablo ibretle incelenmeli ve nedenleri araştırılmalıdır. Yoğun tempo, yorgunluk, stres sebebiyle sağlıksız şartlarda yolculuk yapan siyasetçilerimizin kamuoyu önünde sadece maddi yönleriyle eleştirilmeleri düşünülmelidir. Türkiye genelinde 47'nci sırada bulunan maaşları ile sürekli gündeme gelmelerinin büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aramızdan ayrılmış olan bu kardeşlerimizin hatıralarına ve geride bıraktıklarına Meclisimizin sahip çıkmasının hepimizin boynuna borç olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlarım, milletimizin varlığı, dirliği için çaba harcamış, haklının ve doğrunun yanında yer almayı kendisine amaç edinmiş bir siyaset adamının vefatı taraflı tarafsız tüm vatandaşlarımızı üzmüştür. Demokrasiden yana taraf olmuş, halkın iradesinin önemini her fırsatta vurgulamış, başarılı ve örnek bir siyaset adamı merhum Yazıcığolu... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. MUSTAFA KABAKÇI (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. .. .genç nesillere bu tavrıyla örnek olmuştur ve olacaktır da. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 19,20 ve 23'üncü Dönem Sivas Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aziz milletimize hizmet etmiştir. Bir şiiri ile konuşmamı tamamlıyorum. En sonunda rahmetli Muhsin Başkan diyor ki: "Ben sonsuzluğu düşünüyorum/Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum/Durun, kapanmayın pencerelerim/Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum." Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kabakçı. Sayın Kılıç, söz talebiniz var ama bu konuyla ilgili mi? SUAT KILIÇ (Samsun) - Evet bu konuyla ilgili. BAŞKAN - Buyurun, kısa bir süre. TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 V.- AÇIKLAMALAR /.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç 'ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması SUAT KILIÇ (Samsun) - Saygıdeğer Başkanım, çok saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu siyasi ve insani kişiliğiyle Türk siyasetine ve devlet hayatına emsal teşkil eden örnek bir şahsiyetti. Kaybı milletimiz açısından ve kendi partisi camiası açısından fevkalade önemli ve büyük bir kayıptır. Vefatının birinci seneyi devriyesinde merhum Yazıcıoğlu'na bir kez daha Allah'tan gani gani rahmet temenni ediyorum ve bir kez daha aile efradına, partili arkadaşlarına ve yol arkadaşlarına sabır ve başsağlığı temennimi yineliyorum. Türk siyasetine örnek teşkil eden kişiliği, fikirleri ve şahsiyetli duruşu bundan sonra da Türk siyasi hayatında takdir edilmeye devam edecektir. Kendisine ve onun şahsında görevi başındayken hayata değişik nedenlerle veda eden bütün siyaset adamlarına ve Parlamentomuzun değerli üyelerine de Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. Gündem dışı ikinci söz, ülkemizdeki işsizlik ve ekonomik veriler konusunda söz isteyen Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'e aittir. Buyurun Sayın Homriş. (MHP sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 2.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, işsizlik ve ekonomik verilere ilişkin gündem dışı konuşması H. HAMİT HOMRİŞ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün, burada, Türkiye'nin asıl gündemi olan ekonomik veriler ve işsizlik üzerine gündem dışı söz almış bulunmaktayım ancak ne var ki AKP Hükümeti gerçek gündemi değiştirmek için elinden gelen her türlü gayreti göstermektedir. Bakınız, halkımızın durumunun nasıl olduğunu, millî gelirinin nasıl hayalî rakamlarla 10 bin dolarlara çıkarıldığını 2 Şubat 2010 Merkez Bankasının araştırmalar listesi açıklamaktadır: Bireysel tüketici kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 677.079 kişiye yükseliyor, bir yıl önce aynı sayı 451.392 kişi. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 1 milyon 343 bin kişiye yükseliyor, bir önceki yıl aynı sayı 640 bin kişi. Konut, taşıt gibi tüketici kredileri ile kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin toplamı bir yılda tam 2 kat artmıştır. Bir yıl önce tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 1 milyon 92 bin kişiyken, şimdi bu borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı 2 milyon 21 bin kişiye ulaşmıştır. 27 Ocak 2006'da ödenemeyen tüketici kredi miktarının 226 milyon lira, dört yıl sonra 29 Ocak 2010 tarihi itibarıyla ödenemeyen tüketici kredi miktarının 8 milyar 263 milyon lira olduğunu araştırmalar sonucunda görmekteyiz. İşsizlik yüzde 14 olarak açıklandı. Genç işsizlerde bu oran yüzde 24'lere gelmiştir. 3 milyon 500 bin kişi resmî işsizdir. Gerçek rakamlarla işsizliğin 7 milyon kişi olduğu bilinmektedir. Çalışabilecek durumda olan her 4 gençten l ' i işsizdir. Nüfusun yüzde 20'si, yani 15 milyon kişi yoksul, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların sayısı ise 3 milyon kişidir. AKP Hükümeti döneminde, cumhuriyet tarihinin çok partili döneme geçtikten sonra yani 1950 yılından bu yana son altmış yılın en büyük küçülmesi yüzde 14,7'yle yaşanmaktadır, yaşanmıştır. - 6 9 9 -
Sayfa 12 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 V.- AÇIKLAMALAR /.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç 'ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması SUAT KILIÇ (Samsun) - Saygıdeğer Başkanım, çok saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu siyasi ve insani kişiliğiyle Türk siyasetine ve devlet hayatına emsal teşkil eden örnek bir şahsiyetti. Kaybı milletimiz açısından ve kendi partisi camiası açısından fevkalade önemli ve büyük bir kayıptır. Vefatının birinci seneyi devriyesinde merhum Yazıcıoğlu'na bir kez daha Allah'tan gani gani rahmet temenni ediyorum ve bir kez daha aile efradına, partili arkadaşlarına ve yol arkadaşlarına sabır ve başsağlığı temennimi yineliyorum. Türk siyasetine örnek teşkil eden kişiliği, fikirleri ve şahsiyetli duruşu bundan sonra da Türk siyasi hayatında takdir edilmeye devam edecektir. Kendisine ve onun şahsında görevi başındayken hayata değişik nedenlerle veda eden bütün siyaset adamlarına ve Parlamentomuzun değerli üyelerine de Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. Gündem dışı ikinci söz, ülkemizdeki işsizlik ve ekonomik veriler konusunda söz isteyen Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'e aittir. Buyurun Sayın Homriş. (MHP sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 2.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, işsizlik ve ekonomik verilere ilişkin gündem dışı konuşması H. HAMİT HOMRİŞ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün, burada, Türkiye'nin asıl gündemi olan ekonomik veriler ve işsizlik üzerine gündem dışı söz almış bulunmaktayım ancak ne var ki AKP Hükümeti gerçek gündemi değiştirmek için elinden gelen her türlü gayreti göstermektedir. Bakınız, halkımızın durumunun nasıl olduğunu, millî gelirinin nasıl hayalî rakamlarla 10 bin dolarlara çıkarıldığını 2 Şubat 2010 Merkez Bankasının araştırmalar listesi açıklamaktadır: Bireysel tüketici kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 677.079 kişiye yükseliyor, bir yıl önce aynı sayı 451.392 kişi. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 1 milyon 343 bin kişiye yükseliyor, bir önceki yıl aynı sayı 640 bin kişi. Konut, taşıt gibi tüketici kredileri ile kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin toplamı bir yılda tam 2 kat artmıştır. Bir yıl önce tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 1 milyon 92 bin kişiyken, şimdi bu borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı 2 milyon 21 bin kişiye ulaşmıştır. 27 Ocak 2006'da ödenemeyen tüketici kredi miktarının 226 milyon lira, dört yıl sonra 29 Ocak 2010 tarihi itibarıyla ödenemeyen tüketici kredi miktarının 8 milyar 263 milyon lira olduğunu araştırmalar sonucunda görmekteyiz. İşsizlik yüzde 14 olarak açıklandı. Genç işsizlerde bu oran yüzde 24'lere gelmiştir. 3 milyon 500 bin kişi resmî işsizdir. Gerçek rakamlarla işsizliğin 7 milyon kişi olduğu bilinmektedir. Çalışabilecek durumda olan her 4 gençten l ' i işsizdir. Nüfusun yüzde 20'si, yani 15 milyon kişi yoksul, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların sayısı ise 3 milyon kişidir. AKP Hükümeti döneminde, cumhuriyet tarihinin çok partili döneme geçtikten sonra yani 1950 yılından bu yana son altmış yılın en büyük küçülmesi yüzde 14,7'yle yaşanmaktadır, yaşanmıştır. - 6 9 9 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 - 7 0 0 - Ancak, AKP Hükümeti rakamlarla oynayarak her şeyi tozpembe göstermeye çalışmaktadır. Eğer ekonomi iyiyse rakamlar bizi mutlu etmelidir ama durumun böyle olmadığı açıktır. Hakikaten büyük şirketlerin ve bankaların kazançlarına baktığımızda tablo pembe görünmektedir. Demek ki dünya krizle boğuşurken bizim işimiz tıkırında! Besbelli birileri kazanıyor. Kim bunlar? Hısım, akraba ve yandaşlar! Peki, ya diğerleri? Onlar kaybediyor. Rakamlar, bize, sürdürülen iktisadi politikaların küçük bir zümrenin mi yoksa toplumsal merkez dediğimiz orta sınıf ve yoksulların mı lehine düzenlenip uygulandığına ilişkin açık bir fikir vermektedir. Bu rakamlar insanların çektiği ekonomik sıkıntıyı bas bas bağırmaktadır. İnsanlar aldıkları kredileri ve kredi kart borçlarını ödeyemiyor. Son iki yılın karşılaştırması bir yana, bu dökümü hele de bu Hükümetin 2002'de iktidara geldiği dönemden bu yana yaparsak sekiz yılda nereden nereye geldiğimiz çok daha netleşmektedir. Bu iktidar maalesef herkesle ve her kesimle kavgalıdır; yargıyla, orduyla, basınla, muhalefetle, işçiyle, memurla, çiftçiyle kavgalıdır. Gözden kaçırılmaması icap eden bir konu ise bugün Türkiye'yi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisinin, Yüksek Mahkeme kararıyla, laiklik karşıtı eylemlerden ceza almış bir parti olmasıdır, yani sabıkası vardır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Daha neler. H. HAMİT HOMRİŞ (Devamla) - Ama bu iktidar için herkes kötüdür, sadece kendileri sütten çıkmış ak kaşıktırlar, ama yaklaşan seçimler sonrası oluşacak Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında kimin ak kimin kara olduğuna Yüce Divan karar verecektir. Saygılar sunuyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Homriş. MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Muhsin Yazıcıoğlu'nu unuttunuz herhalde. Muhsin Yazıcıoğlu'nu hatırlamadınız galiba. BAŞKAN - Sayın Yerlikaya, söz talebiniz var. Hangi konuyla ilgili? HAMZA YERLİKAYA (Sivas) - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüyle ilgili. BAŞKAN - Buyurun. V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 2.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya 'nın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması HAMZA YERLİKAYA (Sivas) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bugün, bildiğimiz üzere, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun birinci ölüm yıl dönümü. Bu münasebetle, Türk siyaseti, tarihinin en centilmen, en yiğit, en babayiğit siyasi adamını, siyasi insanını, hemşehrimizi kaybetmiştir. Ben, Sivas'ımızın, ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Bu acıları bir daha Cenabıhak yaşatmasın diyor, ailesine ve Büyük Birlik camiasına baş sağlığı diliyorum, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yerlikaya. Gündem dışı üçüncü söz, Âşık Veysel'in ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'e aittir. Buyurun Sayın Özdemir. (CHP sıralarından alkışlar)
Sayfa 13 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 - 7 0 0 - Ancak, AKP Hükümeti rakamlarla oynayarak her şeyi tozpembe göstermeye çalışmaktadır. Eğer ekonomi iyiyse rakamlar bizi mutlu etmelidir ama durumun böyle olmadığı açıktır. Hakikaten büyük şirketlerin ve bankaların kazançlarına baktığımızda tablo pembe görünmektedir. Demek ki dünya krizle boğuşurken bizim işimiz tıkırında! Besbelli birileri kazanıyor. Kim bunlar? Hısım, akraba ve yandaşlar! Peki, ya diğerleri? Onlar kaybediyor. Rakamlar, bize, sürdürülen iktisadi politikaların küçük bir zümrenin mi yoksa toplumsal merkez dediğimiz orta sınıf ve yoksulların mı lehine düzenlenip uygulandığına ilişkin açık bir fikir vermektedir. Bu rakamlar insanların çektiği ekonomik sıkıntıyı bas bas bağırmaktadır. İnsanlar aldıkları kredileri ve kredi kart borçlarını ödeyemiyor. Son iki yılın karşılaştırması bir yana, bu dökümü hele de bu Hükümetin 2002'de iktidara geldiği dönemden bu yana yaparsak sekiz yılda nereden nereye geldiğimiz çok daha netleşmektedir. Bu iktidar maalesef herkesle ve her kesimle kavgalıdır; yargıyla, orduyla, basınla, muhalefetle, işçiyle, memurla, çiftçiyle kavgalıdır. Gözden kaçırılmaması icap eden bir konu ise bugün Türkiye'yi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisinin, Yüksek Mahkeme kararıyla, laiklik karşıtı eylemlerden ceza almış bir parti olmasıdır, yani sabıkası vardır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Daha neler. H. HAMİT HOMRİŞ (Devamla) - Ama bu iktidar için herkes kötüdür, sadece kendileri sütten çıkmış ak kaşıktırlar, ama yaklaşan seçimler sonrası oluşacak Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında kimin ak kimin kara olduğuna Yüce Divan karar verecektir. Saygılar sunuyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Homriş. MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Muhsin Yazıcıoğlu'nu unuttunuz herhalde. Muhsin Yazıcıoğlu'nu hatırlamadınız galiba. BAŞKAN - Sayın Yerlikaya, söz talebiniz var. Hangi konuyla ilgili? HAMZA YERLİKAYA (Sivas) - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüyle ilgili. BAŞKAN - Buyurun. V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 2.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya 'nın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması HAMZA YERLİKAYA (Sivas) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bugün, bildiğimiz üzere, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun birinci ölüm yıl dönümü. Bu münasebetle, Türk siyaseti, tarihinin en centilmen, en yiğit, en babayiğit siyasi adamını, siyasi insanını, hemşehrimizi kaybetmiştir. Ben, Sivas'ımızın, ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Bu acıları bir daha Cenabıhak yaşatmasın diyor, ailesine ve Büyük Birlik camiasına baş sağlığı diliyorum, saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yerlikaya. Gündem dışı üçüncü söz, Âşık Veysel'in ölüm yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'e aittir. Buyurun Sayın Özdemir. (CHP sıralarından alkışlar) TBMM B:78 2 5 . 3 . 2010 0 : 1 - 7 0 1 - IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 3.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 37'nciyıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük halk ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu'nun 37'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bana bu fırsatı veren Sayın Başkana teşekkür ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, beş dakikalık bir süre içerisinde Âşık Veysel'in hayatını, felsefesini, şiirlerini anlatmanın olanağı yoktur ama tek cümleyle ifade etmek gerekirse, Âşık Veysel, cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği en büyük halk şairlerinden bir tanesidir. Âşık Veysel, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir. Yaşadığı yıllar, bulunduğu koşullar nedeniyle herhangi bir öğrenim görmemiş, daha da önemlisi, dünyayı görememiş olmasına rağmen, içinde yaşadığı Alevi Bektaşi kültürü, onun yetişmesinde, hayata bakış açısında ve felsefesinde en önemli etken olmuştur. Hazreti Mevlânâ'nın, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın öğretileriyle yetişmiş, insan sevgisini, hoşgörüyü her şeyin üstünde tutan bir felsefeyle yoğrulmuştur Âşık Veysel. Âşık Veysel yaşadığı süreçte başkaca ozanlardan da etkilenmiştir. Tabii, en çok etkilendiği ozanların başında, yine Sivaslı bir halk ozanı olan Ruhsati'den etkilenmiştir Âşık Veysel. "Daha senden başka âşık mı yoktur, Nedir bu telaşın ey deli gönül? Hele düşün, devr-i Âdem'den beri Neler gelmiş geçmiş, say deli gönül. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruhsati, dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül." diyen Ruhsati'den etkilenmemek mümkün mü? Değerli arkadaşlarım, Âşık Veysel ülke kalkınması için çalışmanın önemine, gerektiğine inanır. Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmesi, tarımda, sanayide atılım yapabilmesi için ülke insanının gaflet uykusundan uyanmasını ister. Birlik içinde olunmasını, cehaletten kurtulunmasını, bunun için de okumaya ve okutmaya önem verilmesini arzular Veysel. Yine, Âşık Veysel'e günümüzde daha da önem kazandıran bir başka özelliği, onun cumhuriyetle birlikte başlayan uluslaşma sürecimize verdiği önemdir. Son yıllarda ve günümüzde tartışılmakta olan "uluslaşma, ulus olma" Aşık Veysel'in başlıca konuları arasındadır. Âşık Veysel, günümüzde egemen kılınmak istenen alt kimliklere dayanan farklılıkları abartan aynştırmacı anlayışı şiddetle reddeder. Birleştiricilikten yanadır Âşık Veysel. Şiirinde: "Kürt'ü Türk'ü ve Çerkeş'i Hep Adem'in oğlu kızı Beraberce şehit gazi Yanlış var mı ve neresi? Yezit nedir, ne kızılbaş Değil miyiz hep bir kardaş Bizi yakar bizim ateş Söndürmektir tek çaresi." der Âşık Veysel.
Sayfa 14 -
TBMM B:78 2 5 . 3 . 2010 0 : 1 - 7 0 1 - IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 3.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 37'nciyıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük halk ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu'nun 37'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bana bu fırsatı veren Sayın Başkana teşekkür ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, beş dakikalık bir süre içerisinde Âşık Veysel'in hayatını, felsefesini, şiirlerini anlatmanın olanağı yoktur ama tek cümleyle ifade etmek gerekirse, Âşık Veysel, cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği en büyük halk şairlerinden bir tanesidir. Âşık Veysel, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir. Yaşadığı yıllar, bulunduğu koşullar nedeniyle herhangi bir öğrenim görmemiş, daha da önemlisi, dünyayı görememiş olmasına rağmen, içinde yaşadığı Alevi Bektaşi kültürü, onun yetişmesinde, hayata bakış açısında ve felsefesinde en önemli etken olmuştur. Hazreti Mevlânâ'nın, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın öğretileriyle yetişmiş, insan sevgisini, hoşgörüyü her şeyin üstünde tutan bir felsefeyle yoğrulmuştur Âşık Veysel. Âşık Veysel yaşadığı süreçte başkaca ozanlardan da etkilenmiştir. Tabii, en çok etkilendiği ozanların başında, yine Sivaslı bir halk ozanı olan Ruhsati'den etkilenmiştir Âşık Veysel. "Daha senden başka âşık mı yoktur, Nedir bu telaşın ey deli gönül? Hele düşün, devr-i Âdem'den beri Neler gelmiş geçmiş, say deli gönül. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruhsati, dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül." diyen Ruhsati'den etkilenmemek mümkün mü? Değerli arkadaşlarım, Âşık Veysel ülke kalkınması için çalışmanın önemine, gerektiğine inanır. Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmesi, tarımda, sanayide atılım yapabilmesi için ülke insanının gaflet uykusundan uyanmasını ister. Birlik içinde olunmasını, cehaletten kurtulunmasını, bunun için de okumaya ve okutmaya önem verilmesini arzular Veysel. Yine, Âşık Veysel'e günümüzde daha da önem kazandıran bir başka özelliği, onun cumhuriyetle birlikte başlayan uluslaşma sürecimize verdiği önemdir. Son yıllarda ve günümüzde tartışılmakta olan "uluslaşma, ulus olma" Aşık Veysel'in başlıca konuları arasındadır. Âşık Veysel, günümüzde egemen kılınmak istenen alt kimliklere dayanan farklılıkları abartan aynştırmacı anlayışı şiddetle reddeder. Birleştiricilikten yanadır Âşık Veysel. Şiirinde: "Kürt'ü Türk'ü ve Çerkeş'i Hep Adem'in oğlu kızı Beraberce şehit gazi Yanlış var mı ve neresi? Yezit nedir, ne kızılbaş Değil miyiz hep bir kardaş Bizi yakar bizim ateş Söndürmektir tek çaresi." der Âşık Veysel. TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 - 7 0 2 - Ve yine Âşık Veysel'de, ülke, cumhuriyet ve Atatürk sevgisi bir aradadır. Şu sözleri çok önemlidir Veysel'in: "Yürüyelim Atatürk'ün izine, boş verelim bozguncunun sözüne." diyen bir anlayıştadır Veysel. Veysel derin bir felsefeye sahiptir değerli arkadaşlarım. "Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece." diyen Veysel, bir başka dörtlüğünde: "Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa." diyerek, fikir farklılarının olacağını, ama bunun bir ayrışma sebebi olmaması gerektiğinin altını çizmiştir. "Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım boşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır" diyen Veysel, tam da -belki tesadüf, güzel bir tesadüf- yari olan kara toprakla bir tesadüf eseri 21 Mart 1973'te bir Nevruz Bayramı'nda bütünleşmiştir. Değerli arkadaşlarım, Nazım Hikmet'in söylediği gibi, Veysel Anadolu'da bir köy mezarlığında yatıyor. Doğup büyüdüğü topraklarda, Sivas'ın Sivrialan köyünde yatmaktadır Âşık Veysel. Dostlarından son talebi vardır Âşık Veysel'in. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurun. MALİK ECDER ÖZDEMİR (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tabii, Veysel'in başkaca talepleri var ama son şiirinde, "Ben giderim adım kalır, Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak, Tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, Dostlar beni hatırlasın." diyen büyük ustayı kucak dolusu sevgiyle, özlemle yâd ediyorum. Diliyor ve umuyordum ki Âşık Veysel'in ölüm yıl dönümünde en azından ilgili Bakan, Sayın Başbakan, iktidardan bir ses çıkıp Âşık Veysel'i yâd etsin isterdim. Tam da bugünde, en çok ihtiyaç duyduğumuz, Âşık Veysel'in bize öğrettiği birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin tartışılmaya açıldığı bu dönemde Âşık Veysel'in iktidar tarafından hatırlanmasını talep ederdim. Çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) SUAT KILIÇ (Samsun) - Sayın Başbakan grup konuşmasında rahmetle yâd etti büyük üstadımızı. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir. Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Sayfa 15 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 - 7 0 2 - Ve yine Âşık Veysel'de, ülke, cumhuriyet ve Atatürk sevgisi bir aradadır. Şu sözleri çok önemlidir Veysel'in: "Yürüyelim Atatürk'ün izine, boş verelim bozguncunun sözüne." diyen bir anlayıştadır Veysel. Veysel derin bir felsefeye sahiptir değerli arkadaşlarım. "Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece." diyen Veysel, bir başka dörtlüğünde: "Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa." diyerek, fikir farklılarının olacağını, ama bunun bir ayrışma sebebi olmaması gerektiğinin altını çizmiştir. "Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım boşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır" diyen Veysel, tam da -belki tesadüf, güzel bir tesadüf- yari olan kara toprakla bir tesadüf eseri 21 Mart 1973'te bir Nevruz Bayramı'nda bütünleşmiştir. Değerli arkadaşlarım, Nazım Hikmet'in söylediği gibi, Veysel Anadolu'da bir köy mezarlığında yatıyor. Doğup büyüdüğü topraklarda, Sivas'ın Sivrialan köyünde yatmaktadır Âşık Veysel. Dostlarından son talebi vardır Âşık Veysel'in. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurun. MALİK ECDER ÖZDEMİR (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tabii, Veysel'in başkaca talepleri var ama son şiirinde, "Ben giderim adım kalır, Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak, Tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, Dostlar beni hatırlasın." diyen büyük ustayı kucak dolusu sevgiyle, özlemle yâd ediyorum. Diliyor ve umuyordum ki Âşık Veysel'in ölüm yıl dönümünde en azından ilgili Bakan, Sayın Başbakan, iktidardan bir ses çıkıp Âşık Veysel'i yâd etsin isterdim. Tam da bugünde, en çok ihtiyaç duyduğumuz, Âşık Veysel'in bize öğrettiği birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin tartışılmaya açıldığı bu dönemde Âşık Veysel'in iktidar tarafından hatırlanmasını talep ederdim. Çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) SUAT KILIÇ (Samsun) - Sayın Başbakan grup konuşmasında rahmetle yâd etti büyük üstadımızı. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir. Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 - 7 0 3 - VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) DUYURULAR 1.- Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, Mardin Milletvekili Emine Ayna 'nın yargılanmasına devam edildiğine dair yazının, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin duyuru BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/12/2009 tarihli ve 2008/214 numaralı yazısıyla Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın yargılanmasına devam edildiği, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği bildirilmiştir. Bilgilerinize sunulur. Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum: B) ÖNERGELER /.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy 'un (6/1858) esas numaralı sözlü soru­ sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/196) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gündemin Sözlü Sorular Kısmının 543. sırasında yer alan (6/1858) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Akif Paksoy Kahramanmaraş BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. Komisyondan istifa tezkeresi vardır, okutuyorum: 2.- Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğanın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/195) 24/03/2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 23 Mart 2010 tarihinde toplanan AK PARTİ Müşterek Disiplin Kurulu şahsımla ilgili 4 ay Partiden uzaklaştırma cezası vermiştir. Bu şartlar altında üyesi bulunduğum Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda Ak Partiyi 4 ay süreyle temsil imkânım kalmamıştır. Bu nedenle ilgili komisyondan istifa ediyor, saygılar sunuyorum. Avni Doğan Kahramanmaraş BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 milletvekilinin, Antalya 'daki sel felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Son aylarda art arda meydana gelen ve ciddi hasarlarla atlattığımız sel felaketlerinin ve sonuçlarının göstermiş olduğu vahim durum, Antalya'da yaşanan sel felaketi ile bir kez daha kendini göstermiştir. "Antalya ilinde meydana gelen sel felaketinin nedenleri, selden önce alınması gereken tedbirlerin ne kadarının hayata geçirildiği, sel esnasında ve sonrasında yapılması gereken sosyal ve kamusal
Sayfa 16 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 - 7 0 3 - VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) DUYURULAR 1.- Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, Mardin Milletvekili Emine Ayna 'nın yargılanmasına devam edildiğine dair yazının, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin duyuru BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/12/2009 tarihli ve 2008/214 numaralı yazısıyla Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın yargılanmasına devam edildiği, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği bildirilmiştir. Bilgilerinize sunulur. Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum: B) ÖNERGELER /.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy 'un (6/1858) esas numaralı sözlü soru­ sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/196) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gündemin Sözlü Sorular Kısmının 543. sırasında yer alan (6/1858) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Akif Paksoy Kahramanmaraş BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. Komisyondan istifa tezkeresi vardır, okutuyorum: 2.- Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğanın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/195) 24/03/2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 23 Mart 2010 tarihinde toplanan AK PARTİ Müşterek Disiplin Kurulu şahsımla ilgili 4 ay Partiden uzaklaştırma cezası vermiştir. Bu şartlar altında üyesi bulunduğum Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda Ak Partiyi 4 ay süreyle temsil imkânım kalmamıştır. Bu nedenle ilgili komisyondan istifa ediyor, saygılar sunuyorum. Avni Doğan Kahramanmaraş BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 milletvekilinin, Antalya 'daki sel felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Son aylarda art arda meydana gelen ve ciddi hasarlarla atlattığımız sel felaketlerinin ve sonuçlarının göstermiş olduğu vahim durum, Antalya'da yaşanan sel felaketi ile bir kez daha kendini göstermiştir. "Antalya ilinde meydana gelen sel felaketinin nedenleri, selden önce alınması gereken tedbirlerin ne kadarının hayata geçirildiği, sel esnasında ve sonrasında yapılması gereken sosyal ve kamusal TBMM B:78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 1) Hüseyin Yıldız (Antalya) 2) Necati Özensoy (Bursa) 3) Ali Uzunırmak (Aydın) 4) Tunca Toskay (Antalya) 5) Oktay Vural (İzmir) 6) Cemaleddin Uslu (Edirne) 7) Mümin İnan (Niğde) 8) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 9) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 10) Ahmet Orhan (Manisa) 11) Hasan Çalış (Karaman) 12) Beytullah Asil (Eskişehir) 13) Reşat Doğru (Tokat) 14) Mustafa Enöz (Manisa) 15) Kadir Ural (Mersin) 16) Rıdvan Yalçın (Ordu) 17) Behiç Çelik (Mersin) 18) Erkan Akçay (Manisa) 19) Hasan Özdemir (Gaziantep) 20) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 21) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 22) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 23) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 24) Mehmet Günal (Antalya) Gerekçe: Ülkemizde sık görülen doğal tehlikelerin başında, sel olayları gelmektedir. Önemli can ve mal kaybına neden olan ve değişik nedenlerle oluşan sel, ülkemizin hızla değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik yapısı içinde daha da etkili olmakta, büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığı afete dönüşmektedir. Antalya'da 7 Şubat Pazar gecesi başlayan fırtına ve yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 4 vatandaşımız ölmüş, evler ve tarım alanları su altında kalmış, köprüler çökmüş, özellikle köy yollan önemli ölçüde tahrip olmuştur. Şiddetli yağışlar sonunda Antalya ilimizde kırk dokuz yerleşim biriminde, ilk yapılan tespitlere göre yaklaşık 5 bin dekar sera, 1.200 dekar meyve bahçesi, 30 bin dekar da tanm alanı ve çok sayıda konut zarar görmüştür. Yerel ve ulusal, yazılı ve görsel medyada, yapılabilenler ve yapılamayanlarla ilgili çok değişik tespit ve değerlendirmeler vardır. Bölgedeki görgü tanıklannın ifadelerine göre, Karacaören Baraj ı'nın kapaklarının açıldığı ve sel felaketinin bu nedenle meydana geldiği söylenmektedir. Her türlü ekipmana sahip olmasına rağmen, resmî çağn gelmeyince hareket edemeyen AKUT'tan yardım istenmemiştir. Bölgede bulunan balık adamlardan, dayanıklı botlarla rafting yapan ekiplerden yardım istenmemiştir. - 7 0 4 - çalışmaların ne düzeyde gerçekleştiği ve Antalya çevresinde sel nedeniyle oluşan hasarların belirlenmesi ve hızlı bir şekilde giderilmesinin yollarının tespiti" için Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 17.02.2010
Sayfa 17 -
TBMM B:78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 1) Hüseyin Yıldız (Antalya) 2) Necati Özensoy (Bursa) 3) Ali Uzunırmak (Aydın) 4) Tunca Toskay (Antalya) 5) Oktay Vural (İzmir) 6) Cemaleddin Uslu (Edirne) 7) Mümin İnan (Niğde) 8) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 9) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 10) Ahmet Orhan (Manisa) 11) Hasan Çalış (Karaman) 12) Beytullah Asil (Eskişehir) 13) Reşat Doğru (Tokat) 14) Mustafa Enöz (Manisa) 15) Kadir Ural (Mersin) 16) Rıdvan Yalçın (Ordu) 17) Behiç Çelik (Mersin) 18) Erkan Akçay (Manisa) 19) Hasan Özdemir (Gaziantep) 20) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 21) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 22) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 23) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 24) Mehmet Günal (Antalya) Gerekçe: Ülkemizde sık görülen doğal tehlikelerin başında, sel olayları gelmektedir. Önemli can ve mal kaybına neden olan ve değişik nedenlerle oluşan sel, ülkemizin hızla değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik yapısı içinde daha da etkili olmakta, büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığı afete dönüşmektedir. Antalya'da 7 Şubat Pazar gecesi başlayan fırtına ve yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 4 vatandaşımız ölmüş, evler ve tarım alanları su altında kalmış, köprüler çökmüş, özellikle köy yollan önemli ölçüde tahrip olmuştur. Şiddetli yağışlar sonunda Antalya ilimizde kırk dokuz yerleşim biriminde, ilk yapılan tespitlere göre yaklaşık 5 bin dekar sera, 1.200 dekar meyve bahçesi, 30 bin dekar da tanm alanı ve çok sayıda konut zarar görmüştür. Yerel ve ulusal, yazılı ve görsel medyada, yapılabilenler ve yapılamayanlarla ilgili çok değişik tespit ve değerlendirmeler vardır. Bölgedeki görgü tanıklannın ifadelerine göre, Karacaören Baraj ı'nın kapaklarının açıldığı ve sel felaketinin bu nedenle meydana geldiği söylenmektedir. Her türlü ekipmana sahip olmasına rağmen, resmî çağn gelmeyince hareket edemeyen AKUT'tan yardım istenmemiştir. Bölgede bulunan balık adamlardan, dayanıklı botlarla rafting yapan ekiplerden yardım istenmemiştir. - 7 0 4 - çalışmaların ne düzeyde gerçekleştiği ve Antalya çevresinde sel nedeniyle oluşan hasarların belirlenmesi ve hızlı bir şekilde giderilmesinin yollarının tespiti" için Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 17.02.2010 TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 Basına yansıyan haberlerde, Orman Bölge Müdürlüğünün dere, köprü ve menfezlerin tıkanmasına yol açan ağaç ve dalların kesilmesi, temizlenmesi için çalışma başlattığı açıklanmaktadır. Ancak bu çalışmaların daha önceki zamanlarda yapılması gereklidir. Yine basına yansıyan haberlerde, Sivil Savunma İl Müdürünün "imkânlarının bu kadar olduğunu, bu tür felaketler için farklı tekniğe sahip botlara ihtiyaç olduğunu, mevcut botun denizde arama kurtarmaya uygun olduğunu" ifade etmesi Sivil Savunma Müdürlüğü'nün ne durumda olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sel felaketinin yaşanabileceği tüm yerleşim birimlerinde en acil kurtarma ekipmanı olarak botlar gereklidir ve bot kullanacak ekibin eğitilmesi gerekir. Antalya ilimizde yaşanan felaket de göstermiştir ki, sekiz yıldır iktidarda olan hükümetin; kaymakamlıkları, valilikleri, belediyeleri, sivil savunma kurumlarımızı felaketlere karşı hazırlıklı hale getirememişlerdir. Yerel yönetimlerin sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetersiz kalması nedeniyle, vatandaşlar çaresiz kalmakta ya da kendileri çözüm üretme yoluna gitmekte ve devlete olan güvenleri sarsılmaktadır. Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğiyle şiddeti giderek artan yağışlar sonucu oluşan seller, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Sel felaketi ve taşkınlar konusunda, selle mücadele edebilmek için; mevcut politika ve uygulamalar gözden geçirilmeli ve yeni bir felaketle karşılaşılmadan, bir an önce yeni planlar hazırlanmalıdır. Hükümetin bu gibi felaketlerde acil önlemleri alması ve bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir. Antalya'da etkilerini ve tahribatını ağır şekilde hissettiğimiz sel felaketinde; hükümetin, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının yetersiz kaldığı, hasarların tespit edilip giderilmesi konusunda ve arama-kurtarma çalışmaları konusunda çok ciddi gecikmeler yaşandığı görülmektedir. Sel felaketinin şiddetinin önlenmesi hususunda ya da önceden alınması gereken tedbirlerin alınmadığının tespiti noktasında sorumlular hakkında hükümetçe gerekli işlemlerin yapılmadığı da görülmektedir. Antalya'da acı kayıplar ve ciddi hasarlarla atlattığımız sel felaketinin sebeplerinin ortaya çıkarılmasını, sorumlularının tespit edilmesini ve sorumlularla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını tüm bölge halkı beklemektedir. 2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640) Son aylarda ardarda meydana gelen ve ciddi hasarlarla atlattığımız sel felaketlerinin ve sonuçlarının göstermiş olduğu vahim durum nedeniyle; "sel felaketinin nedenleri, selden önce alınması gereken tedbirler, sel esnasında ve sonrasında yapılması gereken sosyal ve kamusal çalışmalar ve sel felaketinin toplumumuzdaki hasarlarının belirlenmesi ve hızlı bir şekilde giderilmesinin yollarının tesbiti" için Anayasa'nm 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 17.02.2010 1) Hüseyin Yıldız 2) Tunca Toskay 3) Mehmet Şandır 4) D. Ali Torlak (Antalya) (Antalya) (Mersin) (İstanbul) (Hatay) (Antalya) 5) Süleyman Turan Çirkin 6) Mehmet Günal - 7 0 5 -
Sayfa 18 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 Basına yansıyan haberlerde, Orman Bölge Müdürlüğünün dere, köprü ve menfezlerin tıkanmasına yol açan ağaç ve dalların kesilmesi, temizlenmesi için çalışma başlattığı açıklanmaktadır. Ancak bu çalışmaların daha önceki zamanlarda yapılması gereklidir. Yine basına yansıyan haberlerde, Sivil Savunma İl Müdürünün "imkânlarının bu kadar olduğunu, bu tür felaketler için farklı tekniğe sahip botlara ihtiyaç olduğunu, mevcut botun denizde arama kurtarmaya uygun olduğunu" ifade etmesi Sivil Savunma Müdürlüğü'nün ne durumda olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sel felaketinin yaşanabileceği tüm yerleşim birimlerinde en acil kurtarma ekipmanı olarak botlar gereklidir ve bot kullanacak ekibin eğitilmesi gerekir. Antalya ilimizde yaşanan felaket de göstermiştir ki, sekiz yıldır iktidarda olan hükümetin; kaymakamlıkları, valilikleri, belediyeleri, sivil savunma kurumlarımızı felaketlere karşı hazırlıklı hale getirememişlerdir. Yerel yönetimlerin sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetersiz kalması nedeniyle, vatandaşlar çaresiz kalmakta ya da kendileri çözüm üretme yoluna gitmekte ve devlete olan güvenleri sarsılmaktadır. Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğiyle şiddeti giderek artan yağışlar sonucu oluşan seller, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Sel felaketi ve taşkınlar konusunda, selle mücadele edebilmek için; mevcut politika ve uygulamalar gözden geçirilmeli ve yeni bir felaketle karşılaşılmadan, bir an önce yeni planlar hazırlanmalıdır. Hükümetin bu gibi felaketlerde acil önlemleri alması ve bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir. Antalya'da etkilerini ve tahribatını ağır şekilde hissettiğimiz sel felaketinde; hükümetin, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının yetersiz kaldığı, hasarların tespit edilip giderilmesi konusunda ve arama-kurtarma çalışmaları konusunda çok ciddi gecikmeler yaşandığı görülmektedir. Sel felaketinin şiddetinin önlenmesi hususunda ya da önceden alınması gereken tedbirlerin alınmadığının tespiti noktasında sorumlular hakkında hükümetçe gerekli işlemlerin yapılmadığı da görülmektedir. Antalya'da acı kayıplar ve ciddi hasarlarla atlattığımız sel felaketinin sebeplerinin ortaya çıkarılmasını, sorumlularının tespit edilmesini ve sorumlularla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını tüm bölge halkı beklemektedir. 2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640) Son aylarda ardarda meydana gelen ve ciddi hasarlarla atlattığımız sel felaketlerinin ve sonuçlarının göstermiş olduğu vahim durum nedeniyle; "sel felaketinin nedenleri, selden önce alınması gereken tedbirler, sel esnasında ve sonrasında yapılması gereken sosyal ve kamusal çalışmalar ve sel felaketinin toplumumuzdaki hasarlarının belirlenmesi ve hızlı bir şekilde giderilmesinin yollarının tesbiti" için Anayasa'nm 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 17.02.2010 1) Hüseyin Yıldız 2) Tunca Toskay 3) Mehmet Şandır 4) D. Ali Torlak (Antalya) (Antalya) (Mersin) (İstanbul) (Hatay) (Antalya) 5) Süleyman Turan Çirkin 6) Mehmet Günal - 7 0 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 7) Metin Çobanoğlu 8 Hakan Coşkun 9) Hamza Hamit Homriş 10) Rıdvan Yalçın 11) Osman Durmuş 12) Ahmet Bukan 13) Kadir Ural 14) Reşat Doğru 15) Erkan Akçay 16) Şenol Bal 17) Mümin İnan 18)Recep Taner 19) Alim Işık 20) Abdülkadir Akçan 21) Ertuğrul Kumcuoğlu 22) Hasan Çalış 23) Oktay Vural Gerekçe: (Kütahya) (Afyonkarahisar) (Aydın) (Karaman) (İzmir) (Çankırı) (Mersin) (Tokat) (Manisa) (İzmir) (Niğde) (Aydın) (Kırşehir) (Osmaniye) (Bursa) (Ordu) (Kırıkkale) Ülkemizde sık görülen doğal tehlikelerin başında, sel olayları gelmektedir. Önemli can ve mal kaybına neden olan ve değişik nedenlerle oluşan sel, ülkemizin hızla değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik yapısı içinde daha da etkili olmakta, büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığı afete dönüşmektedir. İlk çağlardan günümüze kadar, başta ormanlar olmak üzere, doğal bitki örtüsünün büyük bölümü yok edilmiştir. Bitki örtüsü tahrip edilen alanlarda, eğim ve erozyon nedeniyle tarım yapılamaz hale geldiğinden, sel oluşumunu hızlandıran bir etken haline gelmiştir. Sel ve taşkın afetini meydana getiren faktörlerin en önemlisi insanların doğal ekolojik dengeyi bozucu tahribatlarıdır. Toprak-su-bitki arasındaki doğal dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleler, yanlış arazi kullanımları ve ormansızlaşma hızlandırılmış erozyona, erozyonla yıpranan araziler de sel ve taşkınlara yol açmaktadır. Ülkemizde sel felaketine en çok nehir yataklarından taşmalar sonucu rastlanmaktadır. Ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun sele dönüşmesine yatakların amacı dışında kullanılması da çok etkili olmaktadır. Yağışla dolan barajlarda, baraj kapaklarının açılması da sele neden olmakta halka bilgi verilmemesi de hasarı artırmaktadır. Çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının gecekondulaşma bölgesi haline gelmesi, ağaçlandırılması, doldurulması veya nehir yataklarının değiştirilmesi sonucu büyük mal ve can kayıplarına rastlanmaktadır. Dağlık alanlarda yağış ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere yataklarının taşıyamayacağı miktarda su ile dolmasıyla ani seller oluşmaktadır. Dağ eteklerindeki yerleşim yerleri için heyelan tehlikesi de yaratan bu seller oldukça tehlikeli olmaktadır. Ormansızlaşma ve erozyon da tehlikeyi artırmaktadır. Karayollarının yüksek yapılması ve menfezlerin yapılmaması ya da yapılan menfezlerin tıkanması sel felaketinin bir başka nedenidir. Akan su ile taşınan malzemeler; çarptığı her şeyi, canlı ve cansız çevre ile kültürel çevreyi tahrip ederek ya da yok ederek büyük can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Tarım ürünleri, taşınabilir ve taşınamayan mallar büyük zarar görmektedir. - 7 0 6 -
Sayfa 19 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 7) Metin Çobanoğlu 8 Hakan Coşkun 9) Hamza Hamit Homriş 10) Rıdvan Yalçın 11) Osman Durmuş 12) Ahmet Bukan 13) Kadir Ural 14) Reşat Doğru 15) Erkan Akçay 16) Şenol Bal 17) Mümin İnan 18)Recep Taner 19) Alim Işık 20) Abdülkadir Akçan 21) Ertuğrul Kumcuoğlu 22) Hasan Çalış 23) Oktay Vural Gerekçe: (Kütahya) (Afyonkarahisar) (Aydın) (Karaman) (İzmir) (Çankırı) (Mersin) (Tokat) (Manisa) (İzmir) (Niğde) (Aydın) (Kırşehir) (Osmaniye) (Bursa) (Ordu) (Kırıkkale) Ülkemizde sık görülen doğal tehlikelerin başında, sel olayları gelmektedir. Önemli can ve mal kaybına neden olan ve değişik nedenlerle oluşan sel, ülkemizin hızla değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik yapısı içinde daha da etkili olmakta, büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığı afete dönüşmektedir. İlk çağlardan günümüze kadar, başta ormanlar olmak üzere, doğal bitki örtüsünün büyük bölümü yok edilmiştir. Bitki örtüsü tahrip edilen alanlarda, eğim ve erozyon nedeniyle tarım yapılamaz hale geldiğinden, sel oluşumunu hızlandıran bir etken haline gelmiştir. Sel ve taşkın afetini meydana getiren faktörlerin en önemlisi insanların doğal ekolojik dengeyi bozucu tahribatlarıdır. Toprak-su-bitki arasındaki doğal dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleler, yanlış arazi kullanımları ve ormansızlaşma hızlandırılmış erozyona, erozyonla yıpranan araziler de sel ve taşkınlara yol açmaktadır. Ülkemizde sel felaketine en çok nehir yataklarından taşmalar sonucu rastlanmaktadır. Ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun sele dönüşmesine yatakların amacı dışında kullanılması da çok etkili olmaktadır. Yağışla dolan barajlarda, baraj kapaklarının açılması da sele neden olmakta halka bilgi verilmemesi de hasarı artırmaktadır. Çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının gecekondulaşma bölgesi haline gelmesi, ağaçlandırılması, doldurulması veya nehir yataklarının değiştirilmesi sonucu büyük mal ve can kayıplarına rastlanmaktadır. Dağlık alanlarda yağış ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere yataklarının taşıyamayacağı miktarda su ile dolmasıyla ani seller oluşmaktadır. Dağ eteklerindeki yerleşim yerleri için heyelan tehlikesi de yaratan bu seller oldukça tehlikeli olmaktadır. Ormansızlaşma ve erozyon da tehlikeyi artırmaktadır. Karayollarının yüksek yapılması ve menfezlerin yapılmaması ya da yapılan menfezlerin tıkanması sel felaketinin bir başka nedenidir. Akan su ile taşınan malzemeler; çarptığı her şeyi, canlı ve cansız çevre ile kültürel çevreyi tahrip ederek ya da yok ederek büyük can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Tarım ürünleri, taşınabilir ve taşınamayan mallar büyük zarar görmektedir. - 7 0 6 - T B M M B :78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 D Hüseyin Yıldız (Antalya) 2) Oktay Vural (İzmir) 3) Mithat Melen (İstanbul) 4) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 5) Mehmet Şandır (Mersin) 6) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 7) Osman Durmuş (Kırıkkale) 8) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 9) Hasan Özdemir (Gaziantep) 10) Kadir Ural (Mersin) 11) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 12) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 13) Mümin İnan (Niğde) 14) Recai Yıldırım (Adana) - 7 0 7 - Selin verdiği en büyük zararların bir kısmı da taşkınlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Taşkınlar etkili ve kalıcı zararlar meydana getirmektedir. Sel ve dere yataklarının taşıntıyla gittikçe tıkanması sonucu sel suları kontrolsüz hale gelmektedir. Hidroelektrik santralleri işlevlerini yerine getiremez hale geldiğinden, enerji üretiminde düşme görülmektedir. Taşınan ve yığılan malzemeler nedeniyle kara ve demir yollarının kapanması sonucu ulaşım aksamaktadır. Su kanalları tıkanmakta, drenaj sistemlerinde tahribat olmaktadır. Yerel yönetimlerin sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetersiz kalması nedeniyle, vatandaşlar çaresiz kalmakta ya da kendileri çözüm üretme yoluna gitmekte ve devlete olan güvenleri sarsılmaktadır. Doğal tehlikelerin en yaygın olanı olan selden, dünyada her yıl yaklaşık ortalama 75 milyon dolayında insan farklı biçimde sosyoekonomik yönden etkilenmektedir. Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğiyle şiddeti giderek artan yağışlar sonucu oluşan seller, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Özellikle son dönemde Artvin, Tekirdağ, İstanbul, Edirne ve Antalya'da etkilerini ve tahribatını ağır şekilde hissettiğimiz sel felaketinde; hükümetin, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının yetersiz kaldığı, hasarların tespit edilip giderilmesi konusunda ve arama-kurtarma çalışmaları konusunda çok ciddi gecikmeler yaşandığı görülmektedir. Sel felaketinin şiddetinin önlenmesi hususunda ya da önceden alınması gereken tedbirlerin alınmadığının tespiti noktasında sorumlular hakkında hükümetçe gerekli işlemlerin yapılmadığı da görülmektedir. Sel felaketi ve taşkınlar konusunda, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için; mevcut politika ve uygulamalar gözden geçirilmeli ve yeni bir felaketle karşılaşılmadan, bir an önce yeni planlar hazırlanmalıdır. 3.-Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 milletvekilinin, basın özgürlüğü başta olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca; "Basının halkın bilgi edinme hakkından en geniş biçimde yararlanabilmesini sağlamak için çalışma şartlarının iyileştirilmesi, basın özgürlüğünü sağlamaya yönelik önlemlerin ve kararların tespiti" için bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 09.02.2010
Sayfa 20 -
T B M M B :78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 D Hüseyin Yıldız (Antalya) 2) Oktay Vural (İzmir) 3) Mithat Melen (İstanbul) 4) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 5) Mehmet Şandır (Mersin) 6) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 7) Osman Durmuş (Kırıkkale) 8) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 9) Hasan Özdemir (Gaziantep) 10) Kadir Ural (Mersin) 11) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 12) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 13) Mümin İnan (Niğde) 14) Recai Yıldırım (Adana) - 7 0 7 - Selin verdiği en büyük zararların bir kısmı da taşkınlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Taşkınlar etkili ve kalıcı zararlar meydana getirmektedir. Sel ve dere yataklarının taşıntıyla gittikçe tıkanması sonucu sel suları kontrolsüz hale gelmektedir. Hidroelektrik santralleri işlevlerini yerine getiremez hale geldiğinden, enerji üretiminde düşme görülmektedir. Taşınan ve yığılan malzemeler nedeniyle kara ve demir yollarının kapanması sonucu ulaşım aksamaktadır. Su kanalları tıkanmakta, drenaj sistemlerinde tahribat olmaktadır. Yerel yönetimlerin sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetersiz kalması nedeniyle, vatandaşlar çaresiz kalmakta ya da kendileri çözüm üretme yoluna gitmekte ve devlete olan güvenleri sarsılmaktadır. Doğal tehlikelerin en yaygın olanı olan selden, dünyada her yıl yaklaşık ortalama 75 milyon dolayında insan farklı biçimde sosyoekonomik yönden etkilenmektedir. Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğiyle şiddeti giderek artan yağışlar sonucu oluşan seller, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Özellikle son dönemde Artvin, Tekirdağ, İstanbul, Edirne ve Antalya'da etkilerini ve tahribatını ağır şekilde hissettiğimiz sel felaketinde; hükümetin, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının yetersiz kaldığı, hasarların tespit edilip giderilmesi konusunda ve arama-kurtarma çalışmaları konusunda çok ciddi gecikmeler yaşandığı görülmektedir. Sel felaketinin şiddetinin önlenmesi hususunda ya da önceden alınması gereken tedbirlerin alınmadığının tespiti noktasında sorumlular hakkında hükümetçe gerekli işlemlerin yapılmadığı da görülmektedir. Sel felaketi ve taşkınlar konusunda, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için; mevcut politika ve uygulamalar gözden geçirilmeli ve yeni bir felaketle karşılaşılmadan, bir an önce yeni planlar hazırlanmalıdır. 3.-Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 milletvekilinin, basın özgürlüğü başta olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca; "Basının halkın bilgi edinme hakkından en geniş biçimde yararlanabilmesini sağlamak için çalışma şartlarının iyileştirilmesi, basın özgürlüğünü sağlamaya yönelik önlemlerin ve kararların tespiti" için bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 09.02.2010 TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) Zeki Ertugay Rıdvan Yalçın Muharrem Varlı Yılmaz Tankut Ahmet Bukan Ali Uzunırmak (Erzurum) (Ordu) (Adana) (Adana) (Çankırı) (Aydın) (Hatay) Süleyman Turan Çirkin Hasan Çalış İzzettin Yılmaz (Karaman) (Hatay) Gerekçe İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Avrupa Birliği'nin temel kanunlarında, ifade özgürlüğü hakkı koruma altına alınmıştır. Fikir özgürlüğü, sınırsızca bilgi alma ve verme hakkı, basın kuruluşlarının özgürlüğü yine kanunlarla korunmaktadır. Türk basınının özgürlüğü, her ne kadar kanunlarla hür ve sansür edilemez olarak garanti altına alınmış olsa da, bu durum bazı kıstaslarla sınırlandırılmıştır. Ülkemizde eskiden beri gelen, basın üzerindeki baskılar Cumhuriyet'in kabulünden sonra da devam etmiştir. 1950 yılında 5680 sayılı Basın Kanunu kabul edilmiş, bu kanunla Türk basını üzerindeki baskı oldukça azalmıştır. 1954 yılında ise gazeteciler üzerindeki baskı yeniden artmış, 1960 yılına kadar süren baskılar 212 sayılı yasa ile önlenmeye çalışılmış, 1971'de 12 Mart Muhtırası ile basının özgürlüğü yeniden kısıtlanmış, 1980'deki askeri süreçte de kısıtlama devam etmiştir. 80'li yıllardan itibaren Türk basınında, gazeteci kökenli olmayan iş adamlarının hakimiyeti geçerlilik kazanmış ve bu durum günümüzde de devam etmektedir. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl yayımladığı "Dünya Basın Özgürlüğü Sıralamasında Türkiye, 2005'te ve 2006'da 98. sırada, 2007'de 101., 2008'de 102. ve 2009'da 122. sırada yer alarak, son 5 yılda basın özgürlüğünde sürekli gerilemiştir. Ülkemizde basın özgürlüğünü tehdit eden yasal ve yapısal pek çok engel bulunmaktadır. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin (IPA), son raporunda "Türkiye'nin birçok politik reformu gerçekleştirmiş olmasına rağmen basın özgürlüğü ve gazetecilere uygulanan kısıtlamalar anlamında Avrupa Birliği'ne katılmaya hazır olmadığı" belirtilmiştir. İktidara karşı yayınlar yapan medya kuruluşları üzerinde, hükümet tarafından çeşitli uygulamalarla basın özgürlüğü sınırlandınlmaya ve kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Devlete bağlı olmayan basının giderek daha fazla baskı altında oldukları, karalama kampanyaları nedeniyle şirketlerini kapatmak zorunda kaldıkları görülmektedir. Önce özelleşen, ardından da tekelleşmeye başlayan medya kuruluşları, patronlarının istekleri ve çıkarları doğrultusunda yayın yapmak zorunda kalmaktadırlar. Medya patronlarının yalnızca ticaret kültürü olan iş adamları ve büyük bir tekelleşmenin söz konusu olması, gazeteciliği, gazeteleri halkın bilgi kaynağı değil de iş adamlarının gazetelerini ticarethane olarak görüp daha çok para kazanma politikası haline getirmiştir Basın mensupları sadece fikirlerini ifade ettikleri için özgürlükleri kısıtlanabilmekte, çok güç koşullar altında görevlerini yerini getirmeye çalışmakta, bu uğurda cinayetlere kurban gitmektedirler. Engellemelere ya da baskılara yönelik şikâyetlerini dile getiren basın mensupları azar, hakaret, baskı, şantaj, dayatma ya da işinden alıkonulma şeklinde tepkilerle karşılaşmaktadırlar. Diğer taraftan, basın tarafından yapılan haklı veya haksız ithamlar, inançlar ve maneviyat üzerinden yapılan ağır istismarlar, taraflı, çarpıtılmış haber ve yorumlar, kurum ve kişilere karşı yıpratma politikaları, yazılı ve görsel medyadaki kirlenme büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenlerle - 7 0 8 -
Sayfa 21 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) Zeki Ertugay Rıdvan Yalçın Muharrem Varlı Yılmaz Tankut Ahmet Bukan Ali Uzunırmak (Erzurum) (Ordu) (Adana) (Adana) (Çankırı) (Aydın) (Hatay) Süleyman Turan Çirkin Hasan Çalış İzzettin Yılmaz (Karaman) (Hatay) Gerekçe İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Avrupa Birliği'nin temel kanunlarında, ifade özgürlüğü hakkı koruma altına alınmıştır. Fikir özgürlüğü, sınırsızca bilgi alma ve verme hakkı, basın kuruluşlarının özgürlüğü yine kanunlarla korunmaktadır. Türk basınının özgürlüğü, her ne kadar kanunlarla hür ve sansür edilemez olarak garanti altına alınmış olsa da, bu durum bazı kıstaslarla sınırlandırılmıştır. Ülkemizde eskiden beri gelen, basın üzerindeki baskılar Cumhuriyet'in kabulünden sonra da devam etmiştir. 1950 yılında 5680 sayılı Basın Kanunu kabul edilmiş, bu kanunla Türk basını üzerindeki baskı oldukça azalmıştır. 1954 yılında ise gazeteciler üzerindeki baskı yeniden artmış, 1960 yılına kadar süren baskılar 212 sayılı yasa ile önlenmeye çalışılmış, 1971'de 12 Mart Muhtırası ile basının özgürlüğü yeniden kısıtlanmış, 1980'deki askeri süreçte de kısıtlama devam etmiştir. 80'li yıllardan itibaren Türk basınında, gazeteci kökenli olmayan iş adamlarının hakimiyeti geçerlilik kazanmış ve bu durum günümüzde de devam etmektedir. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl yayımladığı "Dünya Basın Özgürlüğü Sıralamasında Türkiye, 2005'te ve 2006'da 98. sırada, 2007'de 101., 2008'de 102. ve 2009'da 122. sırada yer alarak, son 5 yılda basın özgürlüğünde sürekli gerilemiştir. Ülkemizde basın özgürlüğünü tehdit eden yasal ve yapısal pek çok engel bulunmaktadır. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin (IPA), son raporunda "Türkiye'nin birçok politik reformu gerçekleştirmiş olmasına rağmen basın özgürlüğü ve gazetecilere uygulanan kısıtlamalar anlamında Avrupa Birliği'ne katılmaya hazır olmadığı" belirtilmiştir. İktidara karşı yayınlar yapan medya kuruluşları üzerinde, hükümet tarafından çeşitli uygulamalarla basın özgürlüğü sınırlandınlmaya ve kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Devlete bağlı olmayan basının giderek daha fazla baskı altında oldukları, karalama kampanyaları nedeniyle şirketlerini kapatmak zorunda kaldıkları görülmektedir. Önce özelleşen, ardından da tekelleşmeye başlayan medya kuruluşları, patronlarının istekleri ve çıkarları doğrultusunda yayın yapmak zorunda kalmaktadırlar. Medya patronlarının yalnızca ticaret kültürü olan iş adamları ve büyük bir tekelleşmenin söz konusu olması, gazeteciliği, gazeteleri halkın bilgi kaynağı değil de iş adamlarının gazetelerini ticarethane olarak görüp daha çok para kazanma politikası haline getirmiştir Basın mensupları sadece fikirlerini ifade ettikleri için özgürlükleri kısıtlanabilmekte, çok güç koşullar altında görevlerini yerini getirmeye çalışmakta, bu uğurda cinayetlere kurban gitmektedirler. Engellemelere ya da baskılara yönelik şikâyetlerini dile getiren basın mensupları azar, hakaret, baskı, şantaj, dayatma ya da işinden alıkonulma şeklinde tepkilerle karşılaşmaktadırlar. Diğer taraftan, basın tarafından yapılan haklı veya haksız ithamlar, inançlar ve maneviyat üzerinden yapılan ağır istismarlar, taraflı, çarpıtılmış haber ve yorumlar, kurum ve kişilere karşı yıpratma politikaları, yazılı ve görsel medyadaki kirlenme büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenlerle - 7 0 8 - T B M M B: 78 25 . 3 . 2010 0 : 1 basın, kamuoyunda kendisine duyulan güveni kaybetmekte, belli güç odaklarının elinde sadece tek sesliliğin yaşayabildiği bir sistemin dayanağı olmaya doğru gitmektedir. Gerçekte, tüm bu tutum ve uygulamalar demokrasimize kapanması zor yaralar açmaktadır. Basın, kanunları ve basın meslek ilkelerini gözeterek, her anlamda özgür olmalıdır. Basının özgür hareket edemediği bir ülkede gerçek ve sağlıklı bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Kurum ve kişilerin kısıtlamaları olmadan, kendi özgür iradeleriyle, halkın gerçekleri öğrenme hakkını da gözeterek, gerçekleri bulup, bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak temel olgusundan uzaklaşmadan kararlılığını vurgulayarak çalışmalanna devam etmelidir. 21 . yüzyıla geldiğimizde halen demokrasimizin tam anlamıyla işlemediğini görmek üzücüdür. Bunun bilincinde hareket edilmesi ve bu bağlamda gerekli tedbirlerin vakit geçmeden alınması gerekmektedir. 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) Çevresel Etki Değerlendirilmesi raporlarının güvenirliğinin ve işlevselliğinin araştırılması ve mevzuatının gerekli uluslararası standartlara uyumunun incelenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz. Ülkelerde çevre sorunlarının giderek artması nedeniyle 1972 yılında Stockholm'de gündeme gelen ve çevre yönetiminin en etkin araçlarından birisi olan Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) çalışmaları günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerek yasal gerekse uygulama olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 17.02.2010 1) Selahattin Demirtaş 2) Gültan Kışanak 3) Ayla Akat Ata 4) Bengi Yıldız 5) Akın Birdal 6) Emine Ayna 7) Fatma Kurtulan 8) Hasip Kaplan 9) Hamit Geylani 10) İbrahim Binici 11) M. Nuri Yaman 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) S u n Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) (Diyarbakır) (Mardin) (Van) (Şırnak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Muş) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Şırnak) (Muş) (Tunceli) - 7 0 9 -
Sayfa 22 -
T B M M B: 78 25 . 3 . 2010 0 : 1 basın, kamuoyunda kendisine duyulan güveni kaybetmekte, belli güç odaklarının elinde sadece tek sesliliğin yaşayabildiği bir sistemin dayanağı olmaya doğru gitmektedir. Gerçekte, tüm bu tutum ve uygulamalar demokrasimize kapanması zor yaralar açmaktadır. Basın, kanunları ve basın meslek ilkelerini gözeterek, her anlamda özgür olmalıdır. Basının özgür hareket edemediği bir ülkede gerçek ve sağlıklı bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Kurum ve kişilerin kısıtlamaları olmadan, kendi özgür iradeleriyle, halkın gerçekleri öğrenme hakkını da gözeterek, gerçekleri bulup, bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak temel olgusundan uzaklaşmadan kararlılığını vurgulayarak çalışmalanna devam etmelidir. 21 . yüzyıla geldiğimizde halen demokrasimizin tam anlamıyla işlemediğini görmek üzücüdür. Bunun bilincinde hareket edilmesi ve bu bağlamda gerekli tedbirlerin vakit geçmeden alınması gerekmektedir. 4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) Çevresel Etki Değerlendirilmesi raporlarının güvenirliğinin ve işlevselliğinin araştırılması ve mevzuatının gerekli uluslararası standartlara uyumunun incelenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz. Ülkelerde çevre sorunlarının giderek artması nedeniyle 1972 yılında Stockholm'de gündeme gelen ve çevre yönetiminin en etkin araçlarından birisi olan Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) çalışmaları günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerek yasal gerekse uygulama olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 17.02.2010 1) Selahattin Demirtaş 2) Gültan Kışanak 3) Ayla Akat Ata 4) Bengi Yıldız 5) Akın Birdal 6) Emine Ayna 7) Fatma Kurtulan 8) Hasip Kaplan 9) Hamit Geylani 10) İbrahim Binici 11) M. Nuri Yaman 12) Mehmet Nezir Karabaş 13) Mehmet Ufuk Uras 14) Osman Özçelik 15) Özdal Üçer 16) Pervin Buldan 17) Sebahat Tuncel 18) Sevahir Bayındır 19) S u n Sakık 20) Şerafettin Halis Gerekçe: (Diyarbakır) (Diyarbakır) (Batman) (Batman) (Diyarbakır) (Mardin) (Van) (Şırnak) (Hakkâri) (Şanlıurfa) (Muş) (Bitlis) (İstanbul) (Siirt) (Van) (İğdır) (İstanbul) (Şırnak) (Muş) (Tunceli) - 7 0 9 - TBMM B:78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 1 0 - yerini almış olup, ülkemizde de 1982 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu'nun 10. maddesi ile yasal statüye oturtulmuştur. Ancak yönetmelikteki eksikliklerle beraber 1997 yılında düzenlemelere gidilerek 06/06/2002 tarih ve 24777 sayılı resmi gazete yayınıyla yönetmelik yeniden düzenlenmiştir. ÇED raporları baraj yapımından, maden işletmelerinin yapımı, elektrik santrallerinin ve tesislerin yapımı gibi çeşitli projeler öncesinde danışılan önemli raporlardır. Yönetmeliğe tabi projeler için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir karan alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz. ÇED, bir projenin çevresel etkilerini inceleyen sistematik olarak yapılanmış bir süreçtir ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda tahmin-önleme stratejisine uygun olarak, bilimsel yöntem ve teknikler kullanılarak resmi kuruluşların, yatırımcıların, farklı meslek disiplinlerinin, halkın ve diğer ilgili kurum/kuruluşlann katılımı ile uygulanan bir çevre yönetim aracıdır. ÇED'ler gerçekleşecek projelerin çevreye olan olumsuz etkileri, insanların yaşam alanlarına etkileri ve ekolojiye olan etkilerini ortaya koyması nedeniyle önemli raporlardır. Uygulamada ÇED raporları, proje sahibi şirketlerin kendileri tarafından Çevre Bakanlığınca denetlenen ve yetki verilen ve sayılan 200'e yaklaşmış olan özel şirketlere, belirli bir ücret karşılığında hazırlatılmaktadır. Bu durum rapora olan güveni azaltan önemli etkenlerden biridir. Projelerde hazırlanan ÇED raporlan incelendiğinde raporların bir çoğunun şirketlerin istediği biçimde olumlu sonuçlandığı görülmektedir ve bu durum raporların yanlı olduğuna dair kaygı yaratmaktadır. Bu güvensizliğin en son örneğini 2006 yılında llısu Barajı yapımı için hazırlanan ÇED raporunun yanlı, eksik ve denetimsiz hazırlandığı eleştirilerin yurtiçi ve yurtdışı kurumlar tarafından dillendirilmesiyle yaşanmıştır. Türkiye'nin önemli tarihsel, kültürel ve doğal zenginliğinin olduğu Hasankeyf bölgesindeki bu hidroelektrik santrali projesi için hazırlanan ÇED raporunun eksik bulunması ve kurumlann eleştirmesi sonucu araştırma 2009 yılında tekrar yaptırılmıştır. Ancak mevcut mevzuatla aynı uygulama yanlışlarının devam ettiği açıkça görülmektedir. Çok önemli bir işlevi olan ÇED raporlarının bağımsız kurumlarca ve ob-jektif, bilimsel içerikle hazırlanması ve denetlemesinin özel şirketlere bırakılmadan düzenli olarak yapılmasının sağlanması önemlidir. HES, maden, elektrik ve çeşitli alanlarda hazırlanan ÇED raporlannın güvenirliği araştırılarak bu güvenirliği azaltan mevzuatsal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Projenin yapılacağı yerdeki halkın ÇED sürecine dâhil edilmesinin sağlanması, kültürel zenginliklerin dikkate alınarak raporların hazırlanması sağlanmalıdır. Aksi takdirde ÇED raporlannın işlevselliği ortadan kalkarak sadece usulen hazırlanan raporlar hâline dönüştüğü iddiaları devam edecektir. Çevre ve kurulacağı bölgedeki insanların hayatına ciddi etkileri olan hidroelektrik santralleri, maden ocaklan gibi projelerin ekolojiye olan etkilerini ortaya çıkarmada önemli olan ÇED raporlarının etkin ve bilimsel yöntemlerle hazırlanabilmesi amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulmasını önermekteyiz. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sayfa 23 -
TBMM B:78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 - 7 1 0 - yerini almış olup, ülkemizde de 1982 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu'nun 10. maddesi ile yasal statüye oturtulmuştur. Ancak yönetmelikteki eksikliklerle beraber 1997 yılında düzenlemelere gidilerek 06/06/2002 tarih ve 24777 sayılı resmi gazete yayınıyla yönetmelik yeniden düzenlenmiştir. ÇED raporları baraj yapımından, maden işletmelerinin yapımı, elektrik santrallerinin ve tesislerin yapımı gibi çeşitli projeler öncesinde danışılan önemli raporlardır. Yönetmeliğe tabi projeler için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir karan alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz. ÇED, bir projenin çevresel etkilerini inceleyen sistematik olarak yapılanmış bir süreçtir ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda tahmin-önleme stratejisine uygun olarak, bilimsel yöntem ve teknikler kullanılarak resmi kuruluşların, yatırımcıların, farklı meslek disiplinlerinin, halkın ve diğer ilgili kurum/kuruluşlann katılımı ile uygulanan bir çevre yönetim aracıdır. ÇED'ler gerçekleşecek projelerin çevreye olan olumsuz etkileri, insanların yaşam alanlarına etkileri ve ekolojiye olan etkilerini ortaya koyması nedeniyle önemli raporlardır. Uygulamada ÇED raporları, proje sahibi şirketlerin kendileri tarafından Çevre Bakanlığınca denetlenen ve yetki verilen ve sayılan 200'e yaklaşmış olan özel şirketlere, belirli bir ücret karşılığında hazırlatılmaktadır. Bu durum rapora olan güveni azaltan önemli etkenlerden biridir. Projelerde hazırlanan ÇED raporlan incelendiğinde raporların bir çoğunun şirketlerin istediği biçimde olumlu sonuçlandığı görülmektedir ve bu durum raporların yanlı olduğuna dair kaygı yaratmaktadır. Bu güvensizliğin en son örneğini 2006 yılında llısu Barajı yapımı için hazırlanan ÇED raporunun yanlı, eksik ve denetimsiz hazırlandığı eleştirilerin yurtiçi ve yurtdışı kurumlar tarafından dillendirilmesiyle yaşanmıştır. Türkiye'nin önemli tarihsel, kültürel ve doğal zenginliğinin olduğu Hasankeyf bölgesindeki bu hidroelektrik santrali projesi için hazırlanan ÇED raporunun eksik bulunması ve kurumlann eleştirmesi sonucu araştırma 2009 yılında tekrar yaptırılmıştır. Ancak mevcut mevzuatla aynı uygulama yanlışlarının devam ettiği açıkça görülmektedir. Çok önemli bir işlevi olan ÇED raporlarının bağımsız kurumlarca ve ob-jektif, bilimsel içerikle hazırlanması ve denetlemesinin özel şirketlere bırakılmadan düzenli olarak yapılmasının sağlanması önemlidir. HES, maden, elektrik ve çeşitli alanlarda hazırlanan ÇED raporlannın güvenirliği araştırılarak bu güvenirliği azaltan mevzuatsal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Projenin yapılacağı yerdeki halkın ÇED sürecine dâhil edilmesinin sağlanması, kültürel zenginliklerin dikkate alınarak raporların hazırlanması sağlanmalıdır. Aksi takdirde ÇED raporlannın işlevselliği ortadan kalkarak sadece usulen hazırlanan raporlar hâline dönüştüğü iddiaları devam edecektir. Çevre ve kurulacağı bölgedeki insanların hayatına ciddi etkileri olan hidroelektrik santralleri, maden ocaklan gibi projelerin ekolojiye olan etkilerini ortaya çıkarmada önemli olan ÇED raporlarının etkin ve bilimsel yöntemlerle hazırlanabilmesi amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulmasını önermekteyiz. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 4'üncü sırada yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı: 486) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Geçen birleşimde tasarının tümü üzerinde gruplar, Hükümet ve şahsı adına bir milletvekili konuşmuştu. Şimdi söz sırası, şahsı adına söz isteyen Mersin Milletvekili Ömer İnan'a aittir. Buyurun Sayın İnan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ÖMER İNAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 486 sıra sayılı Kanun Tasansı'yla alakalı olarak görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan bir sene evvel elim bir helikopter kazasında yitirdiğimiz değerli siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum. Ayrıca, otuz yedi yıl evvel aramızdan ayrılan Türkiye'nin önemli değerlerinden Âşık Veysel Şatıroğlu'nu da rahmetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, 486 sıra sayısıyla önümüzde duran tasarıda bir Türk-Alman Üniversitesi kurulması hedeflenmektedir, bu öngörülmüştür. Bu Üniversite 5 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşmaktadır, eğitim dili Almanca olacaktır. Bu Üniversite, sıradan bir üniversite olarak kurulmuyor, (x) 486 S. Sayılı Basmayazı 24/3/2010 tarihli 77'nci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. - 7 1 1 -
Sayfa 24 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 4'üncü sırada yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı: 486) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Geçen birleşimde tasarının tümü üzerinde gruplar, Hükümet ve şahsı adına bir milletvekili konuşmuştu. Şimdi söz sırası, şahsı adına söz isteyen Mersin Milletvekili Ömer İnan'a aittir. Buyurun Sayın İnan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ÖMER İNAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 486 sıra sayılı Kanun Tasansı'yla alakalı olarak görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan bir sene evvel elim bir helikopter kazasında yitirdiğimiz değerli siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum. Ayrıca, otuz yedi yıl evvel aramızdan ayrılan Türkiye'nin önemli değerlerinden Âşık Veysel Şatıroğlu'nu da rahmetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, 486 sıra sayısıyla önümüzde duran tasarıda bir Türk-Alman Üniversitesi kurulması hedeflenmektedir, bu öngörülmüştür. Bu Üniversite 5 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşmaktadır, eğitim dili Almanca olacaktır. Bu Üniversite, sıradan bir üniversite olarak kurulmuyor, (x) 486 S. Sayılı Basmayazı 24/3/2010 tarihli 77'nci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. - 7 1 1 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 çok önemli bir üniversite, sadece Türkiye'nin değil, Almanya'nın da destekleriyle kurulan bir üniversite. Türkiye'den 13 üniversite, Almanya'dan da 33 tane üniversite destekliyor bu Türk-Alman Üniversitesini. Onlardaki bilgi birikimi, bu yeni kurulacak Üniversitede yerini alacaktır ve ayrıca, birçok Alman firması katkıda bulunacak -Mercedes gibi firmalar- Türkiye'de faaliyet gösteren 20 tane Alman firması bu üniversiteye katkıda bulunacak ama gönül arzu ederdi ki, doğrusu, bu sadece Türk Hükümetine bırakılmasın, protokolde, anlaşma yapılırken, taşın altına Almanlar da elini soksunlar, bu Üniversitenin giderlerinin en az yarısını da Almanya karşılasaydı; hemen hemen tamamına yakınını Türk Hükümeti karşılayacak. Dilerim, bu Alman firmaları, dedikleri gibi bu Üniversiteyi desteklesinler. Ayrıca, bir başka temennim şu: Nasıl Türkiye'de bir Türk-Alman Üniversitesi kuruluyorsa, aynı şekilde, Almanya'da da bir Türk-Alman Üniversitesi kurulsun, orada da eğitim dili Almancanın yanında Türkçe de olsun. Benim gönlümden de böyle bir şey geçiyor. Değerli arkadaşlar, bu Üniversite, tabii, öğrenci mübadelesine de açık. Türkiye'den yabancı ülkelere, yabancı ülkelerdeki öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi mümkün olacak. Bu üniversitenin bir özelliği de şu: Kontenjanın yansı, Türkiye'de Almanca eğitim veren liselerden mezun olanlar ile Almanya'da okuyan ve oradan, oradaki liselerden mezun olan Türk çocuklarının da rahat girebilmesi imkânı sağlanacaktır bu Üniversiteye. Değerli arkadaşlar, bu üniversite, gerçekten bir kalite getirecek Türkiye'ye. Ben, hayırlı olmasını diliyorum. Eskiden, biz talebeyken 19 tane üniversite vardı. Yıllar yılı ezberlemiştik "19, 19, 19" diye söylerdik. Şimdi, emin ol, sayıyı hatırlamıyorum, her yıl, birkaç tane, 10'un üzerinde üniversite kuruyoruz, 100'ü geçen bir üniversiteye sahibiz. Tabii, sayı önemli ama bu arada kalitenin de önemli olması lazım. Üniversite deyince kalite de önemlidir. Bu Üniversitenin, kaliteli, aranan bir üniversite olacağını düşünüyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnan. Şimdi, yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. Dün soru sormak isteyen Sayın Özdemir... Yok. Sayın Aslanoğlu, buyurun. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, özellikle üniversitelerimizin kadro talepleri karşılanmamakta -altını çiziyorum, karşılanmamakta- özellikle de yardımcı hizmetler yoğunluklu olarak taşeron firmalara ihale edilmektedir, yani belli hizmetler taşeronlara ihale edilmektedir. Bu kişilerin maaşları da üniversitelerin döner sermayesinden ödenmektedir. On altı yıldır, on yedi yıldır, on sekiz yıldır taşeron firmalara ihale edilen kişiler vardır. Aynı işi yapan, daha önce, ebesi, hemşiresi, sağlık memuru vardı, şu anda onların bir kısmı, 4/C, 4/B, 4/D -artık ben de kaybettim, 4 kaç oldu, onu da bilmiyorum, yakında 4/K, 4/Z gelirse şaşırmayın- onlara geçti ama aynı işi on yedi yıldır yapmasına rağmen hâlâ asgari ücret ve altında maaş alan insanlar var. Bu insanlara yazık. Bu insanlara hiçbir hak verilmiyor. Hâlâ bu insanlar, asgari ücretle, taşeron şirketlere ihale edilerek çalıştınlıyor. Bu nedenle, üniversitelerimizin kadro ihtiyaçlannı verecek misiniz? Oradaki belli hizmetleri yine taşerona ihale etmekten vazgeçmeyecek misiniz? Özellikle sağlık hizmetleri konusunda bu çok önemli bir sorundur. Bu nedenle üniversitelerimizin kadro taleplerini acaba YÖK oradan seyredecek mi? YÖK ihtiyaca bakıp acaba fotoğraf mı çekiyor? Ne işe yanyor? Ben bunun cevabım istiyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanloğlu. Yine, dün soru sormak için sisteme giren Sayın Ağyüz... Yok. Sayın Asil, buyurun. - 7 1 2 -
Sayfa 25 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 O: 1 çok önemli bir üniversite, sadece Türkiye'nin değil, Almanya'nın da destekleriyle kurulan bir üniversite. Türkiye'den 13 üniversite, Almanya'dan da 33 tane üniversite destekliyor bu Türk-Alman Üniversitesini. Onlardaki bilgi birikimi, bu yeni kurulacak Üniversitede yerini alacaktır ve ayrıca, birçok Alman firması katkıda bulunacak -Mercedes gibi firmalar- Türkiye'de faaliyet gösteren 20 tane Alman firması bu üniversiteye katkıda bulunacak ama gönül arzu ederdi ki, doğrusu, bu sadece Türk Hükümetine bırakılmasın, protokolde, anlaşma yapılırken, taşın altına Almanlar da elini soksunlar, bu Üniversitenin giderlerinin en az yarısını da Almanya karşılasaydı; hemen hemen tamamına yakınını Türk Hükümeti karşılayacak. Dilerim, bu Alman firmaları, dedikleri gibi bu Üniversiteyi desteklesinler. Ayrıca, bir başka temennim şu: Nasıl Türkiye'de bir Türk-Alman Üniversitesi kuruluyorsa, aynı şekilde, Almanya'da da bir Türk-Alman Üniversitesi kurulsun, orada da eğitim dili Almancanın yanında Türkçe de olsun. Benim gönlümden de böyle bir şey geçiyor. Değerli arkadaşlar, bu Üniversite, tabii, öğrenci mübadelesine de açık. Türkiye'den yabancı ülkelere, yabancı ülkelerdeki öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi mümkün olacak. Bu üniversitenin bir özelliği de şu: Kontenjanın yansı, Türkiye'de Almanca eğitim veren liselerden mezun olanlar ile Almanya'da okuyan ve oradan, oradaki liselerden mezun olan Türk çocuklarının da rahat girebilmesi imkânı sağlanacaktır bu Üniversiteye. Değerli arkadaşlar, bu üniversite, gerçekten bir kalite getirecek Türkiye'ye. Ben, hayırlı olmasını diliyorum. Eskiden, biz talebeyken 19 tane üniversite vardı. Yıllar yılı ezberlemiştik "19, 19, 19" diye söylerdik. Şimdi, emin ol, sayıyı hatırlamıyorum, her yıl, birkaç tane, 10'un üzerinde üniversite kuruyoruz, 100'ü geçen bir üniversiteye sahibiz. Tabii, sayı önemli ama bu arada kalitenin de önemli olması lazım. Üniversite deyince kalite de önemlidir. Bu Üniversitenin, kaliteli, aranan bir üniversite olacağını düşünüyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnan. Şimdi, yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. Dün soru sormak isteyen Sayın Özdemir... Yok. Sayın Aslanoğlu, buyurun. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, özellikle üniversitelerimizin kadro talepleri karşılanmamakta -altını çiziyorum, karşılanmamakta- özellikle de yardımcı hizmetler yoğunluklu olarak taşeron firmalara ihale edilmektedir, yani belli hizmetler taşeronlara ihale edilmektedir. Bu kişilerin maaşları da üniversitelerin döner sermayesinden ödenmektedir. On altı yıldır, on yedi yıldır, on sekiz yıldır taşeron firmalara ihale edilen kişiler vardır. Aynı işi yapan, daha önce, ebesi, hemşiresi, sağlık memuru vardı, şu anda onların bir kısmı, 4/C, 4/B, 4/D -artık ben de kaybettim, 4 kaç oldu, onu da bilmiyorum, yakında 4/K, 4/Z gelirse şaşırmayın- onlara geçti ama aynı işi on yedi yıldır yapmasına rağmen hâlâ asgari ücret ve altında maaş alan insanlar var. Bu insanlara yazık. Bu insanlara hiçbir hak verilmiyor. Hâlâ bu insanlar, asgari ücretle, taşeron şirketlere ihale edilerek çalıştınlıyor. Bu nedenle, üniversitelerimizin kadro ihtiyaçlannı verecek misiniz? Oradaki belli hizmetleri yine taşerona ihale etmekten vazgeçmeyecek misiniz? Özellikle sağlık hizmetleri konusunda bu çok önemli bir sorundur. Bu nedenle üniversitelerimizin kadro taleplerini acaba YÖK oradan seyredecek mi? YÖK ihtiyaca bakıp acaba fotoğraf mı çekiyor? Ne işe yanyor? Ben bunun cevabım istiyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanloğlu. Yine, dün soru sormak için sisteme giren Sayın Ağyüz... Yok. Sayın Asil, buyurun. - 7 1 2 - T B M M B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Antlaşmanın 5'inci maddesinde Türkiye'de Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programları uygulayan liselerden mezun Türk öğrenciler için ek bir özel giriş sınavı yapılması ve bu öğrenciler için, var olan öğrenci kontenjanının yarısına kadar bir kontenjan ayrılması öngörülmektedir. "Almanya'daki liselerden mezun Türk öğrencilerin üniversiteye alımı var olan yasal mevzuat çerçevesinde yapılacaktır." denmektedir. Oysa Plan Bütçe Komisyonu Raporu'nun 5'inci sayfası beşinci paragrafında "Üniversitede Almanca eğitim veren kurumlardan mezun olanlar için ayrılan kontenjana Almanya'da eğitim almış Türk vatandaşlarının da dâhil olduğu" yazılmaktadır. Az önceki konuşmacı da bu sözleri tekrar etmiştir. Anlaşmada böyle bir husus olmamasına rağmen Almanya'da eğitim almış Türk vatandaşlarının okula girişte Alman liseleri mezunları gibi kontenjanı olacak mıdır? Bu ifadeler nereden kaynaklanmaktadır? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Asil. Sayın Bakan, buyurun. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle üniversitelerimizin kadro ihtiyacına yönelik olarak Sayın Aslanoğlu'nun sorusunu cevaplandırmak istiyorum. Yükseköğrenim alanında kurulan yeni üniversiteler, mevcut üniversitelerin kadro talepleri ve ihtiyaçları gerçekten çok büyük bir şekilde karşılanıyor. Üniversitelerin kadro ihtiyacının karşılanmadığını ve özellikle karşılanmamaya çalışıldığı gibi bir soru çerçevesi içerisinde bir beyanda bulundu Sayın Aslanoğlu. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Aynen öyle! MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Öncelikle üniversitelerimizin kadro talepleri her yıl belli oranlarda karşılanmakta. Bu yıl itibarıyla da, yani 12 bin civarında öğretim üyesi, 4.500 civarında da idari ve hizmetli kadrosu olmak üzere kadro talepleri karşılanıyor. Dolayısıyla kadro taleplerinin karşılanmadığı bir yana, tam tersine yükseköğrenim kurumlarının belki de en yüksek oranda kadro taleplerinin karşılandığı bir dönemdeyiz. Bir diğer soru, yükseköğrenim alanında... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, o zaman milletvekillerimizin illerindeki üniversitelerin kadro talepleri hiç yok mu efendim, hepsi karşılandı mı? Onu bilelim de. . . MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Efendim, ben soruyu cevaplandırabilir miyim, müsaade eder misiniz. Karşılıklı görüşme yapmıyoruz burada. BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, böyle bir usulümüz yok. Sorunuzu sordunuz, Sayın Bakan cevap veriyor. Lütfen sabredelim. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Diğeri Türk-Alman Üniversitesinin kuruluşuna ilişkin olarak özellikle Türkiye'de Almanca eğitim veren okullar dışında, Alman vatandaşların okullara devamı, bu okula kaydına ilişkin bir soruydu. Yansına kadar olan düzenleme, yani her iki alanda da tanınmış, daha önce kuruluş örneklerine uygun bir düzenleme. Bunun yanı sıra, yurt dışında eğitim görmüş Türk vatandaşlarının, özellikle Almanya'da okul bitiren Türk vatandaşlarının bu okullara kabulüne ilişkin düzenleme, Yükseköğrenim Kurulu tarafından aslında bir genel değerlendirme yapılmak üzere geri bırakılmış bir konudur. Yabancı öğrencilerin girdiği sınav statüsü ve diğer sınav, biliyorsunuz, ortadan kaldırıldı, YÖS sınavı ortadan kaldırıldı ve yeni bir düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. - 7 1 3 -
Sayfa 26 -
T B M M B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 0 : 1 BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Antlaşmanın 5'inci maddesinde Türkiye'de Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programları uygulayan liselerden mezun Türk öğrenciler için ek bir özel giriş sınavı yapılması ve bu öğrenciler için, var olan öğrenci kontenjanının yarısına kadar bir kontenjan ayrılması öngörülmektedir. "Almanya'daki liselerden mezun Türk öğrencilerin üniversiteye alımı var olan yasal mevzuat çerçevesinde yapılacaktır." denmektedir. Oysa Plan Bütçe Komisyonu Raporu'nun 5'inci sayfası beşinci paragrafında "Üniversitede Almanca eğitim veren kurumlardan mezun olanlar için ayrılan kontenjana Almanya'da eğitim almış Türk vatandaşlarının da dâhil olduğu" yazılmaktadır. Az önceki konuşmacı da bu sözleri tekrar etmiştir. Anlaşmada böyle bir husus olmamasına rağmen Almanya'da eğitim almış Türk vatandaşlarının okula girişte Alman liseleri mezunları gibi kontenjanı olacak mıdır? Bu ifadeler nereden kaynaklanmaktadır? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Asil. Sayın Bakan, buyurun. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle üniversitelerimizin kadro ihtiyacına yönelik olarak Sayın Aslanoğlu'nun sorusunu cevaplandırmak istiyorum. Yükseköğrenim alanında kurulan yeni üniversiteler, mevcut üniversitelerin kadro talepleri ve ihtiyaçları gerçekten çok büyük bir şekilde karşılanıyor. Üniversitelerin kadro ihtiyacının karşılanmadığını ve özellikle karşılanmamaya çalışıldığı gibi bir soru çerçevesi içerisinde bir beyanda bulundu Sayın Aslanoğlu. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Aynen öyle! MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Öncelikle üniversitelerimizin kadro talepleri her yıl belli oranlarda karşılanmakta. Bu yıl itibarıyla da, yani 12 bin civarında öğretim üyesi, 4.500 civarında da idari ve hizmetli kadrosu olmak üzere kadro talepleri karşılanıyor. Dolayısıyla kadro taleplerinin karşılanmadığı bir yana, tam tersine yükseköğrenim kurumlarının belki de en yüksek oranda kadro taleplerinin karşılandığı bir dönemdeyiz. Bir diğer soru, yükseköğrenim alanında... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, o zaman milletvekillerimizin illerindeki üniversitelerin kadro talepleri hiç yok mu efendim, hepsi karşılandı mı? Onu bilelim de. . . MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Efendim, ben soruyu cevaplandırabilir miyim, müsaade eder misiniz. Karşılıklı görüşme yapmıyoruz burada. BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, böyle bir usulümüz yok. Sorunuzu sordunuz, Sayın Bakan cevap veriyor. Lütfen sabredelim. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Diğeri Türk-Alman Üniversitesinin kuruluşuna ilişkin olarak özellikle Türkiye'de Almanca eğitim veren okullar dışında, Alman vatandaşların okullara devamı, bu okula kaydına ilişkin bir soruydu. Yansına kadar olan düzenleme, yani her iki alanda da tanınmış, daha önce kuruluş örneklerine uygun bir düzenleme. Bunun yanı sıra, yurt dışında eğitim görmüş Türk vatandaşlarının, özellikle Almanya'da okul bitiren Türk vatandaşlarının bu okullara kabulüne ilişkin düzenleme, Yükseköğrenim Kurulu tarafından aslında bir genel değerlendirme yapılmak üzere geri bırakılmış bir konudur. Yabancı öğrencilerin girdiği sınav statüsü ve diğer sınav, biliyorsunuz, ortadan kaldırıldı, YÖS sınavı ortadan kaldırıldı ve yeni bir düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. - 7 1 3 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Sayın Taner, buyurun. RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakanım, şu anda vakıf üniversitelerinin birçoğunun üniversitelerimizdeki bazı bilim adamlarını yüksek ücretlerle kendi vakıf üniversitelerine aldıkları bir gerçek. Böyle bir ortamda üniversitelerimizdeki eğitim elemanlarının özlük haklarını iyileştirme konusunda bir çalışma yapmakta mısınız? Yoksa şu andaki eğitim kalitesinin düşmesine Bakanlık olarak sebep olacaksınız. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Taner. Sayın Bakan, buyurun. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye'nin önemli açıklarından bir tanesi de yeteri kadar yetişmiş öğretim elemanının eksikliğidir. Dolayısıyla bugün hem yeni kurulan üniversitelerde hem vakıf üniversitelerinde özellikle enstitülerin kurulması konusunu çok teşvik ediyoruz, sosyal bilimler alanında, diğer alanlarda, sağlık alanında. Bu enstitüler ki, aslında tam da Türkiye'nin ihtiyacı olan öğretim görevlisini yetiştirme konusunda büyük bir destek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sınırlı sayıda üniversite ve sınırlı sayıda yüksek lisans ve master, doktora programlarının, öğretim görevlisi yetiştirme programlarının yapıldığı düşünülürse, bu yeni vakıf üniversitelerinin de aslında birçoğunun enstitüler kurmak suretiyle öğretim görevlisi yetiştirme konusuna biz katkı sağlayacağını düşünüyoruz. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Başka soru olmadığı için soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. III.-Y O K L A M A (CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, maddelere geçmeden önce yoklama istiyoruz. BAŞKAN - Sayın Anadol, hayhay efendim. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım. Ancak bir yoklama talebi var, onu yerine getireceğim. Sayın Anadol, Sayın Aslanoğlu, Sayın Güner, Sayın Oksal, Sayın Öğüt, Sayın Paçarız, Sayın Diren, Sayın Özdemir, Sayın Özkan, Sayın Bingöl, Sayın Arat, Sayın İnce, Sayın Günday, Sayın Coşkuner, Sayın Serter, Sayın Yıldız, Sayın Ağyüz, Sayın Gök, Sayın Çay, Sayın Dibek. Beş dakika süre veriyorum. K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yarım saat! BAŞKAN - Sayın Anadol, siz yoklama talep ederken hiç kimse itiraz etmiyor. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Başkanım, Allah aşkına altı dakika yapın. BAŞKAN - Bundan sonrakinde öyle yapacağım efendim. Önerilerinizi dikkate alacağım Sayın Vekilim. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 14.06 - 7 1 4 -
Sayfa 27 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Sayın Taner, buyurun. RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakanım, şu anda vakıf üniversitelerinin birçoğunun üniversitelerimizdeki bazı bilim adamlarını yüksek ücretlerle kendi vakıf üniversitelerine aldıkları bir gerçek. Böyle bir ortamda üniversitelerimizdeki eğitim elemanlarının özlük haklarını iyileştirme konusunda bir çalışma yapmakta mısınız? Yoksa şu andaki eğitim kalitesinin düşmesine Bakanlık olarak sebep olacaksınız. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Taner. Sayın Bakan, buyurun. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye'nin önemli açıklarından bir tanesi de yeteri kadar yetişmiş öğretim elemanının eksikliğidir. Dolayısıyla bugün hem yeni kurulan üniversitelerde hem vakıf üniversitelerinde özellikle enstitülerin kurulması konusunu çok teşvik ediyoruz, sosyal bilimler alanında, diğer alanlarda, sağlık alanında. Bu enstitüler ki, aslında tam da Türkiye'nin ihtiyacı olan öğretim görevlisini yetiştirme konusunda büyük bir destek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sınırlı sayıda üniversite ve sınırlı sayıda yüksek lisans ve master, doktora programlarının, öğretim görevlisi yetiştirme programlarının yapıldığı düşünülürse, bu yeni vakıf üniversitelerinin de aslında birçoğunun enstitüler kurmak suretiyle öğretim görevlisi yetiştirme konusuna biz katkı sağlayacağını düşünüyoruz. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Başka soru olmadığı için soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. III.-Y O K L A M A (CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, maddelere geçmeden önce yoklama istiyoruz. BAŞKAN - Sayın Anadol, hayhay efendim. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım. Ancak bir yoklama talebi var, onu yerine getireceğim. Sayın Anadol, Sayın Aslanoğlu, Sayın Güner, Sayın Oksal, Sayın Öğüt, Sayın Paçarız, Sayın Diren, Sayın Özdemir, Sayın Özkan, Sayın Bingöl, Sayın Arat, Sayın İnce, Sayın Günday, Sayın Coşkuner, Sayın Serter, Sayın Yıldız, Sayın Ağyüz, Sayın Gök, Sayın Çay, Sayın Dibek. Beş dakika süre veriyorum. K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yarım saat! BAŞKAN - Sayın Anadol, siz yoklama talep ederken hiç kimse itiraz etmiyor. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Başkanım, Allah aşkına altı dakika yapın. BAŞKAN - Bundan sonrakinde öyle yapacağım efendim. Önerilerinizi dikkate alacağım Sayın Vekilim. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 14.06 - 7 1 4 - TBMM B:78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. III.- Y O K L A M A BAŞKAN - 486 sıra sayılı Tasan'nın maddelerine geçilmesinin oylamasına geçilirken, istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Yeniden yoklama yapacağım. Yoklama için beş dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından, sözlü soru önergeleri ile alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 30 Mart 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: 14.30 - 7 1 5 - İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 14.24 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Gülsen ORHAN (Van)
Sayfa 28 -
TBMM B:78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 0 : 2 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. III.- Y O K L A M A BAŞKAN - 486 sıra sayılı Tasan'nın maddelerine geçilmesinin oylamasına geçilirken, istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Yeniden yoklama yapacağım. Yoklama için beş dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından, sözlü soru önergeleri ile alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 30 Mart 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: 14.30 - 7 1 5 - İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 14.24 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Gülsen ORHAN (Van) TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI /.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Ergenekon davası tutuklularının aldıkları sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/9286) (Ek cevap) (*) Ergenekon davası tutukluların, soruşturmanın ilk başladığı Haziran -2007 ile Temmuz-2009 tarihinden itibaren sağlık gerekçeleri ile çeşitli hastaneleri yapılan şevkleri ve bu sağlık kuruluşlarındaki tedavi ve kalış sûreleri ile bu tutuklulara verilen raporlar, kayıp yakınlarının yeniden kuşku duymasına ve vicdani olarak rahatsızlığına neden olmuştur. Bilindiği gibi, tutuklu ve hükümlülerin sağlık muayenelerinin biçim ve yöntemi ile sevk zincirine ilişkin kurallar 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri hakkındaki kanununun 5 7.maddesi hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede (I) Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. (2) Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere şevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. (3) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir. (4) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin varlığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir. (*) (7/9286) esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 9/12/2009'tarihli 28'inci Birleşim Tutanak Dergisi 'ne eklidir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından Anayasa'nın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandın İmasını arz ederim. Sevahir BAYINDIR Sımak Milletvekili - 7 1 6 -
Sayfa 29 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI /.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Ergenekon davası tutuklularının aldıkları sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/9286) (Ek cevap) (*) Ergenekon davası tutukluların, soruşturmanın ilk başladığı Haziran -2007 ile Temmuz-2009 tarihinden itibaren sağlık gerekçeleri ile çeşitli hastaneleri yapılan şevkleri ve bu sağlık kuruluşlarındaki tedavi ve kalış sûreleri ile bu tutuklulara verilen raporlar, kayıp yakınlarının yeniden kuşku duymasına ve vicdani olarak rahatsızlığına neden olmuştur. Bilindiği gibi, tutuklu ve hükümlülerin sağlık muayenelerinin biçim ve yöntemi ile sevk zincirine ilişkin kurallar 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri hakkındaki kanununun 5 7.maddesi hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede (I) Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. (2) Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere şevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. (3) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir. (4) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin varlığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir. (*) (7/9286) esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 9/12/2009'tarihli 28'inci Birleşim Tutanak Dergisi 'ne eklidir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından Anayasa'nın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandın İmasını arz ederim. Sevahir BAYINDIR Sımak Milletvekili - 7 1 6 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 (S) Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakledilebilir. Hükmü yer almaktadır. Yine aynı yasanın 11 ö.maddesinde bu kanunun 57 maddesinin tutuklular yününden de uygulanabileceği hükmü düzenlenmiştir. Kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen Silivri Cezaevi kampusu içerisinde yargılamaları devam eden bir kısım tutukluların tutuklama karan verilmesinin hemen akabinde, çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk edildikleri aylarca bu sağlık kuruluşlarında kaldıkları bilinmektedir. özellikle asker kökenli bir kısım tutukluların askeri sağlık kuruluşlarında tedavi gerekçesi ile tutulduğu da kamuoyuna yansımıştır. Hatta Arif Doğan gibi asker kökenli tutuklularla ilgili olarak, Adli Tıp İhtisas Kurulundan raporlar alındığı da bilinmektedir. Yasa bu kadar açık ve ayrıntılı düzenleme yapmışken, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bu tutuklarla ilgili olarak yasa hükümlerinin açık bir şekilde ihlal edildiği ortadadır. Bugün Türkiye Cezaevlerinde onlarca sağlık durumu ciddi olarak bozulmuş ve ölüm eşiğine gelmiş onlarca tutuklu ve hükümlü bulunmakta iken ve cezaevi ve hastanelerin mahkum odaları koşullarında tedavilerinin mümkün olmadığı doktor raporları ile sabit olmasına rağmen, bu tutuklu ve hükümlüler Adli Tıp Kurumu rapor gerekçe gösterilerek tahliye edilmemişler, bunların bir kısmı ölmüş, Güler Zere ve Erol Zavar gibi büyük bir kısmı ise artık ölümü bekler hale gelmiştir. Tutuklu ve hükümlülerin tedavi sürecinde açık bir ayrımcılık yapıldığı açıktır, özellikle Ergenekon davası diye bilinen davanın sanıklarına, Türkiye cezaevlerinde yatan onlarca ağır derecede hastadan ayrı olarak özel bir muameleye tabi tutuldukları bellidir. Bu durum ise toplumsal vicdanı ve adalet duygusunu ağır derecede zedelemektedir. Sorulan 1- Kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen davanın tutuklu sanıklarından hangileri, 2 yıllık süreç içerisinde ve hangi gerekçe ile hangi sağlık kuruluşlarına sevk edilmişler ve bu tedavileri ne zamandan beri devam etmektedir? Bu sağlık kuruluşlarında kalış süreleri ve verilen raporlara dayalı olarak tahliye edilen tutukluların isimleri nedir? 2-Bilindiği üzere hastanelerde tutuklu ve hükümlülere ayrılmış özel tutulma koşullarının uygulandığı mahkûm koğuşları bulunmaktadır. Hastanelere sevk edilen söz konusu dava tutukluları, hastanenin mahkûmlara ayrılmış bu bölümlerinde mi yoksa servis ve özel odalarda mı tutulmaktadır? Mahkûmlara ayrılmış koğuşlarda rutulmuyorlarsa bu ayrımcı uygulaman m hukuki ve tıbbi gerekçeleri nelerdir? 3- Sağlık kuruluşlarına sevk edilen tutukluların sevk işlemlerinde 527S sayılı yasanın 57 maddesi hükümlerine uygun hareket edilmiş midir? - 7 1 7 -
Sayfa 30 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 (S) Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakledilebilir. Hükmü yer almaktadır. Yine aynı yasanın 11 ö.maddesinde bu kanunun 57 maddesinin tutuklular yününden de uygulanabileceği hükmü düzenlenmiştir. Kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen Silivri Cezaevi kampusu içerisinde yargılamaları devam eden bir kısım tutukluların tutuklama karan verilmesinin hemen akabinde, çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk edildikleri aylarca bu sağlık kuruluşlarında kaldıkları bilinmektedir. özellikle asker kökenli bir kısım tutukluların askeri sağlık kuruluşlarında tedavi gerekçesi ile tutulduğu da kamuoyuna yansımıştır. Hatta Arif Doğan gibi asker kökenli tutuklularla ilgili olarak, Adli Tıp İhtisas Kurulundan raporlar alındığı da bilinmektedir. Yasa bu kadar açık ve ayrıntılı düzenleme yapmışken, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bu tutuklarla ilgili olarak yasa hükümlerinin açık bir şekilde ihlal edildiği ortadadır. Bugün Türkiye Cezaevlerinde onlarca sağlık durumu ciddi olarak bozulmuş ve ölüm eşiğine gelmiş onlarca tutuklu ve hükümlü bulunmakta iken ve cezaevi ve hastanelerin mahkum odaları koşullarında tedavilerinin mümkün olmadığı doktor raporları ile sabit olmasına rağmen, bu tutuklu ve hükümlüler Adli Tıp Kurumu rapor gerekçe gösterilerek tahliye edilmemişler, bunların bir kısmı ölmüş, Güler Zere ve Erol Zavar gibi büyük bir kısmı ise artık ölümü bekler hale gelmiştir. Tutuklu ve hükümlülerin tedavi sürecinde açık bir ayrımcılık yapıldığı açıktır, özellikle Ergenekon davası diye bilinen davanın sanıklarına, Türkiye cezaevlerinde yatan onlarca ağır derecede hastadan ayrı olarak özel bir muameleye tabi tutuldukları bellidir. Bu durum ise toplumsal vicdanı ve adalet duygusunu ağır derecede zedelemektedir. Sorulan 1- Kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen davanın tutuklu sanıklarından hangileri, 2 yıllık süreç içerisinde ve hangi gerekçe ile hangi sağlık kuruluşlarına sevk edilmişler ve bu tedavileri ne zamandan beri devam etmektedir? Bu sağlık kuruluşlarında kalış süreleri ve verilen raporlara dayalı olarak tahliye edilen tutukluların isimleri nedir? 2-Bilindiği üzere hastanelerde tutuklu ve hükümlülere ayrılmış özel tutulma koşullarının uygulandığı mahkûm koğuşları bulunmaktadır. Hastanelere sevk edilen söz konusu dava tutukluları, hastanenin mahkûmlara ayrılmış bu bölümlerinde mi yoksa servis ve özel odalarda mı tutulmaktadır? Mahkûmlara ayrılmış koğuşlarda rutulmuyorlarsa bu ayrımcı uygulaman m hukuki ve tıbbi gerekçeleri nelerdir? 3- Sağlık kuruluşlarına sevk edilen tutukluların sevk işlemlerinde 527S sayılı yasanın 57 maddesi hükümlerine uygun hareket edilmiş midir? - 7 1 7 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2010 4- Özellikle asker kökenli bir kısım tutuklunun askeri hastanelere şevkinin yapıldığı, aylarca bu kurumlarda tedavilerinin yapıldığı bilinmektedir. 57jnadde de yetkili sağlık kuruluşu olarak sadece Devlet Hastanesi ve Üniversite hastanesi zikredildîği halde bu tutuklular hangi gerekçe ile askeri sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir? Eğer yasal bir dayanağı yoksa şevklerin durdurulması için gereği yapılacak mıdır? 5- Bu davada yargılanan hangi tutuklular, hangi sağlık nedeni gerekçesi ve hangi rapora dayalı olarak tahliye edilmişlerdir? 6- 5 Haziran 2009 tarihinde tutuklu Arif Doğan hakkında Adlı Tıp 3. İhtisas dairesince verilen raporda "hastane şartlarında tedavi edilmesi gerekir" denmiştir. 57 madde hükmüne rağmen bu tutuklu hangi yasal gerekçe ile Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir? Eğer lö.madde hükmü gerekçe gösteriliyorsa, bu hükmün sadece hükümlülere ilişkin olduğu, öncelikle uygulanması gereken hükmün 57.madde olduğu, alınacak raporların burada Öngörülen sevk zincirine uygun olarak yapılması gerektiği bilinmemekte midir? T.C. ADALET BAKANLİĞİ Kanunlar Genel Müdürlüğü Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.05/576/l291 23/03/2010 Konu : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 01/10/2009 tarihli ve A.01.0. GNS. 0.10.00.02-15242 sayılı yazı, b) 16/10/2009 tarihli ve 1937/4802 sayılı yazı, c) 08/12/2009 tarihli ve 2364/5606 sayılı yazı. İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak' cevaplandırılması istenilen 7/9286 Esas Nolu soru önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiştir. Soru önergesine konu edilen hususlarda, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarıyla yazışmaların devam ettiği ve Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi (c) yazımızla iki nüsha halinde gönderilmiştir. 7/9286 Esas Nolu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur Bilgilerinize arz ederim. EK: / [ / / S a d u l l a h ERGİN Soru önergesi ek cevabı t / C / Bakan - 7 1 8 -
Sayfa 31 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2010 4- Özellikle asker kökenli bir kısım tutuklunun askeri hastanelere şevkinin yapıldığı, aylarca bu kurumlarda tedavilerinin yapıldığı bilinmektedir. 57jnadde de yetkili sağlık kuruluşu olarak sadece Devlet Hastanesi ve Üniversite hastanesi zikredildîği halde bu tutuklular hangi gerekçe ile askeri sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir? Eğer yasal bir dayanağı yoksa şevklerin durdurulması için gereği yapılacak mıdır? 5- Bu davada yargılanan hangi tutuklular, hangi sağlık nedeni gerekçesi ve hangi rapora dayalı olarak tahliye edilmişlerdir? 6- 5 Haziran 2009 tarihinde tutuklu Arif Doğan hakkında Adlı Tıp 3. İhtisas dairesince verilen raporda "hastane şartlarında tedavi edilmesi gerekir" denmiştir. 57 madde hükmüne rağmen bu tutuklu hangi yasal gerekçe ile Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir? Eğer lö.madde hükmü gerekçe gösteriliyorsa, bu hükmün sadece hükümlülere ilişkin olduğu, öncelikle uygulanması gereken hükmün 57.madde olduğu, alınacak raporların burada Öngörülen sevk zincirine uygun olarak yapılması gerektiği bilinmemekte midir? T.C. ADALET BAKANLİĞİ Kanunlar Genel Müdürlüğü Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.05/576/l291 23/03/2010 Konu : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 01/10/2009 tarihli ve A.01.0. GNS. 0.10.00.02-15242 sayılı yazı, b) 16/10/2009 tarihli ve 1937/4802 sayılı yazı, c) 08/12/2009 tarihli ve 2364/5606 sayılı yazı. İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak' cevaplandırılması istenilen 7/9286 Esas Nolu soru önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiştir. Soru önergesine konu edilen hususlarda, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarıyla yazışmaların devam ettiği ve Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi (c) yazımızla iki nüsha halinde gönderilmiştir. 7/9286 Esas Nolu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur Bilgilerinize arz ederim. EK: / [ / / S a d u l l a h ERGİN Soru önergesi ek cevabı t / C / Bakan - 7 1 8 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.05/574/1289 23/03/2010 Konu : Yazılı soru önergesi Sayın Sevahir BAYINDIR Şırnak Milletvekili TBMM Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/9286 Esas Nolu soru önergesine, 08/12/2009 tarihli ve 2362/5604 sayılı yazımızla verilen kısmî cevapta, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklanyla yapılan yazışmaların devam etmekte olduğu, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiş olup, soru önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. I- A- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; 1- "Hastalık nedeniyle nakil" kenar başlıklı 57 nci maddesinde, "(I) Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. (2) Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere şevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. (3) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir. (4) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin varlığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir. (5) Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakledilebilir."; 2- "Tutukluların yükümlülükleri" kenar başlıklı 116 ncı maddesinde, "(1) Bu Kanunun; yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi, kuruma alınma ve kayıt işlemleri, hükümlüler ile yakınları ve ilgililerin bilgilendirilmesi, cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme programına ve sağlığın korunması kurallarına uyma, bina ve eşyaların korunması, kapıların açılmaması ve temasın önlenmesi, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar, arama, disiplin cezalarının niteliği ve uygulanma koşulları, kınama, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma, hücreye koyma, çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri ve cezaları, disiplin soruşturması, disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması, yönetim tarafından alınabilecek tedbirler, zorlayıcı araçların kullanılması, ödüllendirme, şikâyet ve itiraz, nakiller, disiplin - 7 1 9 -
Sayfa 32 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.05/574/1289 23/03/2010 Konu : Yazılı soru önergesi Sayın Sevahir BAYINDIR Şırnak Milletvekili TBMM Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/9286 Esas Nolu soru önergesine, 08/12/2009 tarihli ve 2362/5604 sayılı yazımızla verilen kısmî cevapta, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklanyla yapılan yazışmaların devam etmekte olduğu, Bakanlığımıza bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiş olup, soru önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. I- A- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; 1- "Hastalık nedeniyle nakil" kenar başlıklı 57 nci maddesinde, "(I) Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. (2) Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere şevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. (3) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir. (4) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin varlığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir. (5) Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakledilebilir."; 2- "Tutukluların yükümlülükleri" kenar başlıklı 116 ncı maddesinde, "(1) Bu Kanunun; yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi, kuruma alınma ve kayıt işlemleri, hükümlüler ile yakınları ve ilgililerin bilgilendirilmesi, cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme programına ve sağlığın korunması kurallarına uyma, bina ve eşyaların korunması, kapıların açılmaması ve temasın önlenmesi, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar, arama, disiplin cezalarının niteliği ve uygulanma koşulları, kınama, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma, hücreye koyma, çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri ve cezaları, disiplin soruşturması, disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması, yönetim tarafından alınabilecek tedbirler, zorlayıcı araçların kullanılması, ödüllendirme, şikâyet ve itiraz, nakiller, disiplin - 7 1 9 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 nedeniyle nakil, zorunlu nedenlerle nakil, hastalık nedeniyle nakil, nakillerde alınacak tedbirler, avukat ve noterle görüşme hakkı, kültür ve sanat etkinliklerine katılma, ifade özgürlüğü, kütüphaneden yararlanma, süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı, telefonla haberleşme hakkı, radyo, televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı, mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı, bu Kanunda sayılan günlerde dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, muayene ve tedavi istekleri, hükümlülerin beslenmesi, iyileştirme programlarının belirlenmesi, hükümlülerin sayısı ve uygulanacak güvenlik tedbirleri, eğitim programları, öğretimden yararlanma, muayene ve tedavileri, sağlık denetimi, hastaneye sevk, infazı engelleyecek hastalık hâli, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmeleri, ziyaret, yabancı hükümlüleri ziyaret, ziyaret ve görüşlerde uygulanacak esaslar, beden eğitimi, kütüphane ve kurslardan yararlanma konularında 9 ,16 ,21 , 22, 26 ilâ 28, 34 ilâ 53, 55 ilâ 62,66 ilâ 76, 78 ilâ 84 ve 86 ilâ 88 inci maddelerinde düzenlenmiş hükümlerin tutukluluk haliyle uzlaşır nitelikte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir."; 3- "Hükümlünün muayene ve tedavisi" kenar başlıklı 78 inci maddesinde, "(1) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır. (2) Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler. (3) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz."; 4- "Sağlık denetimi" kenar başlıklı 79 uncu maddesinde, "(1) Kurum hekimi, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek genel ve özel önlem alınması gereken hastalıklar ile kurumda sağlık koşulları yönünden alınması gereken önerileri içeren bir rapor düzenler ve kurum yönetimine verir."; 5- "Hastaneye sevk" kenar başlıklı 80 inci maddesinde, "(1) Hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye şevkine gerek duyulduğunda durum, kurum hekimi tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yönetimine bildirilir"; 6- "İnfazı engelleyecek hastalık hâli" kenar başlıklı 81 inci maddesinde, "( l) Kurum hekimi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı saptanırsa durum, kurum yönetimine bildirilir."; B- 06/04/2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün; 1- "Tutuklulara uygulanacak hükümler ve yükümlülükleri" kenar başlıklı 186 ncı maddesinde, "(1) Tüzüğün; 1, 4 ,6 , 9 ilâ 14, 22,24 ilâ 27,29 ilâ 31,40 ilâ 46,67 ilâ 73, 75 ilâ 96, 99 ilâ 108, 110 ilâ 117, 119 ilâ 132, 143 ilâ 171, 174, 176 ilâ 179, 185, 188, 189 uncu maddelerinde düzenlenmiş hükümlerin tutukluluk haliyle uzlaşır nitelikte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir."; 2- "Revir" kenar başlıklı 114 üncü maddesinde, "(1) Her kurumda bir revir bulunur. Revir, cezaevi tabibinin sorumluluğunda faaliyet gösterir. (2) Kurum revirinde bulundurulması gerekli tıbbî araç ve gereçler ile kurum revirinin çalışma esas ve usulleri kurum iç yönetmeliğinde gösterilir. (3) Kanun hükümlerine ve durumlarına göre, 5275 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin - 7 2 0 -
Sayfa 33 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 nedeniyle nakil, zorunlu nedenlerle nakil, hastalık nedeniyle nakil, nakillerde alınacak tedbirler, avukat ve noterle görüşme hakkı, kültür ve sanat etkinliklerine katılma, ifade özgürlüğü, kütüphaneden yararlanma, süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı, telefonla haberleşme hakkı, radyo, televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı, mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı, bu Kanunda sayılan günlerde dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, muayene ve tedavi istekleri, hükümlülerin beslenmesi, iyileştirme programlarının belirlenmesi, hükümlülerin sayısı ve uygulanacak güvenlik tedbirleri, eğitim programları, öğretimden yararlanma, muayene ve tedavileri, sağlık denetimi, hastaneye sevk, infazı engelleyecek hastalık hâli, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmeleri, ziyaret, yabancı hükümlüleri ziyaret, ziyaret ve görüşlerde uygulanacak esaslar, beden eğitimi, kütüphane ve kurslardan yararlanma konularında 9 ,16 ,21 , 22, 26 ilâ 28, 34 ilâ 53, 55 ilâ 62,66 ilâ 76, 78 ilâ 84 ve 86 ilâ 88 inci maddelerinde düzenlenmiş hükümlerin tutukluluk haliyle uzlaşır nitelikte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir."; 3- "Hükümlünün muayene ve tedavisi" kenar başlıklı 78 inci maddesinde, "(1) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır. (2) Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler. (3) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz."; 4- "Sağlık denetimi" kenar başlıklı 79 uncu maddesinde, "(1) Kurum hekimi, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek genel ve özel önlem alınması gereken hastalıklar ile kurumda sağlık koşulları yönünden alınması gereken önerileri içeren bir rapor düzenler ve kurum yönetimine verir."; 5- "Hastaneye sevk" kenar başlıklı 80 inci maddesinde, "(1) Hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye şevkine gerek duyulduğunda durum, kurum hekimi tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yönetimine bildirilir"; 6- "İnfazı engelleyecek hastalık hâli" kenar başlıklı 81 inci maddesinde, "( l) Kurum hekimi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı saptanırsa durum, kurum yönetimine bildirilir."; B- 06/04/2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün; 1- "Tutuklulara uygulanacak hükümler ve yükümlülükleri" kenar başlıklı 186 ncı maddesinde, "(1) Tüzüğün; 1, 4 ,6 , 9 ilâ 14, 22,24 ilâ 27,29 ilâ 31,40 ilâ 46,67 ilâ 73, 75 ilâ 96, 99 ilâ 108, 110 ilâ 117, 119 ilâ 132, 143 ilâ 171, 174, 176 ilâ 179, 185, 188, 189 uncu maddelerinde düzenlenmiş hükümlerin tutukluluk haliyle uzlaşır nitelikte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir."; 2- "Revir" kenar başlıklı 114 üncü maddesinde, "(1) Her kurumda bir revir bulunur. Revir, cezaevi tabibinin sorumluluğunda faaliyet gösterir. (2) Kurum revirinde bulundurulması gerekli tıbbî araç ve gereçler ile kurum revirinin çalışma esas ve usulleri kurum iç yönetmeliğinde gösterilir. (3) Kanun hükümlerine ve durumlarına göre, 5275 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin - 7 2 0 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 dördüncü fıkrasının uygulanamadığı hâllerde, gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu kurumlarda, doğum öncesi ve doğum sonrası her türlü bakım ve tedavi için özel bir yer ayrılır. Doğumun kurum dışında bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınır. Ancak, doğum, kurumda gerçekleşmişse çocuğun kurumda doğduğu, doğum belgesine işlenmez."; 3- "Hastaneye sevk" kenar başlıklı 115 inci maddesinde, "(1) Hükümlünün sağlık nedeniyle bir hastaneye şevkine gerek duyulduğunda durum, cezaevi tabibi tarafından bir raporla derhâl kurum en üst amirine bildirilir."; 4- "Hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri" kenar başlıklı 116 ncı maddesinde, "(1) Kurumda tedavisi mümkün olmayan hastalığı bulunan hükümlülerin muayene ve tedavileri Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilir. Hükümlülerin yatarak tedavileri bunlar için ayrılan hükümlü koğuşlarında yapılır. Hükümlü koğuşu yoksa tedavileri dış güvenlikten sorumlu güvenlik görevlileri tarafından gerekli önlemler alınarak hastanelerin diğer birimlerinde yapılır. (2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışındaki yatarak tedavileri, tedavi eden kurumun bulunduğu yerdeki kurumun iç güvenlik görevlileri gözetiminde ve hükümlü odası dışındaki bir bölümde yapılır. (3) Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilir."; 5- "Hükümlünün muayene ve tedavisi" kenar başlıklı 117 nci maddesinde, "(I) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi cezaevi tabibi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır. (2) Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında cezaevi tabibi tarafından talep edilmediği sürece muayene odasında sağlık personeli dışında görevli bulundurulmaz. Ancak güvenlik amacıyla ve konuşulanların duyulmayacağı şekilde, kurum idaresi tarafından gerekli tedbirler alınır. (3) Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler. (4) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz."; 6- "İnfazı engelleyecek hastalık hâli" kenar başlıklı 118 inci maddesinde, "(1) Cezaevi tabibi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı saptanırsa durum, kurum en üst amirine bildirilir"; C- 01/01/2006 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlermleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelgenin "Hastalık Nedeniyle Nakil" başlıklı 9 uncu maddesinde, "(1) Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü veya tutuklu, bulunduğu yer veya en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılacaktır. (2) Bu hastanelere gönderilen hükümlü ve tutukluların başka yerlerdeki hastanelere şevki, sağlık kurulu raporuyla; acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde ise, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavinin uygulanması gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkün olacaktır. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilecektir. - 7 2 1 -
Sayfa 34 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 dördüncü fıkrasının uygulanamadığı hâllerde, gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu kurumlarda, doğum öncesi ve doğum sonrası her türlü bakım ve tedavi için özel bir yer ayrılır. Doğumun kurum dışında bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınır. Ancak, doğum, kurumda gerçekleşmişse çocuğun kurumda doğduğu, doğum belgesine işlenmez."; 3- "Hastaneye sevk" kenar başlıklı 115 inci maddesinde, "(1) Hükümlünün sağlık nedeniyle bir hastaneye şevkine gerek duyulduğunda durum, cezaevi tabibi tarafından bir raporla derhâl kurum en üst amirine bildirilir."; 4- "Hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri" kenar başlıklı 116 ncı maddesinde, "(1) Kurumda tedavisi mümkün olmayan hastalığı bulunan hükümlülerin muayene ve tedavileri Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilir. Hükümlülerin yatarak tedavileri bunlar için ayrılan hükümlü koğuşlarında yapılır. Hükümlü koğuşu yoksa tedavileri dış güvenlikten sorumlu güvenlik görevlileri tarafından gerekli önlemler alınarak hastanelerin diğer birimlerinde yapılır. (2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışındaki yatarak tedavileri, tedavi eden kurumun bulunduğu yerdeki kurumun iç güvenlik görevlileri gözetiminde ve hükümlü odası dışındaki bir bölümde yapılır. (3) Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilir."; 5- "Hükümlünün muayene ve tedavisi" kenar başlıklı 117 nci maddesinde, "(I) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi cezaevi tabibi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır. (2) Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında cezaevi tabibi tarafından talep edilmediği sürece muayene odasında sağlık personeli dışında görevli bulundurulmaz. Ancak güvenlik amacıyla ve konuşulanların duyulmayacağı şekilde, kurum idaresi tarafından gerekli tedbirler alınır. (3) Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler. (4) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz."; 6- "İnfazı engelleyecek hastalık hâli" kenar başlıklı 118 inci maddesinde, "(1) Cezaevi tabibi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı saptanırsa durum, kurum en üst amirine bildirilir"; C- 01/01/2006 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlermleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelgenin "Hastalık Nedeniyle Nakil" başlıklı 9 uncu maddesinde, "(1) Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü veya tutuklu, bulunduğu yer veya en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılacaktır. (2) Bu hastanelere gönderilen hükümlü ve tutukluların başka yerlerdeki hastanelere şevki, sağlık kurulu raporuyla; acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde ise, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavinin uygulanması gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkün olacaktır. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilecektir. - 7 2 1 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 (3) Hükümlü veya tutuklunun bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekli olup; aksi hâlde hükümlü veya tutuklu ait olduğu kuruma iade edilecektir. (4) Hükümlü veya tutuklular, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemeyecek; acil hâllerin varlığı hâlinde Bakanlığa bilgi verilecektir. (5) Hükümlü veya tutuklunun sağlık nedeniyle başka kuruma naklinin kurum idaresince talep edilmesi veya hükümlü ve tutuklunun kendi talebi hâlinde sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakilleri yapılabilecektir. (6) Hükümlü veya tutuklunun sağlık sorunlarından dolayı, tedavi edilmek üzere acil olarak, aynı yerdeki bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, cezaevi tabibinin kurumda olması durumunda tabip raporuyla, bulunmaması durumunda o an kurumda bulunan en üst yetkilinin yazılı izniyle derhâl nakledilmesi sağlanacaktır. Gönderildiği sağlık kuruluşundan, hükümlünün acil olarak başka bir sağlık kuruluşuna nakli uygun bulunduğunda ikinci fıkra hükmü uygulanacak, bu konuda Bakanlıktan izin alınmayacaktır. Ancak; yapılan işlem en seri haberleşme araçlarıyla Bakanlığa bildirilecektir. (7) Hükümlü ve tutukluların hastaneye şevkleri sırasında azami çabukluğun sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. (8) Diş rahatsızlıkları nedeniyle, il veya ilçe dışı sağlık kuruluşlarına sevk için izin istenmeden önce, hükümlü ve tutuklulara önerilen tedavinin yakın il veya müdürü bulunan ceza infaz kurumlarının diş ünitelerinde yapılıp yapılamayacağı araştırılacak, önerilen tedavinin bu kurumlarda yapılabileceğinin anlaşılması durumunda, bu ceza infaz kurumuna şevki hususunda rapor düzenlenecektir. (9) Analarının yanında kalmakta olan çocukların sağlık nedeniyle kurum dışına sevk edilmesi hâlinde, doktor raporunda anasının kendisine refakati zorunlu görülmüşse refakat edebilecektir. (10) Hükümlü ve tutuklular sevk edilmeden önce önerilen tedavinin gönderilecekleri hastanede yapılıp yapılamayacağı araştırılacaktır. Ameliyat, tetkik veya kontrolü yaptırılmak üzere şevki gerekenler için randevu alınacak, uzun süreli veya yatarak tedavi görecek olması durumunda, şevkten önce hükümlü koğuşunda yer olup olmadığı tespit edilecektir. (11) II veya ilçe dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen hükümlü ve tutukluların, tetkik ve tedavilerinin aynı gün bitmesi veya ileri bir tarihe randevu verilmesi hâlinde, aynı güvenlik kuvvetleriyle geldikleri ceza infaz kurumuna iadeleri sağlanacaktır. Yatarak tedavilerine karar verilmesi hâlinde ise, hükümlü ve tutuklunun evrakı, o yer ceza infaz kurumu kayıtlarına geçirilmesi için ilgili Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilecektir. (12) Mahkemelerce, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilerek yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verilenlerin şevkleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen yapılacaktır. (13) Mahkeme ya da Cumhuriyet başsavcılığı kararı gereğince veya Anayasa'nm 104 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen cezasının hafifletilmesi veya kaldırılması talepleri üzerine rapor veya gözlem altına alınmaları için Adlî Tıp Kurumu, ruh sağlığı hastaneleri ve resmî sağlık kuruluşlarına gönderilecek hükümlü ve tutukluların şevkleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir. a) Cumhuriyet başsavcılığı, şevkten önce ilgili sağlık kurumu ile temas kurarak randevu alacaktır. Ayrıca; istenen belgelerin ne olduğunu tespit ederek, belgelerle birlikte randevu tarih ve - 7 2 2 -
Sayfa 35 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 (3) Hükümlü veya tutuklunun bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekli olup; aksi hâlde hükümlü veya tutuklu ait olduğu kuruma iade edilecektir. (4) Hükümlü veya tutuklular, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemeyecek; acil hâllerin varlığı hâlinde Bakanlığa bilgi verilecektir. (5) Hükümlü veya tutuklunun sağlık nedeniyle başka kuruma naklinin kurum idaresince talep edilmesi veya hükümlü ve tutuklunun kendi talebi hâlinde sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakilleri yapılabilecektir. (6) Hükümlü veya tutuklunun sağlık sorunlarından dolayı, tedavi edilmek üzere acil olarak, aynı yerdeki bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, cezaevi tabibinin kurumda olması durumunda tabip raporuyla, bulunmaması durumunda o an kurumda bulunan en üst yetkilinin yazılı izniyle derhâl nakledilmesi sağlanacaktır. Gönderildiği sağlık kuruluşundan, hükümlünün acil olarak başka bir sağlık kuruluşuna nakli uygun bulunduğunda ikinci fıkra hükmü uygulanacak, bu konuda Bakanlıktan izin alınmayacaktır. Ancak; yapılan işlem en seri haberleşme araçlarıyla Bakanlığa bildirilecektir. (7) Hükümlü ve tutukluların hastaneye şevkleri sırasında azami çabukluğun sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. (8) Diş rahatsızlıkları nedeniyle, il veya ilçe dışı sağlık kuruluşlarına sevk için izin istenmeden önce, hükümlü ve tutuklulara önerilen tedavinin yakın il veya müdürü bulunan ceza infaz kurumlarının diş ünitelerinde yapılıp yapılamayacağı araştırılacak, önerilen tedavinin bu kurumlarda yapılabileceğinin anlaşılması durumunda, bu ceza infaz kurumuna şevki hususunda rapor düzenlenecektir. (9) Analarının yanında kalmakta olan çocukların sağlık nedeniyle kurum dışına sevk edilmesi hâlinde, doktor raporunda anasının kendisine refakati zorunlu görülmüşse refakat edebilecektir. (10) Hükümlü ve tutuklular sevk edilmeden önce önerilen tedavinin gönderilecekleri hastanede yapılıp yapılamayacağı araştırılacaktır. Ameliyat, tetkik veya kontrolü yaptırılmak üzere şevki gerekenler için randevu alınacak, uzun süreli veya yatarak tedavi görecek olması durumunda, şevkten önce hükümlü koğuşunda yer olup olmadığı tespit edilecektir. (11) II veya ilçe dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen hükümlü ve tutukluların, tetkik ve tedavilerinin aynı gün bitmesi veya ileri bir tarihe randevu verilmesi hâlinde, aynı güvenlik kuvvetleriyle geldikleri ceza infaz kurumuna iadeleri sağlanacaktır. Yatarak tedavilerine karar verilmesi hâlinde ise, hükümlü ve tutuklunun evrakı, o yer ceza infaz kurumu kayıtlarına geçirilmesi için ilgili Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilecektir. (12) Mahkemelerce, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilerek yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verilenlerin şevkleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen yapılacaktır. (13) Mahkeme ya da Cumhuriyet başsavcılığı kararı gereğince veya Anayasa'nm 104 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen cezasının hafifletilmesi veya kaldırılması talepleri üzerine rapor veya gözlem altına alınmaları için Adlî Tıp Kurumu, ruh sağlığı hastaneleri ve resmî sağlık kuruluşlarına gönderilecek hükümlü ve tutukluların şevkleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir. a) Cumhuriyet başsavcılığı, şevkten önce ilgili sağlık kurumu ile temas kurarak randevu alacaktır. Ayrıca; istenen belgelerin ne olduğunu tespit ederek, belgelerle birlikte randevu tarih ve - 7 2 2 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 saatinde hazır bulunacak şekilde o yer Cumhuriyet başsavcılığına şevkini yapacaktır. Teslim alan Cumhuriyet başsavcılığı sağlık kurumundaki işlemleri tamamen bitirdikten sonra hükümlü veya tutukluyu geldiği kuruma iade edecektir. b) Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek rapor aldırılması gereken, ancak; sağlığının yolculuğa elverişli olmaması nedeniyle şevki yapılamayan hükümlü ve tutuklular, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına bildirilecektir. Bu durumda hükümlü veya tutuklunun muayenesi Adlî Tıp Kurumu Başkanlığınca görevlendirilen heyet marifetiyle bulunduğu mahalde yaptırılacaktır.", Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. II- Soru önergesine konu edilen soruşturma kapsamında; Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ilk muayene ve tedavi hizmetlerinin kurumda verildiği; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gereken durumlarda Devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gereken durumlarda ise üniversite hastanelerine sevk yapıldığı; sağlık kuruluşlarına sevk edilen tutukluların, 5275 sayılı Kanunun 57 nci maddesi, Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ye Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 116 ncı maddesi ve 45/1 Nolu Genelgenin İkinci Bölümünün 9 uncu maddesinde öngörülen silsile takip edilerek sevk edildikleri; Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde barındırılan tüm tutuklu ve hükümlülerin, sağlık sorunlarıyla ilgili başvurularında, kurum tabibi tarafından ilk muayenelerinin yapıldığı; gerekli görülmesi halinde tetkik ve tedavileri yapılmak üzere, 5275 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince hastanelere sevk edildikleri; acil hasta tutuklu ve hükümlüler dışında sevk edilen tüm tutuklu ve hükümlülerin kurum doktorunca Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiği; Silivri Devlet Hastanesinde yapılan muayene ve tetkik sonuçlarına göre düzenlenen rapor veya şevklere istinaden daha donanımlı hastanelere şevklerinin yapıldığı; bunun dışında, doğrudan İstanbul içi veya başka hastanelere sevk işlemlerinin yapılmadığı; bu konuda kurum idaresinin bir yetkisinin bulunmadığı; Tutuklu veya hükümlülülerin hastanelere sevk işlemlerinin Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı tarafından yapıldığı; refakat ve evrak takibi amacıyla bir infaz koruma memrunun da ayrıca görevlendirildiği; tutuklu veya hükümlülülerin hastanelerde yatarak tedavi görmelerinin gerekmesi halinde, jandarma görevlilerinin güvenliğini sağladığı tutuklu ve hükümlü odalarında tedavilerine devam edildiği; Fatih Hilmioğlu'nun, 03/06/2009 tarihinden itibaren, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanes'i, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü; 22/06/2009 tarihinden itibaren de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde yatılı olarak tedavi gördüğü; Levent Ersöz'ün, 10/02/2009 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde Silivri Devlet Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, GATA ve İstanbul Fizik ve Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hastanesinde yatılı olarak tedavi gördüğü; 25/08/2009 tarihinden itibaren de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili birimlerinde yatılı olarak tedavisine devam edildiği; tedavinin yapıldığı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Servisinde mahkûm koğuşunun bulunmadığının 12/11/2009 tarihli yazıyla Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, adı geçenin tedavi gördüğü servisin üçüncü katında korunaklı bir odaya demir parmaklık yapıldığı ve güvenliğin jandarma ve infaz koruma memurları tarafından sağlandığı; Mehmet Haberal'ın, 17/04/2009 tarihinde rahatsızlanması sonucu kurum tabipliğince muayenesinin yapıldığı ve acil olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine sevk edildiği; bu Hastaneden istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne şevkinin yapıldığı ve tedavisine anılan Hastanede yatılı olarak devam edildiği; İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde mahkûm - 7 2 3 -
Sayfa 36 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 saatinde hazır bulunacak şekilde o yer Cumhuriyet başsavcılığına şevkini yapacaktır. Teslim alan Cumhuriyet başsavcılığı sağlık kurumundaki işlemleri tamamen bitirdikten sonra hükümlü veya tutukluyu geldiği kuruma iade edecektir. b) Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek rapor aldırılması gereken, ancak; sağlığının yolculuğa elverişli olmaması nedeniyle şevki yapılamayan hükümlü ve tutuklular, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına bildirilecektir. Bu durumda hükümlü veya tutuklunun muayenesi Adlî Tıp Kurumu Başkanlığınca görevlendirilen heyet marifetiyle bulunduğu mahalde yaptırılacaktır.", Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. II- Soru önergesine konu edilen soruşturma kapsamında; Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ilk muayene ve tedavi hizmetlerinin kurumda verildiği; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gereken durumlarda Devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gereken durumlarda ise üniversite hastanelerine sevk yapıldığı; sağlık kuruluşlarına sevk edilen tutukluların, 5275 sayılı Kanunun 57 nci maddesi, Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ye Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 116 ncı maddesi ve 45/1 Nolu Genelgenin İkinci Bölümünün 9 uncu maddesinde öngörülen silsile takip edilerek sevk edildikleri; Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde barındırılan tüm tutuklu ve hükümlülerin, sağlık sorunlarıyla ilgili başvurularında, kurum tabibi tarafından ilk muayenelerinin yapıldığı; gerekli görülmesi halinde tetkik ve tedavileri yapılmak üzere, 5275 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince hastanelere sevk edildikleri; acil hasta tutuklu ve hükümlüler dışında sevk edilen tüm tutuklu ve hükümlülerin kurum doktorunca Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiği; Silivri Devlet Hastanesinde yapılan muayene ve tetkik sonuçlarına göre düzenlenen rapor veya şevklere istinaden daha donanımlı hastanelere şevklerinin yapıldığı; bunun dışında, doğrudan İstanbul içi veya başka hastanelere sevk işlemlerinin yapılmadığı; bu konuda kurum idaresinin bir yetkisinin bulunmadığı; Tutuklu veya hükümlülülerin hastanelere sevk işlemlerinin Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı tarafından yapıldığı; refakat ve evrak takibi amacıyla bir infaz koruma memrunun da ayrıca görevlendirildiği; tutuklu veya hükümlülülerin hastanelerde yatarak tedavi görmelerinin gerekmesi halinde, jandarma görevlilerinin güvenliğini sağladığı tutuklu ve hükümlü odalarında tedavilerine devam edildiği; Fatih Hilmioğlu'nun, 03/06/2009 tarihinden itibaren, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanes'i, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü; 22/06/2009 tarihinden itibaren de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde yatılı olarak tedavi gördüğü; Levent Ersöz'ün, 10/02/2009 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde Silivri Devlet Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, GATA ve İstanbul Fizik ve Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hastanesinde yatılı olarak tedavi gördüğü; 25/08/2009 tarihinden itibaren de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili birimlerinde yatılı olarak tedavisine devam edildiği; tedavinin yapıldığı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Servisinde mahkûm koğuşunun bulunmadığının 12/11/2009 tarihli yazıyla Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, adı geçenin tedavi gördüğü servisin üçüncü katında korunaklı bir odaya demir parmaklık yapıldığı ve güvenliğin jandarma ve infaz koruma memurları tarafından sağlandığı; Mehmet Haberal'ın, 17/04/2009 tarihinde rahatsızlanması sonucu kurum tabipliğince muayenesinin yapıldığı ve acil olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine sevk edildiği; bu Hastaneden istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne şevkinin yapıldığı ve tedavisine anılan Hastanede yatılı olarak devam edildiği; İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde mahkûm - 7 2 3 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 koğuşu olmaması nedeniyle, adı geçenin korunaklı bir odada jandarma ve infaz koruma memurlarınca sağlandığı; Arif Doğan'ın, Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü; Silivri Devlet Hastanesinin 05/03/2009 tarihli sağlık kurulu raporuyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, Hastanede yatılı tedavisine devam edilirken İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/05/2009 tarihli yazısına istinaden İstanbul Adlî Tıp 3. İhtisas Dairesine sevk edildiği; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/07/2009 tarihli tahliye müzekkeresine istinaden tahliye edildiği; Hasan Atilla Uğur'un, 20/02/2009 tarihinde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde, 26/02/2009 tarihinde Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gördüğü; 05/03/2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine tedavi için gittiği; buradan da GATA Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği; 28/07/2009 tarihinde taburcu edildiği ve ceza infaz kurumunca teslim alındığı; Ahmet Hurşit Tolon'un, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden Adlî Tıp Kurumuna sevk edildiği; Adlî Tıp Kurumundan istenilen tetkikler nedeniyle Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği; yapılan tetkikler sonucu, Adlî Tıp Kurumunca, adı geçenin üç ay hastanede tedavi görmesi ve gözlem altında bulundurulmasının istendiği; tutuklunun daha sonra GATA Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği, bu Hastanede tedavi görmekte iken 06/02/2009 tarihinde tahliye olması sebebiyle ceza infaz kurumundan salıverildiği; Mustafa Abbas Yurtkuran'ın, Silivri Devlet Hastanesinin 10/06/2009 tarihli sağlık kurulu kararına istinaden 12/06/2009 tarihinde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine yatışının yapıldığı; 13/06/2009 tarihinde istanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümüne sevk edildiği; 22/06/2009 tarihinde de Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek yatışının yapıldığı; 24/06/2009 tarihinde ilgili mahkemesince tahliye edildiği; Erol Manisalı'nın, 13/05/2009 tarihinde Silivri Devlet Hastanesi sağlık kurulu kararına istinaden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak tedavisine devam edildiği; tedavisi devam ederken İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/06/2009 tarihli Kararıyla tahliye edildiği; Veli Küçük'ün, 19/02/2009 tarihinde Silivri Devlet Hastanesine GİS kanama şikayeti ile gönderildiği; Silivri Devlet Hastanesinin anılan kişiyi Bakırköy Devlet Hastanesine sevk etmesi üzerine 26/02/2009 tarihinde Bakırköy Devlet Hastanesine sevk işlemlerinin yapıldığı; aynı tarihte rahatsızlığı sebebiyle anılan Hastaneye yatışının yapıldığı; tedavi sonrası 04/03/2009 tarihinde taburcu edilmesi üzerine ceza infaz kurumunca teslim alındığı; daha sonra aynı rahatsızlığının takibiyle ilgili olarak 29/07/2009 tarihinde Bakırköy Devlet Hastanesine sevk edildiği ve aynı gün yatışının yapıldığı, tetkik ve tedavi sonrası 31/07/2009 tarihinde taburcu edilmesi üzerine yeniden ceza infaz kurumunca testim alındığı; Erkut Ersoy'un, 16/08/2009 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle acil olarak Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiği; bu Hastaneden sulcid teşebbüsü tanısıyla Bakırköy Devlet Hastanesine sevk edildiği ve 17/08/2009 tarihinde bu Hastaneye yatışının yapıldığı; yapılan tedavi sonrası 09/09/2009 tarihinde taburcu olması sonucu ceza infaz kurumunca teslim alındığı; Alparslan Arslan'ın, 25/08/2009 tarihinde Silivri Devlet Hastanesi psikiyatri servisine sevk edildiği; burada düzenlenen sağlık kurulu raporuyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği; anılan kişiye simülasyon (temaruz) tanısı konulup, tedavi Önerilerek taburcu edildiği; Fatih Hilmioğlu'nun, Silivri Devlet Hastanesinden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, son olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 22/06/2009 tarihli yazısına istinaden aynı tarihte, daha önce - 7 2 4 -
Sayfa 37 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 koğuşu olmaması nedeniyle, adı geçenin korunaklı bir odada jandarma ve infaz koruma memurlarınca sağlandığı; Arif Doğan'ın, Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü; Silivri Devlet Hastanesinin 05/03/2009 tarihli sağlık kurulu raporuyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, Hastanede yatılı tedavisine devam edilirken İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/05/2009 tarihli yazısına istinaden İstanbul Adlî Tıp 3. İhtisas Dairesine sevk edildiği; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/07/2009 tarihli tahliye müzekkeresine istinaden tahliye edildiği; Hasan Atilla Uğur'un, 20/02/2009 tarihinde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde, 26/02/2009 tarihinde Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gördüğü; 05/03/2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine tedavi için gittiği; buradan da GATA Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği; 28/07/2009 tarihinde taburcu edildiği ve ceza infaz kurumunca teslim alındığı; Ahmet Hurşit Tolon'un, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden Adlî Tıp Kurumuna sevk edildiği; Adlî Tıp Kurumundan istenilen tetkikler nedeniyle Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği; yapılan tetkikler sonucu, Adlî Tıp Kurumunca, adı geçenin üç ay hastanede tedavi görmesi ve gözlem altında bulundurulmasının istendiği; tutuklunun daha sonra GATA Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği, bu Hastanede tedavi görmekte iken 06/02/2009 tarihinde tahliye olması sebebiyle ceza infaz kurumundan salıverildiği; Mustafa Abbas Yurtkuran'ın, Silivri Devlet Hastanesinin 10/06/2009 tarihli sağlık kurulu kararına istinaden 12/06/2009 tarihinde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine yatışının yapıldığı; 13/06/2009 tarihinde istanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümüne sevk edildiği; 22/06/2009 tarihinde de Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek yatışının yapıldığı; 24/06/2009 tarihinde ilgili mahkemesince tahliye edildiği; Erol Manisalı'nın, 13/05/2009 tarihinde Silivri Devlet Hastanesi sağlık kurulu kararına istinaden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak tedavisine devam edildiği; tedavisi devam ederken İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/06/2009 tarihli Kararıyla tahliye edildiği; Veli Küçük'ün, 19/02/2009 tarihinde Silivri Devlet Hastanesine GİS kanama şikayeti ile gönderildiği; Silivri Devlet Hastanesinin anılan kişiyi Bakırköy Devlet Hastanesine sevk etmesi üzerine 26/02/2009 tarihinde Bakırköy Devlet Hastanesine sevk işlemlerinin yapıldığı; aynı tarihte rahatsızlığı sebebiyle anılan Hastaneye yatışının yapıldığı; tedavi sonrası 04/03/2009 tarihinde taburcu edilmesi üzerine ceza infaz kurumunca teslim alındığı; daha sonra aynı rahatsızlığının takibiyle ilgili olarak 29/07/2009 tarihinde Bakırköy Devlet Hastanesine sevk edildiği ve aynı gün yatışının yapıldığı, tetkik ve tedavi sonrası 31/07/2009 tarihinde taburcu edilmesi üzerine yeniden ceza infaz kurumunca testim alındığı; Erkut Ersoy'un, 16/08/2009 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle acil olarak Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiği; bu Hastaneden sulcid teşebbüsü tanısıyla Bakırköy Devlet Hastanesine sevk edildiği ve 17/08/2009 tarihinde bu Hastaneye yatışının yapıldığı; yapılan tedavi sonrası 09/09/2009 tarihinde taburcu olması sonucu ceza infaz kurumunca teslim alındığı; Alparslan Arslan'ın, 25/08/2009 tarihinde Silivri Devlet Hastanesi psikiyatri servisine sevk edildiği; burada düzenlenen sağlık kurulu raporuyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği; anılan kişiye simülasyon (temaruz) tanısı konulup, tedavi Önerilerek taburcu edildiği; Fatih Hilmioğlu'nun, Silivri Devlet Hastanesinden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, son olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 22/06/2009 tarihli yazısına istinaden aynı tarihte, daha önce - 7 2 4 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 konsültasyonu yapılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği; bu Hastanenin İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Servisinde tedavi gördüğü; anılan serviste mahkûm koğuşunun olmaması sebebiyle jandarma ve infaz koruma memuru nezaretinde tek kişilik odada kaldığı; bu durumun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin 12/11/2009 tarihli yazısıyla Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bildirildiği; Selim Akkurt, Erkut Erşoy, Hayrettin Ertekin, Durmuş Ali Ozoğlu, Mustafa Özbek, Muhammet Yüce, Fahri Kepek, İbrahim Şahin, Kemal Aydın, Emin Gürses, Hüseyin Görüm, İbrahim Özcan, Habip Ümit Sayın, Ergün Poyraz, Mehmet Dalagan, Murat Çavdar, İsmail Sağır, Sevgi Erenerol, Fatma Cengiz ve Tekin İrşi'nin değişik tarihlerde, Silivri Devlet Hastanesi, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Ağız ve Dış Sağlığı Hastanelerine sevk edildikleri ve ayakta tedavilerinin yapılarak aynı gün kuruma iade edildikleri; Hasan Ataman Yıldırım, Levent Bektaş, Serdar Oztürk, Mustafa Levent Göktaş ve Muhammet Yüce'nin değişik zamanlarda hastanelere sevk edildikleri, ayakta tedavi sonucu aynı gün kuruma iade edildikleri, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. - 7 2 5 -
Sayfa 38 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 konsültasyonu yapılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği; bu Hastanenin İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Servisinde tedavi gördüğü; anılan serviste mahkûm koğuşunun olmaması sebebiyle jandarma ve infaz koruma memuru nezaretinde tek kişilik odada kaldığı; bu durumun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin 12/11/2009 tarihli yazısıyla Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bildirildiği; Selim Akkurt, Erkut Erşoy, Hayrettin Ertekin, Durmuş Ali Ozoğlu, Mustafa Özbek, Muhammet Yüce, Fahri Kepek, İbrahim Şahin, Kemal Aydın, Emin Gürses, Hüseyin Görüm, İbrahim Özcan, Habip Ümit Sayın, Ergün Poyraz, Mehmet Dalagan, Murat Çavdar, İsmail Sağır, Sevgi Erenerol, Fatma Cengiz ve Tekin İrşi'nin değişik tarihlerde, Silivri Devlet Hastanesi, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Ağız ve Dış Sağlığı Hastanelerine sevk edildikleri ve ayakta tedavilerinin yapılarak aynı gün kuruma iade edildikleri; Hasan Ataman Yıldırım, Levent Bektaş, Serdar Oztürk, Mustafa Levent Göktaş ve Muhammet Yüce'nin değişik zamanlarda hastanelere sevk edildikleri, ayakta tedavi sonucu aynı gün kuruma iade edildikleri, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. - 7 2 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 2.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu 'nun, Kırklareli-Lüleburgaz 'da düzenli depolama tesisi kurulmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12657) Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Pof.Dr.Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 10/02/2010 İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Metropoliten Planlama ofisi tarafından hazırlandığı belirtilen 1/1.000.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nın 24.08.2009 tarihinde Bakanlığınızca onaylandığı bilinmektedir.Bu planın KIRKAP 2 Projesinde, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Eskitaşlı Köyü'nde vahşi depolama alanı olduğundan bahisle, Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun 2005/01-Isayılı kararıyla Eskitaşlı Köyü mülki hudutları dahilinde bulunan 334.000 m2 arazi, "katı atık bertaraf alanı" olarak seçilmiş olmasına rağmen, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda "düzenli depolama tesisi" yapılmasının planlandığı görülmektedir.Bu itibarla, 1- Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesi Eskitaşlı Köyü hudutlarında fiilen bulunan vahşi depolama alanı var mıdır? 2- 1/1.000.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda belirtildiği gibi Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Eskitaşlı Köyü hudutlarında yer alan 334.000 m2 orman arazisi üzerine köylülerin karşı çıkmasına rağmen "düzenli depolama tesisi" kuracak mısınız? 3-Orman arazisi üzerine "düzenli depolama tesisi" kurulmak istenmesi hem yasal olarak, hem de vicdanen doğru mudur? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Cemaleddin USLU Edirne Milletvekili - 7 2 6 -
Sayfa 39 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 2.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu 'nun, Kırklareli-Lüleburgaz 'da düzenli depolama tesisi kurulmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12657) Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Pof.Dr.Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 10/02/2010 İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Metropoliten Planlama ofisi tarafından hazırlandığı belirtilen 1/1.000.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nın 24.08.2009 tarihinde Bakanlığınızca onaylandığı bilinmektedir.Bu planın KIRKAP 2 Projesinde, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Eskitaşlı Köyü'nde vahşi depolama alanı olduğundan bahisle, Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun 2005/01-Isayılı kararıyla Eskitaşlı Köyü mülki hudutları dahilinde bulunan 334.000 m2 arazi, "katı atık bertaraf alanı" olarak seçilmiş olmasına rağmen, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda "düzenli depolama tesisi" yapılmasının planlandığı görülmektedir.Bu itibarla, 1- Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesi Eskitaşlı Köyü hudutlarında fiilen bulunan vahşi depolama alanı var mıdır? 2- 1/1.000.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda belirtildiği gibi Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Eskitaşlı Köyü hudutlarında yer alan 334.000 m2 orman arazisi üzerine köylülerin karşı çıkmasına rağmen "düzenli depolama tesisi" kuracak mısınız? 3-Orman arazisi üzerine "düzenli depolama tesisi" kurulmak istenmesi hem yasal olarak, hem de vicdanen doğru mudur? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Cemaleddin USLU Edirne Milletvekili - 7 2 6 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.O.BHİ.O.O0.00/610.O1-353 Konu : Yazılı Soru önergesi iı î>oru Unergesı 171 \ 6 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22/3/2010 İlgi : TBMM'nin 23.02.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alman, Edirne Milletvekili Cemaleddin USLU' nun 7/12657 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMALEDDİN USLU' NUN 7/12657 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Eskitaşh Köyü hudutlarında fiilen bulunan vahşi depolama alam var mıdır? CEVAP 1. Bahse konu yerde, Lüleburgaz Belediyesine ait vahşi depolama alanı bulunmamaktadır. SORU 2. l/J.000.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında belirtildiği gibi Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Eskitaşh Köyü hudutlarında yer alan 334.000 m2 orman arazisi üzerine köylülerin karşı çıkmasına rağmen düzenli depolama tesisi kuracak mısınız? SORU 3. Orman arazisi üzerine düzenli depolama tesisi kurulmak istenmesi hem yasal olarak, hem de vicdanen doğru mudur? CEVAP 2,3. "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi" projesiyle alakalı olarak, ÇED Yönetmeliği kapsamında; 27.01.2009 tarihinde Eskitaşh Köy Muhtarlığı Köy Kahvesinde Halkın Katılımı toplantısı düzenlenmiştir. Ardından Bakanlığımızda 30.01.2009 tarihinde ÇED sürecinde Bilgilendirme, Kapsam ve özel Format Belirleme Toplantısı yapılmıştır. Ancak Danıştay 8. Dairesinin 2007/5660 E ve 2008/7357 K sayılı karan uyarınca; Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (r) bendindeki katı atık bertaraf tesisi tanımında geçen "düzenli depolandıkları tesisleri" ibaresi iptal edilmiş olup; dolayısıyla, ormanlık arazilerde düzenli depolama tesisi yapılması amacıyla izin verilmesi mümkün değildir. EK Arz ederim. Cevabi yazı Bakan - 7 2 7 -
Sayfa 40 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.O.BHİ.O.O0.00/610.O1-353 Konu : Yazılı Soru önergesi iı î>oru Unergesı 171 \ 6 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22/3/2010 İlgi : TBMM'nin 23.02.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alman, Edirne Milletvekili Cemaleddin USLU' nun 7/12657 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMALEDDİN USLU' NUN 7/12657 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Eskitaşh Köyü hudutlarında fiilen bulunan vahşi depolama alam var mıdır? CEVAP 1. Bahse konu yerde, Lüleburgaz Belediyesine ait vahşi depolama alanı bulunmamaktadır. SORU 2. l/J.000.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında belirtildiği gibi Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Eskitaşh Köyü hudutlarında yer alan 334.000 m2 orman arazisi üzerine köylülerin karşı çıkmasına rağmen düzenli depolama tesisi kuracak mısınız? SORU 3. Orman arazisi üzerine düzenli depolama tesisi kurulmak istenmesi hem yasal olarak, hem de vicdanen doğru mudur? CEVAP 2,3. "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi" projesiyle alakalı olarak, ÇED Yönetmeliği kapsamında; 27.01.2009 tarihinde Eskitaşh Köy Muhtarlığı Köy Kahvesinde Halkın Katılımı toplantısı düzenlenmiştir. Ardından Bakanlığımızda 30.01.2009 tarihinde ÇED sürecinde Bilgilendirme, Kapsam ve özel Format Belirleme Toplantısı yapılmıştır. Ancak Danıştay 8. Dairesinin 2007/5660 E ve 2008/7357 K sayılı karan uyarınca; Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (r) bendindeki katı atık bertaraf tesisi tanımında geçen "düzenli depolandıkları tesisleri" ibaresi iptal edilmiş olup; dolayısıyla, ormanlık arazilerde düzenli depolama tesisi yapılması amacıyla izin verilmesi mümkün değildir. EK Arz ederim. Cevabi yazı Bakan - 7 2 7 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 3.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine, İlişkin soruları ve içişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12660), (7/12662) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Beşir A T A L A Y tarafından yazılı olarak cevaplandırı lmasını arz ederim. S N Kayseri ilinde, Melikgazi ilçesi sınırları İçerisinde son aylarda basına yansıyan ve vatandaşlar tarafından tarafıma iletilen şikâyetlerde, emlak alım satımında ödenen emlak vergisi bedellerinin mahalle bazında orantısız olarak değiştiği ve emlak al ım satımlarından beyan değerlerinin gerçek değerinin üzerinde ya da çok altında kalarak haksızlıklar yarattığı belirtilmektedir. Bu kapsamda 1. Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin sınırları içindeki yerlere ilişkin emlak vergisi değerleri arasıda oluşan farkların nedenleri nelerdir? Bu verginin belirleme aşamasında belediye tarafından esas alınan değerlendirme kriterleri nelerdir? 2. 2 0 0 4 yıl ından 2 0 0 9 yılma kadar her bir yıl itibariyle anılan ilçede Kalpaklıoğlu Mahal lesi , Yanıkoğlu Mahallesi, Camii Kebir Mahallesi, Seyitgazi Mahal lesi , Kılıçarsian Mahal lesi , Alparslan Mahallesi, Melikgazi Mahallesi 'nde uygulanan en yüksek ve en düşük emlak vergisi ve emlak beyan değerleri mahal le baz ında nelerdir? Saygılarımla Dr. Mehıfıet Şe*ki - 7 2 8 -
Sayfa 41 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 3.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine, İlişkin soruları ve içişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12660), (7/12662) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Beşir A T A L A Y tarafından yazılı olarak cevaplandırı lmasını arz ederim. S N Kayseri ilinde, Melikgazi ilçesi sınırları İçerisinde son aylarda basına yansıyan ve vatandaşlar tarafından tarafıma iletilen şikâyetlerde, emlak alım satımında ödenen emlak vergisi bedellerinin mahalle bazında orantısız olarak değiştiği ve emlak al ım satımlarından beyan değerlerinin gerçek değerinin üzerinde ya da çok altında kalarak haksızlıklar yarattığı belirtilmektedir. Bu kapsamda 1. Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin sınırları içindeki yerlere ilişkin emlak vergisi değerleri arasıda oluşan farkların nedenleri nelerdir? Bu verginin belirleme aşamasında belediye tarafından esas alınan değerlendirme kriterleri nelerdir? 2. 2 0 0 4 yıl ından 2 0 0 9 yılma kadar her bir yıl itibariyle anılan ilçede Kalpaklıoğlu Mahal lesi , Yanıkoğlu Mahallesi, Camii Kebir Mahallesi, Seyitgazi Mahal lesi , Kılıçarsian Mahal lesi , Alparslan Mahallesi, Melikgazi Mahallesi 'nde uygulanan en yüksek ve en düşük emlak vergisi ve emlak beyan değerleri mahal le baz ında nelerdir? Saygılarımla Dr. Mehıfıet Şe*ki - 7 2 8 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla Kayseri ilinde, Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde son aylarda basına yansıyan ve vatandaşlar tarafından tarafıma iletilen şikâyetlerde, emlak alım satımında ödenen emlak vergisi bedellerinin mahalle bazında orantısız olarak değiştiği ve emlak alım satımlarından beyan değerlerinin gerçek değerinin üzerinde ya da çok altında kalarak haksızlıklar yarattığı belirtilmektedir. Bu kapsamda 1. Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin sınırlan içindeki yerlere ilişkin emlak vergisi değerleri arasıdaki oluşan farkların nedenleri nelerdir? Bu verginin belirleme aşamasında belediye tarafından esas alınan değerlendirme kriterleri nelerdir? 2. 2004 yılından 2009 yılına kadar her bir yıl itibariyle anılan ilçede Erciyesevler Mahallesi, Uğurevler Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Fevziçakmak Mahallesi, Fatih Mahallesi, Serçeönü Mahallesi, Sahabiye Mahallesi, Gevhernesibe Mahallesi'nde uygulanan en yüksek ve en düşük emlak vergisi ve emlak beyan değerleri mahalle bazında nelerdir? - 7 2 9 -
Sayfa 42 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla Kayseri ilinde, Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde son aylarda basına yansıyan ve vatandaşlar tarafından tarafıma iletilen şikâyetlerde, emlak alım satımında ödenen emlak vergisi bedellerinin mahalle bazında orantısız olarak değiştiği ve emlak alım satımlarından beyan değerlerinin gerçek değerinin üzerinde ya da çok altında kalarak haksızlıklar yarattığı belirtilmektedir. Bu kapsamda 1. Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin sınırlan içindeki yerlere ilişkin emlak vergisi değerleri arasıdaki oluşan farkların nedenleri nelerdir? Bu verginin belirleme aşamasında belediye tarafından esas alınan değerlendirme kriterleri nelerdir? 2. 2004 yılından 2009 yılına kadar her bir yıl itibariyle anılan ilçede Erciyesevler Mahallesi, Uğurevler Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Fevziçakmak Mahallesi, Fatih Mahallesi, Serçeönü Mahallesi, Sahabiye Mahallesi, Gevhernesibe Mahallesi'nde uygulanan en yüksek ve en düşük emlak vergisi ve emlak beyan değerleri mahalle bazında nelerdir? - 7 2 9 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 T.C. tÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/8842 23/3/2010 KONU: 7/12660 vc 7/12662 EsasNo' lu yazılı soru önergeleri TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ: a)TBMM Başkanlığının 23/02/2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 20208-7/12660/20223/42361 sayılı yazısı. b) TBMM Başkanlığının 23/02/2010 tarih vc KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 20208-7/12662/20232/42370 sayılı yazısı. Kayseri Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Şevki KULKULOĞLU'nun 7/12660 vc 7/12662 sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak Kayseri Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim. y Beşir ATALAY EKİ:1 Bakan T.C KAYSERİ VALİLİĞİ İl Mahalli İdareler Müdürlüğü SAYI : B054VLK4380700-517.99- 297 22.02.2010 KONU: 7/12660. 7/12662 RsasNo* iu Yazılı Soru önergeleri. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) ilgi : 25.02.2010 tarih ve 6150 sayılı yazınız. Kayseri Milletvekili Sayın Şevki KUI.KULOĞLU' nur, 7/12660, 7/12662 Esas No' İu yazılı soru önergelerine, Sayın Bakanımız tarafından verilecek cevaba esas olmak üzere, İlimim Melikgazi ve Kocasinan liçelcri Merkez Belediyeleri tarafından emlak değerlerine ilişkin hazırlanan tablo ve yazıları ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. ILKJL : Belediye Yazısı Mcvlflı BİLİCİ Tablo Kayseri Vali.* - 7 3 0 -
Sayfa 43 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 T.C. tÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/8842 23/3/2010 KONU: 7/12660 vc 7/12662 EsasNo' lu yazılı soru önergeleri TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ: a)TBMM Başkanlığının 23/02/2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 20208-7/12660/20223/42361 sayılı yazısı. b) TBMM Başkanlığının 23/02/2010 tarih vc KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 20208-7/12662/20232/42370 sayılı yazısı. Kayseri Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Şevki KULKULOĞLU'nun 7/12660 vc 7/12662 sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak Kayseri Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim. y Beşir ATALAY EKİ:1 Bakan T.C KAYSERİ VALİLİĞİ İl Mahalli İdareler Müdürlüğü SAYI : B054VLK4380700-517.99- 297 22.02.2010 KONU: 7/12660. 7/12662 RsasNo* iu Yazılı Soru önergeleri. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) ilgi : 25.02.2010 tarih ve 6150 sayılı yazınız. Kayseri Milletvekili Sayın Şevki KUI.KULOĞLU' nur, 7/12660, 7/12662 Esas No' İu yazılı soru önergelerine, Sayın Bakanımız tarafından verilecek cevaba esas olmak üzere, İlimim Melikgazi ve Kocasinan liçelcri Merkez Belediyeleri tarafından emlak değerlerine ilişkin hazırlanan tablo ve yazıları ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. ILKJL : Belediye Yazısı Mcvlflı BİLİCİ Tablo Kayseri Vali.* - 7 3 0 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C KAYSERİ İLİ KOCASİNAN BELEDİYESİ Iiuılak. ve İstimlak Müdürlüğü Sayı : M.38.6.K.OC .O.15-EÎM-02/ 227231 - 276 PJUÛ3J1010, K.«mu : KAYSERİ VALİLİĞİ î l Mahalli İdareler Müdürlüğü'nc \}Ai\ : 25.02.2010 tarih ve 240 sayılı yazınız. . ilgi yazınız ekindeki milletvekili Sayın Mehmet Şevki KULTCULOÖLU'mm soru önergesine cevap aşağıda verilmiştir. Bilgilerinize arz ederim. 1- 1998-2002-2006 ve 2010 yılları genel beyan dönemi olduğundan 1319 Sayılı E.V.Kanumm 33. Maddesi ve 213. Sayılı V.U.Kanunun 49. Maddesi vc ilgili tebliğler hükümlerince Belediye Başkam veya Tevkil edeceği hir memur(Başkan), ilgili belediyeden yetkili bir memur, Tapu Sicil Müdürlüğü" veya tevkil edeceği bir memur, Ticaret Odasından seçilmiş bir üye ve ilgili mahalle veya köy muhtarından oluşan komisyonca; bu yerlerin genel kullanış biçimleri, başlıca bölge tipleri, bölgelerin nüfus vc yapı yoğunlukları, yerleşme alanlaruun gelişme yön ve büyüklükleri, iş yeri merkezlerine vc meskun yerlere uzaklık vc yakınlıkları, ulaşım durumu.su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin olup olmadığı, imar planlamadaki durumu, topoğrafik durumu ve turizm, sanayi, toplu konut, sit, rekreasyon vb. alanlar içerisinde bulunup bulunmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir. 2003-2004-2005-2007-2008- gibi ara yıllarda İse Maliye Bakanlığı*nın her yıl tespit ederek Resmi Gazetede yayımlandığı yeniden değerlendirme oranın i 319 Sayılı F.V.Kanunun ve 213 Sayılı V.UJCanıınu vc Emlak Vergisi Genel Tebliğine göre si oranında artırılarak belirlenmekledir. / 1- Yazımız ekindeki tabloda gösterilmiştir. / / H-MustoM ÇAPAN Btttfan a. Başka»; yardımcısı - 7 3 1 -
Sayfa 44 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C KAYSERİ İLİ KOCASİNAN BELEDİYESİ Iiuılak. ve İstimlak Müdürlüğü Sayı : M.38.6.K.OC .O.15-EÎM-02/ 227231 - 276 PJUÛ3J1010, K.«mu : KAYSERİ VALİLİĞİ î l Mahalli İdareler Müdürlüğü'nc \}Ai\ : 25.02.2010 tarih ve 240 sayılı yazınız. . ilgi yazınız ekindeki milletvekili Sayın Mehmet Şevki KULTCULOÖLU'mm soru önergesine cevap aşağıda verilmiştir. Bilgilerinize arz ederim. 1- 1998-2002-2006 ve 2010 yılları genel beyan dönemi olduğundan 1319 Sayılı E.V.Kanumm 33. Maddesi ve 213. Sayılı V.U.Kanunun 49. Maddesi vc ilgili tebliğler hükümlerince Belediye Başkam veya Tevkil edeceği hir memur(Başkan), ilgili belediyeden yetkili bir memur, Tapu Sicil Müdürlüğü" veya tevkil edeceği bir memur, Ticaret Odasından seçilmiş bir üye ve ilgili mahalle veya köy muhtarından oluşan komisyonca; bu yerlerin genel kullanış biçimleri, başlıca bölge tipleri, bölgelerin nüfus vc yapı yoğunlukları, yerleşme alanlaruun gelişme yön ve büyüklükleri, iş yeri merkezlerine vc meskun yerlere uzaklık vc yakınlıkları, ulaşım durumu.su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin olup olmadığı, imar planlamadaki durumu, topoğrafik durumu ve turizm, sanayi, toplu konut, sit, rekreasyon vb. alanlar içerisinde bulunup bulunmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir. 2003-2004-2005-2007-2008- gibi ara yıllarda İse Maliye Bakanlığı*nın her yıl tespit ederek Resmi Gazetede yayımlandığı yeniden değerlendirme oranın i 319 Sayılı F.V.Kanunun ve 213 Sayılı V.UJCanıınu vc Emlak Vergisi Genel Tebliğine göre si oranında artırılarak belirlenmekledir. / 1- Yazımız ekindeki tabloda gösterilmiştir. / / H-MustoM ÇAPAN Btttfan a. Başka»; yardımcısı - 7 3 1 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 "T 3 E s 2 i a e f > ; O) - 7 3 2 -
Sayfa 45 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 "T 3 E s 2 i a e f > ; O) - 7 3 2 - TBMM B:78 25 . 3 . 2010 TC. MELÜCÖAZİ BELEDİYESt EnuakvcOclirMüdürlügü Sayı :M386MEL032099/2844063096 -1184 Konu: Soru önergesi MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Mahalli İdareler Bürosu tLOİ: 26/02/2010 tarih ve 79 sayılı yasanız. tisi tarihli yazınız ekindeki Kayseri Milletvekili Sayın Şevki KULKULOĞLU uırafmdan verilen 7/12660 esas nolu soru önergesindeki hususların yapılan incelemesi neticesinde, önergenin t.ınadd«ınd^ld, ^ M c l U c g a 2 İ Belediyesi'nin sınırları İçerisindeki yerlere ilişkin emlak vergisi değerleri arasında oluşan farlılıklann nedenim nelerdir? Bu verginin belirleme aşamasında belediye tarafından esas alman değerlendirme kriterleri nelerdir? Cevap- Bina, arsa ve araziler için uygulanacak emlak vergisi değerlerinin tespiti ile ılgın asgari ölçüde an» vc *razi m2 birim değerlerinin takdirleri 213 sayılı Vergi Usul Kamınumin mttVcrrcr 4.maddesinin (b) fıkrasına göre oluşturulan merkez komisyonu ile nynı kanunu» 72.maddesıınn 2.fikrası gereğince oluşan takdir komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyon değerler arasındaki farklılıkların tespitinde bu yerlerin kullanış biçimleri, başlıca bölge tipleri, bölgelerin nüfus ve yapı yoğunlukları, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri, iş yeri merkezlerine ve meskun yerlere uzaklık ve yakınlıkları, ulaşım durumu, su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon gibi alp yapı hbmetlerinin olup olmadığı, imar planlarıhdaki durumu, topoğrafık durumu ve turizm, sanayi, toplu konut, sit, rekreasyon vb. alanlar içerisinde bulunup bulutıınadığı kriterlerini dikkate alarak yapmaktadır. Swn-2 2004-yılından 2009 yılına kadar her bir yıl itibariyle anılan İlçede Kalpakhoğîu Mahallesi, Yanıkoğlu Mahallesi, Camiikebft Mahallesi, Seyitgazi Mahallesi, Kıhçarslan Mahallesi, Alparslan Mahallesi, Melikgazi Mahallesİ'hdc uygulanan en yüksek ve en düşük emlak vergisi ve emlak beyan değerleri mahalle bazında nelerdir? Cevap- 2004 yılından 2009 yılına kadar her bir yıl itibariyle anılan mahalleloıe ait emlak vergisine esas arsa m2 rayiç değerleri (ek-l)'dftki tabloda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederini. KİM idare BürosuJ - 7 3 3 -
Sayfa 46 -
TBMM B:78 25 . 3 . 2010 TC. MELÜCÖAZİ BELEDİYESt EnuakvcOclirMüdürlügü Sayı :M386MEL032099/2844063096 -1184 Konu: Soru önergesi MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Mahalli İdareler Bürosu tLOİ: 26/02/2010 tarih ve 79 sayılı yasanız. tisi tarihli yazınız ekindeki Kayseri Milletvekili Sayın Şevki KULKULOĞLU uırafmdan verilen 7/12660 esas nolu soru önergesindeki hususların yapılan incelemesi neticesinde, önergenin t.ınadd«ınd^ld, ^ M c l U c g a 2 İ Belediyesi'nin sınırları İçerisindeki yerlere ilişkin emlak vergisi değerleri arasında oluşan farlılıklann nedenim nelerdir? Bu verginin belirleme aşamasında belediye tarafından esas alman değerlendirme kriterleri nelerdir? Cevap- Bina, arsa ve araziler için uygulanacak emlak vergisi değerlerinin tespiti ile ılgın asgari ölçüde an» vc *razi m2 birim değerlerinin takdirleri 213 sayılı Vergi Usul Kamınumin mttVcrrcr 4.maddesinin (b) fıkrasına göre oluşturulan merkez komisyonu ile nynı kanunu» 72.maddesıınn 2.fikrası gereğince oluşan takdir komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyon değerler arasındaki farklılıkların tespitinde bu yerlerin kullanış biçimleri, başlıca bölge tipleri, bölgelerin nüfus ve yapı yoğunlukları, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri, iş yeri merkezlerine ve meskun yerlere uzaklık ve yakınlıkları, ulaşım durumu, su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon gibi alp yapı hbmetlerinin olup olmadığı, imar planlarıhdaki durumu, topoğrafık durumu ve turizm, sanayi, toplu konut, sit, rekreasyon vb. alanlar içerisinde bulunup bulutıınadığı kriterlerini dikkate alarak yapmaktadır. Swn-2 2004-yılından 2009 yılına kadar her bir yıl itibariyle anılan İlçede Kalpakhoğîu Mahallesi, Yanıkoğlu Mahallesi, Camiikebft Mahallesi, Seyitgazi Mahallesi, Kıhçarslan Mahallesi, Alparslan Mahallesi, Melikgazi Mahallesİ'hdc uygulanan en yüksek ve en düşük emlak vergisi ve emlak beyan değerleri mahalle bazında nelerdir? Cevap- 2004 yılından 2009 yılına kadar her bir yıl itibariyle anılan mahalleloıe ait emlak vergisine esas arsa m2 rayiç değerleri (ek-l)'dftki tabloda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederini. KİM idare BürosuJ - 7 3 3 - TBMM 1 m 1 1 . I " S S ' o» T" S ı 4 M> CP "W " 8
Sayfa 47 -
TBMM 1 m 1 1 . I " S S ' o» T" S ı 4 M> CP "W " 8 T B M M B: 78 25 . 3 . 2010 4.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan 'm, Çankırı 'da muhtarların eksik ödenen maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12664) TBMM BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.02.2010 Çankırı Milletvekili Yaşadığı mahalle ya da köyün halkı tarafından seçimle göreve gelen muhtarlarımızın çeşitli sıkıntıları olmaktadır bu sıkıntıların başında maaşları gelmektedir. Çankırı ilindeki muhtarlarımızın 2009 yılı eylül ayı ve 2010 yılı ocak ayı maaşların yansı kesilerek ödenmiştir. Bu kesintiler niye olmuştur. Kalan kısmı ilerleyen dönemlerde ödeyecek misiniz? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli idareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/8841 23/3/2010 KONU: 7/12664 Esas No' lu yazılı soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ILGI: TBMM Başkanlığının 23/02/2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 20208-7/12664/20256/42395 sayılı yazısı. Çankırı Milletvekili Sayın Ahmet BUKAN'ın 7/12664 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Çarıkın Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim. Beşir ATALAY Bakan - 7 3 5 -
Sayfa 48 -
T B M M B: 78 25 . 3 . 2010 4.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan 'm, Çankırı 'da muhtarların eksik ödenen maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12664) TBMM BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.02.2010 Çankırı Milletvekili Yaşadığı mahalle ya da köyün halkı tarafından seçimle göreve gelen muhtarlarımızın çeşitli sıkıntıları olmaktadır bu sıkıntıların başında maaşları gelmektedir. Çankırı ilindeki muhtarlarımızın 2009 yılı eylül ayı ve 2010 yılı ocak ayı maaşların yansı kesilerek ödenmiştir. Bu kesintiler niye olmuştur. Kalan kısmı ilerleyen dönemlerde ödeyecek misiniz? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli idareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/8841 23/3/2010 KONU: 7/12664 Esas No' lu yazılı soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ILGI: TBMM Başkanlığının 23/02/2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 20208-7/12664/20256/42395 sayılı yazısı. Çankırı Milletvekili Sayın Ahmet BUKAN'ın 7/12664 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Çarıkın Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim. Beşir ATALAY Bakan - 7 3 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VI.K.4.18.07.00.010/ 872 03/03/2010 Konu: 7/12664 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi. İÇİŞLERl BAKANİ.İĞFNA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) İlgi : 01/03/2010 tarih ve 6267 sayılı yazınız. İlgi yazını/, ekindeki yazılı soru önergesi; ilgisi nedeniyle İl özel İdaresine gönderilmiş olup, alınan cevabi yazıdıı; ilimiz duhüindeki köy ve mahalle muhtarlıklarının İl özel İdaresi tarafından maaş ödemesi yapılırken, 2009 yılı Eylül ayı maaşlarının Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 13.08.2009 tarih ve 21547 sayılı yazılarına istinaden 1-14 Temmuz 2009 ödenek farkı hesap edilirken sehven fazla gönderilen 144,99 TL, 15 Eylül-14 Ekim 2009 aylık ödeneğinden düşülerek ödeme yapılması istenildiğinden muhtarlara bu yazıya göre ödeme yapılmıştır. Tüm muhtarlarımıza yapılan maaş ödemesi ilgili ayı çalışıp tamamladıktan sonra yapıldığından 15-31 Aralık 2009 16 günlük maaşları tutan 178,94 TL. olarak ödendiği, 1-14 Ocak 2010 maaşlarının da Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14.01.2010 tarih ve 1057 sayılı yazılarına göre talep edildiği. Şubat 2010 maaşlarına dahil edilerek tüm muhlarlanr.ıız.-ı 499,79 Tl., ödeme yajvkhğı, bu nedenle köy ve muhtarlanmızın İl özel İdaresinden alacakları bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Ek i : yazı - 7 3 6 -
Sayfa 49 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VI.K.4.18.07.00.010/ 872 03/03/2010 Konu: 7/12664 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi. İÇİŞLERl BAKANİ.İĞFNA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) İlgi : 01/03/2010 tarih ve 6267 sayılı yazınız. İlgi yazını/, ekindeki yazılı soru önergesi; ilgisi nedeniyle İl özel İdaresine gönderilmiş olup, alınan cevabi yazıdıı; ilimiz duhüindeki köy ve mahalle muhtarlıklarının İl özel İdaresi tarafından maaş ödemesi yapılırken, 2009 yılı Eylül ayı maaşlarının Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 13.08.2009 tarih ve 21547 sayılı yazılarına istinaden 1-14 Temmuz 2009 ödenek farkı hesap edilirken sehven fazla gönderilen 144,99 TL, 15 Eylül-14 Ekim 2009 aylık ödeneğinden düşülerek ödeme yapılması istenildiğinden muhtarlara bu yazıya göre ödeme yapılmıştır. Tüm muhtarlarımıza yapılan maaş ödemesi ilgili ayı çalışıp tamamladıktan sonra yapıldığından 15-31 Aralık 2009 16 günlük maaşları tutan 178,94 TL. olarak ödendiği, 1-14 Ocak 2010 maaşlarının da Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14.01.2010 tarih ve 1057 sayılı yazılarına göre talep edildiği. Şubat 2010 maaşlarına dahil edilerek tüm muhlarlanr.ıız.-ı 499,79 Tl., ödeme yajvkhğı, bu nedenle köy ve muhtarlanmızın İl özel İdaresinden alacakları bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Ek i : yazı - 7 3 6 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa 'da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçunun cevabı (7/12666) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Bursa Milletvekili Bakanlığınıza geçtiğimiz yıl vermiş olduğum bir soru önergesine aldığım cevapta; Bursa ili genelinde 3 üncü ve 4 üncü öncelikle güçlendirilmesi gereken 18 okul bulunduğu ve bu okul binalarının güçlendirme projeleri ile zemin etütlerinin hazırlandığı ve güçlendirmenin yapılacağı bildirilmiştir. Bursa 1. derece deprem bölgesindedir. Dolayısı ile olası büyük bir depremde 3 üncü ve 4 üncü öncelikle güçlendirilmesi gereken yapılarda önemli hasarlarla birlikte, hayati risklerin oluşacağı, gerek binaların statikleri açısından ve gerekse toplu alanlar olmasından dolayı panik anı hezeyanı yaşanmaması açısından son derece önemlidir. Bunun için okullarda çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin ve canımız olan çocuklarımızın can güvenlikleri için bu okulların bir an önce güçlendirilmesi ve depremlere karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda yetkililerden bu sorunun bir an evvel çözülmesi toplum adına büyük önem taşımaktadır. 1. Bursa ili genelinde 3. ve 4. öncelikle güçlendirilmesi gereken 18 okul binası ile ilgili olarak bu güne kadar ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 2. İlgili okullarda eğitimin devamının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması ile ilgili olarak devam eden çalışmalar var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? 3. Bakanlığınızın bu okullar dışında, Bursa ili sınırlarındaki okullarda depreme yönelik yürüttüğü denetim çalışmaları var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? - 7 3 7 -
Sayfa 50 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa 'da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçunun cevabı (7/12666) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Bursa Milletvekili Bakanlığınıza geçtiğimiz yıl vermiş olduğum bir soru önergesine aldığım cevapta; Bursa ili genelinde 3 üncü ve 4 üncü öncelikle güçlendirilmesi gereken 18 okul bulunduğu ve bu okul binalarının güçlendirme projeleri ile zemin etütlerinin hazırlandığı ve güçlendirmenin yapılacağı bildirilmiştir. Bursa 1. derece deprem bölgesindedir. Dolayısı ile olası büyük bir depremde 3 üncü ve 4 üncü öncelikle güçlendirilmesi gereken yapılarda önemli hasarlarla birlikte, hayati risklerin oluşacağı, gerek binaların statikleri açısından ve gerekse toplu alanlar olmasından dolayı panik anı hezeyanı yaşanmaması açısından son derece önemlidir. Bunun için okullarda çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin ve canımız olan çocuklarımızın can güvenlikleri için bu okulların bir an önce güçlendirilmesi ve depremlere karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda yetkililerden bu sorunun bir an evvel çözülmesi toplum adına büyük önem taşımaktadır. 1. Bursa ili genelinde 3. ve 4. öncelikle güçlendirilmesi gereken 18 okul binası ile ilgili olarak bu güne kadar ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 2. İlgili okullarda eğitimin devamının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması ile ilgili olarak devam eden çalışmalar var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? 3. Bakanlığınızın bu okullar dışında, Bursa ili sınırlarındaki okullarda depreme yönelik yürüttüğü denetim çalışmaları var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? - 7 3 7 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/ 2071 24/03/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : 23.02.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20208 sayılı yazı. Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Bursa'da okullann depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin" ligi yazı eki 7/12666 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1-2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na tabi eğitim kurumlarının, bu Kanun'un 76'ncı maddesine göre oluşturulan bütçesi karşılık gösterilmek suretiyle, 77'nci maddesi hükümleri yerine getirilmek kaydıyla, 78'inci maddesinde sayılan yerlere (Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlannın ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadil, esaslı onanm, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri, masraflarına...) harcanması için 79'uncu maddesi gereği planlanması, programa dâhil edilmesi, gerçekleştirilmesi, hizmete alınması valiliklerin yetki ve sorumluluğundadır. Söz konusu okullar da ilköğretim okulu olup 222 sayılı Kanun'a tabi eğitim kurumlandır. Bursa Valiliğince konuya ilişkin olarak; a) İl genelinde 3'üncü ve 4'üncü öncelikle güçlendirilmesi gereken okul binalarından 4 okul binasının güçlendirme inşaatının yapılması amacıyla il yatırım programına alındığı, 1 okul binasının ihalesinin yapıldığı ve güçlendirme inşaatının hâlen devam ettiği, diğer 3 okul binasının ise proje ve yaklaşık maliyet hazırlanma çalışmalarının İl özel İdaresinde devam ettiği, b) Güçlendirilmesi gereken okullann arasında eğitim-öğretim yapılmasında sakınca görülen okul binası bulunmadığı, mevcut imkânların en iyi şekilde değerlendirilerek güçlendirme inşaatlarına devam edildiği belirtilmektedir. 3. Millî Eğitim Vakfı öncülüğünde başlatılan "Okullarımız. Yıkılmasın Kampanyası" kapsamında Bursa ilinde 2 ilköğretim kurumunun deprem testi yaptırılmış, bunların depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği tespit edildiğinden uygulama projeleri hazırlatılmış ve ihalesi yaptmlarak güçlendirme inşaatı işi tamamlanmıştır. Bakanlığımızca l ' inci ve 2'nci derece deprem bölgesinde yer alan öncelikle pansiyonlu ortaöğretim kurumlannın ve diğer eğitim binalannm depreme karşı tahkik edilmesi, tahkik sonucuna göre güçlendirilmesi gerekenlerin güçlendirme uygulama projesinin hazırlattınlması ve güçlendirme inşaatı yapünlması projesi kapsamında Bursa ilindeki 13 okula ait binalarda Teknik Yürütme Kurulu damşmanlığmda müşavir firmalara deprem tahkiki yapünlmışür. 13 okulda yaptırılan deprem tahkiki sonucunda güçlendirme ihtiyacı olduğu anlaşılan 7 okula ait binaların güçlendirme projeleri hazırlatılmıştır. Güçlendirme projeleri yaptınlan 7 okullardan 4'üne ait binalann güçlendirme inşaatları Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerle Valilik tarafından 2009 yılında ihale edilerek yapünlmış olup geriye kalan 3 okula ait binaların güçlendir inşaatlarının 2010 yılında ihale edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Aynca, valilikten alınan bilgiden de; okul binalannda meydana gelen her türlü çatlak, kopma, aynlma ve benzeri durumlann İl özel İdaresi tarafından gerek gözlemsel inceleme, gerekse yetkili firmalarca ayrıntılı test ve ölçümlerinin yapılmakta olduğu anlaşmaktadır . Bilgilerinize arz ederim. Ü - 7 3 8 - Millî Eğitim Bakanı
Sayfa 51 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/ 2071 24/03/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : 23.02.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20208 sayılı yazı. Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Bursa'da okullann depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin" ligi yazı eki 7/12666 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1-2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na tabi eğitim kurumlarının, bu Kanun'un 76'ncı maddesine göre oluşturulan bütçesi karşılık gösterilmek suretiyle, 77'nci maddesi hükümleri yerine getirilmek kaydıyla, 78'inci maddesinde sayılan yerlere (Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlannın ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadil, esaslı onanm, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri, masraflarına...) harcanması için 79'uncu maddesi gereği planlanması, programa dâhil edilmesi, gerçekleştirilmesi, hizmete alınması valiliklerin yetki ve sorumluluğundadır. Söz konusu okullar da ilköğretim okulu olup 222 sayılı Kanun'a tabi eğitim kurumlandır. Bursa Valiliğince konuya ilişkin olarak; a) İl genelinde 3'üncü ve 4'üncü öncelikle güçlendirilmesi gereken okul binalarından 4 okul binasının güçlendirme inşaatının yapılması amacıyla il yatırım programına alındığı, 1 okul binasının ihalesinin yapıldığı ve güçlendirme inşaatının hâlen devam ettiği, diğer 3 okul binasının ise proje ve yaklaşık maliyet hazırlanma çalışmalarının İl özel İdaresinde devam ettiği, b) Güçlendirilmesi gereken okullann arasında eğitim-öğretim yapılmasında sakınca görülen okul binası bulunmadığı, mevcut imkânların en iyi şekilde değerlendirilerek güçlendirme inşaatlarına devam edildiği belirtilmektedir. 3. Millî Eğitim Vakfı öncülüğünde başlatılan "Okullarımız. Yıkılmasın Kampanyası" kapsamında Bursa ilinde 2 ilköğretim kurumunun deprem testi yaptırılmış, bunların depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği tespit edildiğinden uygulama projeleri hazırlatılmış ve ihalesi yaptmlarak güçlendirme inşaatı işi tamamlanmıştır. Bakanlığımızca l ' inci ve 2'nci derece deprem bölgesinde yer alan öncelikle pansiyonlu ortaöğretim kurumlannın ve diğer eğitim binalannm depreme karşı tahkik edilmesi, tahkik sonucuna göre güçlendirilmesi gerekenlerin güçlendirme uygulama projesinin hazırlattınlması ve güçlendirme inşaatı yapünlması projesi kapsamında Bursa ilindeki 13 okula ait binalarda Teknik Yürütme Kurulu damşmanlığmda müşavir firmalara deprem tahkiki yapünlmışür. 13 okulda yaptırılan deprem tahkiki sonucunda güçlendirme ihtiyacı olduğu anlaşılan 7 okula ait binaların güçlendirme projeleri hazırlatılmıştır. Güçlendirme projeleri yaptınlan 7 okullardan 4'üne ait binalann güçlendirme inşaatları Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerle Valilik tarafından 2009 yılında ihale edilerek yapünlmış olup geriye kalan 3 okula ait binaların güçlendir inşaatlarının 2010 yılında ihale edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Aynca, valilikten alınan bilgiden de; okul binalannda meydana gelen her türlü çatlak, kopma, aynlma ve benzeri durumlann İl özel İdaresi tarafından gerek gözlemsel inceleme, gerekse yetkili firmalarca ayrıntılı test ve ölçümlerinin yapılmakta olduğu anlaşmaktadır . Bilgilerinize arz ederim. Ü - 7 3 8 - Millî Eğitim Bakanı T B M M B: 78 25 . 3 . 2010 6.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, ilköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12670) TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 10.02.2010 1- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 77. maddesi hükümleri doğrultusunda 2003 ila 2010 yılları arasında genel bütçelerinden kanunda öngörülen oranda pay ayrılmış mıdır? Yıllara göre ayrılan pay miktarı nedir? 2- İlköğretim okullarında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında diğer bütün giderleri 222 sayılı yasanın 77.ve 78. maddelerine uygun olarak karşılanmakta mıdır? 3- 222 sayılı yasa kapsamında kaç ilköğretim okulunun hangi gereksinimleri karşılanmıştır? 4- 222 sayılı yasanın 76.maddesine uygun olarak köy bütçelerinden ilköğretim okullarına en az %10 pay ayrılmakta mıdır? Bu köylerin sayısı kaçtır? 5- Bu yasa kapsamında ilköğretim okullarına gelir sağlamak için hazine arazileri tahsis edilmiş midir? Tahsis edildiyse arazi tahsil edilen okul sayısı ve arazi miktarı nedir? Tahsis edilen arazilerin köy muhtarları tarafından kullanıldıktan, gelirlerinin okullara aktarılmadığı doğrumudur? 6- ilköğretim okullarında okuyan öğrenci velilerinden okulların gereksinimlerini karşılamak üzere para toplanmakta ve vermeyen Öğrenciler okul panolarında ve sınıflarda teşhir edildikleri gazete ve televizyonlara yansımaktadır. Anayasamızın 42.maddesine aykırı olan bu tür uygulamaları yapan yöneticiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Bu tür uygulamaları yapan kaç yönetici hakkında işlem tesis edilmiş, kaçı bu işlemler neticesinde ceza almıştır? - 7 3 9 -
Sayfa 52 -
T B M M B: 78 25 . 3 . 2010 6.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, ilköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12670) TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 10.02.2010 1- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 77. maddesi hükümleri doğrultusunda 2003 ila 2010 yılları arasında genel bütçelerinden kanunda öngörülen oranda pay ayrılmış mıdır? Yıllara göre ayrılan pay miktarı nedir? 2- İlköğretim okullarında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında diğer bütün giderleri 222 sayılı yasanın 77.ve 78. maddelerine uygun olarak karşılanmakta mıdır? 3- 222 sayılı yasa kapsamında kaç ilköğretim okulunun hangi gereksinimleri karşılanmıştır? 4- 222 sayılı yasanın 76.maddesine uygun olarak köy bütçelerinden ilköğretim okullarına en az %10 pay ayrılmakta mıdır? Bu köylerin sayısı kaçtır? 5- Bu yasa kapsamında ilköğretim okullarına gelir sağlamak için hazine arazileri tahsis edilmiş midir? Tahsis edildiyse arazi tahsil edilen okul sayısı ve arazi miktarı nedir? Tahsis edilen arazilerin köy muhtarları tarafından kullanıldıktan, gelirlerinin okullara aktarılmadığı doğrumudur? 6- ilköğretim okullarında okuyan öğrenci velilerinden okulların gereksinimlerini karşılamak üzere para toplanmakta ve vermeyen Öğrenciler okul panolarında ve sınıflarda teşhir edildikleri gazete ve televizyonlara yansımaktadır. Anayasamızın 42.maddesine aykırı olan bu tür uygulamaları yapan yöneticiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Bu tür uygulamaları yapan kaç yönetici hakkında işlem tesis edilmiş, kaçı bu işlemler neticesinde ceza almıştır? - 7 3 9 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/2070 24/03/2010 Konu : Soru önergesi T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A İlgi :23.02.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20208 sayılı yazı. Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "İlköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin" İlgi yazı eki 7/12670 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1. Söz konusu bilgileri içeren tablo ekte sunulmuştur. 2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile ilköğretime ait gelir kaynaklan tespit edilmiştir. Ayrıca, aynı Kanun'da ilköğretim için her yıl Devlet gelirlerinin % 2'sinden' az olmamak üzere Devlet bütçesinden de yardım yapılacağı, 76'ncı maddede gösterilen gelirlerin, ödeneklerin ve yardımların tahsillerini müteakip ilgili dairelerce il özel idare bütçelerine yatırılacağı ve il Özel idarelerince bu ödeneklerin "ilköğretime ait gelir ve ödenekleri" adıyla açılacak bir hesaba alınacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun gereğince merkezi yönetim bütçesinden ilköğretime tahsis edilen ödenekler il özel idare bütçelerine aktarılarak kullanılmakta olup bu Kanun'un 78'inci maddesinde, 76'ncı maddede gösterilen gelir ve ödeneklerle ilköğretim kurumlarının her türlü genel giderlerinin karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere ilköğretim okullarının her türlü giderleri il özel idarelerinde oluşturulan bütçeden karşılanmakta ve genel bütçeden yardım niteliğinde tahsis edilen ödenekler de il özel idare bütçesine aktarılarak kullanılmaktadır. 3. 32.146 ilköğretim okulunun yapım, onarım, donatım, yakacak, elektrik, su, kırtasiye, ders araç-gereçleri, ulaştırma (posta, telefon ve internet bağlantıları) ve benzeri her türlü giderleri il özel idarelerinde oluşturulan bütçeden karşılanmaktadır. 4-5. 18.199 köyde ilköğretim okulumuz bulunmakta olup bunlardan hazine arazisi tahsis edilenlerin sayısı 393'dür. Diğer taraftan, 442 sayılı Köy Kanunu'nun 23'üncü maddesinde; "Köyün imamı ile muallimi veya başmuaîlimi ihtiyar meclisinin her zaman azasıdırlar." denilmektedir. Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun da Anayasa'mız başta olmak üzere diğer bütün kanunlarımız gibi yürütme, idare ve kişileri de bağladığı, uyulma zorunluluğu bulunduğu herkesçe bilinmektedir. 6. İlköğretim okullarında zorla bağış ve para alınması ile ilgili 1.414 idareci hakkında idari işlem yapılmıştır. Bu işlemler neticesinde 262 idareci hakkında cezai işlem yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. EK/EKLER: 1-Tablo Millî Eğitim Bakanı - 7 4 0 -
Sayfa 53 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/2070 24/03/2010 Konu : Soru önergesi T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A İlgi :23.02.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20208 sayılı yazı. Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "İlköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin" İlgi yazı eki 7/12670 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1. Söz konusu bilgileri içeren tablo ekte sunulmuştur. 2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile ilköğretime ait gelir kaynaklan tespit edilmiştir. Ayrıca, aynı Kanun'da ilköğretim için her yıl Devlet gelirlerinin % 2'sinden' az olmamak üzere Devlet bütçesinden de yardım yapılacağı, 76'ncı maddede gösterilen gelirlerin, ödeneklerin ve yardımların tahsillerini müteakip ilgili dairelerce il özel idare bütçelerine yatırılacağı ve il Özel idarelerince bu ödeneklerin "ilköğretime ait gelir ve ödenekleri" adıyla açılacak bir hesaba alınacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun gereğince merkezi yönetim bütçesinden ilköğretime tahsis edilen ödenekler il özel idare bütçelerine aktarılarak kullanılmakta olup bu Kanun'un 78'inci maddesinde, 76'ncı maddede gösterilen gelir ve ödeneklerle ilköğretim kurumlarının her türlü genel giderlerinin karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere ilköğretim okullarının her türlü giderleri il özel idarelerinde oluşturulan bütçeden karşılanmakta ve genel bütçeden yardım niteliğinde tahsis edilen ödenekler de il özel idare bütçesine aktarılarak kullanılmaktadır. 3. 32.146 ilköğretim okulunun yapım, onarım, donatım, yakacak, elektrik, su, kırtasiye, ders araç-gereçleri, ulaştırma (posta, telefon ve internet bağlantıları) ve benzeri her türlü giderleri il özel idarelerinde oluşturulan bütçeden karşılanmaktadır. 4-5. 18.199 köyde ilköğretim okulumuz bulunmakta olup bunlardan hazine arazisi tahsis edilenlerin sayısı 393'dür. Diğer taraftan, 442 sayılı Köy Kanunu'nun 23'üncü maddesinde; "Köyün imamı ile muallimi veya başmuaîlimi ihtiyar meclisinin her zaman azasıdırlar." denilmektedir. Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun da Anayasa'mız başta olmak üzere diğer bütün kanunlarımız gibi yürütme, idare ve kişileri de bağladığı, uyulma zorunluluğu bulunduğu herkesçe bilinmektedir. 6. İlköğretim okullarında zorla bağış ve para alınması ile ilgili 1.414 idareci hakkında idari işlem yapılmıştır. Bu işlemler neticesinde 262 idareci hakkında cezai işlem yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. EK/EKLER: 1-Tablo Millî Eğitim Bakanı - 7 4 0 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YIL KONSOLİDE BÜTÇE MEB BÜTÇESİ MEB BÜTÇESİNİN KONSOLİDE BÜTÇEYE ORANI İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB BÜTÇESİNE ORAN! GENEL BÜTÇE 4306 S.K. GELİRLER TOPLAM 2003 147.230.170.000,00 10.179.997.000,00 % 6.91 6.119.183.055,00 420.000.000,00 6.539.183.055.00 « 6 4 2004 150.658.129.000,00 12.854.642.000,00 % 8,53 7.277.310.050.00 128.265.000,00 7.405.575.050.00 KSS 2005 156.088.874.910,00 14.882.259.500,00 % 9,53 1.401.225.819,00 206.755.487,00 8.614.981.306,00 % 5 8 2006 174.958.100.699,00 16.568.145.500,00 % 9,47 9.161.000.000,00 0,00 9.161.000.000,00 % 5 5 2007 204.988.545.572,00 21.355.634.000,00 •/. 10,42 12.177 343 640,00 0.00 12.177.348.640,00 % 5 7 2008 222.553.216.800,00 22.915.565.000,00 •/. 10.30 12.492.259.150,00 0,00 12492.259.150,00 % 5 S 2009 262.110.416.000,00 27.883.696.000,00 % 10,64 14.798.037.820,00 0.00 14.798.037.820,00 % 5 3 2010 288.270.101.892,00 28.237.412.000,00 Y. 9,80 16.764.004.000,00 0,00 16.764.004.000,00 % 5 9 - 7 4 1 -
Sayfa 54 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YIL KONSOLİDE BÜTÇE MEB BÜTÇESİ MEB BÜTÇESİNİN KONSOLİDE BÜTÇEYE ORANI İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB BÜTÇESİNE ORAN! GENEL BÜTÇE 4306 S.K. GELİRLER TOPLAM 2003 147.230.170.000,00 10.179.997.000,00 % 6.91 6.119.183.055,00 420.000.000,00 6.539.183.055.00 « 6 4 2004 150.658.129.000,00 12.854.642.000,00 % 8,53 7.277.310.050.00 128.265.000,00 7.405.575.050.00 KSS 2005 156.088.874.910,00 14.882.259.500,00 % 9,53 1.401.225.819,00 206.755.487,00 8.614.981.306,00 % 5 8 2006 174.958.100.699,00 16.568.145.500,00 % 9,47 9.161.000.000,00 0,00 9.161.000.000,00 % 5 5 2007 204.988.545.572,00 21.355.634.000,00 •/. 10,42 12.177 343 640,00 0.00 12.177.348.640,00 % 5 7 2008 222.553.216.800,00 22.915.565.000,00 •/. 10.30 12.492.259.150,00 0,00 12492.259.150,00 % 5 S 2009 262.110.416.000,00 27.883.696.000,00 % 10,64 14.798.037.820,00 0.00 14.798.037.820,00 % 5 3 2010 288.270.101.892,00 28.237.412.000,00 Y. 9,80 16.764.004.000,00 0,00 16.764.004.000,00 % 5 9 - 7 4 1 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 7.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12709) 12/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler içerisindeki bu günler toprakla gübrenin buluştuğu zaman, yani Türk çiftçisinin seferberliğe çıktığı dönemdir. Ama maalesef çiftçilerimizin bir şeyler üretmesinin heyecanını yaşaması gerekirken o heyecanın elinden alınıp; umutsuzluğa ve bezginliğe itildiği gözlemlenmektedir. Tarımsal faaliyetler konusunda Dünyadaki rakiplerine göre üretim girdi maliyetlerinin (mazot, gübre, tohum vs) altında ciddi ölçüde ezilen üreticilerimiz, en önemli girdi maliyeti olan gübrenin tam kullanım döneminde hiçbir ekonomik kritere uymayacak oranlarla artan fiyatları ile karşılaşmıştır. Bu artış günbegün devam etmektedir. Bu fiyat artışlarının bazıları örnek olarak verilecek olursa; örneğin Kompoze gübrelerden olan 20.20 gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 460 TL iken günümüzde yani 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 650 TL gibi yüksek bir rakama çıkmıştır. Yani artış oranı %41 dir. Yine benzer şekilde Kompoze gübrelerden olan DAP gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 670 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 920 TL gibi çok fahiş bir rakama çıkmıştır. Burada artış oranı ise %37 dir. Bir diğer gübre çeşidi olan Azotlu gübrelerden olan A.SÜLFAT gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 275 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 400 TL 'ye çıkmış olup, artış oram ise %45.5 olmuştur. Diğer gübrelerde de bu oranlara yakın artışlar olmuştur. Bu bilgiler çerçevesinde; 1- Bu gübrelerde son aylarda yaşanan ve çiftçilerimizi ciddi derecede mağdur eden fiyat artışlarından haberdar mısınız? 2- Gübre üreticisi ve ithalatçısı firma veya kuruluşlara yönelik olarak, bu artışın nedenleri konusunda bir görüşmeniz olmuş mudur? Bu fiyat artışlarının geri çekilmesi konusunda firmalara bir yaptırımınız olacak mıdır? 3- Üretimin en önemli girdilerinden olan gübre fiyatlarında özellikle ekim dönemlerinde yaşanan artışlarla ilgili olarak ne gibi önlemler alınacak veya hangi çalışmalar yapılacaktır? ederim. Yılmaz TANKUT MHP Adana Millet^* ili - 7 4 2 -
Sayfa 55 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 7.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12709) 12/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler içerisindeki bu günler toprakla gübrenin buluştuğu zaman, yani Türk çiftçisinin seferberliğe çıktığı dönemdir. Ama maalesef çiftçilerimizin bir şeyler üretmesinin heyecanını yaşaması gerekirken o heyecanın elinden alınıp; umutsuzluğa ve bezginliğe itildiği gözlemlenmektedir. Tarımsal faaliyetler konusunda Dünyadaki rakiplerine göre üretim girdi maliyetlerinin (mazot, gübre, tohum vs) altında ciddi ölçüde ezilen üreticilerimiz, en önemli girdi maliyeti olan gübrenin tam kullanım döneminde hiçbir ekonomik kritere uymayacak oranlarla artan fiyatları ile karşılaşmıştır. Bu artış günbegün devam etmektedir. Bu fiyat artışlarının bazıları örnek olarak verilecek olursa; örneğin Kompoze gübrelerden olan 20.20 gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 460 TL iken günümüzde yani 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 650 TL gibi yüksek bir rakama çıkmıştır. Yani artış oranı %41 dir. Yine benzer şekilde Kompoze gübrelerden olan DAP gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 670 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 920 TL gibi çok fahiş bir rakama çıkmıştır. Burada artış oranı ise %37 dir. Bir diğer gübre çeşidi olan Azotlu gübrelerden olan A.SÜLFAT gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 275 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 400 TL 'ye çıkmış olup, artış oram ise %45.5 olmuştur. Diğer gübrelerde de bu oranlara yakın artışlar olmuştur. Bu bilgiler çerçevesinde; 1- Bu gübrelerde son aylarda yaşanan ve çiftçilerimizi ciddi derecede mağdur eden fiyat artışlarından haberdar mısınız? 2- Gübre üreticisi ve ithalatçısı firma veya kuruluşlara yönelik olarak, bu artışın nedenleri konusunda bir görüşmeniz olmuş mudur? Bu fiyat artışlarının geri çekilmesi konusunda firmalara bir yaptırımınız olacak mıdır? 3- Üretimin en önemli girdilerinden olan gübre fiyatlarında özellikle ekim dönemlerinde yaşanan artışlarla ilgili olarak ne gibi önlemler alınacak veya hangi çalışmalar yapılacaktır? ederim. Yılmaz TANKUT MHP Adana Millet^* ili - 7 4 2 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.12.0.A.SGB.0.03.610/1173 Konu :Yazılı Soru önergesi 25/03/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi rBaşbakanlığa gönderdiğiniz 01.03.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/12709- 20363/42613 sayılı yazınız. İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT' a ait 7/12709, esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Mehdi EKER Bakan EKLER: 1-Görüş 7/12709 - 7 4 3 -
Sayfa 56 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.12.0.A.SGB.0.03.610/1173 Konu :Yazılı Soru önergesi 25/03/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi rBaşbakanlığa gönderdiğiniz 01.03.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/12709- 20363/42613 sayılı yazınız. İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT' a ait 7/12709, esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Mehdi EKER Bakan EKLER: 1-Görüş 7/12709 - 7 4 3 - TBMM B:78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi: Yılmaz TANKUT Adana Milletvekili Esas no : 7/12709 Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler içerisindeki bu günler toprakla gübrenin buluştuğu zaman, yani Türk çiftçisinin seferberliğe çıktığı dönemdir. Ama maalesef çiftçilerimizin bir şeyler üretmesinin heyecanını yaşaması gerekirken o heyecanın elinden alınıp; umutsuzluğa ve bezginliğe itildiği gözlemlenmektedir. Tarımsal faaliyetler konusunda Dünyadaki rakiplerine göre üretim girdi maliyetlerinin (mazot, gübre, tohum vs) altında ciddi ölçüde ezilen üreticilerimiz, en önemli girdi maliyeti olan gübrenin tam kullanım döneminde hiçbir ekonomik kritere uymayacak oranlarla artan fiyatları ile karşılaşmıştır. Bu artış günbegün devam etmektedir, Bu fiyat artışlarının bazıları örnek olarak verilecek olursa; örneğin Kompoze gübrelerden olan 20.20 gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 460 TL iken günümüzde yani 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 650 TL gibi yüksek bir rakama çıkmıştır Yani artış oranı%41 dir. Yine benzer şekilde Kompoze gübrelerden olan DAP gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 670 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 920 TL gibi çok fahiş bir rakama çıkmıştır. Burada artış oranı ise %37 dir. Bir diğer gübre çeşidi olan Azotlu gübrelerden olan A.SÜLFAT gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 275 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 400 TL'ye çıkmış olup, artış oranı ise %45.5 olmuştur. Diğer gübrelerde de bu oranlara yakın artışlar olmuştur. Bu bilgiler çerçevesinde; SORU1) Bu gübrelerde son aylarda yaşanan ve çiftçilerimizi ciddi derecede mağdur eden fiyat artışlarından haberdar mısınız? SORU2 ) Gübre üreticisi ve ithalatçısı firma veya kuruluşlara yönelik olarak, bu artışın nedenleri konusunda bir görüşmeniz olmuş mudur? Bu fiyat artışlarının geri çekilmesi konusunda firmalara bir yaptırımınız olacak mıdır? SORU 3) Üretimin en Önemli girdilerinden olan gübre fiyatlarında özellikle ekim dönemlerinde yaşanan artışlarla ilgili olarak ne gibi Önlemler alınacak veya hangi çalışmalar yapılacaktır? CEVAP 1-2-3) Ülkemizdeki kimyevi gübre fiyatları, dünya gübre fiyatları ve döviz kurlarındaki gelişmelere göre serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Devletin gübre fiyatlarına herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Gübre fiyattan, özellikle ekim dönemi öncesinde ve gübrenin yoğun olarak kullanıldığı dönemde arz talep ilişkisi çerçevesinde yükselebilmektedir. Nitekim, 2009 yılı Kasım ayından sonra dünya piyasalannda gübre fiyatları artış göstermiş, bu fiyat artışı ülkemiz piyasalarına da yansımıştır. Ancak, ülkemizde gübre fiyat artışları dünya gübre fiyat artışından nispeten daha düşük seviyede olmuştur. Tarımsal üretimde en önemli girdilerden olan gübre maliyetinin azaltılması amacıyla, 2005- 2009 döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilere ürün gruplarına göre değişen miktarda alan bazlı olarak 1 milyar 552 milyon TL gübre destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, 2010 yılında da 622 milyon TL gübre destekleme ödemesi yapılmış olup, 2011 yılında da çiftçilerimize gübre destekleme ödemesi yapılacaktır. - 7 4 4 -
Sayfa 57 -
TBMM B:78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi: Yılmaz TANKUT Adana Milletvekili Esas no : 7/12709 Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler içerisindeki bu günler toprakla gübrenin buluştuğu zaman, yani Türk çiftçisinin seferberliğe çıktığı dönemdir. Ama maalesef çiftçilerimizin bir şeyler üretmesinin heyecanını yaşaması gerekirken o heyecanın elinden alınıp; umutsuzluğa ve bezginliğe itildiği gözlemlenmektedir. Tarımsal faaliyetler konusunda Dünyadaki rakiplerine göre üretim girdi maliyetlerinin (mazot, gübre, tohum vs) altında ciddi ölçüde ezilen üreticilerimiz, en önemli girdi maliyeti olan gübrenin tam kullanım döneminde hiçbir ekonomik kritere uymayacak oranlarla artan fiyatları ile karşılaşmıştır. Bu artış günbegün devam etmektedir, Bu fiyat artışlarının bazıları örnek olarak verilecek olursa; örneğin Kompoze gübrelerden olan 20.20 gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 460 TL iken günümüzde yani 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 650 TL gibi yüksek bir rakama çıkmıştır Yani artış oranı%41 dir. Yine benzer şekilde Kompoze gübrelerden olan DAP gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 670 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 920 TL gibi çok fahiş bir rakama çıkmıştır. Burada artış oranı ise %37 dir. Bir diğer gübre çeşidi olan Azotlu gübrelerden olan A.SÜLFAT gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 275 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 400 TL'ye çıkmış olup, artış oranı ise %45.5 olmuştur. Diğer gübrelerde de bu oranlara yakın artışlar olmuştur. Bu bilgiler çerçevesinde; SORU1) Bu gübrelerde son aylarda yaşanan ve çiftçilerimizi ciddi derecede mağdur eden fiyat artışlarından haberdar mısınız? SORU2 ) Gübre üreticisi ve ithalatçısı firma veya kuruluşlara yönelik olarak, bu artışın nedenleri konusunda bir görüşmeniz olmuş mudur? Bu fiyat artışlarının geri çekilmesi konusunda firmalara bir yaptırımınız olacak mıdır? SORU 3) Üretimin en Önemli girdilerinden olan gübre fiyatlarında özellikle ekim dönemlerinde yaşanan artışlarla ilgili olarak ne gibi Önlemler alınacak veya hangi çalışmalar yapılacaktır? CEVAP 1-2-3) Ülkemizdeki kimyevi gübre fiyatları, dünya gübre fiyatları ve döviz kurlarındaki gelişmelere göre serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Devletin gübre fiyatlarına herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Gübre fiyattan, özellikle ekim dönemi öncesinde ve gübrenin yoğun olarak kullanıldığı dönemde arz talep ilişkisi çerçevesinde yükselebilmektedir. Nitekim, 2009 yılı Kasım ayından sonra dünya piyasalannda gübre fiyatları artış göstermiş, bu fiyat artışı ülkemiz piyasalarına da yansımıştır. Ancak, ülkemizde gübre fiyat artışları dünya gübre fiyat artışından nispeten daha düşük seviyede olmuştur. Tarımsal üretimde en önemli girdilerden olan gübre maliyetinin azaltılması amacıyla, 2005- 2009 döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilere ürün gruplarına göre değişen miktarda alan bazlı olarak 1 milyar 552 milyon TL gübre destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, 2010 yılında da 622 milyon TL gübre destekleme ödemesi yapılmış olup, 2011 yılında da çiftçilerimize gübre destekleme ödemesi yapılacaktır. - 7 4 4 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 8.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te göç alımından doğan sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12741) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Gaziantep il gelişmiş ekonomik altyapısı ve sanayi tesisleri ile son yıllarda ciddi bir göç ile gelen nüfuza maruz kalmaktadır. Göçle gelen bu nüfus yoğun olarak vasıfsız iş gücünü içermektedir ve iş sahalarında ekonomik kriz ile ortaya çıkan istihdam sorunları nedeniyle gelen nüfusun istihdamında ve sosyal yaşamda çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre; 1) Gaziantep ilinin 2 0 0 2 sonrasında aldığı göç oranı nedir? Göçle gelen bu nüfus içerisinde vasıfsız insan gücünün oranı nedir? 2) Göçle gelen bu vatandaşlarımızın yaşam standartları ve beklentilerine dair jerek göç veren ilde gerekse de göç alan ilde herhangi bir araştırma yapılmış 3) Bakanlığınız tarafından yoğun bir göçe maruz kalan Gaziantep ilinde göçün yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi bağlamında ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Gaziantep Milletvekili mıdır? - 7 4 5 -
Sayfa 58 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 8.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te göç alımından doğan sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12741) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Gaziantep il gelişmiş ekonomik altyapısı ve sanayi tesisleri ile son yıllarda ciddi bir göç ile gelen nüfuza maruz kalmaktadır. Göçle gelen bu nüfus yoğun olarak vasıfsız iş gücünü içermektedir ve iş sahalarında ekonomik kriz ile ortaya çıkan istihdam sorunları nedeniyle gelen nüfusun istihdamında ve sosyal yaşamda çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre; 1) Gaziantep ilinin 2 0 0 2 sonrasında aldığı göç oranı nedir? Göçle gelen bu nüfus içerisinde vasıfsız insan gücünün oranı nedir? 2) Göçle gelen bu vatandaşlarımızın yaşam standartları ve beklentilerine dair jerek göç veren ilde gerekse de göç alan ilde herhangi bir araştırma yapılmış 3) Bakanlığınız tarafından yoğun bir göçe maruz kalan Gaziantep ilinde göçün yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi bağlamında ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Gaziantep Milletvekili mıdır? - 7 4 5 - T B M M B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI iller idaresi Genel Müdürlüğü Sayı :B.05.0.İLl.0.02.0l. 00-303-2/ 1828 23/03/2010 Konu : Yazılı Soru önergesi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 01.03.2010 tarihli ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMİR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/12741 sayılı yazılı soru önergesi Gaziantep Valiliğine incelettirilmiş olup, alınan cevabi yazı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. Beşir ATALA Y EK ; I - Gaziantep Valiliğinin yazısı Bakan T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl l ' l;ıt)l;ıni;t vc Koordinasyon Müdürlüğü SAYI : BO54VLK4270200-PI.Ko.619/ 114 10/03/2010 K O N U : Yazılı Soru Önergesi. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (İller İdaresi Genel Müdürlüğüne) ANKARA ilgi: 05.03.2010 tarih ve 1482 sayılı yazınız. İlgi yazı ile Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMlR tarafından İçişleri bakanı Sayın Beşir ATALAY'ın cevaplandınlması istenilen yazılı soru önergesinde yer alan hususlara dair Valilik görüşünün bildirilmesi istenmektedir; Soru önergesinde ilk olarak Gaziantepln 2002 sonrasında aldığı göç oranı ve göçle gelen bu nüfus içinde vasıfsız insan gücünün oranı sorulmakladır. Gaziantep cazibe merkezi illerimizden biri olması hasebiyle nüfusu hızla artmaktadır. 2000 yılında 853.513 olan merkez nüfusu 2009 yılında 1.295.050 olmuş aynı dönemde ilimiz kırsalının nüfusu ise 276.123'ten 199.573'e gerilerken islâhiye, Karkamış ve Yavuzeli ilçe merkezlerinde dahi nüfus azalmıştır. Gaziantep merkezde ikamet eden nüfusun nüfusa kayıtlı olduğu ile göre durumlarına bakıldığında 2000 yılında nüfusun % 25,5'i başka bir ilde doğmuş kişilerden oluşurken 2009 yılında bu oranın % 29,6'ya çıktığı görülmektedir bu veriler göstermektedir ki İlimiz hem kendi kırsalından hem de başta komşu iller olmak üzere diğer illerden iç göçün yöneldiği merkezlerden biri konumundadır. - 7 4 6 -
Sayfa 59 -
T B M M B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI iller idaresi Genel Müdürlüğü Sayı :B.05.0.İLl.0.02.0l. 00-303-2/ 1828 23/03/2010 Konu : Yazılı Soru önergesi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 01.03.2010 tarihli ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMİR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/12741 sayılı yazılı soru önergesi Gaziantep Valiliğine incelettirilmiş olup, alınan cevabi yazı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. Beşir ATALA Y EK ; I - Gaziantep Valiliğinin yazısı Bakan T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl l ' l;ıt)l;ıni;t vc Koordinasyon Müdürlüğü SAYI : BO54VLK4270200-PI.Ko.619/ 114 10/03/2010 K O N U : Yazılı Soru Önergesi. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (İller İdaresi Genel Müdürlüğüne) ANKARA ilgi: 05.03.2010 tarih ve 1482 sayılı yazınız. İlgi yazı ile Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMlR tarafından İçişleri bakanı Sayın Beşir ATALAY'ın cevaplandınlması istenilen yazılı soru önergesinde yer alan hususlara dair Valilik görüşünün bildirilmesi istenmektedir; Soru önergesinde ilk olarak Gaziantepln 2002 sonrasında aldığı göç oranı ve göçle gelen bu nüfus içinde vasıfsız insan gücünün oranı sorulmakladır. Gaziantep cazibe merkezi illerimizden biri olması hasebiyle nüfusu hızla artmaktadır. 2000 yılında 853.513 olan merkez nüfusu 2009 yılında 1.295.050 olmuş aynı dönemde ilimiz kırsalının nüfusu ise 276.123'ten 199.573'e gerilerken islâhiye, Karkamış ve Yavuzeli ilçe merkezlerinde dahi nüfus azalmıştır. Gaziantep merkezde ikamet eden nüfusun nüfusa kayıtlı olduğu ile göre durumlarına bakıldığında 2000 yılında nüfusun % 25,5'i başka bir ilde doğmuş kişilerden oluşurken 2009 yılında bu oranın % 29,6'ya çıktığı görülmektedir bu veriler göstermektedir ki İlimiz hem kendi kırsalından hem de başta komşu iller olmak üzere diğer illerden iç göçün yöneldiği merkezlerden biri konumundadır. - 7 4 6 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa yürütülen Ekonomik Soysal Entegrasyon Projesi kapsamında 2009 yılı mayıs ayında yapılan alan araştırması sonuçlarına göre ilimizdeki yerleşik göçmenlerin % 80'inin göç öncesi Sosyal Güvencesinin olmadığı dolayısıyla göçle gelenlerin ekseriyetle vasıfsız olduğu görülmüştür. Soru önergesinde ikinci olarak göçle gelen vatandaşlarımızın yaşam standartları ve beklentilerine dair gerek göç veren ilde gerekse de göç alan ilde herhangi bir araştırma yapılmış mıdır diye sorulmaktadır. İlimizde yaşanmakta olan göçün profilinin ve dinamiğin tespiti amacıyla yapılan en son ve geniş kapsamlı araştırma Göçten Kaynaklanan Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek için Teknik Yardım Projesi (EKOSEP) kapsamında yapılan alan,araştırmalan ve anket çalışmaları yapılmış göçle gelenlerin göç etme nedenleri, vasıflan, yaşam şartları ve göç sonrasında kent içindeki hareketlerinin yönüne kadar çok geniş bir alanda veriler derlenmiş bu verilerin ve konunun tüm taraflannın katılımı ile bir Göç Stratejik Eylem Planı hazırlanmış bu tematik stratejik plan ile ilgili kurumlanmızın hizmet politikalannı üretmeleri konusunda önemli faydalar sağlanmıştır. Soru önergesinde son olarak İçişleri bakanlığının yoğun bir göçe maruz kalan Gaziantep ilinde göçün yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi bağlamında ne gibi çalışmalar yapmakta olduğu sorulmaktadır. Göçün olumsuz etkilerin giderilmesi için ilimizde 2009 yılında 234.913 kişiye ayni ve nakdi olmak üzere toplam 24.647.151 tl yardımda bulunulmuş. 51.100 aileye yakacak yardımı ydpılmıştır. Aşevlcrindcn günde 9 0 0 aileye sıcak yemek yardımı yapılmakladır. Bunların yanı sıra 7(>> meslek 4 4 9 okuma-yazma. <SS7 sosyal kültürel kurs açılmış 45.X7<> kisi bu kurslardan mezun olarak vasıftı iş gücü sağlanması amaçlanmıştır. Göç edenlerin %73.9*u ailesiyle veya ııile bireyleri ile birlikle göç eliklerinden özellikle göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitime devam etmesinin sağlanmasını amaçlayan çalışmalarla 2007 yılına kadar 13.200 öğrencimiz okullaştırılmıştır. İlimizde Gaziantep 0-6 yaş Çocuk Yuvası, Şahinbey 7-12 yaş Çocuk Yuvası, A.Mutafoğlu Bakım ve Reh. Mer, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Mer. Şahinbey Toplum Merkezi, 82.Yıl Bakım ve Reh. Mer. Nizip Mehmet-Fatimc ÖZBERK Çocuk Yuvası, Kadın Konukevi dezavantajlı toplum kesimlerine sosyal hizmet sunmaktadır, bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sosyal hizmet kurumları ve anne merkezleri, Şehit Hakan Özcan Gençlik Merkezi, Güçsüzler Evi, Münir Onat Rehabilitasyon Merkezi ve Akınal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sosyal hizmetler sunmaktadır. Bilgilerinizi arz ederim. Vali - 7 4 7 -
Sayfa 60 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa yürütülen Ekonomik Soysal Entegrasyon Projesi kapsamında 2009 yılı mayıs ayında yapılan alan araştırması sonuçlarına göre ilimizdeki yerleşik göçmenlerin % 80'inin göç öncesi Sosyal Güvencesinin olmadığı dolayısıyla göçle gelenlerin ekseriyetle vasıfsız olduğu görülmüştür. Soru önergesinde ikinci olarak göçle gelen vatandaşlarımızın yaşam standartları ve beklentilerine dair gerek göç veren ilde gerekse de göç alan ilde herhangi bir araştırma yapılmış mıdır diye sorulmaktadır. İlimizde yaşanmakta olan göçün profilinin ve dinamiğin tespiti amacıyla yapılan en son ve geniş kapsamlı araştırma Göçten Kaynaklanan Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek için Teknik Yardım Projesi (EKOSEP) kapsamında yapılan alan,araştırmalan ve anket çalışmaları yapılmış göçle gelenlerin göç etme nedenleri, vasıflan, yaşam şartları ve göç sonrasında kent içindeki hareketlerinin yönüne kadar çok geniş bir alanda veriler derlenmiş bu verilerin ve konunun tüm taraflannın katılımı ile bir Göç Stratejik Eylem Planı hazırlanmış bu tematik stratejik plan ile ilgili kurumlanmızın hizmet politikalannı üretmeleri konusunda önemli faydalar sağlanmıştır. Soru önergesinde son olarak İçişleri bakanlığının yoğun bir göçe maruz kalan Gaziantep ilinde göçün yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi bağlamında ne gibi çalışmalar yapmakta olduğu sorulmaktadır. Göçün olumsuz etkilerin giderilmesi için ilimizde 2009 yılında 234.913 kişiye ayni ve nakdi olmak üzere toplam 24.647.151 tl yardımda bulunulmuş. 51.100 aileye yakacak yardımı ydpılmıştır. Aşevlcrindcn günde 9 0 0 aileye sıcak yemek yardımı yapılmakladır. Bunların yanı sıra 7(>> meslek 4 4 9 okuma-yazma. <SS7 sosyal kültürel kurs açılmış 45.X7<> kisi bu kurslardan mezun olarak vasıftı iş gücü sağlanması amaçlanmıştır. Göç edenlerin %73.9*u ailesiyle veya ııile bireyleri ile birlikle göç eliklerinden özellikle göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitime devam etmesinin sağlanmasını amaçlayan çalışmalarla 2007 yılına kadar 13.200 öğrencimiz okullaştırılmıştır. İlimizde Gaziantep 0-6 yaş Çocuk Yuvası, Şahinbey 7-12 yaş Çocuk Yuvası, A.Mutafoğlu Bakım ve Reh. Mer, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Mer. Şahinbey Toplum Merkezi, 82.Yıl Bakım ve Reh. Mer. Nizip Mehmet-Fatimc ÖZBERK Çocuk Yuvası, Kadın Konukevi dezavantajlı toplum kesimlerine sosyal hizmet sunmaktadır, bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sosyal hizmet kurumları ve anne merkezleri, Şehit Hakan Özcan Gençlik Merkezi, Güçsüzler Evi, Münir Onat Rehabilitasyon Merkezi ve Akınal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sosyal hizmetler sunmaktadır. Bilgilerinizi arz ederim. Vali - 7 4 7 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, Aliağa 'da baraj sularıyla yıkılan bir köprüye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12743) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. İzmir ilinde son günlerde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 8 Şubat 2010 tarihinde ALİAĞA ilçesi doğusunda bulunan GÜZELHİSAR barajının kapakları kontrolsüz bir şekilde açılmış olup, tesadüfen can kaybının yaşanmadığı bu girişim sonucu ALİAĞA - KARAKÖY yolundaki köprü parçalanmış ve ulaşım durmuştur. SORULAR 1- Barajın kapaklarının habersiz ve kontrolsüz açılması olayı için bir tahkikat yapılacak mıdır? 2- Basit bir su taşması ile parçalanan köprü için bir araştırma yapılacak mıdır? 3- Ulaşımı tekrar sağlamak için hangi tedbirler alınacaktır? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İd aresi Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.İLİ.0070001-303-2/1826 23/03/2010 Konu : Yazılı Soru Önergesi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi .Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 01.03.2010 tarih ve A.01.0 GNS.Û. 10.00. 02/20283 sayılı yazısı. İzmir Milletvekili K.Erdal SİPAHİ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/12743 sayılı yazılı soru önergesi İzmir Valiliğine incelettirilmiş olup, alınan cevabi yazı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. Beşir ATALAY Ekler: 1 - İzmir Valiliğinin yazısı Bakan - 7 4 8 -
Sayfa 61 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, Aliağa 'da baraj sularıyla yıkılan bir köprüye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/12743) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. İzmir ilinde son günlerde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 8 Şubat 2010 tarihinde ALİAĞA ilçesi doğusunda bulunan GÜZELHİSAR barajının kapakları kontrolsüz bir şekilde açılmış olup, tesadüfen can kaybının yaşanmadığı bu girişim sonucu ALİAĞA - KARAKÖY yolundaki köprü parçalanmış ve ulaşım durmuştur. SORULAR 1- Barajın kapaklarının habersiz ve kontrolsüz açılması olayı için bir tahkikat yapılacak mıdır? 2- Basit bir su taşması ile parçalanan köprü için bir araştırma yapılacak mıdır? 3- Ulaşımı tekrar sağlamak için hangi tedbirler alınacaktır? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İd aresi Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.İLİ.0070001-303-2/1826 23/03/2010 Konu : Yazılı Soru Önergesi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi .Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 01.03.2010 tarih ve A.01.0 GNS.Û. 10.00. 02/20283 sayılı yazısı. İzmir Milletvekili K.Erdal SİPAHİ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/12743 sayılı yazılı soru önergesi İzmir Valiliğine incelettirilmiş olup, alınan cevabi yazı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. Beşir ATALAY Ekler: 1 - İzmir Valiliğinin yazısı Bakan - 7 4 8 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. tZMtR VALİLİĞİ il Mahalli idareler Müdürlüğü Sayı : B.05.4.YXK.4.?5.0?.00/349/lOl4 09.03.2010 Konu : Yazılı Soru önergesi hk. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) İlgi: 05.03.2010 tarih ve 143 7 sayılı yazınız, izmir Milletvekili K.Erdal SİPAHhun yazılı soru Önergesinde; 1- Barajın kapaklarının habersiz ve kontrolsüz açılması olayı için bir tahkikat yapılacak mıdır? 2- Basit su taşıması ile parçalanan köprü için bir araştırma yapılacak mıdır? 3- Ulaşımı tekrar sağlamak için hangi tedbirler alınacakta-? Sayın Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere, soru önergesine ait konular, İzmir Büyükşehir Belediyesi, D.SJL Bölge Müdürlüğü ve Aliağa Kaymakamlığına sorulmuş ve alınan bilgile -de; 1-Barajın emniyeti ve gelen suyun kontrollü olarak bırakılması amacıyla, Güzelhisar Barajından Güzelhisar Cayma S m3/s su bırakılmış,yağışiara bağlı olarak baraj gölünde meydana gelen yükselme nedeniyle 28.12-2009 tarihinde saat 13.00'tcn itibaren tahliye edilen su miktarı 2ûm3/s ye çıkanlraışurJî.12.2009 tarihinde saat O.OO'ten itibaren tahliye edilen su miktarı 10m3/sye düşürülmüş, 04.0İJ201Ogünü saat. 11.00'den itibaren su tahliyesi durdurulmuştur. Yağışlarm devam etmesi üzerine İahlîyelefe tâîST bs$İWQ)l C t t Ql İÇen'SİIKİC, yaglŞJara bagll olarak baraj gölüne gelen su miktarındaki artış da ölçülerek zaman zaman 5 ila 60m3/s arasında su yatağa bırakıldığı. Şubat ayı içerisinde düşen yağış ırıiktannm fazlalığı nedeniyle Güzelhisar Barajından GüzelhisarÇaytna b ı r a k ı l a n su kesihnemîş, yağışlara ve göle gelen su miktarı da göz önüne alınarak kademeli bir şekilde artırılarak 200m3/s ye çıkarıldığı. 2- Güzelhisar Barajından tahliye amacıyla Güzelhisar Çayına bırakılan büyük miktarlardaki Sular köy yolu üzerinden geçmekte olup, bu durumlarda ulaşım aksamaktadır. Yağışlara bağlı olarak taşkın önleme ve taşlan zararlarını azaltma gayesiyle ve baraj emniyeti açısından zaman zaman Güzelhisar Barajından Güzelhisar Cayma su bırakılması zorunlu olup mevcut iptidai geçiş yapısı şu anda bile Barajdan bırakılacak minimum debiyi bile kapasitede olmadığı. Şu an yaşanan üzücü durumun tekrar yaşanmaması için acil olarak söz konusu yere, İl özel İdaresince, maksimum feyezan debisini geçhecek şekilde, projesi Kurumumuza onaylatılmak kaydıyla bir köprü yapılmasının uygun olacağının düşünüldüğü. 3- Aynı gün içeririnde, İdaremize*, köye ulaşımı sağlamak için idaremizin görev alanı içerisinde olmamasına rağmen Karaköy Muhtarının Aliağa Organize Sanayi Bölgesi içinden geçen servis yolu açılmış ve mağduriyet giderilmiştir. Ulaşım şu anda" sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır.Yağışların kesilroesi ve sulann çekilmesiyle birlikle yıkılan menfez İdaremizce hemen onarılarak yeniden ulaşıma açılmıştır.Yıkıldığı gün ve onarım yapılıncaya kadar geçen iki günlük sürede ulaşım servis yolundan sağlandığı, Valiliğimize ulaşan belgelerden anlaşılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. ><iustafa Cahit KJ^AÇ S İzmir Valisi - 7 4 9 -
Sayfa 62 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. tZMtR VALİLİĞİ il Mahalli idareler Müdürlüğü Sayı : B.05.4.YXK.4.?5.0?.00/349/lOl4 09.03.2010 Konu : Yazılı Soru önergesi hk. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) İlgi: 05.03.2010 tarih ve 143 7 sayılı yazınız, izmir Milletvekili K.Erdal SİPAHhun yazılı soru Önergesinde; 1- Barajın kapaklarının habersiz ve kontrolsüz açılması olayı için bir tahkikat yapılacak mıdır? 2- Basit su taşıması ile parçalanan köprü için bir araştırma yapılacak mıdır? 3- Ulaşımı tekrar sağlamak için hangi tedbirler alınacakta-? Sayın Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere, soru önergesine ait konular, İzmir Büyükşehir Belediyesi, D.SJL Bölge Müdürlüğü ve Aliağa Kaymakamlığına sorulmuş ve alınan bilgile -de; 1-Barajın emniyeti ve gelen suyun kontrollü olarak bırakılması amacıyla, Güzelhisar Barajından Güzelhisar Cayma S m3/s su bırakılmış,yağışiara bağlı olarak baraj gölünde meydana gelen yükselme nedeniyle 28.12-2009 tarihinde saat 13.00'tcn itibaren tahliye edilen su miktarı 2ûm3/s ye çıkanlraışurJî.12.2009 tarihinde saat O.OO'ten itibaren tahliye edilen su miktarı 10m3/sye düşürülmüş, 04.0İJ201Ogünü saat. 11.00'den itibaren su tahliyesi durdurulmuştur. Yağışlarm devam etmesi üzerine İahlîyelefe tâîST bs$İWQ)l C t t Ql İÇen'SİIKİC, yaglŞJara bagll olarak baraj gölüne gelen su miktarındaki artış da ölçülerek zaman zaman 5 ila 60m3/s arasında su yatağa bırakıldığı. Şubat ayı içerisinde düşen yağış ırıiktannm fazlalığı nedeniyle Güzelhisar Barajından GüzelhisarÇaytna b ı r a k ı l a n su kesihnemîş, yağışlara ve göle gelen su miktarı da göz önüne alınarak kademeli bir şekilde artırılarak 200m3/s ye çıkarıldığı. 2- Güzelhisar Barajından tahliye amacıyla Güzelhisar Çayına bırakılan büyük miktarlardaki Sular köy yolu üzerinden geçmekte olup, bu durumlarda ulaşım aksamaktadır. Yağışlara bağlı olarak taşkın önleme ve taşlan zararlarını azaltma gayesiyle ve baraj emniyeti açısından zaman zaman Güzelhisar Barajından Güzelhisar Cayma su bırakılması zorunlu olup mevcut iptidai geçiş yapısı şu anda bile Barajdan bırakılacak minimum debiyi bile kapasitede olmadığı. Şu an yaşanan üzücü durumun tekrar yaşanmaması için acil olarak söz konusu yere, İl özel İdaresince, maksimum feyezan debisini geçhecek şekilde, projesi Kurumumuza onaylatılmak kaydıyla bir köprü yapılmasının uygun olacağının düşünüldüğü. 3- Aynı gün içeririnde, İdaremize*, köye ulaşımı sağlamak için idaremizin görev alanı içerisinde olmamasına rağmen Karaköy Muhtarının Aliağa Organize Sanayi Bölgesi içinden geçen servis yolu açılmış ve mağduriyet giderilmiştir. Ulaşım şu anda" sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır.Yağışların kesilroesi ve sulann çekilmesiyle birlikle yıkılan menfez İdaremizce hemen onarılarak yeniden ulaşıma açılmıştır.Yıkıldığı gün ve onarım yapılıncaya kadar geçen iki günlük sürede ulaşım servis yolundan sağlandığı, Valiliğimize ulaşan belgelerden anlaşılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. ><iustafa Cahit KJ^AÇ S İzmir Valisi - 7 4 9 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 10.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'ın, Ankara 'da toplu açılış yapılan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12770) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim Ordu Milletvekili Soru: Sayın Başbakanın katılımıyla Ankara ilinde 127 okulun toplu açılış töreni yapılmıştır. Bu itibarla ; a Açılışı yapılan okulların isim ve adresleri nelerdir? b Açılan okulların hangileri kamu eliyle, hangileri özel şahıslar yada bağışçılar tarafından yaptırılmıştır. c 127 okulun ayrı ayrı inşasına başlanan tarihler ile teslimat tarihleri ne şekildedir? d Eğitim dönemi yarı yıl tatilinde 127 okul yeni açıldığına göre ayrı ayrı bu okullara hangi okullardan kaçar öğrenci alınmıştır. Hangi okullardan kaçar öğretmen ve idareci nakledilmiştir? Açıklanmasını arz ederim. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.08.0.SGB.0.73.02.00/2073 24/03/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :01.03.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazı. Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan YALÇIN'ın, "Ankara'da toplu açılış yapılan okullara ilişkin" İlgi yazı eki 7/12770 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Ankara Valiliğinden alınan soruya konu okullara ilişkin bilgileri içeren liste ekte sunulmuştur. Valilikçe listedeki okullara idareci nakli ve 2009-2010 öğretim yılı içerisinde öğrenci nakli yapılmadığı belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ederim. EK/EKLER: 1 - Liste Millî Eğitim Bakanı - 7 5 0 -
Sayfa 63 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 10.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'ın, Ankara 'da toplu açılış yapılan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12770) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim Ordu Milletvekili Soru: Sayın Başbakanın katılımıyla Ankara ilinde 127 okulun toplu açılış töreni yapılmıştır. Bu itibarla ; a Açılışı yapılan okulların isim ve adresleri nelerdir? b Açılan okulların hangileri kamu eliyle, hangileri özel şahıslar yada bağışçılar tarafından yaptırılmıştır. c 127 okulun ayrı ayrı inşasına başlanan tarihler ile teslimat tarihleri ne şekildedir? d Eğitim dönemi yarı yıl tatilinde 127 okul yeni açıldığına göre ayrı ayrı bu okullara hangi okullardan kaçar öğrenci alınmıştır. Hangi okullardan kaçar öğretmen ve idareci nakledilmiştir? Açıklanmasını arz ederim. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.08.0.SGB.0.73.02.00/2073 24/03/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :01.03.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazı. Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan YALÇIN'ın, "Ankara'da toplu açılış yapılan okullara ilişkin" İlgi yazı eki 7/12770 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Ankara Valiliğinden alınan soruya konu okullara ilişkin bilgileri içeren liste ekte sunulmuştur. Valilikçe listedeki okullara idareci nakli ve 2009-2010 öğretim yılı içerisinde öğrenci nakli yapılmadığı belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ederim. EK/EKLER: 1 - Liste Millî Eğitim Bakanı - 7 5 0 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 S.NO İLÇESİ OKULUN ADI KARAKTERİSTİĞİ* YAPIM KAYNAĞI 1 Akyurt Saracalar İlköğretim Okulu Ek 8 derslik Dünya Bankası 2 Akyurt TOKİ İlköğretim Okulu 24 derslik Toki 3 Altındağ Osman Gazi İlköğretim Okulu 24 derslik Kamu 4 Altındağ_ Hayma Hatun İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 5 Altındağ Karacaören İlköğretim Okulu 24+1 spor salonu Toki 6 Altındağ Tokl Malazgirt İlköğretim Okulu 16 derslik Toki (r Ayaş TOKİ İlköğretim Okulu 16 derslik Toki d Bala tınaztepe İlköğretim Okulu 5 ek derslik Kamu 9 Bala Tuna İlköğretim Okulu Anasınıfı 1 derslik Dünya Bankası 10 Baja Büyükcamill İlköğretim Okulu Lojman 2 ad. Kamu 11 Bala Sofular İlköğretim Okulu Lojman 2 ad. Kamu 12 Çubuk A.Çavundur İlköğretim Okulu 8 derslik Kamu 13 Çubuk Merkez Anaokulu 5 derslik Kamu 14 Çubuk Akkuzuliı İlköğretim Okulu Ek 8 Ek Dünya Bankası 15 Çubuk Türk Telekom İlköğretim Okulu 32 derslik Telekom 16 Elmadağ Toki Anaokulu 5 derslik Tokl 17 Etimesgut Göksu Anaokulu 5 derslik Toki 18 Etimesgut Göksu İlköğretim Okulu 32+ spor salonu Toki 19 Etimesgut Rukiye Hilmi Atlıoğlu İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu+Hayırsever 20 Etimesgut Türkkonut ilköğretim Okulu 32+spor salonu Türkkonut 21 Etimesgut Emel önal İlköğretim Okulu 32+spor salonu Türkkonut 22 Etimesgut Türkkonut Anaokulu 8 derslik " Türkkonut 23 Etimesgut Yaprak Anaokulu ; 8 derslik Türkkonut 24 Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlköğretim Okulu 24 derslik Toki 25 Gölbaşı Ayşe özbağ İlköğretim Okulu 8 derslik Hayırsever 26 Gölbaşı Selametti Beldesi Hakan Ülger İlköğretim Okulu 8 ek derslik Kamu+Hayırsever 27 Haymana Kerpiç İlköğretim Okulu 2 lojman Kamu 28 Haymana Alahacılı İlköğretim Okulu 2 lojman Kamu 29 Haymana Emirler Kesik Kavak İlköğretim Okulu 2 lojman Kamu 30 Keçiören İhsan Selatin Aras İlköğretim Okulu 24 derslik Kamu+Hayırsever 31 " Keçiören Ufuktepe İlköğretim Okulu 24 derslik Kamu 32 Keçiören Uygur ilköğretim Okulu 32 derslik Kamu 33 Keçiören Aşık Veysel İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 34 Keçiören Hun İlköğretim Okulu Ek 24 derslik Kamu «T Keçiören Tevfik Unsal İlköğretim Okulu Anasınıfı 1 derslik Dünya Bankası 36 Keçören Özkent Akbilek İlköğretim Okulu 24 derslik Kamu+Hayırsever 37 Mamak Ali Kuşçu İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 38 Mamak Ali Şlr Nevai İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 39 Mamak Kıbrıs Mah.ilköğretim Okulu 16 derslik Kamu 40 Mama'k Mehmet Yetkin İlköğretim Okulu 8 derslik Dünya Bankası 41 Mamak Emekli Büyükelçi Nazım Berger llköğ.ok. 24 derslik Hayırsever 42 Mamak Oruç Reis İlköğretim Okulu 6 ek derslik Hayırsever 43 Mamak Hacı Mehmst-Habibe Kaya Anaokulu 5 derslik Kamu+Hayırsever 44 Mamak Araplar Mah. Anfa İlköğretim Okulu 20 derslik Hayırsever 45 Mamak Oğuz Kaan İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 46 Mamak Naşlde Halil Gelendöst İlköğretim Okulu 10 Ek derslik Milli Eğitim Vakfı 47 Mamak Lalahan İlköğretim Okulu spor salonu Hayırsever 48 Nallıhan PIO Çok Amaçlı Salon 1 Salon Kamu 49 Nallıhan Dumluptnar İlköğretim Okulu ek 5 derslik Kamu 50 Polatlı İstiklal İlköğretim Okulu ek 8 ek derslik Dünya Bankası 51 Polatlı Şehit Yaşar Çetlnkaya İlköğretim Okulu 32 derslik Toki 52 Polatlı Esentepe İlköğretim Okulu ek 8 ek derslik Kamu 53 Polatlı Tarım İşletmeleri İlköğretim Okulu 5 ek derslik Kamu 54 Pursaklar Turgut özal İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 55 Pursaklar Ülker İlköğretim Okulu Ek 32 Ek derslik Kamu 56 Pursaklar Gümüşoluk ilköğretim okulu 8 ek derslik Dünya Bankası 57 Sincan Semiha İsen ilköğretim okulu 32 derslik Kamu 58 Sincan Şehit Emrah Yiğit Anaokulu 5 derslik Kamu 59 Sincan Andlçen İlköğretim Okuiu Sek Dünya Bankası 60 Sincan Tuna Üçer İlköğretim Okulu 8 ek Dünya Bankası 61- Sincan Yenlkent llksan Anaokulu 5 derslik Toki - 7 5 1 -
Sayfa 64 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 S.NO İLÇESİ OKULUN ADI KARAKTERİSTİĞİ* YAPIM KAYNAĞI 1 Akyurt Saracalar İlköğretim Okulu Ek 8 derslik Dünya Bankası 2 Akyurt TOKİ İlköğretim Okulu 24 derslik Toki 3 Altındağ Osman Gazi İlköğretim Okulu 24 derslik Kamu 4 Altındağ_ Hayma Hatun İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 5 Altındağ Karacaören İlköğretim Okulu 24+1 spor salonu Toki 6 Altındağ Tokl Malazgirt İlköğretim Okulu 16 derslik Toki (r Ayaş TOKİ İlköğretim Okulu 16 derslik Toki d Bala tınaztepe İlköğretim Okulu 5 ek derslik Kamu 9 Bala Tuna İlköğretim Okulu Anasınıfı 1 derslik Dünya Bankası 10 Baja Büyükcamill İlköğretim Okulu Lojman 2 ad. Kamu 11 Bala Sofular İlköğretim Okulu Lojman 2 ad. Kamu 12 Çubuk A.Çavundur İlköğretim Okulu 8 derslik Kamu 13 Çubuk Merkez Anaokulu 5 derslik Kamu 14 Çubuk Akkuzuliı İlköğretim Okulu Ek 8 Ek Dünya Bankası 15 Çubuk Türk Telekom İlköğretim Okulu 32 derslik Telekom 16 Elmadağ Toki Anaokulu 5 derslik Tokl 17 Etimesgut Göksu Anaokulu 5 derslik Toki 18 Etimesgut Göksu İlköğretim Okulu 32+ spor salonu Toki 19 Etimesgut Rukiye Hilmi Atlıoğlu İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu+Hayırsever 20 Etimesgut Türkkonut ilköğretim Okulu 32+spor salonu Türkkonut 21 Etimesgut Emel önal İlköğretim Okulu 32+spor salonu Türkkonut 22 Etimesgut Türkkonut Anaokulu 8 derslik " Türkkonut 23 Etimesgut Yaprak Anaokulu ; 8 derslik Türkkonut 24 Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlköğretim Okulu 24 derslik Toki 25 Gölbaşı Ayşe özbağ İlköğretim Okulu 8 derslik Hayırsever 26 Gölbaşı Selametti Beldesi Hakan Ülger İlköğretim Okulu 8 ek derslik Kamu+Hayırsever 27 Haymana Kerpiç İlköğretim Okulu 2 lojman Kamu 28 Haymana Alahacılı İlköğretim Okulu 2 lojman Kamu 29 Haymana Emirler Kesik Kavak İlköğretim Okulu 2 lojman Kamu 30 Keçiören İhsan Selatin Aras İlköğretim Okulu 24 derslik Kamu+Hayırsever 31 " Keçiören Ufuktepe İlköğretim Okulu 24 derslik Kamu 32 Keçiören Uygur ilköğretim Okulu 32 derslik Kamu 33 Keçiören Aşık Veysel İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 34 Keçiören Hun İlköğretim Okulu Ek 24 derslik Kamu «T Keçiören Tevfik Unsal İlköğretim Okulu Anasınıfı 1 derslik Dünya Bankası 36 Keçören Özkent Akbilek İlköğretim Okulu 24 derslik Kamu+Hayırsever 37 Mamak Ali Kuşçu İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 38 Mamak Ali Şlr Nevai İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 39 Mamak Kıbrıs Mah.ilköğretim Okulu 16 derslik Kamu 40 Mama'k Mehmet Yetkin İlköğretim Okulu 8 derslik Dünya Bankası 41 Mamak Emekli Büyükelçi Nazım Berger llköğ.ok. 24 derslik Hayırsever 42 Mamak Oruç Reis İlköğretim Okulu 6 ek derslik Hayırsever 43 Mamak Hacı Mehmst-Habibe Kaya Anaokulu 5 derslik Kamu+Hayırsever 44 Mamak Araplar Mah. Anfa İlköğretim Okulu 20 derslik Hayırsever 45 Mamak Oğuz Kaan İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 46 Mamak Naşlde Halil Gelendöst İlköğretim Okulu 10 Ek derslik Milli Eğitim Vakfı 47 Mamak Lalahan İlköğretim Okulu spor salonu Hayırsever 48 Nallıhan PIO Çok Amaçlı Salon 1 Salon Kamu 49 Nallıhan Dumluptnar İlköğretim Okulu ek 5 derslik Kamu 50 Polatlı İstiklal İlköğretim Okulu ek 8 ek derslik Dünya Bankası 51 Polatlı Şehit Yaşar Çetlnkaya İlköğretim Okulu 32 derslik Toki 52 Polatlı Esentepe İlköğretim Okulu ek 8 ek derslik Kamu 53 Polatlı Tarım İşletmeleri İlköğretim Okulu 5 ek derslik Kamu 54 Pursaklar Turgut özal İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 55 Pursaklar Ülker İlköğretim Okulu Ek 32 Ek derslik Kamu 56 Pursaklar Gümüşoluk ilköğretim okulu 8 ek derslik Dünya Bankası 57 Sincan Semiha İsen ilköğretim okulu 32 derslik Kamu 58 Sincan Şehit Emrah Yiğit Anaokulu 5 derslik Kamu 59 Sincan Andlçen İlköğretim Okuiu Sek Dünya Bankası 60 Sincan Tuna Üçer İlköğretim Okulu 8 ek Dünya Bankası 61- Sincan Yenlkent llksan Anaokulu 5 derslik Toki - 7 5 1 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 62 Sincan Şehit Evren Ayyarkİn İlköğretim Okulu 24 derslik Toki 63 Sincan Yenikent llksan İlköğretim Okulu 32 derslik Toki 64 Sincan Ahi Evran İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 65 Sincan Ressam İbrahim Çallı İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 66 Sincan Yeni Peçenek İlköğretim Okulu 8 derslik Kamu 67 Şereflikoçhisaı Mustafacık ilköğretim Okulu 8 ek derslik Dünya Bankası 66 Şereflikoçhisar TOKİ Anaokulu 5 derslik Toki 69 Şereflikoçhisaı TOKriİköğretim Okulu 24 derslik Toki 70 Yenimahalle Şehit Savaş Bıyıklı İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 71 Yenimahalle Aselsan ilköğretim Okulu 16 ek derslik Hayırsever 72 Yenimahalle Avni Akyol İlköğretim Okulu spor salonu Kamu 73 Yenimahalle Yukarı Yurtcukuyupınar 2.Bölge İlköğretim Okulı 24+Spor salonu Toki 74 Yenimahalle Fevzi özbey İlköğretim Okulu 16 derslik Kamu+Hayırsever 75 Yenimahalle Yahya Çavuş İlköğretim Okulu spor salonu Kamu 76 Yenimahalle Hatice Sağlamer Anaokulu 5 derslik Hayırsever 77 Yenimahalle Şükufe Nihal İlköğretim Okulu 7 derslik Hayırsever ORTAÖĞRETİM YAPIMLARI 78 Altındağ Halk Eğitim Mrk. Ek 21 derslik Kamu 79 Altındağ Rehberlik Araştırma Merkezi 8 derslik Kamu 80 Altındağ Karapürçek Mehmet Akif Ersoy L. 24 derslik Kamu 81 Altındağ Prof.Dr.Sabahattin Zaim Lisesi 24 derslik+spor salon! Toki 82 Ayaş Toki Anadolu Lisesi 16 derslik Meb-Toki 83 Bala Sağlık Meslek Lisesi 8 derslik Kamu 84 Beypazarı Endüstri Meslek Lisesi 16 derslik Kamu 85 Beypazarı öğrenci Pansiyonu 200 öğrencilik Kamu 86 Çamlıdere Kız Meslek Lisesi 12 derslik Kamu 87 Çankaya And.Güzel San.Lisesl 24+panslyon Kamu 88 Çankaya Telekom M.Kaplan Sosyal Bilimler Us 24+spor salonu Telekom 89 Çankaya Ali Hasan Coşkun Kardeşler Mes.Lis. 16 derslik Hayırsever 90 Çubuk Yunus Emre Lisesi 16 derslik Meb-Toki . 91 Çubuk Endüstri Meslek Lisesi ek 16 derslik Kamu 92 Elmadağ Hasanoğlan Fatih Lisesi 16 derslik Kamu 93 Etimesgut Eryaman EğLUyg.Okulu Ek 8 derslik Oünya Bankası 94 Etimesgut öğrenci Pansiyonu 200 öğrencilik Kamu 95 Etimesgut Güzelkent Lisesi 24 derslik Kamu 96 Etimesgut özhan Erdek Mesleki Eğitim Merk 8 derslik Kamu 97 Etimesgut Eivanköy İmam Hatip Lisesi 24 derslik Meb-Toki 98 GOlbaşı Kız Meslek Lisesi 16 derslik Kamu 99 Gölbaşı Anadolu Lisesi 16 derslik Toki 100 Gölbaşı Sağlık Meslek Lisesi 300 öğrencilik Meb-Toki • 101 Gölbaşı Erdem Beyazıt Lisesi 32+spor salonu Meb-Toki 102 Güdül Hasan Hüseyin Akdede Anadolu Lisesi 16 derslik Hayırsever 103 Haymana Bumsuz ÇPL 8 ek derslik Kamu 104 Haymana öğrenci Pansiyonu • [100 öğrencilik Kamu 105 Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi 16 derslik Hayırsever 106 Keçiören Rauf Denktaş Lisesi 24 derslik ek bina Kamu 107 Kızılcahamam Halk Eğitim Mrk. 8 derslik Kamu 108 Kızılcahamam Kızılcahamam Lisesi 24 derslik Kamu 109 Kızılcahamam Ayşe Bezci And. Otel.Turz.Mes.Lis. 16 derslik Hayırsever 110 Mamak Başkent Lisesi 18 derslik ek bina Kamu 111 Mamak Ege Lisesi spor salonu Kamu 112 Polatlı Anadolu öğretmen Lisesi spor salonu Kamu 113 Polatlı Anadolu öğretmen Lisesi 24+300Oğrenci pansi Kamu 114 Polatlı Sağlık Meslek Lisesi 8 derslik Kamu 115 Pursaklar Saray EML 16 dersi ik+3 atölye [Kamu 116 Sincan Yenikent llksan Usesi 32 derslik Toki 117 Sincan Fatih Anadolu Lisesi 24 derslik Kamu 118 Sincan Yenikent Ersin Bacaksız And.U 24+spor salonu Toki 119 Şeraflıkoçhisa Hayri-Berat Cömertoğlu Pansiyonu 240 öğrencilik Hayırsever 120 Yenimahalje_ Kaya Beyazıtoğlu Lisesi Ek 12 derslik ek bina Kamu 121 Yenimahalle Yakacık Lisesi 24 derslik Kamu 122 Yenimahalle Sait Ulusoy Eğt.Uyg.Okulu 14 derslik Hayırsever 123 Yenimahalle Batıkent KML 24+8 Anaokulu Kamu 124 Yenimahalle Çiğdemtepe EML 16+ spor salonu Kamu 125~ Yenimahalle Celal Yardımcı Lisesi spor salonu Kamu 126 Yenimahalle M.Azml Doğan And.Lis. 24 derslik Hayırsever 127 Yenimahalle Y.Yurtcu Kuyu Pınar Lisesi 32 derslik+spor salon Toki - 7 5 2 -
Sayfa 65 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 62 Sincan Şehit Evren Ayyarkİn İlköğretim Okulu 24 derslik Toki 63 Sincan Yenikent llksan İlköğretim Okulu 32 derslik Toki 64 Sincan Ahi Evran İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 65 Sincan Ressam İbrahim Çallı İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 66 Sincan Yeni Peçenek İlköğretim Okulu 8 derslik Kamu 67 Şereflikoçhisaı Mustafacık ilköğretim Okulu 8 ek derslik Dünya Bankası 66 Şereflikoçhisar TOKİ Anaokulu 5 derslik Toki 69 Şereflikoçhisaı TOKriİköğretim Okulu 24 derslik Toki 70 Yenimahalle Şehit Savaş Bıyıklı İlköğretim Okulu 32 derslik Kamu 71 Yenimahalle Aselsan ilköğretim Okulu 16 ek derslik Hayırsever 72 Yenimahalle Avni Akyol İlköğretim Okulu spor salonu Kamu 73 Yenimahalle Yukarı Yurtcukuyupınar 2.Bölge İlköğretim Okulı 24+Spor salonu Toki 74 Yenimahalle Fevzi özbey İlköğretim Okulu 16 derslik Kamu+Hayırsever 75 Yenimahalle Yahya Çavuş İlköğretim Okulu spor salonu Kamu 76 Yenimahalle Hatice Sağlamer Anaokulu 5 derslik Hayırsever 77 Yenimahalle Şükufe Nihal İlköğretim Okulu 7 derslik Hayırsever ORTAÖĞRETİM YAPIMLARI 78 Altındağ Halk Eğitim Mrk. Ek 21 derslik Kamu 79 Altındağ Rehberlik Araştırma Merkezi 8 derslik Kamu 80 Altındağ Karapürçek Mehmet Akif Ersoy L. 24 derslik Kamu 81 Altındağ Prof.Dr.Sabahattin Zaim Lisesi 24 derslik+spor salon! Toki 82 Ayaş Toki Anadolu Lisesi 16 derslik Meb-Toki 83 Bala Sağlık Meslek Lisesi 8 derslik Kamu 84 Beypazarı Endüstri Meslek Lisesi 16 derslik Kamu 85 Beypazarı öğrenci Pansiyonu 200 öğrencilik Kamu 86 Çamlıdere Kız Meslek Lisesi 12 derslik Kamu 87 Çankaya And.Güzel San.Lisesl 24+panslyon Kamu 88 Çankaya Telekom M.Kaplan Sosyal Bilimler Us 24+spor salonu Telekom 89 Çankaya Ali Hasan Coşkun Kardeşler Mes.Lis. 16 derslik Hayırsever 90 Çubuk Yunus Emre Lisesi 16 derslik Meb-Toki . 91 Çubuk Endüstri Meslek Lisesi ek 16 derslik Kamu 92 Elmadağ Hasanoğlan Fatih Lisesi 16 derslik Kamu 93 Etimesgut Eryaman EğLUyg.Okulu Ek 8 derslik Oünya Bankası 94 Etimesgut öğrenci Pansiyonu 200 öğrencilik Kamu 95 Etimesgut Güzelkent Lisesi 24 derslik Kamu 96 Etimesgut özhan Erdek Mesleki Eğitim Merk 8 derslik Kamu 97 Etimesgut Eivanköy İmam Hatip Lisesi 24 derslik Meb-Toki 98 GOlbaşı Kız Meslek Lisesi 16 derslik Kamu 99 Gölbaşı Anadolu Lisesi 16 derslik Toki 100 Gölbaşı Sağlık Meslek Lisesi 300 öğrencilik Meb-Toki • 101 Gölbaşı Erdem Beyazıt Lisesi 32+spor salonu Meb-Toki 102 Güdül Hasan Hüseyin Akdede Anadolu Lisesi 16 derslik Hayırsever 103 Haymana Bumsuz ÇPL 8 ek derslik Kamu 104 Haymana öğrenci Pansiyonu • [100 öğrencilik Kamu 105 Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi 16 derslik Hayırsever 106 Keçiören Rauf Denktaş Lisesi 24 derslik ek bina Kamu 107 Kızılcahamam Halk Eğitim Mrk. 8 derslik Kamu 108 Kızılcahamam Kızılcahamam Lisesi 24 derslik Kamu 109 Kızılcahamam Ayşe Bezci And. Otel.Turz.Mes.Lis. 16 derslik Hayırsever 110 Mamak Başkent Lisesi 18 derslik ek bina Kamu 111 Mamak Ege Lisesi spor salonu Kamu 112 Polatlı Anadolu öğretmen Lisesi spor salonu Kamu 113 Polatlı Anadolu öğretmen Lisesi 24+300Oğrenci pansi Kamu 114 Polatlı Sağlık Meslek Lisesi 8 derslik Kamu 115 Pursaklar Saray EML 16 dersi ik+3 atölye [Kamu 116 Sincan Yenikent llksan Usesi 32 derslik Toki 117 Sincan Fatih Anadolu Lisesi 24 derslik Kamu 118 Sincan Yenikent Ersin Bacaksız And.U 24+spor salonu Toki 119 Şeraflıkoçhisa Hayri-Berat Cömertoğlu Pansiyonu 240 öğrencilik Hayırsever 120 Yenimahalje_ Kaya Beyazıtoğlu Lisesi Ek 12 derslik ek bina Kamu 121 Yenimahalle Yakacık Lisesi 24 derslik Kamu 122 Yenimahalle Sait Ulusoy Eğt.Uyg.Okulu 14 derslik Hayırsever 123 Yenimahalle Batıkent KML 24+8 Anaokulu Kamu 124 Yenimahalle Çiğdemtepe EML 16+ spor salonu Kamu 125~ Yenimahalle Celal Yardımcı Lisesi spor salonu Kamu 126 Yenimahalle M.Azml Doğan And.Lis. 24 derslik Hayırsever 127 Yenimahalle Y.Yurtcu Kuyu Pınar Lisesi 32 derslik+spor salon Toki - 7 5 2 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitim kurumları için yapılacak müdür yardımcılığı sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12780) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıda yazılı olan soruların Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.02.2010 ıdan Ahmet Duran BULUT Balıkesir Milletvekili Bakanlığınızca Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte bu yönetmeliğin uygulama kılavuzu ile Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme takvimleri belirlenmiştir. Kılavuzda müdür yardımcılığı başvurulan 22 Şubat 2010 tarihinde yapılarak, 17 Mart 2010 tarihinde sonuçlanacağı belirtildiği halde Bakanlıkça müdür yardımcılığı atamalarının mayıs ayına ertelendiği duyurulmuştur. Okul ve kurumlarda yönetim kademelerindeki aksaklıklann önlenmesi açısından müdür yardımcılığı atamalarının uygulama kılavuzunda belirtilen tarihe çekilmesi konusunda bir çalışmanız olacak mıdır? - 7 5 3 -
Sayfa 66 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitim kurumları için yapılacak müdür yardımcılığı sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12780) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıda yazılı olan soruların Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.02.2010 ıdan Ahmet Duran BULUT Balıkesir Milletvekili Bakanlığınızca Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte bu yönetmeliğin uygulama kılavuzu ile Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme takvimleri belirlenmiştir. Kılavuzda müdür yardımcılığı başvurulan 22 Şubat 2010 tarihinde yapılarak, 17 Mart 2010 tarihinde sonuçlanacağı belirtildiği halde Bakanlıkça müdür yardımcılığı atamalarının mayıs ayına ertelendiği duyurulmuştur. Okul ve kurumlarda yönetim kademelerindeki aksaklıklann önlenmesi açısından müdür yardımcılığı atamalarının uygulama kılavuzunda belirtilen tarihe çekilmesi konusunda bir çalışmanız olacak mıdır? - 7 5 3 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 24/03/2010 Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/ 2072 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ilgi :01.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazı. Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, "Eğitim kurumları için yapılacak müdür yardımcılığı sınavına ilişkin" İlgi yazı eki 7/12780 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Müdür yardımcılığı duyuru başvuru ve atamalarına ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin uygulama kılavuzunda belirtilen takvime uygun olarak yürütülmektedir. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı 7 5 4 -
Sayfa 67 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 24/03/2010 Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/ 2072 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ilgi :01.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazı. Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, "Eğitim kurumları için yapılacak müdür yardımcılığı sınavına ilişkin" İlgi yazı eki 7/12780 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Müdür yardımcılığı duyuru başvuru ve atamalarına ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin uygulama kılavuzunda belirtilen takvime uygun olarak yürütülmektedir. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı 7 5 4 - T B M M B: 78 25 . 3 . 2010 12.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, sebze fiyatlarının oluşumuna, - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir 'in, toplu sulama projelerine ve Gaziantep 'te tarımsal ihracat teşvikine, Yapılamayan destekleme ödemelerine, - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, olumsuz hava koşullarının tarım sektörüne etkilerine, - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, Adana 'da sel ve taşkınlar nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere, Adana 'da don nedeniyle zarara uğrayan üreticilere, - Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 'na, - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12785), (7/12786), (7/12787), (7/12788), (7/12789), (7/12790), (7/12791), (7/12792) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.02.2010 /? / 'Behiç ÇELİK Mersin Milletvekili Bugünlerde turfanda sebze fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle üreticilerin büyük zorluklara duçar oldukları, üretim maliyetlerini dahi karşılayamayacaklarının anlaşıldığı, borçlarını ödeyemez duruma düştüklerini 04-09 Şubat 2010 tarihleri arasında Mersin İlinde yapmış çlduğumuz tesbitlerden müşahade etmiş bulunuyorum. 05.02.2010 tarihi itibariyle Anamur İlçesi Toptancı Hal Ürün Fiyat Tarifesine göre; Domates 0,80-0,90 TL (Pazarda 0,60 TL) Salatalık 1,40 TL (Pazarda 0,50 TL) Patlıcan 3,00 TL (Pazarda 1,20 TL) Biber 3,00 TL Fasulye 2,50 TL Kabak 1,20 TL (Pazarda 0,60 TL) Çilek 0,50-0,80 TL Olduğu anlaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında; 1- Piyasanın tekelci yapısını değiştirerek, müdahale ederek serbest piyasa koşullarının oluşmasını, üreticinin ezilmemesini sağlamak için, ürün fiyatlarının gerçek değerinden tüketici piyasasına, müşteriye sunulabilmesini temin açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak acil yasal önlemlere ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu bağlamda ne gibi önlemler alınmaktadır? - 7 5 5 -
Sayfa 68 -
T B M M B: 78 25 . 3 . 2010 12.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, sebze fiyatlarının oluşumuna, - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir 'in, toplu sulama projelerine ve Gaziantep 'te tarımsal ihracat teşvikine, Yapılamayan destekleme ödemelerine, - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, olumsuz hava koşullarının tarım sektörüne etkilerine, - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, Adana 'da sel ve taşkınlar nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere, Adana 'da don nedeniyle zarara uğrayan üreticilere, - Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 'na, - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/12785), (7/12786), (7/12787), (7/12788), (7/12789), (7/12790), (7/12791), (7/12792) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.02.2010 /? / 'Behiç ÇELİK Mersin Milletvekili Bugünlerde turfanda sebze fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle üreticilerin büyük zorluklara duçar oldukları, üretim maliyetlerini dahi karşılayamayacaklarının anlaşıldığı, borçlarını ödeyemez duruma düştüklerini 04-09 Şubat 2010 tarihleri arasında Mersin İlinde yapmış çlduğumuz tesbitlerden müşahade etmiş bulunuyorum. 05.02.2010 tarihi itibariyle Anamur İlçesi Toptancı Hal Ürün Fiyat Tarifesine göre; Domates 0,80-0,90 TL (Pazarda 0,60 TL) Salatalık 1,40 TL (Pazarda 0,50 TL) Patlıcan 3,00 TL (Pazarda 1,20 TL) Biber 3,00 TL Fasulye 2,50 TL Kabak 1,20 TL (Pazarda 0,60 TL) Çilek 0,50-0,80 TL Olduğu anlaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında; 1- Piyasanın tekelci yapısını değiştirerek, müdahale ederek serbest piyasa koşullarının oluşmasını, üreticinin ezilmemesini sağlamak için, ürün fiyatlarının gerçek değerinden tüketici piyasasına, müşteriye sunulabilmesini temin açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak acil yasal önlemlere ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu bağlamda ne gibi önlemler alınmaktadır? - 7 5 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Ülkemizin ekonomik yapısı içerisinde tarım sektörünün ve köylülüğün büyük bir önemi vardır. Tarım sektörü sektörün kendisinden kaynaklanan yapısal ve bürokratik etkenlerin iklim ve coğrafya şartlan ile birleşmesi neticesinde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Bu çerçevede seçim bölgem Gaziantep'te tarım sektörünün en önemli sıkıntısı sulama ve pazar bulma sürecinde yaşanmaktadır. Buna göre; 1) 22 Temmuz 2007 seçimlerinden itibaren Gaziantep'te ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ayrı ayrı değerlendirilmek üzere tamamlanan toplu sulama projesi sayısı nedir? Bu projeler ile ne kadarlık bir alan tarımsal faaliyetler için uygun hale getirilmiştir? 2) Gaziantep'in tarım sektörünün Ortadoğu ülkeleri ile gelişen ticari yelpaze içerisindeki yeri ve önemi nedir? Gaziantep taran sektörünün ihracatının teşvikine dair yeni bir bölgesel uygulama hazırlamayı düşünüyor musunuz? - 7 5 6 -
Sayfa 69 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Ülkemizin ekonomik yapısı içerisinde tarım sektörünün ve köylülüğün büyük bir önemi vardır. Tarım sektörü sektörün kendisinden kaynaklanan yapısal ve bürokratik etkenlerin iklim ve coğrafya şartlan ile birleşmesi neticesinde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Bu çerçevede seçim bölgem Gaziantep'te tarım sektörünün en önemli sıkıntısı sulama ve pazar bulma sürecinde yaşanmaktadır. Buna göre; 1) 22 Temmuz 2007 seçimlerinden itibaren Gaziantep'te ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ayrı ayrı değerlendirilmek üzere tamamlanan toplu sulama projesi sayısı nedir? Bu projeler ile ne kadarlık bir alan tarımsal faaliyetler için uygun hale getirilmiştir? 2) Gaziantep'in tarım sektörünün Ortadoğu ülkeleri ile gelişen ticari yelpaze içerisindeki yeri ve önemi nedir? Gaziantep taran sektörünün ihracatının teşvikine dair yeni bir bölgesel uygulama hazırlamayı düşünüyor musunuz? - 7 5 6 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A Aşağıdaki sorulanının Tarım ve KÖyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Ülkemizde tarım sektörünün devamlılığım sürdürebilmesi için devlet desteklerinin önemi büyüktür. Ancak kamuoyu özellikle tarım ve hayvancılık sektörü desteklemelerinin ödemelerin sürekliliği ve ödemelerin zamanında yapılması konusunda büyük tereddütler yaşamaktadır. 1) Bakanlığınızca belirlenen destekleme programı çerçevesinde 2009 yılında ödemeleri gerçekleştirilemeyen destekleme miktarı nedir? 2) 2009 yılından kalan bu miktarların 2010 yılı içerisinde ödemelerinin yapılması düşünülmekte midir? Bu ödemelerin yapılacak olması halinde belirlenen ödeme programı nedir? ^ffasan ÖZDEMIR Gaziantep Milletvekili Buna göre; - 7 5 7 -
Sayfa 70 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A Aşağıdaki sorulanının Tarım ve KÖyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Ülkemizde tarım sektörünün devamlılığım sürdürebilmesi için devlet desteklerinin önemi büyüktür. Ancak kamuoyu özellikle tarım ve hayvancılık sektörü desteklemelerinin ödemelerin sürekliliği ve ödemelerin zamanında yapılması konusunda büyük tereddütler yaşamaktadır. 1) Bakanlığınızca belirlenen destekleme programı çerçevesinde 2009 yılında ödemeleri gerçekleştirilemeyen destekleme miktarı nedir? 2) 2009 yılından kalan bu miktarların 2010 yılı içerisinde ödemelerinin yapılması düşünülmekte midir? Bu ödemelerin yapılacak olması halinde belirlenen ödeme programı nedir? ^ffasan ÖZDEMIR Gaziantep Milletvekili Buna göre; - 7 5 7 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K Mtl.I.F.T METLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A Aşağıdaki sorularımın Tarım vc Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından açıklanan vc Adıyaman basınında baş sayfadan verilen haberlere göre, hava koşullarının kötü gitmesinden en çok etkilenen sektörlerin başında tarım gelmektedir. Yalnızca Adıyaman'da don olayları nedeniyle 500 bin dekar ekimi yapılan hububat ve baklagillerin zarar gördüğü belirtilmektedir. Bu rakamlara, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerindeki rakamlar eklendiğinde sonucun bir felâket olduğu görülecektir. Bu bağlamda: 1. Son günlerde yaşanan kötü hava koşullan nedeniyle ülkemizde yaşanan felaket konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? 2. Ülkemizde yaşanan felaketin bilançosu nedir? 3. Bu bilançonun bölgelere vc illere göre dağılımı nedir? 4. Yaşanan tarımsal felaketin yurttaşlara yansıması nasıl olacaktır? Gıda maddelerine erişim konusunda bir sorun çıkacak mıdır? Yaşanan felâket, gıda maddelerinin Fiyatlarına nasıl yansıyacaktır? 5. Hava felâketinin çiftçilerimize yaşattığı mağduriyetin giderilmesi konusunda ek ödeme, destek ya da kredi gibi herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Dl. Şevket KÖSE Adıyaman Milletvekili - 7 5 8 -
Sayfa 71 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K Mtl.I.F.T METLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A Aşağıdaki sorularımın Tarım vc Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından açıklanan vc Adıyaman basınında baş sayfadan verilen haberlere göre, hava koşullarının kötü gitmesinden en çok etkilenen sektörlerin başında tarım gelmektedir. Yalnızca Adıyaman'da don olayları nedeniyle 500 bin dekar ekimi yapılan hububat ve baklagillerin zarar gördüğü belirtilmektedir. Bu rakamlara, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerindeki rakamlar eklendiğinde sonucun bir felâket olduğu görülecektir. Bu bağlamda: 1. Son günlerde yaşanan kötü hava koşullan nedeniyle ülkemizde yaşanan felaket konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? 2. Ülkemizde yaşanan felaketin bilançosu nedir? 3. Bu bilançonun bölgelere vc illere göre dağılımı nedir? 4. Yaşanan tarımsal felaketin yurttaşlara yansıması nasıl olacaktır? Gıda maddelerine erişim konusunda bir sorun çıkacak mıdır? Yaşanan felâket, gıda maddelerinin Fiyatlarına nasıl yansıyacaktır? 5. Hava felâketinin çiftçilerimize yaşattığı mağduriyetin giderilmesi konusunda ek ödeme, destek ya da kredi gibi herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Dl. Şevket KÖSE Adıyaman Milletvekili - 7 5 8 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 12/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. İçinde bulunduğumuz Kış mevsimi itibarıyla Adana ilimiz sınırları dahilinde meydana gelen şiddetli yağışlar yüzünden zaman zaman taşkınlar ve sel felaketleri yaşanmaktadır. Bunlardan en sonuncusu Yumurtalık ilçemizde meydana gelmiştir. Ceyhan nehrinin taşması sonucu meydana gelen bu son olayda; binlerce dönüm ekili arazinin sel baskınına maruz kaldığı ve çiftçilerimizin devletten yardım beklediği öğrenilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde; 1- Adana ilimizdeki sel ve taşkınlar yüzünden mağdur olan çiftçilerimizin sorunlarından haberdar mısınız? 2- EyIül-2009 ile bugüne kadar meydana gelen taşkın ve sel felaketleri nedeniyle Adana ve civarında zarar gören ekili arazi ne kadardır; bu yüzden kaç üreteci ne kadarlık' bir maddi zarara uğramıştır? 3- Meydana gelen zararların tazmin edilerek, çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi düşünülmekte midir? 4- Şayet böyle bir düşünce ve çalışma varsa nasıl bir yöntem izlenecektir? - 7 5 9 -
Sayfa 72 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 12/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. İçinde bulunduğumuz Kış mevsimi itibarıyla Adana ilimiz sınırları dahilinde meydana gelen şiddetli yağışlar yüzünden zaman zaman taşkınlar ve sel felaketleri yaşanmaktadır. Bunlardan en sonuncusu Yumurtalık ilçemizde meydana gelmiştir. Ceyhan nehrinin taşması sonucu meydana gelen bu son olayda; binlerce dönüm ekili arazinin sel baskınına maruz kaldığı ve çiftçilerimizin devletten yardım beklediği öğrenilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde; 1- Adana ilimizdeki sel ve taşkınlar yüzünden mağdur olan çiftçilerimizin sorunlarından haberdar mısınız? 2- EyIül-2009 ile bugüne kadar meydana gelen taşkın ve sel felaketleri nedeniyle Adana ve civarında zarar gören ekili arazi ne kadardır; bu yüzden kaç üreteci ne kadarlık' bir maddi zarara uğramıştır? 3- Meydana gelen zararların tazmin edilerek, çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi düşünülmekte midir? 4- Şayet böyle bir düşünce ve çalışma varsa nasıl bir yöntem izlenecektir? - 7 5 9 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 12/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. 2010 yılının Ocak ayının son günlerinde ve içinde bulunduğumuz Şubat ayı başlarında meydana gelen don yüzünden Adana merkez ilçeleri ile Ceyhan, Yumurtalık, Kozan ve Karataş gibi diğer ilçelerde başta ekili sebzeler olmak üzere narenciye ürünlerinin ciddi zararlar gördüğü bildirilmektedir. Meydana gelen don olaylarında narenciyenin yüzde 20, sebzelerin ise yüzde 50 'den fazla olumsuz etkilendiği de edinilen bilgiler arasındadır. TARSİM uygulaması kapsamında ürünlerini sigorta ettiren üreticilerin mağdur olmayacağı yönündeki bir yaklaşımın, sosyal devlet gerçeği ile örtüşmeyeceğini belirtmek isterim. Poliçe bedellerinin özellikle küçük üreticiler için çok yüksek bulunması gerçeğinden hareketle, çoğu çiftçinin sigorta yaptıramadığı hemen herkesin malumudur. Ayrıca, zaten ekili sebze ürünlerinin TARSÎM uygulamasında yer almadığını da hatırlatmak durumundayım. özetle, belirtilen dönemlerde Adana ilimizdeki don olayları yüzünden çok sayıda üretici maddi kayıplara uğramış, onlar için telafisi hemen hemen imkânsız mağduriyetler oluşmuştur. Bu nedenle ilimizde zarar gören üreticilerimiz, kendilerine sosyal devlet şefkati ile yaklaşılmak suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi beklemektedirler. Bu arada, geçimini sebze üreterek sağlayan, çok meşakkatli uğraşlarla milyonlarca vatandaşımızın sofrasını Kış şartlarında bile zenginleştiren, ülke ekonomisine katkı veren çiftçilerimiz, sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında teminat kapsamına alınmasını istemektedirler. Bu bilgiler çerçevesinde; 1- Adana ilimizdeki don olayları yüzünden yaşanan sorun ve mağduriyetlerden haberdar mısınız? 2- Belirtilen dönemlerde meydana gelen don yüzünden ne kadar üretici olumsuz etkilenmiş, ne kadarlık bir alanda zarar oluşmuş; maddi ziyan ne kadardır? 3- İlimizde meydana gelen don yüzünden zarar gören üreticilerin yaralarının sarılması, mağduriyetlerinin en aza indirilmesi hususunda bir planlamanız var mıdır? 4- Sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında sigorta teminat kapsamına alınması hususunda bir düşünceniz, çalışmanız var mıdır? Yılmaz TANKUT MHP Adana Millefyeki - 7 6 0 -
Sayfa 73 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 12/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim. 2010 yılının Ocak ayının son günlerinde ve içinde bulunduğumuz Şubat ayı başlarında meydana gelen don yüzünden Adana merkez ilçeleri ile Ceyhan, Yumurtalık, Kozan ve Karataş gibi diğer ilçelerde başta ekili sebzeler olmak üzere narenciye ürünlerinin ciddi zararlar gördüğü bildirilmektedir. Meydana gelen don olaylarında narenciyenin yüzde 20, sebzelerin ise yüzde 50 'den fazla olumsuz etkilendiği de edinilen bilgiler arasındadır. TARSİM uygulaması kapsamında ürünlerini sigorta ettiren üreticilerin mağdur olmayacağı yönündeki bir yaklaşımın, sosyal devlet gerçeği ile örtüşmeyeceğini belirtmek isterim. Poliçe bedellerinin özellikle küçük üreticiler için çok yüksek bulunması gerçeğinden hareketle, çoğu çiftçinin sigorta yaptıramadığı hemen herkesin malumudur. Ayrıca, zaten ekili sebze ürünlerinin TARSÎM uygulamasında yer almadığını da hatırlatmak durumundayım. özetle, belirtilen dönemlerde Adana ilimizdeki don olayları yüzünden çok sayıda üretici maddi kayıplara uğramış, onlar için telafisi hemen hemen imkânsız mağduriyetler oluşmuştur. Bu nedenle ilimizde zarar gören üreticilerimiz, kendilerine sosyal devlet şefkati ile yaklaşılmak suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi beklemektedirler. Bu arada, geçimini sebze üreterek sağlayan, çok meşakkatli uğraşlarla milyonlarca vatandaşımızın sofrasını Kış şartlarında bile zenginleştiren, ülke ekonomisine katkı veren çiftçilerimiz, sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında teminat kapsamına alınmasını istemektedirler. Bu bilgiler çerçevesinde; 1- Adana ilimizdeki don olayları yüzünden yaşanan sorun ve mağduriyetlerden haberdar mısınız? 2- Belirtilen dönemlerde meydana gelen don yüzünden ne kadar üretici olumsuz etkilenmiş, ne kadarlık bir alanda zarar oluşmuş; maddi ziyan ne kadardır? 3- İlimizde meydana gelen don yüzünden zarar gören üreticilerin yaralarının sarılması, mağduriyetlerinin en aza indirilmesi hususunda bir planlamanız var mıdır? 4- Sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında sigorta teminat kapsamına alınması hususunda bir düşünceniz, çalışmanız var mıdır? Yılmaz TANKUT MHP Adana Millefyeki - 7 6 0 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 15.02.2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda belirtilen sorularımın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Hükümetiniz ve Bakanlığınızca uygulanan yanlış ekonomi, istihdam ve tarım politikaları sonucunda Türk tarımı giderek gerilemiş, Türk çiftçisi de tarımsal girdi maliyetlerini karşılayamaz noktaya gelmiştir. Mevcut yapının değiştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden organizasyonunu öngören "Tarım ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasarısı" TBMM başkanlığına sunulmuş durumdadır. Söz konusu yasa tasarısının başta ziraat mühendisleri olmak üzere kamuoyunun önemli bir kesimi tarafından eleştirildiği gerçeğiyle ilgili olarak; 1. Tarım ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasarısının Avrupa Birliği istekleri doğrultusunda gündeme getirildiği ve bakanlık isminden Köyişleri'nin çıkanlmasının tesadüfi olmadığı iddiaları doğru mudur? 2. AKP'nin iktidara gelir gelmez Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kapatmasının ardından şimdi de Bakanlığın adının ve fonksiyonunun değiştirilmesinin gerekçeleri nelerdir? 3. Söz konusu tasarıyla, Bakanlığın ana görevlerinden bazılarının hizmet alımı yöntemiyle taşeronlara devredileceği, üreticileri koruyan ve geliştiren bir bakanlık yerine adeta bir izleme ve koordinasyon merkezi haline getirilen bir Bakanlık öngörüldüğü iddialan ne derece doğrudur? 4. Tasarıda öngörülen, Ziraat Mühendisliği mesleğinin dışındaki diğer birçok meslek mensubunu da kapsayan "Tarım Uzmanı" kavramı Ziraat Mühendisliği mesleğini nasıl etkileyecektir? 5. Yeni düzenlemeyle halen eğitim-öğretim yapan Ziraat fakültelerinin birçoğunun kapanmak zorunda kalacağı iddialarını nasıl değerlendirebilirsiniz? 6. Tasannın hazırlanmasında mesleki kuruluşlar, fakülteler, ilgili kurum ve kuruluşların hangilerinden görüşler alınmıştır? 7. Söz konusu tasarının geri çekilerek kamuoyunda endişeye yol açan konuların ilgili tarafların görüşleri doğrultusunda düzeltilmesinden sonra gündeme alınmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Yoksa böyle bir çalışma yapılabilir mi? MHP Kütahya Milletvekili - 7 6 1 -
Sayfa 74 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 15.02.2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda belirtilen sorularımın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Hükümetiniz ve Bakanlığınızca uygulanan yanlış ekonomi, istihdam ve tarım politikaları sonucunda Türk tarımı giderek gerilemiş, Türk çiftçisi de tarımsal girdi maliyetlerini karşılayamaz noktaya gelmiştir. Mevcut yapının değiştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden organizasyonunu öngören "Tarım ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasarısı" TBMM başkanlığına sunulmuş durumdadır. Söz konusu yasa tasarısının başta ziraat mühendisleri olmak üzere kamuoyunun önemli bir kesimi tarafından eleştirildiği gerçeğiyle ilgili olarak; 1. Tarım ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasarısının Avrupa Birliği istekleri doğrultusunda gündeme getirildiği ve bakanlık isminden Köyişleri'nin çıkanlmasının tesadüfi olmadığı iddiaları doğru mudur? 2. AKP'nin iktidara gelir gelmez Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kapatmasının ardından şimdi de Bakanlığın adının ve fonksiyonunun değiştirilmesinin gerekçeleri nelerdir? 3. Söz konusu tasarıyla, Bakanlığın ana görevlerinden bazılarının hizmet alımı yöntemiyle taşeronlara devredileceği, üreticileri koruyan ve geliştiren bir bakanlık yerine adeta bir izleme ve koordinasyon merkezi haline getirilen bir Bakanlık öngörüldüğü iddialan ne derece doğrudur? 4. Tasarıda öngörülen, Ziraat Mühendisliği mesleğinin dışındaki diğer birçok meslek mensubunu da kapsayan "Tarım Uzmanı" kavramı Ziraat Mühendisliği mesleğini nasıl etkileyecektir? 5. Yeni düzenlemeyle halen eğitim-öğretim yapan Ziraat fakültelerinin birçoğunun kapanmak zorunda kalacağı iddialarını nasıl değerlendirebilirsiniz? 6. Tasannın hazırlanmasında mesleki kuruluşlar, fakülteler, ilgili kurum ve kuruluşların hangilerinden görüşler alınmıştır? 7. Söz konusu tasarının geri çekilerek kamuoyunda endişeye yol açan konuların ilgili tarafların görüşleri doğrultusunda düzeltilmesinden sonra gündeme alınmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Yoksa böyle bir çalışma yapılabilir mi? MHP Kütahya Milletvekili - 7 6 1 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıda yazılı olan sorulanmın Tanm ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.02.2010 Balıkesir Milletvekili Ülkemiz geçim kaynağının en büyük payım tarım ve hayvancılık oluştururken son günlerde izlenen hatalı politikalar neticesinde hayvancılık büyük darbe almış ve bu durum piyasalara da yansıyarak vatandaşlanmızı olumsuz etkilemiştir. Yıllar içinde hayvan sayısı ve mera alanlarındaki kayıplar hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir. Türkiye'deki et tüketiminin gelişmiş ülkelerin 1/Î0'u olmasına rağmen fiyatı 2-3 misli fazla olması dikkat çekicidir. Bu sıkmülı durumdan çıkılabilmesi için Hayvancılık Sektörünün desteklenerek üretimi hızla a r t m a tedbirler alınması gerekmektedir. Bakanlık sektöre yeni girecek girişimciler için ne tür teşvikler vermektedir? Hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesi için ne tür çalışmalar yapmaktasınız? Hayvanlann Kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalannız var mıdır? Ülkemizdeki hayvan sayısını artırma konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610- 1174 25/03/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 01.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Behiç ÇELÎK'e ait 7/12785, Gaziantap Milletvekili Hasan ÖZDEMİR'e ait 7/12786, 7/12787, Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'ye ait 7/12788, Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'a ait 7/12789, 7/12790, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK'a ait 7/12791 ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/12792 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. EKLER: OA^^H^J^€^ 1 -Görüş II12785 Mehmet Mehdi EKER 2-Görüş 7/12786 Bakan 3-Görüş 7/12787 4-Görüş 7/12788 5-Görüş 7/12789 6-Görüş 7/12790 7-Görüş 7/12791 8-Görüş 7/12792 - 7 6 2 -
Sayfa 75 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıda yazılı olan sorulanmın Tanm ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.02.2010 Balıkesir Milletvekili Ülkemiz geçim kaynağının en büyük payım tarım ve hayvancılık oluştururken son günlerde izlenen hatalı politikalar neticesinde hayvancılık büyük darbe almış ve bu durum piyasalara da yansıyarak vatandaşlanmızı olumsuz etkilemiştir. Yıllar içinde hayvan sayısı ve mera alanlarındaki kayıplar hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir. Türkiye'deki et tüketiminin gelişmiş ülkelerin 1/Î0'u olmasına rağmen fiyatı 2-3 misli fazla olması dikkat çekicidir. Bu sıkmülı durumdan çıkılabilmesi için Hayvancılık Sektörünün desteklenerek üretimi hızla a r t m a tedbirler alınması gerekmektedir. Bakanlık sektöre yeni girecek girişimciler için ne tür teşvikler vermektedir? Hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesi için ne tür çalışmalar yapmaktasınız? Hayvanlann Kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalannız var mıdır? Ülkemizdeki hayvan sayısını artırma konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610- 1174 25/03/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 01.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Behiç ÇELÎK'e ait 7/12785, Gaziantap Milletvekili Hasan ÖZDEMİR'e ait 7/12786, 7/12787, Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'ye ait 7/12788, Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'a ait 7/12789, 7/12790, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK'a ait 7/12791 ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/12792 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. EKLER: OA^^H^J^€^ 1 -Görüş II12785 Mehmet Mehdi EKER 2-Görüş 7/12786 Bakan 3-Görüş 7/12787 4-Görüş 7/12788 5-Görüş 7/12789 6-Görüş 7/12790 7-Görüş 7/12791 8-Görüş 7/12792 - 7 6 2 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 Bugünlerde turfanda sebze fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle üreticilerin büyük zorluklara duçar oldukları, üretim maliyetlerini dahi karşılayamayacaklarının anlaşıldığı, borçlarını ödeyemez duruma düştüklerini 04-09 Şubat 2010 tarihleri arasında Mersin İlinde yapmış olduğumuz tesbitlerden müşahade etmiş bulunuyorum. 05.02.2010 tarihi itibariyle Anamur İlçesi Toptancı Hal Ürün Fiyat Tarifesine göre; Domates 0,80-0,90 TL (Pazarda 0,60 TL) Salatalık Patlıcan Biber Fasulye Kabak Çilek 1,40 TL 3,00 TL 3,00 TL 2,50 TL 1,20 TL 0,50-0,80 TL (Pazarda 0,50 TL) (Pazarda 1,20 TL) (Pazarda 0,60 TL) Olduğu anlaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında; SORU 1) Piyasanın tekelci yapısını değiştirerek, müdahale ederek serbest piyasa koşullarının oluşmasını, üreticinin ezilmemesini sağlamak için, ürün fiyatlarının gerçek değerinden tüketici piyasasına, müşteriye sunulabilmesini temin açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak acil yasal önlemlere ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu bağlamda ne gibi önlemler alınmaktadır? CEVAP 1) Sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve gıda güvenliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazaryerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Bununla birlikte ülkemizde uygulanan serbest piyasa koşulları çerçevesinde; fiyatların, malların arz ve talebine bağlı olarak serbest rekabet şartlarına göre oluşmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızca üreticilerimize, üretimlerin değişik aşamalarında birçok konuda Tarımsal Destek sağlanmaktadır. - 7 6 3 - YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi: Behic ÇELİK Mersin Milletvekili Esas no : 7/12785
Sayfa 76 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 Bugünlerde turfanda sebze fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle üreticilerin büyük zorluklara duçar oldukları, üretim maliyetlerini dahi karşılayamayacaklarının anlaşıldığı, borçlarını ödeyemez duruma düştüklerini 04-09 Şubat 2010 tarihleri arasında Mersin İlinde yapmış olduğumuz tesbitlerden müşahade etmiş bulunuyorum. 05.02.2010 tarihi itibariyle Anamur İlçesi Toptancı Hal Ürün Fiyat Tarifesine göre; Domates 0,80-0,90 TL (Pazarda 0,60 TL) Salatalık Patlıcan Biber Fasulye Kabak Çilek 1,40 TL 3,00 TL 3,00 TL 2,50 TL 1,20 TL 0,50-0,80 TL (Pazarda 0,50 TL) (Pazarda 1,20 TL) (Pazarda 0,60 TL) Olduğu anlaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında; SORU 1) Piyasanın tekelci yapısını değiştirerek, müdahale ederek serbest piyasa koşullarının oluşmasını, üreticinin ezilmemesini sağlamak için, ürün fiyatlarının gerçek değerinden tüketici piyasasına, müşteriye sunulabilmesini temin açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak acil yasal önlemlere ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu bağlamda ne gibi önlemler alınmaktadır? CEVAP 1) Sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve gıda güvenliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazaryerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Bununla birlikte ülkemizde uygulanan serbest piyasa koşulları çerçevesinde; fiyatların, malların arz ve talebine bağlı olarak serbest rekabet şartlarına göre oluşmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızca üreticilerimize, üretimlerin değişik aşamalarında birçok konuda Tarımsal Destek sağlanmaktadır. - 7 6 3 - YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi: Behic ÇELİK Mersin Milletvekili Esas no : 7/12785 TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi: Hasan ÖZDEMlR Gaziantep Milletvekili Esas no :7/12786 Ülkemizin ekonomik yapısı içerisinde tarım sektörünün ve köylülüğün büyük bir önemi vardır. Tarım sektörü sektörün kendisinden kaynaklanan yapısal ve bürokratik etkenlerin iklim ve coğrafya şartlan ile birleşmesi neticesinde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Bu çerçevede seçim bölgem Gaziantep'te tarım sektörünün en önemli sıkıntısı sulama ve pazar bulma sürecinde yaşanmaktadır. Buna göre; SORU 1) 22 Temmuz 2007 seçimlerinden itibaren Gaziantep'te ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ayrı ayrı değerlendirilmek üzere tamamlanan toplu sulama projesi sayısı nedir? Bu projeler ile ne kadarlık bir alan tarımsal faaliyetler için uygun hale getirilmiştir? CEVAP 1) Soruya ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdûrlügfl'nden alınan cevabi yazı asaSıda ver almaktadır: GAP bölgesinde; 2007-2009 yılı döneminde 52 944 hektar sulama şebekesine sahip 4 adet iş tamamen bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve bu sulamalar aşağıda belirtilmiştir. İsin Adı ı Sulama Alanı (ha) ; Şanlıurfa-Yukarı Harran Ovası Sulaması 13 455 Şanlıurfa-Harran Ovası Sulaması 6. Kısım 28 683 Adıyaman-Samsat Pompaj Sulaması 2 806 Adıyaman-Çamgazi Sulaması 8 000 Toplam 52 944 2007-2009 yılları döneminde tamamı bitirilerek işletmeye açılan işlerin dışında 3 adet iş, kısmi sulamaya açılarak 12 978 hektar sulama şebekesi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2007-2009 İşletmeye İsin Adı i Sulama Alanı (ha): acılan alanflıaı Batman-Batman Sol Sahil Sulaması 18 758 1 958 Gaziantep-Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması 11 925 2 100 Gaziantep-Kayacık Ovası Sulaması 20 000 8 920 Toplam 50 683 12 978 Netice itibariyle, 2007-2009 yıllan döneminde sulamaya açılan toplam alan 65 922 hektar olup, Kayacık Sulaması ve Belkıs Nizip Pompaj Sulaması Gaziantep İlinde yer almaktadır. Bu dönemde Gaziantep İlinde sulamaya açılan toplam alan 11 020 hektardır. - 7 6 4 -
Sayfa 77 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi: Hasan ÖZDEMlR Gaziantep Milletvekili Esas no :7/12786 Ülkemizin ekonomik yapısı içerisinde tarım sektörünün ve köylülüğün büyük bir önemi vardır. Tarım sektörü sektörün kendisinden kaynaklanan yapısal ve bürokratik etkenlerin iklim ve coğrafya şartlan ile birleşmesi neticesinde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Bu çerçevede seçim bölgem Gaziantep'te tarım sektörünün en önemli sıkıntısı sulama ve pazar bulma sürecinde yaşanmaktadır. Buna göre; SORU 1) 22 Temmuz 2007 seçimlerinden itibaren Gaziantep'te ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ayrı ayrı değerlendirilmek üzere tamamlanan toplu sulama projesi sayısı nedir? Bu projeler ile ne kadarlık bir alan tarımsal faaliyetler için uygun hale getirilmiştir? CEVAP 1) Soruya ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdûrlügfl'nden alınan cevabi yazı asaSıda ver almaktadır: GAP bölgesinde; 2007-2009 yılı döneminde 52 944 hektar sulama şebekesine sahip 4 adet iş tamamen bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve bu sulamalar aşağıda belirtilmiştir. İsin Adı ı Sulama Alanı (ha) ; Şanlıurfa-Yukarı Harran Ovası Sulaması 13 455 Şanlıurfa-Harran Ovası Sulaması 6. Kısım 28 683 Adıyaman-Samsat Pompaj Sulaması 2 806 Adıyaman-Çamgazi Sulaması 8 000 Toplam 52 944 2007-2009 yılları döneminde tamamı bitirilerek işletmeye açılan işlerin dışında 3 adet iş, kısmi sulamaya açılarak 12 978 hektar sulama şebekesi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2007-2009 İşletmeye İsin Adı i Sulama Alanı (ha): acılan alanflıaı Batman-Batman Sol Sahil Sulaması 18 758 1 958 Gaziantep-Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması 11 925 2 100 Gaziantep-Kayacık Ovası Sulaması 20 000 8 920 Toplam 50 683 12 978 Netice itibariyle, 2007-2009 yıllan döneminde sulamaya açılan toplam alan 65 922 hektar olup, Kayacık Sulaması ve Belkıs Nizip Pompaj Sulaması Gaziantep İlinde yer almaktadır. Bu dönemde Gaziantep İlinde sulamaya açılan toplam alan 11 020 hektardır. - 7 6 4 - TBMM B:78 25 . 3 . 2010 SORU 2) Gaziantep'in tarım sektörünün Ortadoğu ülkeleri ile gelişen ticari yelpaze içerisindeki yeri ve önemi nedir? Gaziantep tarım sektörünün ihracatının teşvikine dair yeni bir bölgesel uygulama hazırlamayı düşünüyor musunuz? CEVAP 2) Soruya ilişkin olarak Dış Ticaret MflstesarlıEı'ndan alınan cevabi vazı aşağıda ver almaktadır: 2009 yılında küresel ekonomik krizden dolayı, 2009 yılında Gaziantep ilimizin ihracatı bir önceki yıla göre % 9 oranında düşüş göstererek 3 milyar 249 milyon dolardan 2 milyar 957 milyon dolara gerilemiş olup, söz konusu azalmanın genel ihracatımızdaki % 22,6 düşüşten daha az oranda olduğu gözlenmektedir. Diğer taraftan; Gaziantep ilimiz, 2009 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 11 il arasında yer almaktadır. Merkezi Gaziantep'te bulunan ve tarım sektöründe faaliyet gösteren fırmalanmız 2009 yılında toplam 712,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bitkisel yağlar, un, makarnalar, bisküviler, mercimek, çikolatalı ve kakaolu mamuller, domates salçası, vvaffle ve gofretler, koyun, Antep fıstığı, bulgur, hazır hayvan yemleri ve şekerli mamuller Gaziantep'in tarım ihracatında ön plana çıkan başlıca ürünler arasında yer almaktadır. ö te yandan; 2009 yılında toplam 169 farklı ülkeye ihracat yapmış olan Gaziantep'te faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın, ülkemizin diğer tüm ihracatçıları gibi Dış Ticaret Müsteşarlığınca sağlanan desteklerden faydalanmaları ve gerçekleştirilen tanıtım organizasyonlarına katılım sağlamaları mümkün bulunmaktadır. Söz konusu destekler kapsamında, Gaziantep bölgesindeki 253 firmanın 342 adet müracaatına toplam 3 milyon 449 bin TL ödeme yapılmıştır. YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi :Hasan ÖZDEMİR Gaziantep Milletvekili Esas No :7/12787 Ülkemizde tarım sektörünün devamlılığım sürdürebilmesi için devlet desteklerinin önemi büyüktür. Ancak kamuoyu özellikle tanm ve hayvancılık sektörü desteklemelerinin ödemelerin sürekliliği ve ödemelerin zamanında yapılması konusunda büyük tereddütler yaşamaktadır. Buna göre; Soru l)Bakanlığınızca belirlenen destekleme programı çerçevesinde 2009 yılında ödemeleri gerçekleştirilemeyen destekleme miktarı nedir? Soru 2)2009 yılından kalan bu miktarların 2010 yılı içerisinde ödemelerinin yapılması düşünülmekte midir? Bu ödemelerin yapılacak olması halinde belirlenen ödeme programı nedir? Cevap 1-2) Bakanlığımız destekleme programı çerçevesinde 2009 yılına ait ödemeler tamamlanmıştır. - 7 6 5 -
Sayfa 78 -
TBMM B:78 25 . 3 . 2010 SORU 2) Gaziantep'in tarım sektörünün Ortadoğu ülkeleri ile gelişen ticari yelpaze içerisindeki yeri ve önemi nedir? Gaziantep tarım sektörünün ihracatının teşvikine dair yeni bir bölgesel uygulama hazırlamayı düşünüyor musunuz? CEVAP 2) Soruya ilişkin olarak Dış Ticaret MflstesarlıEı'ndan alınan cevabi vazı aşağıda ver almaktadır: 2009 yılında küresel ekonomik krizden dolayı, 2009 yılında Gaziantep ilimizin ihracatı bir önceki yıla göre % 9 oranında düşüş göstererek 3 milyar 249 milyon dolardan 2 milyar 957 milyon dolara gerilemiş olup, söz konusu azalmanın genel ihracatımızdaki % 22,6 düşüşten daha az oranda olduğu gözlenmektedir. Diğer taraftan; Gaziantep ilimiz, 2009 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 11 il arasında yer almaktadır. Merkezi Gaziantep'te bulunan ve tarım sektöründe faaliyet gösteren fırmalanmız 2009 yılında toplam 712,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bitkisel yağlar, un, makarnalar, bisküviler, mercimek, çikolatalı ve kakaolu mamuller, domates salçası, vvaffle ve gofretler, koyun, Antep fıstığı, bulgur, hazır hayvan yemleri ve şekerli mamuller Gaziantep'in tarım ihracatında ön plana çıkan başlıca ürünler arasında yer almaktadır. ö te yandan; 2009 yılında toplam 169 farklı ülkeye ihracat yapmış olan Gaziantep'te faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın, ülkemizin diğer tüm ihracatçıları gibi Dış Ticaret Müsteşarlığınca sağlanan desteklerden faydalanmaları ve gerçekleştirilen tanıtım organizasyonlarına katılım sağlamaları mümkün bulunmaktadır. Söz konusu destekler kapsamında, Gaziantep bölgesindeki 253 firmanın 342 adet müracaatına toplam 3 milyon 449 bin TL ödeme yapılmıştır. YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi :Hasan ÖZDEMİR Gaziantep Milletvekili Esas No :7/12787 Ülkemizde tarım sektörünün devamlılığım sürdürebilmesi için devlet desteklerinin önemi büyüktür. Ancak kamuoyu özellikle tanm ve hayvancılık sektörü desteklemelerinin ödemelerin sürekliliği ve ödemelerin zamanında yapılması konusunda büyük tereddütler yaşamaktadır. Buna göre; Soru l)Bakanlığınızca belirlenen destekleme programı çerçevesinde 2009 yılında ödemeleri gerçekleştirilemeyen destekleme miktarı nedir? Soru 2)2009 yılından kalan bu miktarların 2010 yılı içerisinde ödemelerinin yapılması düşünülmekte midir? Bu ödemelerin yapılacak olması halinde belirlenen ödeme programı nedir? Cevap 1-2) Bakanlığımız destekleme programı çerçevesinde 2009 yılına ait ödemeler tamamlanmıştır. - 7 6 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ Esas No önerge Sahibi :Şevket KÖSE Adıyaman Milletvekili :7/12788 Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından açıklanan ve Adıyaman basınında baş sayfadan verilen haberlere göre, hava koşullarının kötü gitmesinden en çok etkilenen sektörlerin başında tarım gelmektedir. Yalnızca Adıyaman'da don olayları nedeniyle 500 bin dekar ekimi yapılan hububat ve baklagillerin zarar gördüğü belirtilmektedir. Bu rakamlara, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerindeki rakamlar eklendiğinde sonucun bir felâket olduğu görülecektir. Bu bağlamda: Soru 1) Son günlerde yaşanan kötü hava koşullan nedeniyle ülkemizde yaşanan felaket konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Soru 2) Ülkemizde yaşanan felaketin bilançosu nedir? Soru 3) Bu bilançonun bölgelere ve illere göre dağılımı nedir? Soru 4) Yaşanan tarımsal felaketin yurttaşlara yansıması nasıl olacaktır? Gıda maddelerine erişim konusunda bir sorun çıkacak mıdır? Yaşanan felâket, gıda maddelerinin fiyatlarına nasıl yansıyacaktır? C e v a p l , 2 3 , 4 ) Bakanlığımızca 2090 sayılı 'Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'a göre; "çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal varlıklan %40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tanm ve tanm dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu ve kredi kuruluşlarından kredi kullanma imkanının bulunmadığı İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdî yardım yapılmaktadır." Ancak bu kapsamda Bakanlığımıza bildirilmiş "don afeti" olduğuna dair herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Ayrıca, küresel ısınmaya bağlı olarak bazı yıllarda ülkemizde görülen tarımsal kuraklığın neden olduğu zararlar, Bakanlığımız Araştırma Enstitüleri ve İl Müdürlükleri vasıtasıyla tespit edilmekte, zarar gören çiftçilerimizin zararları Bakanlığımızca çıkartılan yasal düzenlemeler doğrultusunda karşılanmaktadır. Soru 5) Hava felâketinin çiftçilerimize yaşattığı mağduriyetin giderilmesi konusunda ek ödeme, destek ya da kredi gibi herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Cevap 5) Tanm Sigortalan Kanununun (Kanun No:5363) 12. maddesine istinaden alınan 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15688 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 2010 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yansın, heyelan, deprem, sel ve su baskım ek riskleri paket halinde; aynca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlan kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tanm Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. - 7 6 6 -
Sayfa 79 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ Esas No önerge Sahibi :Şevket KÖSE Adıyaman Milletvekili :7/12788 Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından açıklanan ve Adıyaman basınında baş sayfadan verilen haberlere göre, hava koşullarının kötü gitmesinden en çok etkilenen sektörlerin başında tarım gelmektedir. Yalnızca Adıyaman'da don olayları nedeniyle 500 bin dekar ekimi yapılan hububat ve baklagillerin zarar gördüğü belirtilmektedir. Bu rakamlara, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerindeki rakamlar eklendiğinde sonucun bir felâket olduğu görülecektir. Bu bağlamda: Soru 1) Son günlerde yaşanan kötü hava koşullan nedeniyle ülkemizde yaşanan felaket konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Soru 2) Ülkemizde yaşanan felaketin bilançosu nedir? Soru 3) Bu bilançonun bölgelere ve illere göre dağılımı nedir? Soru 4) Yaşanan tarımsal felaketin yurttaşlara yansıması nasıl olacaktır? Gıda maddelerine erişim konusunda bir sorun çıkacak mıdır? Yaşanan felâket, gıda maddelerinin fiyatlarına nasıl yansıyacaktır? C e v a p l , 2 3 , 4 ) Bakanlığımızca 2090 sayılı 'Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'a göre; "çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal varlıklan %40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tanm ve tanm dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu ve kredi kuruluşlarından kredi kullanma imkanının bulunmadığı İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdî yardım yapılmaktadır." Ancak bu kapsamda Bakanlığımıza bildirilmiş "don afeti" olduğuna dair herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Ayrıca, küresel ısınmaya bağlı olarak bazı yıllarda ülkemizde görülen tarımsal kuraklığın neden olduğu zararlar, Bakanlığımız Araştırma Enstitüleri ve İl Müdürlükleri vasıtasıyla tespit edilmekte, zarar gören çiftçilerimizin zararları Bakanlığımızca çıkartılan yasal düzenlemeler doğrultusunda karşılanmaktadır. Soru 5) Hava felâketinin çiftçilerimize yaşattığı mağduriyetin giderilmesi konusunda ek ödeme, destek ya da kredi gibi herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Cevap 5) Tanm Sigortalan Kanununun (Kanun No:5363) 12. maddesine istinaden alınan 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15688 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 2010 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yansın, heyelan, deprem, sel ve su baskım ek riskleri paket halinde; aynca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlan kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tanm Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. - 7 6 6 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 Ancak, tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; Tarım Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17. maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü uygulanmaktadır. Devlet destekli tarım sigortalan uygulamalarında, hububat ve baklagiller don riski hariç; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar ile Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altındadır. İçinde bulunduğumuz kış mevsimi itibarıyla Adana ilimiz sınırları dahilinde meydana gelen şiddetli yağışlar yüzünden zaman zaman taşkınlar ve sel felaketleri yaşanmaktadır. Bunlardan en sonuncusu Yumurtalık ilçemizde meydana gelmiştir. Ceyhan nehrinin taşması sonucu meydana gelen bu son olayda; binlerce dönüm ekili arazinin sel baskınına maruz kaldığı ve çiftçilerimizin devletten yardım beklediği öğrenilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde; SORU 1) Adana ilimizdeki sel ve taşkınlar yüzünden mağdur olan çiftçilerimizin sorunlarından haberdar mısınız? SORU 2) Eylül-2009 ile bugüne kadar meydana gelen taşkın ve sel felaketleri nedeniyle Adana ve civarında zarar gören ekili arazi ne kadardır; bu yüzden kaç üreteci ne kadarlık bir maddi zarara uğramıştır? SORU 3) Meydana gelen zararların tazmin edilerek, çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi düşünülmekte midir? SORU 4) Şayet böyle bir düşünce ve çalışma varsa nasıl bir yöntem izlenecektir? CEVAP 1-2-3-4) Bakanlığımızca, 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal varlıkları % 40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tan m ve tarım dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu ve kredi kuruluşlarından kredi kullanma imkanının bulunmadığı İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım yapılmaktadır." Bu kapsamda, Adana İlinde 2009 yılı sonuna kadar olan sel afetleri ile ilgili olarak, 31 çiftçiye 342.535 TL nakdi yardım, 2010 yılı bütçe imkanları ile yapılacaktır. Ancak; sel afeti 01/01/2010 tarihinden itibaren Tanm Sigortalan kapsamına alınmıştır. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tanm sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü uygulanmaktadır. YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Yılmaz TANKUT Adana Milletvekili ¡7/12789 Esas No - 7 6 7 -
Sayfa 80 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 Ancak, tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; Tarım Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17. maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü uygulanmaktadır. Devlet destekli tarım sigortalan uygulamalarında, hububat ve baklagiller don riski hariç; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar ile Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altındadır. İçinde bulunduğumuz kış mevsimi itibarıyla Adana ilimiz sınırları dahilinde meydana gelen şiddetli yağışlar yüzünden zaman zaman taşkınlar ve sel felaketleri yaşanmaktadır. Bunlardan en sonuncusu Yumurtalık ilçemizde meydana gelmiştir. Ceyhan nehrinin taşması sonucu meydana gelen bu son olayda; binlerce dönüm ekili arazinin sel baskınına maruz kaldığı ve çiftçilerimizin devletten yardım beklediği öğrenilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde; SORU 1) Adana ilimizdeki sel ve taşkınlar yüzünden mağdur olan çiftçilerimizin sorunlarından haberdar mısınız? SORU 2) Eylül-2009 ile bugüne kadar meydana gelen taşkın ve sel felaketleri nedeniyle Adana ve civarında zarar gören ekili arazi ne kadardır; bu yüzden kaç üreteci ne kadarlık bir maddi zarara uğramıştır? SORU 3) Meydana gelen zararların tazmin edilerek, çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi düşünülmekte midir? SORU 4) Şayet böyle bir düşünce ve çalışma varsa nasıl bir yöntem izlenecektir? CEVAP 1-2-3-4) Bakanlığımızca, 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal varlıkları % 40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tan m ve tarım dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu ve kredi kuruluşlarından kredi kullanma imkanının bulunmadığı İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım yapılmaktadır." Bu kapsamda, Adana İlinde 2009 yılı sonuna kadar olan sel afetleri ile ilgili olarak, 31 çiftçiye 342.535 TL nakdi yardım, 2010 yılı bütçe imkanları ile yapılacaktır. Ancak; sel afeti 01/01/2010 tarihinden itibaren Tanm Sigortalan kapsamına alınmıştır. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tanm sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü uygulanmaktadır. YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Yılmaz TANKUT Adana Milletvekili ¡7/12789 Esas No - 7 6 7 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 YAZİLİ SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Yılmaz TANKUT Adana Milletvekili :7/12790 Esas No 2010 yılının Ocak ayının son günlerinde ve içinde bulunduğumuz Şubat ayı başlarında meydana gelen don yüzünden Adana merkez ilçeleri ile Ceyhan, Yumurtalık, Kozan ve Karataş gibi diğer ilçelerde başta ekili sebzeler olmak üzere narenciye ürünlerinin ciddi zararlar gördüğü bildirilmektedir. Meydana gelen don olaylarında narenciyenin yüzde 20, sebzelerin ise yüzde 50'den fazla olumsuz etkilendiği de edinilen bilgiler arasındadır. TARSÎM uygulaması kapsamında ürünlerini sigorta ettiren üreticilerin mağdur olmayacağı yönündeki bir yaklaşımın, sosyal devlet gerçeği ile örtüşmeyeceğini belirtmek isterim. Poliçe bedellerinin özellikle küçük üreticiler için çok yüksek bulunması gerçeğinden hareketle, çoğu çiftçinin sigorta yaptıramadığı hemen herkesin malumudur. Ayrıca, zaten ekili sebze ürünlerinin TARSİM uygulamasında yer almadığını da hatırlatmak durumundayım. özetle, belirtilen dönemlerde Adana ilimizdeki don olayları yüzünden çok sayıda üretici maddi kayıplara uğramış, onlar için telafisi hemen hemen imkânsız mağduriyetler oluşmuştur. Bu nedenle ilimizde zarar gören Üreticilerimiz, kendilerine sosyal devlet şefkati ile yaklaşılmak suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi beklemektedirler. Bu arada, geçimini sebze Üreterek sağlayan, çok meşakkatli uğraşlarla milyonlarca vatandaşımızın sofrasını kış şartlarında bile zenginleştiren, ülke ekonomisine katkı veren çiftçilerimiz, sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında teminat kapsamına alınmasını istemektedirler. Bu bilgiler çerçevesinde; SORU 1) Adana ilimizdeki don olayları yüzünden yaşanan sorun ve mağduriyetlerden haberdar mısınız? SORU 2) Belirtilen dönemlerde meydana gelen don yüzünden ne kadar üretici olumsuz etkilenmiş, ne kadarlık bir alanda zarar oluşmuş; maddi ziyan ne kadardır? SORU 3) İlimizde meydana gelen don yüzünden zarar gören üreticilerin yaralarının sarılması, mağduriyetlerinin en aza indirilmesi hususunda bir planlamanız var mıdır? CEVAP 1-2-3) Bakanlığımızca, 2090 sayılı 'Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal varlıkları % 40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tanm ve tanm dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu ve kredi kuruluşlarından kredi kullanma imkanının bulunmadığı İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım yapılmaktadır. Ancak, bu kapsamda Bakanlığımıza bildirilmiş "don afeti" olduğuna dair herhangi bir afet ihbarı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 2010 yılında Adana İli genelinde bitkisel ürün konusunda toplam 590 adet Devlet Destekli Tanm Sigortası poliçesi düzenlenmiş olup; sisteme bildirilmiş olan 12 hasar ihban neticesinde yaklaşık olarak 108 bin TL hasar tazminaü ödenmiştir. Ayrıca, İl genelinde 126 adet muallak hasar dosyası olup; yaklaşık olarak 815 bin TL hasar tazminatı inceleme neticelendirilince ödenecektir. - 7 6 8 -
Sayfa 81 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 YAZİLİ SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Yılmaz TANKUT Adana Milletvekili :7/12790 Esas No 2010 yılının Ocak ayının son günlerinde ve içinde bulunduğumuz Şubat ayı başlarında meydana gelen don yüzünden Adana merkez ilçeleri ile Ceyhan, Yumurtalık, Kozan ve Karataş gibi diğer ilçelerde başta ekili sebzeler olmak üzere narenciye ürünlerinin ciddi zararlar gördüğü bildirilmektedir. Meydana gelen don olaylarında narenciyenin yüzde 20, sebzelerin ise yüzde 50'den fazla olumsuz etkilendiği de edinilen bilgiler arasındadır. TARSÎM uygulaması kapsamında ürünlerini sigorta ettiren üreticilerin mağdur olmayacağı yönündeki bir yaklaşımın, sosyal devlet gerçeği ile örtüşmeyeceğini belirtmek isterim. Poliçe bedellerinin özellikle küçük üreticiler için çok yüksek bulunması gerçeğinden hareketle, çoğu çiftçinin sigorta yaptıramadığı hemen herkesin malumudur. Ayrıca, zaten ekili sebze ürünlerinin TARSİM uygulamasında yer almadığını da hatırlatmak durumundayım. özetle, belirtilen dönemlerde Adana ilimizdeki don olayları yüzünden çok sayıda üretici maddi kayıplara uğramış, onlar için telafisi hemen hemen imkânsız mağduriyetler oluşmuştur. Bu nedenle ilimizde zarar gören Üreticilerimiz, kendilerine sosyal devlet şefkati ile yaklaşılmak suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi beklemektedirler. Bu arada, geçimini sebze Üreterek sağlayan, çok meşakkatli uğraşlarla milyonlarca vatandaşımızın sofrasını kış şartlarında bile zenginleştiren, ülke ekonomisine katkı veren çiftçilerimiz, sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında teminat kapsamına alınmasını istemektedirler. Bu bilgiler çerçevesinde; SORU 1) Adana ilimizdeki don olayları yüzünden yaşanan sorun ve mağduriyetlerden haberdar mısınız? SORU 2) Belirtilen dönemlerde meydana gelen don yüzünden ne kadar üretici olumsuz etkilenmiş, ne kadarlık bir alanda zarar oluşmuş; maddi ziyan ne kadardır? SORU 3) İlimizde meydana gelen don yüzünden zarar gören üreticilerin yaralarının sarılması, mağduriyetlerinin en aza indirilmesi hususunda bir planlamanız var mıdır? CEVAP 1-2-3) Bakanlığımızca, 2090 sayılı 'Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal varlıkları % 40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tanm ve tanm dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu ve kredi kuruluşlarından kredi kullanma imkanının bulunmadığı İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım yapılmaktadır. Ancak, bu kapsamda Bakanlığımıza bildirilmiş "don afeti" olduğuna dair herhangi bir afet ihbarı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 2010 yılında Adana İli genelinde bitkisel ürün konusunda toplam 590 adet Devlet Destekli Tanm Sigortası poliçesi düzenlenmiş olup; sisteme bildirilmiş olan 12 hasar ihban neticesinde yaklaşık olarak 108 bin TL hasar tazminaü ödenmiştir. Ayrıca, İl genelinde 126 adet muallak hasar dosyası olup; yaklaşık olarak 815 bin TL hasar tazminatı inceleme neticelendirilince ödenecektir. - 7 6 8 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 SORU 4) Sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında sigorta teminat kapsamına alınması hususunda bir düşünceniz, çalışmanız var mıdır? CEVAP 4) Tanm Sigortalan Kanununun (Kanun No:5363) 12 inci maddesine istinaden alman 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15688 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 2010 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; aynca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlan kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tanm Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. Ancak, tanm sigortası yaptırmayan üreticiler için; Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tanm sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü uygulanmaktadır. Devlet destekli tanm sigortalan uygulamalarında, sebze ürünleri don riski hariç; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar ile; Tanm Sigortalan Havuzu tarafından teminat altındadır. YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Alim IŞIK Kütahya Milletvekili Esas No :7/12791 Hükümetiniz ve Bakanlığınızca uygulanan yanlış ekonomi, istihdam ve tanm politikaları sonucunda Türk tarımı giderek gerilemiş, Türk çiftçisi de tarımsal girdi maliyetlerim karşılayamaz noktaya gelmiştir. Mevcut yapının değiştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden organizasyonunu öngören "Tarım ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasarısı" TBMM Başkanlığına sunulmuş durumdadır. Söz konuşu Yasa Tasansının başta Ziraat Mühendisleri olmak üzere kamuoyunun önemli bir kesimi tarafından eleştirildiği gerçeğiyle ilgili olarak; SORU 1) Tanm ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasansının Avrupa Birliği istekleri doğrultusunda gündeme getirildiği ve Bakanlık isminden Köyişleri'nin çıkanlmasının tesadüfi olmadığı iddialan doğru mudur? CEVAP 1) Tanmın sadece üretim ile sınırlanmadığı, yeni kavramların kabul gördüğü günümüzde, bu gelişmelere bağlı olarak, hükümetimizce kabul edilen yeni idari yapılanma modeli, Bakanlık ihtiyaçlan ve Avrupa Birliği uyum süreci de göz önünde bulundurularak, Türk tarımının da yeniden yapılandınlması ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu ihtiyaçlara binaen teşkilat ve görevleri 07/08/1991 tarihli 441 sayılı KHK ile düzenlenmiş olan Bakanlığımızın yeni bir teşkilat kanunu ile yeniden yapılandınlması bir gereklilik olmuştur. - 7 6 9 -
Sayfa 82 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 SORU 4) Sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında sigorta teminat kapsamına alınması hususunda bir düşünceniz, çalışmanız var mıdır? CEVAP 4) Tanm Sigortalan Kanununun (Kanun No:5363) 12 inci maddesine istinaden alman 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15688 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 2010 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; aynca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlan kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tanm Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. Ancak, tanm sigortası yaptırmayan üreticiler için; Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tanm sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü uygulanmaktadır. Devlet destekli tanm sigortalan uygulamalarında, sebze ürünleri don riski hariç; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar ile; Tanm Sigortalan Havuzu tarafından teminat altındadır. YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Alim IŞIK Kütahya Milletvekili Esas No :7/12791 Hükümetiniz ve Bakanlığınızca uygulanan yanlış ekonomi, istihdam ve tanm politikaları sonucunda Türk tarımı giderek gerilemiş, Türk çiftçisi de tarımsal girdi maliyetlerim karşılayamaz noktaya gelmiştir. Mevcut yapının değiştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden organizasyonunu öngören "Tarım ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasarısı" TBMM Başkanlığına sunulmuş durumdadır. Söz konuşu Yasa Tasansının başta Ziraat Mühendisleri olmak üzere kamuoyunun önemli bir kesimi tarafından eleştirildiği gerçeğiyle ilgili olarak; SORU 1) Tanm ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasansının Avrupa Birliği istekleri doğrultusunda gündeme getirildiği ve Bakanlık isminden Köyişleri'nin çıkanlmasının tesadüfi olmadığı iddialan doğru mudur? CEVAP 1) Tanmın sadece üretim ile sınırlanmadığı, yeni kavramların kabul gördüğü günümüzde, bu gelişmelere bağlı olarak, hükümetimizce kabul edilen yeni idari yapılanma modeli, Bakanlık ihtiyaçlan ve Avrupa Birliği uyum süreci de göz önünde bulundurularak, Türk tarımının da yeniden yapılandınlması ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu ihtiyaçlara binaen teşkilat ve görevleri 07/08/1991 tarihli 441 sayılı KHK ile düzenlenmiş olan Bakanlığımızın yeni bir teşkilat kanunu ile yeniden yapılandınlması bir gereklilik olmuştur. - 7 6 9 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 SORU 2) AKP'nin iktidara gelir gelmez Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kapatmasının ardından şimdi de Bakanlığın adının ve fonksiyonunun değiştirilmesinin gerekçeleri nelerdir? CEVAP 2) Gıda güvenilirliği ilkesi doğrultusunda gıda maddeleri ile ilgili iş ve işlemlerin üretim aşamasından sofraya kadar olan süreçte tek elden yürütülmesi günümüz dünyasında kabul edilmiştir. Bakanlığımızın yeniden yapılanması neticesinde yürüteceği tüm bu iş ve işlemler tarım ve gıda ana başlıklarında toplanmaktadır. Bu sebeple Bakanlık adının Tarım ve Gıda Bakanlığı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. SORU 3) Söz konusu tasanyla, Bakanlığın ana görevlerinden bazılarının hizmet alımı yöntemiyle taşeronlara devredileceği, üreticileri koruyan ve geliştiren bir Bakanlık yerine adeta bir izleme ve koordinasyon merkezi haline getirilen bir Bakanlık öngörüldüğü iddialan ne derece doğrudur? CEVAP 3) Anayasamızın 128 inci maddesi "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.'Tıükrnünü amirdir. Dolayısı ile bu madde kapsamına girmeyen işlerin, hizmet alımı suretiyle yerine getirilebilmesi için düzenleme yapılmış olup, Bakanlığımız ana görevlerinin devri söz konusu değildir. SORU 4) Tasanda öngörülen, Ziraat Mühendisliği mesleğinin dışındaki diğer birçok meslek mensubunu da kapsayan "Tanm Uzmanı" kavramı Ziraat Mühendisliği mesleğini nasıl etkileyecektir? CEVAP 4)Bu Kanun ile ihdas edilmiş olan Tanm Uzmanı kadrosu ile Ziraat Mühendisleri dahil Bakanlığımız görev alanındaki tüm meslekler için kariyer meslek düzeyinde yeni bir istihdam yaratılmış olup, bu mesleklere ve Ziraat Mühendisliği mesleğine olumlu etkileri olacaktır. SORU 5) Yeni düzenlemeyle halen eğitim-öğretim yapan Ziraat Fakültelerinin birçoğunun kapanmak zorunda kalacağı iddialanm nasıl değerlendirebilirsiniz? CEVAP 5)Tanm ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu Tasansı ile Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir mesleğin öne çıkanlması ya da bir meslek grubunun önünün kesilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla halen eğitim ve öğretim yapmakta olan Ziraat Fakültelerini etkileyecek bir husus bulunmadığı gibi, buralardan mezun olanların çalışabileceği Tanm Uzmanlığı gibi yeni bir istihdam alanı açılmıştır. SORU 6) Tasanmn hazırlanmasında mesleki kuruluşlar, fakülteler, ilgili kurum ve kuruluşlann hangilerinden görüşler alınmıştır? SORU 7) Söz konusu tasanmn geri çekilerek kamuoyunda endişeye yol açan konulann ilgili taraflann görüşleri doğrultusunda düzeltilmesinden sonra gündeme alınmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Yoksa böyle bir çalışma yapılabilir mi? CEVAP 6-7) Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerekli görüşler alınmış olup, TBMM Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından oluşturulan Alt Komisyon çalışmalan 17/03/2010 tarihinde yapılan görüşme ile tamamlanmıştır. Bu görüşmelere kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili tüm sivil toplum kuruluşlannın katılımı sağlanmıştır. - 7 7 0 -
Sayfa 83 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 SORU 2) AKP'nin iktidara gelir gelmez Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kapatmasının ardından şimdi de Bakanlığın adının ve fonksiyonunun değiştirilmesinin gerekçeleri nelerdir? CEVAP 2) Gıda güvenilirliği ilkesi doğrultusunda gıda maddeleri ile ilgili iş ve işlemlerin üretim aşamasından sofraya kadar olan süreçte tek elden yürütülmesi günümüz dünyasında kabul edilmiştir. Bakanlığımızın yeniden yapılanması neticesinde yürüteceği tüm bu iş ve işlemler tarım ve gıda ana başlıklarında toplanmaktadır. Bu sebeple Bakanlık adının Tarım ve Gıda Bakanlığı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. SORU 3) Söz konusu tasanyla, Bakanlığın ana görevlerinden bazılarının hizmet alımı yöntemiyle taşeronlara devredileceği, üreticileri koruyan ve geliştiren bir Bakanlık yerine adeta bir izleme ve koordinasyon merkezi haline getirilen bir Bakanlık öngörüldüğü iddialan ne derece doğrudur? CEVAP 3) Anayasamızın 128 inci maddesi "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.'Tıükrnünü amirdir. Dolayısı ile bu madde kapsamına girmeyen işlerin, hizmet alımı suretiyle yerine getirilebilmesi için düzenleme yapılmış olup, Bakanlığımız ana görevlerinin devri söz konusu değildir. SORU 4) Tasanda öngörülen, Ziraat Mühendisliği mesleğinin dışındaki diğer birçok meslek mensubunu da kapsayan "Tanm Uzmanı" kavramı Ziraat Mühendisliği mesleğini nasıl etkileyecektir? CEVAP 4)Bu Kanun ile ihdas edilmiş olan Tanm Uzmanı kadrosu ile Ziraat Mühendisleri dahil Bakanlığımız görev alanındaki tüm meslekler için kariyer meslek düzeyinde yeni bir istihdam yaratılmış olup, bu mesleklere ve Ziraat Mühendisliği mesleğine olumlu etkileri olacaktır. SORU 5) Yeni düzenlemeyle halen eğitim-öğretim yapan Ziraat Fakültelerinin birçoğunun kapanmak zorunda kalacağı iddialanm nasıl değerlendirebilirsiniz? CEVAP 5)Tanm ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu Tasansı ile Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir mesleğin öne çıkanlması ya da bir meslek grubunun önünün kesilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla halen eğitim ve öğretim yapmakta olan Ziraat Fakültelerini etkileyecek bir husus bulunmadığı gibi, buralardan mezun olanların çalışabileceği Tanm Uzmanlığı gibi yeni bir istihdam alanı açılmıştır. SORU 6) Tasanmn hazırlanmasında mesleki kuruluşlar, fakülteler, ilgili kurum ve kuruluşlann hangilerinden görüşler alınmıştır? SORU 7) Söz konusu tasanmn geri çekilerek kamuoyunda endişeye yol açan konulann ilgili taraflann görüşleri doğrultusunda düzeltilmesinden sonra gündeme alınmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Yoksa böyle bir çalışma yapılabilir mi? CEVAP 6-7) Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerekli görüşler alınmış olup, TBMM Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından oluşturulan Alt Komisyon çalışmalan 17/03/2010 tarihinde yapılan görüşme ile tamamlanmıştır. Bu görüşmelere kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili tüm sivil toplum kuruluşlannın katılımı sağlanmıştır. - 7 7 0 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Ahmet Duran BULUT Balıkesir Milletvekili :7/12792 Esas No Ülkemiz geçim kaynağının en büyük payım tanm ve hayvancılık oluştururken son günlerde izlenen hatalı politikalar neticesinde hayvancılık büyük darbe almış ve bu durum piyasalara da yansıyarak vatandaşlanmızı olumsuz etkilemiştir. Yıllar içinde hayvan sayısı ve mera alanlanndaki kayıplar hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir. Türkiye'deki et tüketiminin gelişmiş ülkelerin 1/10'u olmasına rağmen fiyatı 2-3 misli fazla olması dikkat çekicidir. Bu sıkıntılı durumdan çıkılabilmesi için hayvancılık sektörünün desteklenerek üretimi hızla artırıcı tedbirler alınması gerekmektedir. SORU 1) Bakanlık sektöre yeni girecek girişimciler için ne tür teşvikler vermektedir? SORU 2) Hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesi için ne tür çalışmalar yapmaktasınız? Hayvanların Kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalannız var mıdır? SORU 3) Ülkemizdeki hayvan sayısını artırma konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? CEVAP 1-2-3) Yeni işletme kuran veya kurulu işletmesinin kapasitesini arttırmak isteyen yetiştiricilere; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile düşük faizli işletme ve yatınm kredisi kullandınlmaktadır. Faiz indirim oranlan; süt sığırcılığı, damızlık düve yetiştiriciliği faaliyetlerinde % 60, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş besiciliği faaliyetlerinde ise % 50 olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde (16 il) etçi ve kombine ırklarla, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı kapsamındaki illerde (9 il) ise sütçü ırklarla kurulacak damızlık işletmelerine inşaat için % 30, sağım ünitesi ve soğutma tankı ile damızlık hayvan alımı için de % 40 oranında hibe desteği uygulanmaktadır Tüm bu uygulamalara ilave olarak; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla; anaç sığır- manda, simi tohumlamadan doğan buzağı, damızlık koyun- keçi, tiftik, çiğ süt, ipek böceği, an ve su ürünleri yetiştiriciliği, kaba yem üretimi, tazminatlı hayvan hastalıklan, hastalıktan ari işletme, hayvan hastahklan ile mücadele, programlı aşı uygulamalan, akredite veteriner hekim konulan ile kırmızı et konulannda destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Bununla beraber, hayvanların kayıt altına alınması amacıyla, Bakanlığımızca kullanılan eski yazılım programı (Vetbis sitemi) yerine Türkvet programı 2006 yılında devreye sokulmuştur. Yeni Türkvet hayvan kayıt sistemi ile günümüze kadar 16.503.355 baş büyükbaş hayvan sisteme işlenerek kayıt altına alınmıştır. Bakanlığımızın yayımlamış olduğu 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (Genelge; 2010/4) hükümleri kapsamında, hayvan pazarlan ve borsalanna satış amacıyla getirilen hayvanlann; merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde menşe şahadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporlan, sığır cinsi hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportlan aranılarak, hayvanların sağlık muayene ve - 7 7 1 -
Sayfa 84 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Ahmet Duran BULUT Balıkesir Milletvekili :7/12792 Esas No Ülkemiz geçim kaynağının en büyük payım tanm ve hayvancılık oluştururken son günlerde izlenen hatalı politikalar neticesinde hayvancılık büyük darbe almış ve bu durum piyasalara da yansıyarak vatandaşlanmızı olumsuz etkilemiştir. Yıllar içinde hayvan sayısı ve mera alanlanndaki kayıplar hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir. Türkiye'deki et tüketiminin gelişmiş ülkelerin 1/10'u olmasına rağmen fiyatı 2-3 misli fazla olması dikkat çekicidir. Bu sıkıntılı durumdan çıkılabilmesi için hayvancılık sektörünün desteklenerek üretimi hızla artırıcı tedbirler alınması gerekmektedir. SORU 1) Bakanlık sektöre yeni girecek girişimciler için ne tür teşvikler vermektedir? SORU 2) Hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesi için ne tür çalışmalar yapmaktasınız? Hayvanların Kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalannız var mıdır? SORU 3) Ülkemizdeki hayvan sayısını artırma konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? CEVAP 1-2-3) Yeni işletme kuran veya kurulu işletmesinin kapasitesini arttırmak isteyen yetiştiricilere; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile düşük faizli işletme ve yatınm kredisi kullandınlmaktadır. Faiz indirim oranlan; süt sığırcılığı, damızlık düve yetiştiriciliği faaliyetlerinde % 60, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş besiciliği faaliyetlerinde ise % 50 olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde (16 il) etçi ve kombine ırklarla, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı kapsamındaki illerde (9 il) ise sütçü ırklarla kurulacak damızlık işletmelerine inşaat için % 30, sağım ünitesi ve soğutma tankı ile damızlık hayvan alımı için de % 40 oranında hibe desteği uygulanmaktadır Tüm bu uygulamalara ilave olarak; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla; anaç sığır- manda, simi tohumlamadan doğan buzağı, damızlık koyun- keçi, tiftik, çiğ süt, ipek böceği, an ve su ürünleri yetiştiriciliği, kaba yem üretimi, tazminatlı hayvan hastalıklan, hastalıktan ari işletme, hayvan hastahklan ile mücadele, programlı aşı uygulamalan, akredite veteriner hekim konulan ile kırmızı et konulannda destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Bununla beraber, hayvanların kayıt altına alınması amacıyla, Bakanlığımızca kullanılan eski yazılım programı (Vetbis sitemi) yerine Türkvet programı 2006 yılında devreye sokulmuştur. Yeni Türkvet hayvan kayıt sistemi ile günümüze kadar 16.503.355 baş büyükbaş hayvan sisteme işlenerek kayıt altına alınmıştır. Bakanlığımızın yayımlamış olduğu 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (Genelge; 2010/4) hükümleri kapsamında, hayvan pazarlan ve borsalanna satış amacıyla getirilen hayvanlann; merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde menşe şahadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporlan, sığır cinsi hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportlan aranılarak, hayvanların sağlık muayene ve - 7 7 1 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 kontrolleri yapılarak, sadece belgeleri tam ve sağlıklı hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilmektedir. Ayrıca, yol kontrollerinin arttırılması kapsamında; şehirlerarası yollarda hayvan nakli yapan araçların denetim ve kontrollerinin arttırılması, özellikle İstanbul, Bolu, Tokat (Niksar), Gaziantep (Nizip), Ankara (Kulu Kavşağı), Adana (Pozantı), Malatya, Kayseri (Pınarbaşı), Afyonkarahisar, Eskişehir (Sivrihisar), Kahramanmaraş (Pazarcık), Çanakkale, Erzurum (Horasan) ve Sivas karayollarında İl/İlçe Tanm Müdürlüğümüz personelinin yol denetim ve kontrollerinde daha etkin rol alması, İstanbul İlinin anadolu yakasından avrupa yakasına geçiş yolu üzerindeki (Boğaz Köprüleri) kontrollerin arttırılarak belgesiz hayvan geçişlerine müsaade edilmemesi, Çanakkale ve İstanbul Boğazından tekne ve vapurlarla yapılması muhtemel illegal hayvan şevklerine karşı karada ve denizde denetim ve kontrollerin sıkılaştınlması ve 1 Kasım-1 Nisan tarihleri arasında sınır illerine (Ağrı, Van, Hakkari, Sımak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay) yapılacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan şevklerinde kontrollü olarak veteriner sağlık raporunun düzenlenmesi ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışılmaktadır. - 7 7 2 -
Sayfa 85 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 kontrolleri yapılarak, sadece belgeleri tam ve sağlıklı hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilmektedir. Ayrıca, yol kontrollerinin arttırılması kapsamında; şehirlerarası yollarda hayvan nakli yapan araçların denetim ve kontrollerinin arttırılması, özellikle İstanbul, Bolu, Tokat (Niksar), Gaziantep (Nizip), Ankara (Kulu Kavşağı), Adana (Pozantı), Malatya, Kayseri (Pınarbaşı), Afyonkarahisar, Eskişehir (Sivrihisar), Kahramanmaraş (Pazarcık), Çanakkale, Erzurum (Horasan) ve Sivas karayollarında İl/İlçe Tanm Müdürlüğümüz personelinin yol denetim ve kontrollerinde daha etkin rol alması, İstanbul İlinin anadolu yakasından avrupa yakasına geçiş yolu üzerindeki (Boğaz Köprüleri) kontrollerin arttırılarak belgesiz hayvan geçişlerine müsaade edilmemesi, Çanakkale ve İstanbul Boğazından tekne ve vapurlarla yapılması muhtemel illegal hayvan şevklerine karşı karada ve denizde denetim ve kontrollerin sıkılaştınlması ve 1 Kasım-1 Nisan tarihleri arasında sınır illerine (Ağrı, Van, Hakkari, Sımak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay) yapılacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan şevklerinde kontrollü olarak veteriner sağlık raporunun düzenlenmesi ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışılmaktadır. - 7 7 2 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 13.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İvrindi Korucu beldesinde orman alanlarının parsellenip satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı Aşağıda yazılı olan soruların Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 17.02.2010 İvrindi Korucu Beldesinde orman içi alanların parsellenip satıldığı ve bu alandaki 50- 60 yıllık çam ağaçlarının kesildiği belirtilmektedir. 340 metrekarelik bir alanın tapuda virgül kaydırılarak 340.000 metrekareye çıkarıldığı, ormanlık alanda kesim yapıldığı iddialan bulunmaktadır. 1.İvrindi Korucu'da 30 hektarlık bir alan tapu usulsüzlükleri ile arsaya çevrildi mi? 2.Tapuda mezarlık gibi gösterilen orman alanlan imara açılıp parsellendi mi? 3.Arsa olarak açılan ormanlık alanların kesim işi Balıkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in memleketi Mustafakemalpaşa*lı bir firmaya verilmesi tesadüf mü? 4.Vatandaşlar konu ile ilgili olarak Valiliğe suç duyurusunda bulunmuş konu bölge müdürlüğüne intikal ettirilmiştir?Bölge müdürü konu ile ilgili ne tür çalışmalar yapmıştır? 5.Mallıca Köyündeki tarihi eser sayılabilecek mezar taşlan yerinden sökülüp 1991- 1992 yıllannda Korucu Eski Belediye Başkam Ruhi Eğri döneminde Çamtarla Mevkiine dikiliyor. 124 Ada 43 Parsel Kösepınan Mevkii olarak ormanlık alan Korucu Belediyesine tapulamyor. Alandaki ağaçlar da 1993-1994 yıllannda kesilip satılıyor. Bu ormanlık alanın parsellenmesine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce ne tür işlemler yapılmıştır?Orman Bölge Müdürlüğü tapu iptal davası açacak mı? Orman Kanununda zaman aşımı olmadığından dolayı iddialarda adı geçen şahıslar için gerekli ceza davaları açılıp, işlem yapılacak mı? 6.182 Ada 27 Parsel 58.600 metrekarelik alan üzerinde çam ağaçları tapulu kesim muamelesi yapılmadan mı kesiliyor? Orman Bölge Müdürlüğü tapu iptal davası açacak mı? 7.124 Ada 51 Parsel 12.300 metrekare koruluk olarak Patlak Mevkiinde belediyeye verilen tapulu yer orman arazisi mi? 8.1vrindi Korucu Beldesinde gençleştirme sahası olarak traşlama kestirilen yer belediyeye ve Korucu halkına Orman Kanununun 40 Maddesine göre ilan edildi mi? Bu alanın kesim işini Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in memleketlisi Mustafakemalpaşa'lı Kılıçoğlu Firmasının alması sadece bir tesadüf mü? 9.Bu dikili kesimde verim yüzdesi kaç? Gövdeden kaç metreküp orman ürünü çıkacağının tespiti yapıldı mı? (tomruk, kağıt v.b.) 1 O.Dikili tespit fiyatı gerçekten doğru kriterlere göre mi çıkanldı yoksa devlet zarara mı uğratıldı? 11.201 Ada 4 Parselde Yıldız Sokak Mevkiinde arsaların bulunduğu yerin Taşlıktepe iken tapularda Çaltepe yazdığı doğru mudur? Eğer doğru ise tapuda sahte tapu tanzim edenler kimlerdir? Aynı alana 7.780 metrekarelik bir alanı belediyenin ilave edip parselleyerek sattığı doğru mudur? Bu parsellenerek satılan arsaları alanlar arasında korucu orman şefi'nin ve tapu müdürü'nün de olduğu iddialan doğru mudur? (7/12831) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA - 7 7 3 -
Sayfa 86 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 13.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İvrindi Korucu beldesinde orman alanlarının parsellenip satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı Aşağıda yazılı olan soruların Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 17.02.2010 İvrindi Korucu Beldesinde orman içi alanların parsellenip satıldığı ve bu alandaki 50- 60 yıllık çam ağaçlarının kesildiği belirtilmektedir. 340 metrekarelik bir alanın tapuda virgül kaydırılarak 340.000 metrekareye çıkarıldığı, ormanlık alanda kesim yapıldığı iddialan bulunmaktadır. 1.İvrindi Korucu'da 30 hektarlık bir alan tapu usulsüzlükleri ile arsaya çevrildi mi? 2.Tapuda mezarlık gibi gösterilen orman alanlan imara açılıp parsellendi mi? 3.Arsa olarak açılan ormanlık alanların kesim işi Balıkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in memleketi Mustafakemalpaşa*lı bir firmaya verilmesi tesadüf mü? 4.Vatandaşlar konu ile ilgili olarak Valiliğe suç duyurusunda bulunmuş konu bölge müdürlüğüne intikal ettirilmiştir?Bölge müdürü konu ile ilgili ne tür çalışmalar yapmıştır? 5.Mallıca Köyündeki tarihi eser sayılabilecek mezar taşlan yerinden sökülüp 1991- 1992 yıllannda Korucu Eski Belediye Başkam Ruhi Eğri döneminde Çamtarla Mevkiine dikiliyor. 124 Ada 43 Parsel Kösepınan Mevkii olarak ormanlık alan Korucu Belediyesine tapulamyor. Alandaki ağaçlar da 1993-1994 yıllannda kesilip satılıyor. Bu ormanlık alanın parsellenmesine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce ne tür işlemler yapılmıştır?Orman Bölge Müdürlüğü tapu iptal davası açacak mı? Orman Kanununda zaman aşımı olmadığından dolayı iddialarda adı geçen şahıslar için gerekli ceza davaları açılıp, işlem yapılacak mı? 6.182 Ada 27 Parsel 58.600 metrekarelik alan üzerinde çam ağaçları tapulu kesim muamelesi yapılmadan mı kesiliyor? Orman Bölge Müdürlüğü tapu iptal davası açacak mı? 7.124 Ada 51 Parsel 12.300 metrekare koruluk olarak Patlak Mevkiinde belediyeye verilen tapulu yer orman arazisi mi? 8.1vrindi Korucu Beldesinde gençleştirme sahası olarak traşlama kestirilen yer belediyeye ve Korucu halkına Orman Kanununun 40 Maddesine göre ilan edildi mi? Bu alanın kesim işini Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in memleketlisi Mustafakemalpaşa'lı Kılıçoğlu Firmasının alması sadece bir tesadüf mü? 9.Bu dikili kesimde verim yüzdesi kaç? Gövdeden kaç metreküp orman ürünü çıkacağının tespiti yapıldı mı? (tomruk, kağıt v.b.) 1 O.Dikili tespit fiyatı gerçekten doğru kriterlere göre mi çıkanldı yoksa devlet zarara mı uğratıldı? 11.201 Ada 4 Parselde Yıldız Sokak Mevkiinde arsaların bulunduğu yerin Taşlıktepe iken tapularda Çaltepe yazdığı doğru mudur? Eğer doğru ise tapuda sahte tapu tanzim edenler kimlerdir? Aynı alana 7.780 metrekarelik bir alanı belediyenin ilave edip parselleyerek sattığı doğru mudur? Bu parsellenerek satılan arsaları alanlar arasında korucu orman şefi'nin ve tapu müdürü'nün de olduğu iddialan doğru mudur? (7/12831) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA - 7 7 3 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHÎ.O.OO.OO/610.01- 348 Konu : Yazılı Soru önergesi 2 2 / 3 / 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 03.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20489 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili A. Duran BULUT' un 7/12831 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. Bakan EK Cevabi yazı - 7 7 4 -
Sayfa 87 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2 0 1 0 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHÎ.O.OO.OO/610.01- 348 Konu : Yazılı Soru önergesi 2 2 / 3 / 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 03.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20489 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili A. Duran BULUT' un 7/12831 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. Bakan EK Cevabi yazı - 7 7 4 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN A. DURAN BULUT' UN 7/12831 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. İvrindi Korucu'da 30 hektarlık bir alan tapu usulsüzlükleri ile arsaya çevrildi mi? CEVAP 1. Böyle bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, 15.10.1992 tarihinde tapuya tescil edilmiş alan 30 hektar değil, 34.360 hektardır. SORU 2. Tapuda mezarlık gibi gösterilen orman alanları imara açılıp parsellendi mi? SORU 5. Mallıca Köyündeki tarihi eser sayılabilecek mezar taşları yerinden sökülüp 1991-1992 yıllarında Korucu Eski Belediye Başkanı Ruhi Eğri döneminde Çamtarla Mevkiine dikiliyor. 124 Ada 43 Parsel Kösepınarı Mevkii olarak ormanlık alan Korucu Belediyesine tapulanıyor. Alandaki ağaçlar da 1993-1994 yıllarında kesilip satılıyor. Bu ormanlık alanın parsellenmesine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce ne tür işlemler yapılmıştır? Orman Bölge Müdürlüğü tapu iptal davası açacak mı? Orman Kanununda zaman aşımı olmadığından dolayı iddialarda adı geçen şahıslar için gerekli ceza davaları açılıp, işlem yapılacak mı? CEVAP 2,5. Tapuda mezarlık olarak gösterilen, 124 ada 43 nolu parselle alakalı olarak; Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünce, Hazineye ihbarda bulunulmuş ve söz konusu parselin orman olduğu gerekçesiyle, tapu iptali ve tescil davası açılmıştır. İvrindi Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.06.2004 tarihli ve 2004/95 sayılı Kararı ile de tapu kaydı iptal edilerek, orman vasfıyla Hazine adına tesciline karar verilmiştir. Söz konusu parsel orman sayılan yerlerden olduğundan imara konu edilmemiştir. SORU 3. Arsa olarak açılan ormanlık alanların kesim işi Balıkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in memleketi Mustafakemalpaşa' lı bir firmaya verilmesi tesadüf mü? SORU 8. İvrindi Korucu Beldesinde gençleştirme sahası olarak tıraşlama kestirilen yer belediyeye ve Korucu halkına Orman Kanununun 40 Maddesine göre ilan edildi mi? Bu alanın kesim işini Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in memleketlisi Mustafakemalpaşalı Kılıçoğlu Firmasının alması sadece bir tesadüf mü? CEVAP 3,8. Silvikültür Planına göre gençleştirmeye ayrılan; 88 ve 90 nolu bölmelerdeki kesim işine ait dikili satış işleminde, ilanlar mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen ilan işlemleri üretim işlerine aittir. Oysa bu bölmelerde yapılan işlem, üretim işi değil satış işlemidir. Bölmelerin kesimi dikili ağaç satışına konu edilerek açık artırmalı satış yöntemi ile satışa sunulmuş ve satış sonucunda; 90 nolu bölmedeki 599,962 m 3 dikili kabuklu gövde hacmindeki (DKGH) emvalin Fahrettin YİĞEN, 88 nolu bölmedeki 1373,056 m 3 DKGH deki emvalin alıcısının çıkmaması nedeniyle pazarlığa kalmış ve pazarlık süresi içersinde Sabri KILIÇ tarafından satın alınmıştır. Dolayısıyla satış işlemi, mevzuat hükümlerine göre gerçekleşmiştir. öte yandan, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten, Recep ATEŞ, Mustafakemalpaşalı değildir. SORU 4. Vatandaşlar konu ile ilgili olarak Valiliğe suç duyurusunda bulunmuş konu bölge müdürlüğüne intikal ettirilmiştir? Bölge müdürü konu ile ilgili ne tür çalışmalar yapmıştır? - 7 7 5 -
Sayfa 88 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN A. DURAN BULUT' UN 7/12831 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. İvrindi Korucu'da 30 hektarlık bir alan tapu usulsüzlükleri ile arsaya çevrildi mi? CEVAP 1. Böyle bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, 15.10.1992 tarihinde tapuya tescil edilmiş alan 30 hektar değil, 34.360 hektardır. SORU 2. Tapuda mezarlık gibi gösterilen orman alanları imara açılıp parsellendi mi? SORU 5. Mallıca Köyündeki tarihi eser sayılabilecek mezar taşları yerinden sökülüp 1991-1992 yıllarında Korucu Eski Belediye Başkanı Ruhi Eğri döneminde Çamtarla Mevkiine dikiliyor. 124 Ada 43 Parsel Kösepınarı Mevkii olarak ormanlık alan Korucu Belediyesine tapulanıyor. Alandaki ağaçlar da 1993-1994 yıllarında kesilip satılıyor. Bu ormanlık alanın parsellenmesine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce ne tür işlemler yapılmıştır? Orman Bölge Müdürlüğü tapu iptal davası açacak mı? Orman Kanununda zaman aşımı olmadığından dolayı iddialarda adı geçen şahıslar için gerekli ceza davaları açılıp, işlem yapılacak mı? CEVAP 2,5. Tapuda mezarlık olarak gösterilen, 124 ada 43 nolu parselle alakalı olarak; Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünce, Hazineye ihbarda bulunulmuş ve söz konusu parselin orman olduğu gerekçesiyle, tapu iptali ve tescil davası açılmıştır. İvrindi Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.06.2004 tarihli ve 2004/95 sayılı Kararı ile de tapu kaydı iptal edilerek, orman vasfıyla Hazine adına tesciline karar verilmiştir. Söz konusu parsel orman sayılan yerlerden olduğundan imara konu edilmemiştir. SORU 3. Arsa olarak açılan ormanlık alanların kesim işi Balıkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in memleketi Mustafakemalpaşa' lı bir firmaya verilmesi tesadüf mü? SORU 8. İvrindi Korucu Beldesinde gençleştirme sahası olarak tıraşlama kestirilen yer belediyeye ve Korucu halkına Orman Kanununun 40 Maddesine göre ilan edildi mi? Bu alanın kesim işini Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in memleketlisi Mustafakemalpaşalı Kılıçoğlu Firmasının alması sadece bir tesadüf mü? CEVAP 3,8. Silvikültür Planına göre gençleştirmeye ayrılan; 88 ve 90 nolu bölmelerdeki kesim işine ait dikili satış işleminde, ilanlar mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen ilan işlemleri üretim işlerine aittir. Oysa bu bölmelerde yapılan işlem, üretim işi değil satış işlemidir. Bölmelerin kesimi dikili ağaç satışına konu edilerek açık artırmalı satış yöntemi ile satışa sunulmuş ve satış sonucunda; 90 nolu bölmedeki 599,962 m 3 dikili kabuklu gövde hacmindeki (DKGH) emvalin Fahrettin YİĞEN, 88 nolu bölmedeki 1373,056 m 3 DKGH deki emvalin alıcısının çıkmaması nedeniyle pazarlığa kalmış ve pazarlık süresi içersinde Sabri KILIÇ tarafından satın alınmıştır. Dolayısıyla satış işlemi, mevzuat hükümlerine göre gerçekleşmiştir. öte yandan, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten, Recep ATEŞ, Mustafakemalpaşalı değildir. SORU 4. Vatandaşlar konu ile ilgili olarak Valiliğe suç duyurusunda bulunmuş konu bölge müdürlüğüne intikal ettirilmiştir? Bölge müdürü konu ile ilgili ne tür çalışmalar yapmıştır? - 7 7 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 CEVAP 4. Söz konusu hususlara ilişkin olarak; Bölge Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, inceleme sonucunda suçlu veya suç unsuruna rastlanmadığı anlaşıldığından, soruşturmaya gerek duyulmamıştır. SORU 6. 182 Ada 27 Parsel 58.600 metrekarelik alan üzerinde çam ağaçları tapulu kesim muamelesi yapılmadan mı kesiliyor? Orman Bölge Müdürlüğü tapu iptal davası açacak mı? CEVAP 6. Söz konusu alan üzerinde herhangi bir tapulu kesim işlemi yapılmamıştır. Ancak 1991-1992 yıllarında 3402 sayılı yasaya göre orman kadastro çalışmaları yapılmış; çalışma sonuçların Kadastro Müdürlüğünce 14.09.1992 tarihinde 30 günlük askıya çıkarılmış ve askı süresince itiraz edilmemiştir. Dolayısıyla adı geçen parsele tapu verilmiştir. 1992 yılında kesinleşen orman kadastro çalışması sonucuna göre orman sınırlan dışında kaldığı tespit edilmiş olup, söz konusu parselin hukuki durumunun belirlenmesi için inceleme ve tespit çalışmaları başlatılmıştır. SORU 7. 124 Ada 51 Parsel 12.300 metrekare koruluk olarak Patlak Mevkiinde belediyeye verilen tapulu yer orman arazisi mi? CEVAP 7. Söz konusu alan Korucu Belediyesi tüzel kişiliğine aittir. Yine 1992 yılında kesinleşen orman kadastro çalışması sonucuna göre orman sınırlan dışında kaldığı tespit edilmiş olup, söz konusu parselin hukuki durumunun belirlenmesi için inceleme ve tespit çalışmaları başlatılmıştır.. SORU 9. Bu dikili kesimde verim yüzdesi kaç? Gövdeden kaç metreküp orman ürünü çıkacağının tespiti yapıldı mı? (tomruk, kağıt vb.) SORU 10. Dikili tespit fiyatı gerçekten doğru kriterlere göre mi çıkarıldı yoksa devlet zarara mı uğratıldı? CEVAP 9,10. Dikili satışa konu verim yüzdesi; 88 nolu bölmede %102,6, 90 nolu bölmede ise %97,8 olmuştur. Aynca, dikili ağaç satış sonucunda, deneme ağacı ve verim yüzdesi tespit tutanağı cetvelindeki öngörülen orman ürünleri ile elde edilen ürünler karşılaştırıldığında, yapılan tespitin devlet zararına sebep olmadığı, görülmüştür. SORU 11. 201 Ada 4 Parselde Yıldız Sokak Mevkiinde arsaların bulunduğu yerin Taşhktepe iken tapularda Çaltepe yazdığı doğru mudur? Eğer doğru ise tapuda sahte tapu tanzim edenler kimlerdir? Aynı alana 7.780 metrekarelik bir alanı belediyenin ilave edip parselleyerek sattığı doğru mudur? Bu parsellenerek satılan arsaları alanlar arasında korucu orman şefi' nin ve tapu müdürü' nün de olduğu iddiaları doğru mudur? CEVAP 11. Söz konusu parselde bulunan arsalann tapu kayıtlannda, herhangi bir mevkii adı yazılmamıştır. Ancak Korucu Belediyesinin 17.09.2007 tarihli ve 34 sayılı Encümen Karan ile 201 ada 4 nolu parsel (34360 m ) ile mülkiyeti yine Korucu Belediyesine ait olan 166 ada 9 nolu parsel ( 7780 m 2 ) tevhit edilerek birleştirmesi yapılmıştır. Birleştirme sonucunda 201 ada 7 nolu parsel olarak Kadastro Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 201 ada 7 nolu parselden ifraz edilerek üretilen arsalar arasında; Korucu Orman İşletme Şefinin arsası bulunmamaktadır. Ancak Korucu Beldesi Çaltepe Mevkiinde 227 ada 311 nolu parseli (336,27 m2) bedeli mukabilinde Korucu Belediyesinden satın aldığı anlaşılmıştır - 7 7 6 -
Sayfa 89 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 CEVAP 4. Söz konusu hususlara ilişkin olarak; Bölge Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, inceleme sonucunda suçlu veya suç unsuruna rastlanmadığı anlaşıldığından, soruşturmaya gerek duyulmamıştır. SORU 6. 182 Ada 27 Parsel 58.600 metrekarelik alan üzerinde çam ağaçları tapulu kesim muamelesi yapılmadan mı kesiliyor? Orman Bölge Müdürlüğü tapu iptal davası açacak mı? CEVAP 6. Söz konusu alan üzerinde herhangi bir tapulu kesim işlemi yapılmamıştır. Ancak 1991-1992 yıllarında 3402 sayılı yasaya göre orman kadastro çalışmaları yapılmış; çalışma sonuçların Kadastro Müdürlüğünce 14.09.1992 tarihinde 30 günlük askıya çıkarılmış ve askı süresince itiraz edilmemiştir. Dolayısıyla adı geçen parsele tapu verilmiştir. 1992 yılında kesinleşen orman kadastro çalışması sonucuna göre orman sınırlan dışında kaldığı tespit edilmiş olup, söz konusu parselin hukuki durumunun belirlenmesi için inceleme ve tespit çalışmaları başlatılmıştır. SORU 7. 124 Ada 51 Parsel 12.300 metrekare koruluk olarak Patlak Mevkiinde belediyeye verilen tapulu yer orman arazisi mi? CEVAP 7. Söz konusu alan Korucu Belediyesi tüzel kişiliğine aittir. Yine 1992 yılında kesinleşen orman kadastro çalışması sonucuna göre orman sınırlan dışında kaldığı tespit edilmiş olup, söz konusu parselin hukuki durumunun belirlenmesi için inceleme ve tespit çalışmaları başlatılmıştır.. SORU 9. Bu dikili kesimde verim yüzdesi kaç? Gövdeden kaç metreküp orman ürünü çıkacağının tespiti yapıldı mı? (tomruk, kağıt vb.) SORU 10. Dikili tespit fiyatı gerçekten doğru kriterlere göre mi çıkarıldı yoksa devlet zarara mı uğratıldı? CEVAP 9,10. Dikili satışa konu verim yüzdesi; 88 nolu bölmede %102,6, 90 nolu bölmede ise %97,8 olmuştur. Aynca, dikili ağaç satış sonucunda, deneme ağacı ve verim yüzdesi tespit tutanağı cetvelindeki öngörülen orman ürünleri ile elde edilen ürünler karşılaştırıldığında, yapılan tespitin devlet zararına sebep olmadığı, görülmüştür. SORU 11. 201 Ada 4 Parselde Yıldız Sokak Mevkiinde arsaların bulunduğu yerin Taşhktepe iken tapularda Çaltepe yazdığı doğru mudur? Eğer doğru ise tapuda sahte tapu tanzim edenler kimlerdir? Aynı alana 7.780 metrekarelik bir alanı belediyenin ilave edip parselleyerek sattığı doğru mudur? Bu parsellenerek satılan arsaları alanlar arasında korucu orman şefi' nin ve tapu müdürü' nün de olduğu iddiaları doğru mudur? CEVAP 11. Söz konusu parselde bulunan arsalann tapu kayıtlannda, herhangi bir mevkii adı yazılmamıştır. Ancak Korucu Belediyesinin 17.09.2007 tarihli ve 34 sayılı Encümen Karan ile 201 ada 4 nolu parsel (34360 m ) ile mülkiyeti yine Korucu Belediyesine ait olan 166 ada 9 nolu parsel ( 7780 m 2 ) tevhit edilerek birleştirmesi yapılmıştır. Birleştirme sonucunda 201 ada 7 nolu parsel olarak Kadastro Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 201 ada 7 nolu parselden ifraz edilerek üretilen arsalar arasında; Korucu Orman İşletme Şefinin arsası bulunmamaktadır. Ancak Korucu Beldesi Çaltepe Mevkiinde 227 ada 311 nolu parseli (336,27 m2) bedeli mukabilinde Korucu Belediyesinden satın aldığı anlaşılmıştır - 7 7 6 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'de tarıma zarar veren farelerle - Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız 'ın, Edirne 'de su taşkınının yol açtığı zararın karşılanmasına, - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, bazı illerdeki tarla faresi sorununa, - Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Karacabey ilçesinde meydana gelen sel ve su İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/12910), (7/12911), (7/12912), (7/12913), Aşağıda yazılı olan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 19.02.2010 Balıkesir ilinde Geçtiğimiz yıl gerekli tedbir ve ilaçlama yapılmadığı için ekili alanlar farelerin istilasına uğramış,üreticimiz çok mağdur olmuştur.Bu yılda aynı durumla karşılaşmamak için zamanında önlem alarak gerekli mücadele yapılacak mıdır? Geçtiğimiz yıl bu konuda mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyeti nasıl karşılanacaktır? Zehirli ilaçların üreticilere ücretsiz dağıtılması düşünülmekte midir? Ekili alanların ve zeytinliklerin büyük zarar gördüğü fareler konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? mücadeleye, baskınlarına, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA - 7 7 7 -
Sayfa 90 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'de tarıma zarar veren farelerle - Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız 'ın, Edirne 'de su taşkınının yol açtığı zararın karşılanmasına, - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, bazı illerdeki tarla faresi sorununa, - Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Karacabey ilçesinde meydana gelen sel ve su İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/12910), (7/12911), (7/12912), (7/12913), Aşağıda yazılı olan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 19.02.2010 Balıkesir ilinde Geçtiğimiz yıl gerekli tedbir ve ilaçlama yapılmadığı için ekili alanlar farelerin istilasına uğramış,üreticimiz çok mağdur olmuştur.Bu yılda aynı durumla karşılaşmamak için zamanında önlem alarak gerekli mücadele yapılacak mıdır? Geçtiğimiz yıl bu konuda mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyeti nasıl karşılanacaktır? Zehirli ilaçların üreticilere ücretsiz dağıtılması düşünülmekte midir? Ekili alanların ve zeytinliklerin büyük zarar gördüğü fareler konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? mücadeleye, baskınlarına, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA - 7 7 7 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER Edirne'mizde yaşanan taşkın sonrasında çiftçimiz ve bölge halkımız yine büyük zararlarla karşı karşıya kalmıştır. 1) Edirne ilinde yaşanan taşkın sonrasında çiftçimiz ve bölge halkının zararları ne olmuştur? Bu. zararların maddi karşılığı nedir? Bu zararların karşılanması konusunda ne yapacaksınız? 2) Taşkınlardan zarar gören Çiftçimizi ve Bölge halkını rahatlatacak, onlara destek olacak çalışmalarınız var mıdır? 3) Çiftçilerimize verilecek olan desteklemeleri zaman geçirmeden ödemeyi düşünüyor musunuz? 4) Çiftçimizin ve zarar gören vatandaşımızın her türlü borçlarının ertelenmesi veya silinmesi konusunda çalışmalarınız bulunmakta mıdır? tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23/02/2010 Saygılarımla. - 7 7 8 -
Sayfa 91 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER Edirne'mizde yaşanan taşkın sonrasında çiftçimiz ve bölge halkımız yine büyük zararlarla karşı karşıya kalmıştır. 1) Edirne ilinde yaşanan taşkın sonrasında çiftçimiz ve bölge halkının zararları ne olmuştur? Bu. zararların maddi karşılığı nedir? Bu zararların karşılanması konusunda ne yapacaksınız? 2) Taşkınlardan zarar gören Çiftçimizi ve Bölge halkını rahatlatacak, onlara destek olacak çalışmalarınız var mıdır? 3) Çiftçilerimize verilecek olan desteklemeleri zaman geçirmeden ödemeyi düşünüyor musunuz? 4) Çiftçimizin ve zarar gören vatandaşımızın her türlü borçlarının ertelenmesi veya silinmesi konusunda çalışmalarınız bulunmakta mıdır? tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23/02/2010 Saygılarımla. - 7 7 8 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas İllerinde çiftçilerimiz tarla faresi (Muridae RODENTİA) sorunu ile yoğun olarak uğraşmakta ye bu sorunla baş edememektedir. Ayrıca, Tarım İl Müdürlüklerinin bu konuda yapmış oldukları çalışmalar ise sonuç vermemektedir. Baş edilemeyen bu sorun nedeniyle, dönem sonunda çiftçilerin ürünlerinde oluşan zararları ve oluşan hasatlarındaki verimsizlik, gelirlerinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu konuda, yoğun bir mücadele yapma gereği artık bir zaruriyet hali almıştır. Bu kapsamda; 1. Bakanlığınız tarafından tarla faresi mücadelesi konusunda şu ana kadar yapılmış bir çalışma mevcut mudur? Şayet böyle bir çalışma mevcut ise, söz konusu mücadele yolunun yeterli hale getirilmesi için neler yapılması planlanmaktadır? Şayet böyle bir çalışma mevcut değilse, tarla faresi ile mücadele konusunda ne tür çalışmalar yapılması düşünülmektedir? 2. Yukarıda bahsedilen bölgelere tarla faresi nedeniyle oluşan zararın tespiti ve mücadele yolu belirlenmesi kapsamında uzman bir heyet gönderilmiş midir? Şayet gönderilmemişse, gönderilmesi planlanmakta mıdır? 3. Tarla faresi ile mücadelede kullanılan ilaçlar etkili olmamaktadır. Bu konuda Bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma bulunmakta mıdır? 4. Çiftçilerin tarla faresi nedeniyle uğradıkları zararın karşılanması konusunda Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılmakta mıdır? tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Mehmet ŞeJki KULKUÜpĞLU Kayseri Mi l letveki l i - 7 7 9 -
Sayfa 92 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas İllerinde çiftçilerimiz tarla faresi (Muridae RODENTİA) sorunu ile yoğun olarak uğraşmakta ye bu sorunla baş edememektedir. Ayrıca, Tarım İl Müdürlüklerinin bu konuda yapmış oldukları çalışmalar ise sonuç vermemektedir. Baş edilemeyen bu sorun nedeniyle, dönem sonunda çiftçilerin ürünlerinde oluşan zararları ve oluşan hasatlarındaki verimsizlik, gelirlerinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu konuda, yoğun bir mücadele yapma gereği artık bir zaruriyet hali almıştır. Bu kapsamda; 1. Bakanlığınız tarafından tarla faresi mücadelesi konusunda şu ana kadar yapılmış bir çalışma mevcut mudur? Şayet böyle bir çalışma mevcut ise, söz konusu mücadele yolunun yeterli hale getirilmesi için neler yapılması planlanmaktadır? Şayet böyle bir çalışma mevcut değilse, tarla faresi ile mücadele konusunda ne tür çalışmalar yapılması düşünülmektedir? 2. Yukarıda bahsedilen bölgelere tarla faresi nedeniyle oluşan zararın tespiti ve mücadele yolu belirlenmesi kapsamında uzman bir heyet gönderilmiş midir? Şayet gönderilmemişse, gönderilmesi planlanmakta mıdır? 3. Tarla faresi ile mücadelede kullanılan ilaçlar etkili olmamaktadır. Bu konuda Bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma bulunmakta mıdır? 4. Çiftçilerin tarla faresi nedeniyle uğradıkları zararın karşılanması konusunda Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılmakta mıdır? tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Mehmet ŞeJki KULKUÜpĞLU Kayseri Mi l letveki l i - 7 7 9 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2010 Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sn Mehti EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim Bursa Karacabey tlçesi Dağkadı, Subaşı, Sultaniye, Tophisar ve civar köyleri ve Uluabat gölü civarında aşırı yağış sonucu meydana gelen sel ve su baskınları yaklaşık 110 000 dekar tarım arazisi sular altında kalmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda; 1- Hala hazırda Ekonomik sıkıntı içinde olan köylümüz çiftçimiz meydana gelen bu doğal afettin yaralarını kendi imkanlan ile saramayacağı aşikardır çiftçinin mağduriyetinin gerilemesi zararının tamamının ödenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 2- Bir taraftan bölgede zarar tespiti yapılırken diğer yandan insanların normal yaşama dönmesi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için cifçiye, esnafa, halka, Belediyelere afet fonundan acil herhangi bir ayni ve nakdi yardım yapmayı düşünüyor musunuz? 3- Köylünün, çiftçinin, Esnafın zararları tespit edildikten sonra zararların tamamını karşılamayı düşünüyor musunuz? 4- Bu bölgede Sürekli meydana gelen su ve sel baskınlarının bir daha yaşanmaması için Bakanlığınız bünyesinde çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? - 7 8 0 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sayfa 93 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2010 Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sn Mehti EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim Bursa Karacabey tlçesi Dağkadı, Subaşı, Sultaniye, Tophisar ve civar köyleri ve Uluabat gölü civarında aşırı yağış sonucu meydana gelen sel ve su baskınları yaklaşık 110 000 dekar tarım arazisi sular altında kalmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda; 1- Hala hazırda Ekonomik sıkıntı içinde olan köylümüz çiftçimiz meydana gelen bu doğal afettin yaralarını kendi imkanlan ile saramayacağı aşikardır çiftçinin mağduriyetinin gerilemesi zararının tamamının ödenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 2- Bir taraftan bölgede zarar tespiti yapılırken diğer yandan insanların normal yaşama dönmesi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için cifçiye, esnafa, halka, Belediyelere afet fonundan acil herhangi bir ayni ve nakdi yardım yapmayı düşünüyor musunuz? 3- Köylünün, çiftçinin, Esnafın zararları tespit edildikten sonra zararların tamamını karşılamayı düşünüyor musunuz? 4- Bu bölgede Sürekli meydana gelen su ve sel baskınlarının bir daha yaşanmaması için Bakanlığınız bünyesinde çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? - 7 8 0 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.12.0.SGB.O.03-610-1172 25/03/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA İlgi: 08.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20597 sayılı yazı. ilgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/12910, Edime Milletvekili Bilgin PAÇARIZ'a ait 7/12911, Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki KULKULOĞLU'na ait 7/12912 ve Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER'e ait 7/12913 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. EKLER: Mehmet Mehdi EKER 1-Görüş 7/12910 B a k a n 2-Görüş 7/12911 3-Görüş 7/12912 4-Görüş 7/12913 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Ahmet Duran BULUT Balıkesir Milletvekili Esas No :7/12910 SORU 1) Balıkesir ilinde geçtiğimiz yıl gerekli tedbir ve ilaçlama yapılmadığı için ekili alanlar farelerin istilasına uğramış, üreticimiz çok mağdur olmuştur. Bu yılda aynı durumla karşılaşmamak için zamanında önlem alarak gerekli mücadele yapılacak mıdır? SORU 2) Geçtiğimiz yıl bu konuda mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyeti nasıl karşılanacaktır? SORU 3) Zehirli ilaçların üreticilere ücretsiz dağıtılması düşünülmekte midir? SORU 4) Ekili alanların ve zeytinliklerin büyük zarar gördüğü fareler konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? CEVAP 1-2-3-4) Tarla faresi popülasyonu artışına, kış döneminin ılıman geçmesi ve kış soğuklarının neden olduğu doğal ölümlerin az olması ile söz konusu zararlının tilki, kedi, şahin, kartal, yılan gibi doğal düşmanlarının azalması etkili olabilmektedir. 2009 yılında; 187.500 dekar alanda sürvey yapılmış ve tarla faresi mücadelesinde kullanılmak üzere 9 ton zehirli yem hazırlanarak 160.000 dekar alanda mücadele yapılması sağlanmıştır. Tarla faresi mücadelesi konusunda 5.000 çiftçi ile eğitim çalışması yapılmış olup bu eğitimlerde; 5.000 broşür ve 215 adet afiş kullanılmıştır. 2010 yılı için tarla faresi mücadelesinde kullanmak üzere 15 ton zehirli yem hazırlanarak yaklaşık 300.000 dekar alanda toplu mücadele çalışmalarına başlanmış ve mücadele devam etmektedir. Mücadele programı doğrultusunda 10.000 adet broşür, 3.000 adet afiş hazırlanmış olup çiftçi eğitim çalışmalarında kullanılmaktadır. - 7 8 1 -
Sayfa 94 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.12.0.SGB.O.03-610-1172 25/03/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA İlgi: 08.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20597 sayılı yazı. ilgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/12910, Edime Milletvekili Bilgin PAÇARIZ'a ait 7/12911, Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki KULKULOĞLU'na ait 7/12912 ve Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER'e ait 7/12913 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. EKLER: Mehmet Mehdi EKER 1-Görüş 7/12910 B a k a n 2-Görüş 7/12911 3-Görüş 7/12912 4-Görüş 7/12913 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Ahmet Duran BULUT Balıkesir Milletvekili Esas No :7/12910 SORU 1) Balıkesir ilinde geçtiğimiz yıl gerekli tedbir ve ilaçlama yapılmadığı için ekili alanlar farelerin istilasına uğramış, üreticimiz çok mağdur olmuştur. Bu yılda aynı durumla karşılaşmamak için zamanında önlem alarak gerekli mücadele yapılacak mıdır? SORU 2) Geçtiğimiz yıl bu konuda mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyeti nasıl karşılanacaktır? SORU 3) Zehirli ilaçların üreticilere ücretsiz dağıtılması düşünülmekte midir? SORU 4) Ekili alanların ve zeytinliklerin büyük zarar gördüğü fareler konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? CEVAP 1-2-3-4) Tarla faresi popülasyonu artışına, kış döneminin ılıman geçmesi ve kış soğuklarının neden olduğu doğal ölümlerin az olması ile söz konusu zararlının tilki, kedi, şahin, kartal, yılan gibi doğal düşmanlarının azalması etkili olabilmektedir. 2009 yılında; 187.500 dekar alanda sürvey yapılmış ve tarla faresi mücadelesinde kullanılmak üzere 9 ton zehirli yem hazırlanarak 160.000 dekar alanda mücadele yapılması sağlanmıştır. Tarla faresi mücadelesi konusunda 5.000 çiftçi ile eğitim çalışması yapılmış olup bu eğitimlerde; 5.000 broşür ve 215 adet afiş kullanılmıştır. 2010 yılı için tarla faresi mücadelesinde kullanmak üzere 15 ton zehirli yem hazırlanarak yaklaşık 300.000 dekar alanda toplu mücadele çalışmalarına başlanmış ve mücadele devam etmektedir. Mücadele programı doğrultusunda 10.000 adet broşür, 3.000 adet afiş hazırlanmış olup çiftçi eğitim çalışmalarında kullanılmaktadır. - 7 8 1 - TBMM B: 78 2 5 . 3 .2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi :1 :Bügin PAÇARIZ Edime Milletvekili :7/12911 Esas No Edirne'mizde yaşanan taşkın sonrasında çiftçimiz ve bölge halkımız yine büyük zararlarla karşı karşıya kalmıştır. SORU 1) Edime ilinde yaşanan taşkın sonrasında çiftçimiz ve bölge halkının zararları ne olmuştur? Bu zararların maddi karşılığı nedir? Bu zararların karşılanması konusunda ne yapacaksınız? SORU 2) Taşkınlardan zarar gören çiftçimizi ve bölge halkını rahatlatacak, onlara destek olacak çalışmalarınız var mıdır? SORU 3) Çiftçilerimize verilecek olan desteklemeleri zaman geçirmeden ödemeyi düşünüyor musunuz? SORU 4) Çiftçimizin ve zarar gören vatandaşımızın her türlü borçlarının ertelenmesi veya silinmesi konusunda çalışmalannız bulunmakta mıdır? CEVAP 1-2-3-4) Tarım Sigortaları Kanununun (Kanun No:5363) 12 inci maddesine istinaden alınan 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz Ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. Ancak, Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan Üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü yer almaktadır. Edirne İli genelinde bitkisel ürün branşında 936 adet devlet destekli tarım sigortası poliçesi düzenlenmiştir. Söz konusu poliçelerle ilgili 3 adet sel hasarı ihban alınmış olup, gerekli hasar tespit işlemlerine devam edilmektedir. - 7 8 2 -
Sayfa 95 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 .2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi :1 :Bügin PAÇARIZ Edime Milletvekili :7/12911 Esas No Edirne'mizde yaşanan taşkın sonrasında çiftçimiz ve bölge halkımız yine büyük zararlarla karşı karşıya kalmıştır. SORU 1) Edime ilinde yaşanan taşkın sonrasında çiftçimiz ve bölge halkının zararları ne olmuştur? Bu zararların maddi karşılığı nedir? Bu zararların karşılanması konusunda ne yapacaksınız? SORU 2) Taşkınlardan zarar gören çiftçimizi ve bölge halkını rahatlatacak, onlara destek olacak çalışmalarınız var mıdır? SORU 3) Çiftçilerimize verilecek olan desteklemeleri zaman geçirmeden ödemeyi düşünüyor musunuz? SORU 4) Çiftçimizin ve zarar gören vatandaşımızın her türlü borçlarının ertelenmesi veya silinmesi konusunda çalışmalannız bulunmakta mıdır? CEVAP 1-2-3-4) Tarım Sigortaları Kanununun (Kanun No:5363) 12 inci maddesine istinaden alınan 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz Ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. Ancak, Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan Üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü yer almaktadır. Edirne İli genelinde bitkisel ürün branşında 936 adet devlet destekli tarım sigortası poliçesi düzenlenmiştir. Söz konusu poliçelerle ilgili 3 adet sel hasarı ihban alınmış olup, gerekli hasar tespit işlemlerine devam edilmektedir. - 7 8 2 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi :Mehmet Şevki KULKULOĞLU Kayseri Milletvekili :7/12912 Esas No Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas İllerinde çiftçilerimiz tarla faresi (Muridae RODENTİA) sorunu ile yoğun olarak uğraşmakta ve bu sorunla baş edememektedir. Ayrıca, Tarım İl Müdürlüklerinin bu konuda yapmış oldukları çalışmalar ise sonuç vermemektedir. Baş edilemeyen bu sorun nedeniyle, dönem sonunda çiftçilerin ürünlerinde oluşan zararları ve oluşan hasatlanndaki verimsizlik, gelirlerinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu konuda, yoğun bir mücadele yapma gereği artık bir zaruriyet hali almıştır. Bu kapsamda; SORU 1) Bakanlığınız tarafından tarla faresi mücadelesi konusunda şu ana kadar yapılmış bir çalışma mevcut mudur? Şayet böyle bir çalışma mevcut ise, söz konusu mücadele yolunun yeterli hale getirilmesi için neler yapılması planlanmaktadır? Şayet böyle bir çalışma mevcut değilse, tarla faresi ile mücadele konusunda ne tür çalışmalar yapılması düşünülmektedir? SORU 2) Yukanda bahsedilen bölgelere tarla faresi nedeniyle oluşan zararın tespiti ve mücadele yolu belirlenmesi kapsamında uzman bir heyet gönderilmiş midir? Şayet gönderilmemişse, gönderilmesi planlanmakta mıdır? SORU 3) Tarla faresi ile mücadelede kullanılan ilaçlar etkili olmamaktadır. Bu konuda Bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma bulunmakta mıdır? SORU 4) Çiftçilerin tarla faresi nedeniyle uğradıkları zarann karşılanması konusunda Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılmakta mıdır? CEVAP 1-2-3-4) 2008-2009 kış döneminin ılıman geçmesi sebebiyle kış soğuklarının neden olduğu doğal ölümlerin az olması ve söz konusu zararlının tilki, kedi, şahin, kartal, yılan gibi doğal düşmanların azalması tarla faresi popülasyonu artışında etkili olmuştur. Tarla faresi ile mücadelede Zirai Mücadele Teknik Talimatlan doğrultusunda yapılan toplu ve tarama mücadele etkili olmaktadır. 2009 yılında geniş alanlarda yapılan sürveyler sonucu Kayseri İlinde 29.740 dekar alanda, Kırşehir İlinde 80.000 dekar alanda, Nevşehir İlinde 35.000 dekar alanda, Sivas İlinde 21.808 dekar alanda, Yozgat İlinde 500.000 dekar alanda mücadele yapılmıştır, - 7 8 3 -
Sayfa 96 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi :Mehmet Şevki KULKULOĞLU Kayseri Milletvekili :7/12912 Esas No Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas İllerinde çiftçilerimiz tarla faresi (Muridae RODENTİA) sorunu ile yoğun olarak uğraşmakta ve bu sorunla baş edememektedir. Ayrıca, Tarım İl Müdürlüklerinin bu konuda yapmış oldukları çalışmalar ise sonuç vermemektedir. Baş edilemeyen bu sorun nedeniyle, dönem sonunda çiftçilerin ürünlerinde oluşan zararları ve oluşan hasatlanndaki verimsizlik, gelirlerinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu konuda, yoğun bir mücadele yapma gereği artık bir zaruriyet hali almıştır. Bu kapsamda; SORU 1) Bakanlığınız tarafından tarla faresi mücadelesi konusunda şu ana kadar yapılmış bir çalışma mevcut mudur? Şayet böyle bir çalışma mevcut ise, söz konusu mücadele yolunun yeterli hale getirilmesi için neler yapılması planlanmaktadır? Şayet böyle bir çalışma mevcut değilse, tarla faresi ile mücadele konusunda ne tür çalışmalar yapılması düşünülmektedir? SORU 2) Yukanda bahsedilen bölgelere tarla faresi nedeniyle oluşan zararın tespiti ve mücadele yolu belirlenmesi kapsamında uzman bir heyet gönderilmiş midir? Şayet gönderilmemişse, gönderilmesi planlanmakta mıdır? SORU 3) Tarla faresi ile mücadelede kullanılan ilaçlar etkili olmamaktadır. Bu konuda Bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma bulunmakta mıdır? SORU 4) Çiftçilerin tarla faresi nedeniyle uğradıkları zarann karşılanması konusunda Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılmakta mıdır? CEVAP 1-2-3-4) 2008-2009 kış döneminin ılıman geçmesi sebebiyle kış soğuklarının neden olduğu doğal ölümlerin az olması ve söz konusu zararlının tilki, kedi, şahin, kartal, yılan gibi doğal düşmanların azalması tarla faresi popülasyonu artışında etkili olmuştur. Tarla faresi ile mücadelede Zirai Mücadele Teknik Talimatlan doğrultusunda yapılan toplu ve tarama mücadele etkili olmaktadır. 2009 yılında geniş alanlarda yapılan sürveyler sonucu Kayseri İlinde 29.740 dekar alanda, Kırşehir İlinde 80.000 dekar alanda, Nevşehir İlinde 35.000 dekar alanda, Sivas İlinde 21.808 dekar alanda, Yozgat İlinde 500.000 dekar alanda mücadele yapılmıştır, - 7 8 3 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi :Abdullah ÖZER Bursa Milletvekili :7/12913 Esas No Bursa Karacabey İlçesi Dağkadı, Subaşı, Sultaniye, Tophisar ve civar köyleri ve Uluabat gölü civannda aşın yağış sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarında yaklaşık 110 000 dekar tarım arazisi sular altında kalmıştır, Bu bilgiler doğrultusunda; SORU 1) Hala hazırda Ekonomik sıkıntı içinde olan köylümüz çiftçimiz meydana gelen bu doğal afettin yaralarını kendi imkanları ile saramayacağı aşikardır. Çiftçinin mağduriyetinin gerilemesi zarannın tamamının ödenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? SORU 2) Bir taraftan bölgede zarar tespiti yapılırken diğer yandan insanların normal yaşama dönmesi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için cifçiye, esnafa, halka, Belediyelere afet fonundan acil herhangi bir ayni ve nakdi yardım yapmayı düşünüyor musunuz? SORU 3) Köylünün, çiftçinin, Esnafın zararlan tespit edildikten sonra zararların tamamını karşılamayı düşünüyor musunuz? SORU 4) Bu bölgede sürekli meydana gelen su ve sel baskınlannın bir daha yaşanmaması için Bakanlığınız bünyesinde çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? CEVAP 1-2-3-4) Tanm Sigortalan Kanununun (Kanun No:5363) 12 inci maddesine istinaden alınan 29.12.2009 tarih ve 27447 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukanda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimattan kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve Ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. Ancak, Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tanm sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü yer almaktadır. Bursa İli Karacabey İlçesi 'nde bitkisel ürün branşında 184 adet devlet destekli tanm sigortası poliçesi düzenlenmiştir. Söz konusu poliçelerle ilgili 84 adet sel hasan ihbarı alınmış olup, gerekli hasar tespit işlemlerine devam edilmektedir. - 7 8 4 -
Sayfa 97 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ Önerge Sahibi :Abdullah ÖZER Bursa Milletvekili :7/12913 Esas No Bursa Karacabey İlçesi Dağkadı, Subaşı, Sultaniye, Tophisar ve civar köyleri ve Uluabat gölü civannda aşın yağış sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarında yaklaşık 110 000 dekar tarım arazisi sular altında kalmıştır, Bu bilgiler doğrultusunda; SORU 1) Hala hazırda Ekonomik sıkıntı içinde olan köylümüz çiftçimiz meydana gelen bu doğal afettin yaralarını kendi imkanları ile saramayacağı aşikardır. Çiftçinin mağduriyetinin gerilemesi zarannın tamamının ödenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? SORU 2) Bir taraftan bölgede zarar tespiti yapılırken diğer yandan insanların normal yaşama dönmesi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için cifçiye, esnafa, halka, Belediyelere afet fonundan acil herhangi bir ayni ve nakdi yardım yapmayı düşünüyor musunuz? SORU 3) Köylünün, çiftçinin, Esnafın zararlan tespit edildikten sonra zararların tamamını karşılamayı düşünüyor musunuz? SORU 4) Bu bölgede sürekli meydana gelen su ve sel baskınlannın bir daha yaşanmaması için Bakanlığınız bünyesinde çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? CEVAP 1-2-3-4) Tanm Sigortalan Kanununun (Kanun No:5363) 12 inci maddesine istinaden alınan 29.12.2009 tarih ve 27447 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukanda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimattan kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve Ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. Ancak, Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tanm sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü yer almaktadır. Bursa İli Karacabey İlçesi 'nde bitkisel ürün branşında 184 adet devlet destekli tanm sigortası poliçesi düzenlenmiştir. Söz konusu poliçelerle ilgili 84 adet sel hasan ihbarı alınmış olup, gerekli hasar tespit işlemlerine devam edilmektedir. - 7 8 4 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 15.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu 'nun, özel ağaçlandırma sahalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12943) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof.Dr.Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 23/02/2010 Cemaleddin USLU Edirne Milletvekili Ormanlar hem ekolojik denge, hem insan sağlığı açısından çok önemlidir.Ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, yeni yetişen neslimize orman sevgisini aşılamak, ormanların korunmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemini aktarmak hepimizin en önemli görevi olmalıdır.Son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin önlenmesinde ve hava kirliliğinin azaltılmasında ormanların ne kadar önemli olduğunun farkına varılması yanında ormanların ekonomiye olan katkıları da dikkate alınarak özel ağaçlandırmayla ilgili girişim ve çabalar desteklenmeye başlamıştır.Bu amaçla özel ağaçlandırma teşvik edilir hale gelmiştir.Bu bilgiler ışığında; 1-Edirne İlinde, bu güne kadar özel sektör tarafından ne kadar alan özel ağaçlandırma kapsamında ağaçlandırılmıştır? 2-Bu özel ağaçlandırma sahaları hangi şartlara göre kimlere verilmiştir? 3-2010 yılında özel ağaçlandırma amacıyla vermeyi düşündüğünüz bir saha var mıdır?Varsa bu alanın büyüklüğü nedir?Bu özel ağaçlandırma sahası nerededir? T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 349 1 71 5 4 22/3/2010 Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 09.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20027 sayılı yazısı. îlgi yazı ekinde alınan, Edirne Milletvekili Cemaleddin USLU' nun 7/12943 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. EK Cevabî yazı Prof. Dr. Bakan t - 7 8 5 -
Sayfa 98 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 15.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu 'nun, özel ağaçlandırma sahalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12943) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof.Dr.Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 23/02/2010 Cemaleddin USLU Edirne Milletvekili Ormanlar hem ekolojik denge, hem insan sağlığı açısından çok önemlidir.Ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, yeni yetişen neslimize orman sevgisini aşılamak, ormanların korunmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemini aktarmak hepimizin en önemli görevi olmalıdır.Son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin önlenmesinde ve hava kirliliğinin azaltılmasında ormanların ne kadar önemli olduğunun farkına varılması yanında ormanların ekonomiye olan katkıları da dikkate alınarak özel ağaçlandırmayla ilgili girişim ve çabalar desteklenmeye başlamıştır.Bu amaçla özel ağaçlandırma teşvik edilir hale gelmiştir.Bu bilgiler ışığında; 1-Edirne İlinde, bu güne kadar özel sektör tarafından ne kadar alan özel ağaçlandırma kapsamında ağaçlandırılmıştır? 2-Bu özel ağaçlandırma sahaları hangi şartlara göre kimlere verilmiştir? 3-2010 yılında özel ağaçlandırma amacıyla vermeyi düşündüğünüz bir saha var mıdır?Varsa bu alanın büyüklüğü nedir?Bu özel ağaçlandırma sahası nerededir? T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 349 1 71 5 4 22/3/2010 Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 09.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20027 sayılı yazısı. îlgi yazı ekinde alınan, Edirne Milletvekili Cemaleddin USLU' nun 7/12943 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. EK Cevabî yazı Prof. Dr. Bakan t - 7 8 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMALEDDİN USLU' NUN 7/12943 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Edirne ilinde, bugüne kadar özel sektör tarafından ne kadar alan özel ağaçlandırma kapsamında ağaçlandırılmıştır? CEVAP 1. Edirne İlinde 2009 yılı sonu itibariyle toplam 50.930 dekar sahada özel ağaçlandırma yapılmıştır. SORU 2. Bu özel ağaçlandırma sahaları hangi şartlara göre kimlere verilmiştir? CEVAP 2. Özel ağaçlandırma sahaları, Ağaçlandırma Yönetmeliği, Özel Ağaçlandırma Tamimi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü 300 Sıra Sayılı Genel Tebliğe göre gerçek ve tüzel kişiliklere tahsis edilmekte veya kiralanmaktadır. özel ağaçlandırma amacıyla orman alanlarında yapılan saha tahsislerinde; köy tüzel kişilikleri ve belde belediye başkanlıkları tahsis Önceliğine sahiptir. Gerçek ve diğer tüzel kişiliklerin müracaatlarında müracaat edilen sahanın köy mülki hudutlarında olması halinde ilgili köy tüzel kişiliğinin, belde belediyesi hudutlarında olması durumunda belde belediye başkanlığının özel ağaçlandırma yapmaması halinde müracaatçılara saha tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca, köy ve belde tüzel kişiliklerinden sonra müracaat sahasının bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek ve tüzel kişilikler öncelik hakkına sahiptir. Orman alanlarındaki saha tahsislerine ait tüm iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Hazine arazilerindeki saha tahsisi ve kiralanmasına dair tüm iş ve işlemler Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Edirne ilinde özel ağaçlandırma çalışmalarına konu edilen saha miktarı 50.930 dekardır. Bunun 21.661 dekan 45 adet proje kapsamında köy tüzel kişiliklerince, 27.570 dekan 90 adet proje kapsamında gerçek kişilerce, 1699 dekan ise 7 adet proje kapsamında diğer tüzel kişiliklerce özel ağaçlandırmaya konu edilmiştir. SORU 3. 2010 yılında özel ağaçlandırma amacıyla vermeyi düşündüğünüz bir saha var mıdır? Varsa bu alanın büyüklüğü nedir? Bu ağaçlandırma sahası nerededir? CEVAP 3 . Edirne ilinin 2010 yılı özel ağaçlandırma programı 8.500 dekardır. Ancak programa bakılmaksızın mevzuata uygunluğu halinde bütün özel ağaçlandırma talepleri değerlendirildiğinden, gerçek ve tüzel kişilerin talebine göre bu alan miktannda artış veya azalış olabilir. özel ağaçlandırma çalışmaları gerçek ve tüzel kişilerin taleplerine bağlı olduğundan, bu çalışmaların hangi köy, belde veya ilçede yapılacağının önceden bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle özel ağaçlandırma programına konu edilecek sahaların köy, belde veya ilçe bazında önceden yersel dağılımlarının yapılması söz konusu olamamaktadır. - 7 8 6 -
Sayfa 99 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMALEDDİN USLU' NUN 7/12943 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Edirne ilinde, bugüne kadar özel sektör tarafından ne kadar alan özel ağaçlandırma kapsamında ağaçlandırılmıştır? CEVAP 1. Edirne İlinde 2009 yılı sonu itibariyle toplam 50.930 dekar sahada özel ağaçlandırma yapılmıştır. SORU 2. Bu özel ağaçlandırma sahaları hangi şartlara göre kimlere verilmiştir? CEVAP 2. Özel ağaçlandırma sahaları, Ağaçlandırma Yönetmeliği, Özel Ağaçlandırma Tamimi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü 300 Sıra Sayılı Genel Tebliğe göre gerçek ve tüzel kişiliklere tahsis edilmekte veya kiralanmaktadır. özel ağaçlandırma amacıyla orman alanlarında yapılan saha tahsislerinde; köy tüzel kişilikleri ve belde belediye başkanlıkları tahsis Önceliğine sahiptir. Gerçek ve diğer tüzel kişiliklerin müracaatlarında müracaat edilen sahanın köy mülki hudutlarında olması halinde ilgili köy tüzel kişiliğinin, belde belediyesi hudutlarında olması durumunda belde belediye başkanlığının özel ağaçlandırma yapmaması halinde müracaatçılara saha tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca, köy ve belde tüzel kişiliklerinden sonra müracaat sahasının bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek ve tüzel kişilikler öncelik hakkına sahiptir. Orman alanlarındaki saha tahsislerine ait tüm iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Hazine arazilerindeki saha tahsisi ve kiralanmasına dair tüm iş ve işlemler Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Edirne ilinde özel ağaçlandırma çalışmalarına konu edilen saha miktarı 50.930 dekardır. Bunun 21.661 dekan 45 adet proje kapsamında köy tüzel kişiliklerince, 27.570 dekan 90 adet proje kapsamında gerçek kişilerce, 1699 dekan ise 7 adet proje kapsamında diğer tüzel kişiliklerce özel ağaçlandırmaya konu edilmiştir. SORU 3. 2010 yılında özel ağaçlandırma amacıyla vermeyi düşündüğünüz bir saha var mıdır? Varsa bu alanın büyüklüğü nedir? Bu ağaçlandırma sahası nerededir? CEVAP 3 . Edirne ilinin 2010 yılı özel ağaçlandırma programı 8.500 dekardır. Ancak programa bakılmaksızın mevzuata uygunluğu halinde bütün özel ağaçlandırma talepleri değerlendirildiğinden, gerçek ve tüzel kişilerin talebine göre bu alan miktannda artış veya azalış olabilir. özel ağaçlandırma çalışmaları gerçek ve tüzel kişilerin taleplerine bağlı olduğundan, bu çalışmaların hangi köy, belde veya ilçede yapılacağının önceden bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle özel ağaçlandırma programına konu edilecek sahaların köy, belde veya ilçe bazında önceden yersel dağılımlarının yapılması söz konusu olamamaktadır. - 7 8 6 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sulama birliklerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12945) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda belirtilen sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof.Dr. Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Ülkemizde Sulama Birlikleri bünyesinde çalışan çok sayıda personelin genellikle asgari ücret düzeyinde bir gelirle geçinmek zorunda kaldıkları ve yöneticileri dahil hemen hemen tamamının yıllık 6 ay süreyle çalıştırıldıkları, aksi davranışta bulunan yöneticilerin ise değişik cezalarla muhatap oldukları bilinmektedir. Diğer yandan, tarımsal amaçlı sulama suyu gelirinden başka geliri olmayan, Sulama Birliklerine mahalli idarelere bağlı olduğu halde genel bütçeden de destek yapılmamaktadır. Son yıllarda hükümetinizce uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Sulama Birlikleri gelirleri azalmış, bu birliklerin birçoğu çalıştırdıkları personelin maaşlarını dahi ödeyemez hale gelmiştir. Sulama Birliklerinin karşı karşıya bulunduğu sorunlarla ilgili olarak; 1. Halen ülkemizde kaç adet sulama birliği kurulmuş durumdadır? Bu birliklerde görev yapan personel sayısı ne kadardır? 2. Birlikler içerisinde borçlu durumdakilerin oram, toplam borç tutarı ve bu tutann dağılımı nasıldır? 3. Sulama birliklerinde çalışan personelin mali, özlük ve sosyal hakları açısından Bakanlığınıza bağlı Devlet Su İşleri personeli haklarıyla eşdeğer konuma getirilmesi ya da bu personelin DSİ'ye devredilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 4. Varsa çalışmanın İçeriği ve uygulama takvimi nasıldır? 5. Sulama Birliklerinin ödeyemediği için giderek artan elektrik borçlarının faizlerinin silinerek anaparasının 3 yıla kadar yayılmasını sağlayacak bir yapılandırma sağlanabilir mi? Bakanlığınızın bu konuda bir girişimi olmuş mudur? 6. Sulama Birliklerinde yaşanan sorunların çözümüyle ilgili olarak Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 7. Bakanlığınızın bu konuya ilişkin 2010 yılı çalışma programı nasıldır? 22.02.2010 Prof. Dr. Alim IŞIK ' MHP Kütahya Milletvekili - 7 8 7
Sayfa 100 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sulama birliklerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12945) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda belirtilen sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof.Dr. Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Ülkemizde Sulama Birlikleri bünyesinde çalışan çok sayıda personelin genellikle asgari ücret düzeyinde bir gelirle geçinmek zorunda kaldıkları ve yöneticileri dahil hemen hemen tamamının yıllık 6 ay süreyle çalıştırıldıkları, aksi davranışta bulunan yöneticilerin ise değişik cezalarla muhatap oldukları bilinmektedir. Diğer yandan, tarımsal amaçlı sulama suyu gelirinden başka geliri olmayan, Sulama Birliklerine mahalli idarelere bağlı olduğu halde genel bütçeden de destek yapılmamaktadır. Son yıllarda hükümetinizce uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Sulama Birlikleri gelirleri azalmış, bu birliklerin birçoğu çalıştırdıkları personelin maaşlarını dahi ödeyemez hale gelmiştir. Sulama Birliklerinin karşı karşıya bulunduğu sorunlarla ilgili olarak; 1. Halen ülkemizde kaç adet sulama birliği kurulmuş durumdadır? Bu birliklerde görev yapan personel sayısı ne kadardır? 2. Birlikler içerisinde borçlu durumdakilerin oram, toplam borç tutarı ve bu tutann dağılımı nasıldır? 3. Sulama birliklerinde çalışan personelin mali, özlük ve sosyal hakları açısından Bakanlığınıza bağlı Devlet Su İşleri personeli haklarıyla eşdeğer konuma getirilmesi ya da bu personelin DSİ'ye devredilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 4. Varsa çalışmanın İçeriği ve uygulama takvimi nasıldır? 5. Sulama Birliklerinin ödeyemediği için giderek artan elektrik borçlarının faizlerinin silinerek anaparasının 3 yıla kadar yayılmasını sağlayacak bir yapılandırma sağlanabilir mi? Bakanlığınızın bu konuda bir girişimi olmuş mudur? 6. Sulama Birliklerinde yaşanan sorunların çözümüyle ilgili olarak Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 7. Bakanlığınızın bu konuya ilişkin 2010 yılı çalışma programı nasıldır? 22.02.2010 Prof. Dr. Alim IŞIK ' MHP Kütahya Milletvekili - 7 8 7 TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.0.BH!.0.00.00/610.01-351 1 71 5 0 22 /3 /2010 Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 09.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20027 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK' ın 7/12945 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM IŞIK' IN 7/12945 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Halen ülkemizde kaç adet sulama birliği kurulmuş durumdadır? Bu birliklerde görev yapan personel sayısı ne kadardır? SORU 2, Birlikler içerisinde borçlu durumdakilerin oranı, toplam borç tutarı ve bu tutarın dağılımı nasıldır? SORU 3. Sulama birliklerinde çalışan personelin mali, özlük ve sosyal hakları açısından Bakanlığınıza bağlı Devlet Su İşleri personeli haklarıyla eşdeğer konuma getirilmesi ya da bu personelin DSİ'ye devredilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? SORU 4. Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır? SORU 5. Sulama Birliklerinin ödeyemediği için giderek artan elektrik borçlarının faizlerinin silinerek anaparasının 3 yıla kadar yayılmasını sağlayacak bir yapılandırma sağlanabilir mi? Bakanlığınızın bu konuda bir girişimi olmuş mudur? SORU 6. Sulama Birliklerinde yaşanan sorunların çözümüyle ilgili olarak Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? SORU 7. Bakanlığınızın bu konuya ilişkin 2010 yılı çalışma programı nasıldı? CEVAP 1,2,3,4,5,6,7. Sulama Birlikleri, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmakta olup, idarî ve mali yönden içişleri Bakanlığına (Mahalli idareler Genel Müdürlüğü) bağlıdır. Ancak, Bakanlığımızca devir uygulamalarının başladığı 1993 yılından bugüne kadar yürütülen değerlendirmelerde tespit edilen meseleler ve bunların çözümüne yönelik geliştirilen önerilerin uygulanmasına imkân verecek hükümleri de ihtiva eden, "Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı Taslağı" çalışmaları devam etmektedir. Tasarının kanunlaşması durumunda; DSİ Genel Müdürlüğümüz, sulama birliklerinin karşılaştığı meselelerin çözümünde etkili olabilecektir. - 7 8 8 -
Sayfa 101 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı :B.18.0.BH!.0.00.00/610.01-351 1 71 5 0 22 /3 /2010 Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 09.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20027 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK' ın 7/12945 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM IŞIK' IN 7/12945 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI SORU 1. Halen ülkemizde kaç adet sulama birliği kurulmuş durumdadır? Bu birliklerde görev yapan personel sayısı ne kadardır? SORU 2, Birlikler içerisinde borçlu durumdakilerin oranı, toplam borç tutarı ve bu tutarın dağılımı nasıldır? SORU 3. Sulama birliklerinde çalışan personelin mali, özlük ve sosyal hakları açısından Bakanlığınıza bağlı Devlet Su İşleri personeli haklarıyla eşdeğer konuma getirilmesi ya da bu personelin DSİ'ye devredilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? SORU 4. Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır? SORU 5. Sulama Birliklerinin ödeyemediği için giderek artan elektrik borçlarının faizlerinin silinerek anaparasının 3 yıla kadar yayılmasını sağlayacak bir yapılandırma sağlanabilir mi? Bakanlığınızın bu konuda bir girişimi olmuş mudur? SORU 6. Sulama Birliklerinde yaşanan sorunların çözümüyle ilgili olarak Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? SORU 7. Bakanlığınızın bu konuya ilişkin 2010 yılı çalışma programı nasıldı? CEVAP 1,2,3,4,5,6,7. Sulama Birlikleri, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmakta olup, idarî ve mali yönden içişleri Bakanlığına (Mahalli idareler Genel Müdürlüğü) bağlıdır. Ancak, Bakanlığımızca devir uygulamalarının başladığı 1993 yılından bugüne kadar yürütülen değerlendirmelerde tespit edilen meseleler ve bunların çözümüne yönelik geliştirilen önerilerin uygulanmasına imkân verecek hükümleri de ihtiva eden, "Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı Taslağı" çalışmaları devam etmektedir. Tasarının kanunlaşması durumunda; DSİ Genel Müdürlüğümüz, sulama birliklerinin karşılaştığı meselelerin çözümünde etkili olabilecektir. - 7 8 8 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2010 A i t. n n n A v ı ' Ahmet ORHAN MHP Manisa Milletvekili Türkiye'de küçülen sanayiler arasında ne yazık ki; tekstil ve hazır giyim sektörlerini başlarda görmekteyiz. Buna bağlı olarak Manisamızın şirin ve tekstilde tarihi geçmişe sahip olan Gördes İlçemiz, halı ve kilim tekstil sektöründe büyük bir darboğazın yaşandığı, sektördeki işletmelerin iş alamadığı ve üretim yapmadıkları için bankaların da kredi vermediği, aynı zamanda ödenmeyen çeklerin zor durumda bıraktığı kötü ekonomik şartlar içinde yaşamaktadırlar. Çin tekstil ürünlerinin enerji maliyeti ve iş gücünün daha ucuz olaması, bizde girdi maliyetlerinin yüksekliği sebebi ile üretimde rekabet edemez duruma gelinmiştir. Gördes ilçemizdeki halı ve kilim tezgahlarının işletmecileri ucuz ve düşük kaliteli ithal halılar nedeni ile yok olma seviyesine gelmişlerdir. l-Gördesli halı ve kilim tekstilcilerimizin tekrar eski günlerine dönebilmesi için devlet desteğinin verilmesi düşünülmektemidir? 2-Tarihi çok eski tarihlere dayanan Gördes halılarının ihyası ve İlçe ekonomisine katkısını sağlamak için herhangi bir çalışma varmıdır? 3-Ülke genelindeki tekstil sektörünün sorunlarının araştırıldığı ve çözüm önerilerinin hazırlandığı bir çalışmanız varmıdır? SANAYİ VE T İCARET B A K A N L I Ğ I Basın ve Halkla İ l işki ler Müşavir l iğ i Sayı : B 14 0 BHİ.0.00.00.01-639- 187 2 4 -03- 2010 K o n u : Yazılı Soru önergesi T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L ı Ğ ı ' N A İLGİ: 15.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13083-20902/43621 sayılı yazınız. Manisa Milletvekili Sayın Ahmet ORHAN'ın, "Gördes'teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/13083) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. f^j fl Nihat E R 3 ü N Bakar) Ek: önerge cevabı - 7 8 9 - 17.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Gördes'teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/13083) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakam Sayın Nihat ERGÜN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 02.03.2010 Saygılarımla.
Sayfa 102 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2010 A i t. n n n A v ı ' Ahmet ORHAN MHP Manisa Milletvekili Türkiye'de küçülen sanayiler arasında ne yazık ki; tekstil ve hazır giyim sektörlerini başlarda görmekteyiz. Buna bağlı olarak Manisamızın şirin ve tekstilde tarihi geçmişe sahip olan Gördes İlçemiz, halı ve kilim tekstil sektöründe büyük bir darboğazın yaşandığı, sektördeki işletmelerin iş alamadığı ve üretim yapmadıkları için bankaların da kredi vermediği, aynı zamanda ödenmeyen çeklerin zor durumda bıraktığı kötü ekonomik şartlar içinde yaşamaktadırlar. Çin tekstil ürünlerinin enerji maliyeti ve iş gücünün daha ucuz olaması, bizde girdi maliyetlerinin yüksekliği sebebi ile üretimde rekabet edemez duruma gelinmiştir. Gördes ilçemizdeki halı ve kilim tezgahlarının işletmecileri ucuz ve düşük kaliteli ithal halılar nedeni ile yok olma seviyesine gelmişlerdir. l-Gördesli halı ve kilim tekstilcilerimizin tekrar eski günlerine dönebilmesi için devlet desteğinin verilmesi düşünülmektemidir? 2-Tarihi çok eski tarihlere dayanan Gördes halılarının ihyası ve İlçe ekonomisine katkısını sağlamak için herhangi bir çalışma varmıdır? 3-Ülke genelindeki tekstil sektörünün sorunlarının araştırıldığı ve çözüm önerilerinin hazırlandığı bir çalışmanız varmıdır? SANAYİ VE T İCARET B A K A N L I Ğ I Basın ve Halkla İ l işki ler Müşavir l iğ i Sayı : B 14 0 BHİ.0.00.00.01-639- 187 2 4 -03- 2010 K o n u : Yazılı Soru önergesi T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L ı Ğ ı ' N A İLGİ: 15.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13083-20902/43621 sayılı yazınız. Manisa Milletvekili Sayın Ahmet ORHAN'ın, "Gördes'teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/13083) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. f^j fl Nihat E R 3 ü N Bakar) Ek: önerge cevabı - 7 8 9 - 17.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Gördes'teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/13083) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakam Sayın Nihat ERGÜN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 02.03.2010 Saygılarımla. TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ORHAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR SORU 1- Gördesli balı ve kilim tekstilcilerimizin tekrar eski günlerine dönebilmcsi için devlet desteğinin verilmesi düşünülmekte midir? CEVAP :1- Bakanlık olarak geleneksel Türk El Sanatlarından kaybolmaya yüz tutanlarının yeniden canlandırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve el sanatlarının bir dalı olan kirkitli dokumalardan halı ve kilimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve milli ekonomiye katkı sağlanması, aynı zamanda üreticiye destek olunması açısından; yılın belli aylarında açılan yurt içi fuarlarında Bakanlığımız standında üreticilere ücretsiz yer verilmektedir. Bu şekilde üreticilerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak, dışan açılarak değişik ürünlerle ve üreticilerle tanışmalarını sağlamak ve yeni çevreler edinerek ürünlerini kaliteli olarak üretmek ve günümüz standartlarına uygun hale getirilmesine çalışılmaktadır. S O R U 2-Tarihi çok eski tarihlere dayanan Gördes halılarının ihyası ve ilçe ekonomisine katkısını sağlamak için herhangi bir çalışma var mıdır? CEVAP:2- Ülkemizdeki el halıcılığının sorunları, geliştirilmesi, bölgelere yaygınlaştırılması ve uluslararası halı arenasındaki pazar payının artırılması ve konuya ilişkin stratejinin belirlenmesi amacıyla; konunun taraflarıyla değişik zamanlarda toplantılar yapılmış vc bu toplantılar neticesinde Bakanlığımızca "Türk El Halıcılığı Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı" hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde; bir "Halıcılık Enstitüsü"nÜn kurulmasının uygun olacağı görüşü ortaya çıkmıştır. Söz konusu Enstitünün kurulabilmesi ile ilgili mevzuat çalışmaları, Bakanlığımız bünyesinde sürdürülmektedir. SORU 3- Ülke genelindeki tekstil sektörünün sorunlarının araştırıldığı ve çözüm önerilerinin hazırlandığı bir çalışmanız var mıdır? CEVAP:3- Sektörün sorunlarının tespiti ve çözümü için Bakanlığımız koordinasyonunda kamunun ve özel sektörün katılımıyla Tekstil, Hazır Giyim/Deri ve Deri Ürünleri stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Strateji belgesi ve eylem planı 11.09.2008 tarihinde yapılan basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmış olup, uygulamaya konmuştur. Söz konusu stratejide "sektörde rekabet gücünü artırmak ve dönüşümü yönetmek" global hedef olarak belirlenmiştir. Bu global hedef altında, geliştirilmiş olan spesifik hedefler şöyledir: "Piyasa yapıcı ülke konumuna gelmek", "Üretimdeki katma değerin artırılması", "Fiziki ve finansal alt yapının geliştirilmesi". Bu spesifik hedeflere ulaşabilmek amacıyla "İş ortamının geliştirilmesi" ve "İşletme kapasitelerini destekleyerek işletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması" adı altında iki öncelik belirlenmiştir. Bu çerçevede toplam 28 eylem geliştirilmiş olup, bu eylemlerin hayata geçirilebilmesi için sorumlu ve ilgili kuruluşlar belirlenmiştir. Bu kapsamda "Kümelenme ile ilgili hukuki düzenlemelerin oluşturulması", "Sektörlerin ihtiyaç duyduğu kümelenme çalışmalarının sonuçlandınlması" eylemleri ile kümelenme çalışmalarının yapılması, "Kredi Garanti Fonu altyapısının ve hacminin geliştirilmesi", - 7 9 0 -
Sayfa 103 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ORHAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR SORU 1- Gördesli balı ve kilim tekstilcilerimizin tekrar eski günlerine dönebilmcsi için devlet desteğinin verilmesi düşünülmekte midir? CEVAP :1- Bakanlık olarak geleneksel Türk El Sanatlarından kaybolmaya yüz tutanlarının yeniden canlandırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve el sanatlarının bir dalı olan kirkitli dokumalardan halı ve kilimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve milli ekonomiye katkı sağlanması, aynı zamanda üreticiye destek olunması açısından; yılın belli aylarında açılan yurt içi fuarlarında Bakanlığımız standında üreticilere ücretsiz yer verilmektedir. Bu şekilde üreticilerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak, dışan açılarak değişik ürünlerle ve üreticilerle tanışmalarını sağlamak ve yeni çevreler edinerek ürünlerini kaliteli olarak üretmek ve günümüz standartlarına uygun hale getirilmesine çalışılmaktadır. S O R U 2-Tarihi çok eski tarihlere dayanan Gördes halılarının ihyası ve ilçe ekonomisine katkısını sağlamak için herhangi bir çalışma var mıdır? CEVAP:2- Ülkemizdeki el halıcılığının sorunları, geliştirilmesi, bölgelere yaygınlaştırılması ve uluslararası halı arenasındaki pazar payının artırılması ve konuya ilişkin stratejinin belirlenmesi amacıyla; konunun taraflarıyla değişik zamanlarda toplantılar yapılmış vc bu toplantılar neticesinde Bakanlığımızca "Türk El Halıcılığı Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı" hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde; bir "Halıcılık Enstitüsü"nÜn kurulmasının uygun olacağı görüşü ortaya çıkmıştır. Söz konusu Enstitünün kurulabilmesi ile ilgili mevzuat çalışmaları, Bakanlığımız bünyesinde sürdürülmektedir. SORU 3- Ülke genelindeki tekstil sektörünün sorunlarının araştırıldığı ve çözüm önerilerinin hazırlandığı bir çalışmanız var mıdır? CEVAP:3- Sektörün sorunlarının tespiti ve çözümü için Bakanlığımız koordinasyonunda kamunun ve özel sektörün katılımıyla Tekstil, Hazır Giyim/Deri ve Deri Ürünleri stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Strateji belgesi ve eylem planı 11.09.2008 tarihinde yapılan basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmış olup, uygulamaya konmuştur. Söz konusu stratejide "sektörde rekabet gücünü artırmak ve dönüşümü yönetmek" global hedef olarak belirlenmiştir. Bu global hedef altında, geliştirilmiş olan spesifik hedefler şöyledir: "Piyasa yapıcı ülke konumuna gelmek", "Üretimdeki katma değerin artırılması", "Fiziki ve finansal alt yapının geliştirilmesi". Bu spesifik hedeflere ulaşabilmek amacıyla "İş ortamının geliştirilmesi" ve "İşletme kapasitelerini destekleyerek işletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması" adı altında iki öncelik belirlenmiştir. Bu çerçevede toplam 28 eylem geliştirilmiş olup, bu eylemlerin hayata geçirilebilmesi için sorumlu ve ilgili kuruluşlar belirlenmiştir. Bu kapsamda "Kümelenme ile ilgili hukuki düzenlemelerin oluşturulması", "Sektörlerin ihtiyaç duyduğu kümelenme çalışmalarının sonuçlandınlması" eylemleri ile kümelenme çalışmalarının yapılması, "Kredi Garanti Fonu altyapısının ve hacminin geliştirilmesi", - 7 9 0 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 "Eximbank kaynaklarının geliştirilmesi", "Eximbank kredilerinin bankacılık prensipleri çerçevesinde mümkün olduğunca daha yaygın kullandırılmasının sağlanması", " KOSGEB kredi faiz desteğinin geliştirilerek sürdürülmesi", "Mevcut ve alternatif finansman modelleri konusunda farkındalık yaratılması" eylemleri ile sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, "Rekabet gücünün geliştirilmesi için işletmelere Bilgi, Danışmanlık ve Doğrudan Destek Sağlanması" eylemi ile tekstil iş geliştirme modellerinin yaygınlaştırılması ve uygulanması, Ar-Ge yardımı, yurtdışı fuar ve sergilere katılım desteği, çevre maliyetlerinin desteklenmesi yardımı, pazar araştırması yardımı, eğitim yardımı, istihdam yardımı, yurtdışında ofıs-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım yardımı, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması yardımı, pazarlama gibi desteklerin yanında sektördeki firmaların ihtiyaç duyduğu konularda bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması amaçlanmıştır. Sektörde dönüşümün yönetilmesinde başarının sağlanması için, dönüşümün değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilave tedbirlerin alınması, stratejinin uygulama sürecinin izlenmesi, raporlanması, yönlendirilmesi amacıyla İzleme ve Değerlendirme Komitesi kurulmuş olup, eylem planının hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Komite bu güne kadar 5 toplantı yapmış olup bu çerçevede eylemlerle ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup aşağıdaki destekler hayata geçirilmiştir. • 16.07.2009 tarihinde 2009/15199 sayılı " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde bölgesel ve sektörel ve genel desteklerin yanı sıra (gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, 1. ve 2. bölgelerde vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, 3.ve 4. bölgelerde vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği) 1. ve 2. bölgelerden 4. bölgeye taşınacak olan işletmelere çeşitli destekler sağlanmıştır, (en az 50 kişilik istihdam sağlanması durumunda kurumlar vergisi veya gelir vergisi 5 yıl % 75 oranında indirimli uygulanır, yatırım yeri tahsisi, çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bütçeden karşılanır, taşınma 2009 yılı sonuna kadar tamamlanırsa ayrıca taşınma giderleri bütçeden karşılanır) • Tekstil ve deri işletmelerinin arıtma tesislerinde kullandıkları enerjinin belirli bir kısmının hazinece karşılanması için hazırlanan yönetmelik son aşamaya gelinrniştir.(Başbakanlığa sunulmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiş olup, en kısa zamanda yönetmeliğin yayımlanması beklenmektedir.) • Eximbank kaynaklarının artırılması için halen 1,5 milyar TL olan nominal sermayenin 2 milyar TL'ye yükseltilmesine yönelik Hazine Müsteşarlığı'nın onayı alınmış olup, sürecin sonuçlandırılması için BDDK izni beklenmektedir. Ayrıca Türk Eximbank, İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Bankalar Birliği'nin etkin çalışma ve girişimleri sonucunda BDDK; finans kuruluşları tarafından kullandırılan krediler için "kredi sigortası"nı ikinci derece teminatlar arasına alarak bu konuda gerekli yönetmelik değişikliğini yapmıştır. • Kredi faiz desteği çerçevesinde, tekstil, hazır giyim/deri ve deri ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden "KOSGEB sıfır faizli 2009 ihracat endeksli kredi faiz desteği programı" kapsamında 63 işletme 13.468.885 TL kredi talep etmiş olup, KOSGEB tarafından yapılacak muhtemel faiz desteği tutarı 318.218 TL'dir. Kredi Garanti Fonu Kaynaklarının artırılması için Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun ile kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 1 milyar türk lirasına kadar kaynak aktarımı için yasal alt yapı oluşturulmuş olup Hazine ile Kredi Garanti Fonu arasında 1 milyar liralık kaynak aktarımını öngören protokol imzalanmıştır. - 7 9 1 -
Sayfa 104 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 "Eximbank kaynaklarının geliştirilmesi", "Eximbank kredilerinin bankacılık prensipleri çerçevesinde mümkün olduğunca daha yaygın kullandırılmasının sağlanması", " KOSGEB kredi faiz desteğinin geliştirilerek sürdürülmesi", "Mevcut ve alternatif finansman modelleri konusunda farkındalık yaratılması" eylemleri ile sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, "Rekabet gücünün geliştirilmesi için işletmelere Bilgi, Danışmanlık ve Doğrudan Destek Sağlanması" eylemi ile tekstil iş geliştirme modellerinin yaygınlaştırılması ve uygulanması, Ar-Ge yardımı, yurtdışı fuar ve sergilere katılım desteği, çevre maliyetlerinin desteklenmesi yardımı, pazar araştırması yardımı, eğitim yardımı, istihdam yardımı, yurtdışında ofıs-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım yardımı, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması yardımı, pazarlama gibi desteklerin yanında sektördeki firmaların ihtiyaç duyduğu konularda bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması amaçlanmıştır. Sektörde dönüşümün yönetilmesinde başarının sağlanması için, dönüşümün değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilave tedbirlerin alınması, stratejinin uygulama sürecinin izlenmesi, raporlanması, yönlendirilmesi amacıyla İzleme ve Değerlendirme Komitesi kurulmuş olup, eylem planının hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Komite bu güne kadar 5 toplantı yapmış olup bu çerçevede eylemlerle ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup aşağıdaki destekler hayata geçirilmiştir. • 16.07.2009 tarihinde 2009/15199 sayılı " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde bölgesel ve sektörel ve genel desteklerin yanı sıra (gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, 1. ve 2. bölgelerde vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, 3.ve 4. bölgelerde vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği) 1. ve 2. bölgelerden 4. bölgeye taşınacak olan işletmelere çeşitli destekler sağlanmıştır, (en az 50 kişilik istihdam sağlanması durumunda kurumlar vergisi veya gelir vergisi 5 yıl % 75 oranında indirimli uygulanır, yatırım yeri tahsisi, çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bütçeden karşılanır, taşınma 2009 yılı sonuna kadar tamamlanırsa ayrıca taşınma giderleri bütçeden karşılanır) • Tekstil ve deri işletmelerinin arıtma tesislerinde kullandıkları enerjinin belirli bir kısmının hazinece karşılanması için hazırlanan yönetmelik son aşamaya gelinrniştir.(Başbakanlığa sunulmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiş olup, en kısa zamanda yönetmeliğin yayımlanması beklenmektedir.) • Eximbank kaynaklarının artırılması için halen 1,5 milyar TL olan nominal sermayenin 2 milyar TL'ye yükseltilmesine yönelik Hazine Müsteşarlığı'nın onayı alınmış olup, sürecin sonuçlandırılması için BDDK izni beklenmektedir. Ayrıca Türk Eximbank, İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Bankalar Birliği'nin etkin çalışma ve girişimleri sonucunda BDDK; finans kuruluşları tarafından kullandırılan krediler için "kredi sigortası"nı ikinci derece teminatlar arasına alarak bu konuda gerekli yönetmelik değişikliğini yapmıştır. • Kredi faiz desteği çerçevesinde, tekstil, hazır giyim/deri ve deri ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden "KOSGEB sıfır faizli 2009 ihracat endeksli kredi faiz desteği programı" kapsamında 63 işletme 13.468.885 TL kredi talep etmiş olup, KOSGEB tarafından yapılacak muhtemel faiz desteği tutarı 318.218 TL'dir. Kredi Garanti Fonu Kaynaklarının artırılması için Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun ile kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 1 milyar türk lirasına kadar kaynak aktarımı için yasal alt yapı oluşturulmuş olup Hazine ile Kredi Garanti Fonu arasında 1 milyar liralık kaynak aktarımını öngören protokol imzalanmıştır. - 7 9 1 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 18.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/13158) TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat F R G Ü N tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59.maddesindeki istisnai kadrolar kapsamında yer alan; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık ö z e l Kalem Müdürlüğü kadro lar ına uygulamada memur olmayan kişilerin atandığı daha sonra hu kişilerin diğer kadrolara naklen geçiş yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda; 1- Kasım 2 0 0 2 seçimlerinden sonra kurulan hükümetinizde; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık ö z e l Kalem Müdürlüğü kadrolarına kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? Bunların kaç tanesi ve hangileri Üniversitelerin Basın Yayın bölümünden mezundur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? 2- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan kişiler ve bu göreve atanmadan önce kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 3- Bakanlık Müşavirliği , Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu görevde ne kadar süre hizmet vermiş, daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L ı Ğ ı ' N A İLGİ: 15.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13158-21013/43803 sayılı Mersin Milletvekili Sayın Isa GÛK'ün, "Bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/13158) e sas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. İsa GÖK Mersin Milletvekili SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı : B 14 0 BHİ.0 .00 .00 .01-639-189 K o n u : Yazılı Soru önerges i 2 4 -03- 2070 yazınız. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Nihat ERCiÜN Bakar Ek: önerge cevabı 7 9 2 -
Sayfa 105 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 18.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/13158) TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat F R G Ü N tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59.maddesindeki istisnai kadrolar kapsamında yer alan; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık ö z e l Kalem Müdürlüğü kadro lar ına uygulamada memur olmayan kişilerin atandığı daha sonra hu kişilerin diğer kadrolara naklen geçiş yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda; 1- Kasım 2 0 0 2 seçimlerinden sonra kurulan hükümetinizde; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık ö z e l Kalem Müdürlüğü kadrolarına kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? Bunların kaç tanesi ve hangileri Üniversitelerin Basın Yayın bölümünden mezundur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? 2- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan kişiler ve bu göreve atanmadan önce kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 3- Bakanlık Müşavirliği , Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu görevde ne kadar süre hizmet vermiş, daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L ı Ğ ı ' N A İLGİ: 15.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13158-21013/43803 sayılı Mersin Milletvekili Sayın Isa GÛK'ün, "Bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/13158) e sas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. İsa GÖK Mersin Milletvekili SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı : B 14 0 BHİ.0 .00 .00 .01-639-189 K o n u : Yazılı Soru önerges i 2 4 -03- 2070 yazınız. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Nihat ERCiÜN Bakar Ek: önerge cevabı 7 9 2 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN İSA GÖK'ÜN, YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59. maddesindeki istisnai kadrolar kapsamında yer alan; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına uygulamada memur olmayan kişilerin atandığı daha sonra bu kişilerin diğer kadrolara naklen geçiş yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda; Soru 1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan hükümetinizde; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? Bunların kaç tanesi ve hangileri Üniversitelerin Basın Yayın bölümünden mezundur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? Cevap 1- 58, 59 ve 60. Hükümetler döneminde, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60. maddeleri gereğince Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına açıktan atanarak ilk defa Devlet Memurluğuna başlayan personel sayısı (9)'dur. Bu personelin adı soyadı ve eğitim durumları aşağıda yer almaktadır. U N V A N I ADI SOYADI EĞİTİMİ Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Nur Hüseyin KURAN istanbul Ünv. İktisat Fak. NortheasternÜnv.Yük. Lisans Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet SARI Ege Ünv. Bas.Yay.Yük.Ok.- Radyo.Televizyon Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Devlet ARIK Gazi Üniversitesi îletişim Fakültesi-Gazetecilik Bölümü. Özel Kalem Müdürü Aziz DAĞLAROĞLU Endüstri Meslek Lisesi. özel Kalem Müdürü C. Celaleddin VURAL Yakın Doğu Üniversilesi- Işletme Bölümü. özel Kalem Müdürü Nurdan ILIPINAR Lise özel Kalem Müdürü İbrahim ARSLAN Lise özel Kalem Müdürü Ayşenur KILIÇARSLAN Kars Meslek Yüksek Okulu Bakanlık Müşaviri M. Alparslan UYMAZ Erciyes Ünv. 1 .Î.B.F. İşletme Bölümü Bu personelden Mehmet SARI Ege Üniversitesi BasınYayınYüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü, Devlet ARIK Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi-Gazetecilik Bölümünden mezundur. Mehmet SARI ve Devlet ARIK uzun yıllar gazetecilik mesleğinde görev yapmışlardır. Soru 2- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan kişiler ve bu göreve atanmadan ünce kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve geçmiştir? - 7 9 3 -
Sayfa 106 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN İSA GÖK'ÜN, YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59. maddesindeki istisnai kadrolar kapsamında yer alan; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına uygulamada memur olmayan kişilerin atandığı daha sonra bu kişilerin diğer kadrolara naklen geçiş yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda; Soru 1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan hükümetinizde; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? Bunların kaç tanesi ve hangileri Üniversitelerin Basın Yayın bölümünden mezundur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? Cevap 1- 58, 59 ve 60. Hükümetler döneminde, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60. maddeleri gereğince Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına açıktan atanarak ilk defa Devlet Memurluğuna başlayan personel sayısı (9)'dur. Bu personelin adı soyadı ve eğitim durumları aşağıda yer almaktadır. U N V A N I ADI SOYADI EĞİTİMİ Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Nur Hüseyin KURAN istanbul Ünv. İktisat Fak. NortheasternÜnv.Yük. Lisans Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet SARI Ege Ünv. Bas.Yay.Yük.Ok.- Radyo.Televizyon Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Devlet ARIK Gazi Üniversitesi îletişim Fakültesi-Gazetecilik Bölümü. Özel Kalem Müdürü Aziz DAĞLAROĞLU Endüstri Meslek Lisesi. özel Kalem Müdürü C. Celaleddin VURAL Yakın Doğu Üniversilesi- Işletme Bölümü. özel Kalem Müdürü Nurdan ILIPINAR Lise özel Kalem Müdürü İbrahim ARSLAN Lise özel Kalem Müdürü Ayşenur KILIÇARSLAN Kars Meslek Yüksek Okulu Bakanlık Müşaviri M. Alparslan UYMAZ Erciyes Ünv. 1 .Î.B.F. İşletme Bölümü Bu personelden Mehmet SARI Ege Üniversitesi BasınYayınYüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü, Devlet ARIK Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi-Gazetecilik Bölümünden mezundur. Mehmet SARI ve Devlet ARIK uzun yıllar gazetecilik mesleğinde görev yapmışlardır. Soru 2- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan kişiler ve bu göreve atanmadan ünce kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve geçmiştir? - 7 9 3 - TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 'Cevap 2 - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirleri Nur Hüseyin KURAN, Mehmet SARI ve Devlet ARIK açıktan atanmışlardır. Bilindiği üzere, 657 sayılı kanunun 59. maddesi gereği istisnai görevlere atananlarda daha Önce kamuda görev yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Soru 3- Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu göreve ne kadar süre hizmet vermiş, daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? Cevap 3- Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği ile özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına açıktan atanan personelin atanma tarihleri, görev süreleri ve daha soma atandıkları unvanlar. Nur Hüseyin KURAN: Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri: 04.03.2003-04.09.2007 Merkez Teşkilatı - Memur: 04.09.2007-22.11.2007-lstifa Aziz DAĞLAROĞLU: özel Kalem Müdürü: 10.07.2003-17.12.2003 Merkez Teşkilatı - Teknisyen: 17.12.2003- 05.05.2005 Bursa İl Müdürlüğü - Teknisyen: 05.05.2005-Devam ediyor. Cengiz Celaleddin VURAL: özel Kalem Müdürü: 31.12.2003-30.03.2004 Merkez Teşkilatı - Memur: 30.03.2004-14.06.2005-tstifa Mehmet SARI: Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri: 24.09.2007-04.06.2009 Merkez Teşkilatı -Memur:04.06.2009-12.06.2009-Naklen Başbakanlığa tayin Nurdan ILIPINAR: öze l Kalem Müdürü :26.09.2007-14.05.2008 Merkez Teşkilaü - Memur: 14.05.2008-27.06.2008-lstifa Mehmet Alparslan UYMAZ: Bakanlık Müşaviri:02.11.2007- Devam ediyor. İbrahim ARSLAN: özel Kalem Müdürü: 15.05.2008-17.06.2008 Merkez Teşkilaü - Memur: 17.06.2008-14.07.2009-tstifa Ayşenur KILIÇARSLAN: özel Kalem Müdürü: 13.11.2008- 15.05.2009 Merkez Teşkilatı - Memur: 15.05.2009-Devam ediyor. Devlet ARIK: Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri: 04.06.2009-Devam ediyor. - 7 9 4 -
Sayfa 107 -
TBMM B: 78 2 5 . 3 . 2 0 1 0 'Cevap 2 - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirleri Nur Hüseyin KURAN, Mehmet SARI ve Devlet ARIK açıktan atanmışlardır. Bilindiği üzere, 657 sayılı kanunun 59. maddesi gereği istisnai görevlere atananlarda daha Önce kamuda görev yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Soru 3- Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu göreve ne kadar süre hizmet vermiş, daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? Cevap 3- Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği ile özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına açıktan atanan personelin atanma tarihleri, görev süreleri ve daha soma atandıkları unvanlar. Nur Hüseyin KURAN: Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri: 04.03.2003-04.09.2007 Merkez Teşkilatı - Memur: 04.09.2007-22.11.2007-lstifa Aziz DAĞLAROĞLU: özel Kalem Müdürü: 10.07.2003-17.12.2003 Merkez Teşkilatı - Teknisyen: 17.12.2003- 05.05.2005 Bursa İl Müdürlüğü - Teknisyen: 05.05.2005-Devam ediyor. Cengiz Celaleddin VURAL: özel Kalem Müdürü: 31.12.2003-30.03.2004 Merkez Teşkilatı - Memur: 30.03.2004-14.06.2005-tstifa Mehmet SARI: Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri: 24.09.2007-04.06.2009 Merkez Teşkilatı -Memur:04.06.2009-12.06.2009-Naklen Başbakanlığa tayin Nurdan ILIPINAR: öze l Kalem Müdürü :26.09.2007-14.05.2008 Merkez Teşkilaü - Memur: 14.05.2008-27.06.2008-lstifa Mehmet Alparslan UYMAZ: Bakanlık Müşaviri:02.11.2007- Devam ediyor. İbrahim ARSLAN: özel Kalem Müdürü: 15.05.2008-17.06.2008 Merkez Teşkilaü - Memur: 17.06.2008-14.07.2009-tstifa Ayşenur KILIÇARSLAN: özel Kalem Müdürü: 13.11.2008- 15.05.2009 Merkez Teşkilatı - Memur: 15.05.2009-Devam ediyor. Devlet ARIK: Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri: 04.06.2009-Devam ediyor. - 7 9 4 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 19- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, bazı eski milletvekillerine yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/13161) Yurt dışına kaçan veya kaçamayarak hapis yatıp çıkan eski DEP milletvekillerinin aynı çizgide devam ettikleri, buna rağmen TBMM üyelikleri nedeniyle devletten maaş almaları konusunda; 1) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı ve TBMM'den tazminat almaya devam eden DEP eski vekilleri kimlerdir? 2) Bu ödemeler hangi sebepten dolayı devam ettirilmektedir? 3) Bu konunun sürekli gündeme gelmesi nedeniyle bir açıklama yapılması düşünülüyor mu? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 23.02.2010 Murat ÖZKAN Giresun Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi - 7 9 5 -
Sayfa 108 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 19- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, bazı eski milletvekillerine yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/13161) Yurt dışına kaçan veya kaçamayarak hapis yatıp çıkan eski DEP milletvekillerinin aynı çizgide devam ettikleri, buna rağmen TBMM üyelikleri nedeniyle devletten maaş almaları konusunda; 1) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı ve TBMM'den tazminat almaya devam eden DEP eski vekilleri kimlerdir? 2) Bu ödemeler hangi sebepten dolayı devam ettirilmektedir? 3) Bu konunun sürekli gündeme gelmesi nedeniyle bir açıklama yapılması düşünülüyor mu? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 23.02.2010 Murat ÖZKAN Giresun Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi - 7 9 5 - TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13161 -20719/43360 2 5 Mart 2010 Sayın Murat ÖZKAN Giresun Milletvekili İlgi: 23/02/2010 tarihli ve (7/13161) esas numaralı yazılı soru önergeniz. Bazı eski milletvekillerine yapılan ödemelere ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. Bilgilerinizi rica ederim. S\ y TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü CEVAPLAR: Cevap 1.- Anayasa Mahkemesinin, 30/06/1994 tarihli ve 21976 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 1993/3 esas, 1994/2 karar sayılı ve 16/06/1994 tarihli karan ile milletvekillikleri sona eren Demokrasi Partisi milletvekillerinden Sırrı SAKIK, Ahmet TÜRK, Mahmut KILINÇ ve Remzi KARTAL'a Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca emekli aylığı; Sedat YURTDAŞ, Leyla ZANA ve Naif GÜNEŞ'e ise TBMM bütçesinden temsil tazminatı ödenmektedir. Cevap 2.- Emekli aylıkları, Anayasanın 86 ncı maddesi, 3671 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince ödenmektedir. Temsil tazminatı ödemeleri ise 3671 sayılı Kanunun 4505 sayılı Kanunla değişik geçici 8 inci maddesi gereğince yapılmaktadır. Cevap 3.- Emekli aylığı ve temsil tazminatı ödemelerine hak kazanmış kişilere ilgili mevzuat uyarınca ödeme yapıldığından, bu konuda herhangi bir açıklamaya gerek olmadığı düşünülmektedir. Saygılarımla. EK: Soru cevabı Nevzat PAKDİL Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - 7 9 6 -
Sayfa 109 -
TBMM B: 78 25 . 3 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13161 -20719/43360 2 5 Mart 2010 Sayın Murat ÖZKAN Giresun Milletvekili İlgi: 23/02/2010 tarihli ve (7/13161) esas numaralı yazılı soru önergeniz. Bazı eski milletvekillerine yapılan ödemelere ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. Bilgilerinizi rica ederim. S\ y TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü CEVAPLAR: Cevap 1.- Anayasa Mahkemesinin, 30/06/1994 tarihli ve 21976 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 1993/3 esas, 1994/2 karar sayılı ve 16/06/1994 tarihli karan ile milletvekillikleri sona eren Demokrasi Partisi milletvekillerinden Sırrı SAKIK, Ahmet TÜRK, Mahmut KILINÇ ve Remzi KARTAL'a Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca emekli aylığı; Sedat YURTDAŞ, Leyla ZANA ve Naif GÜNEŞ'e ise TBMM bütçesinden temsil tazminatı ödenmektedir. Cevap 2.- Emekli aylıkları, Anayasanın 86 ncı maddesi, 3671 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince ödenmektedir. Temsil tazminatı ödemeleri ise 3671 sayılı Kanunun 4505 sayılı Kanunla değişik geçici 8 inci maddesi gereğince yapılmaktadır. Cevap 3.- Emekli aylığı ve temsil tazminatı ödemelerine hak kazanmış kişilere ilgili mevzuat uyarınca ödeme yapıldığından, bu konuda herhangi bir açıklamaya gerek olmadığı düşünülmektedir. Saygılarımla. EK: Soru cevabı Nevzat PAKDİL Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - 7 9 6 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G Ü N D E M İ D O N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 4 7 8 İ N C İ B İ R L E Ş İ M 2 5 M A R T 2 0 1 0 P E R Ş E M B E S A A T : 1 3 . 0 0 K I S I M L A R 8 B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R S E Ç İ M O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R S Ö Z L Ü S O R U L A R K A N U N T A S A R I V E T E K L I FLERI İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ M İ L L E T İ N D İ R
Sayfa 110 -
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G Ü N D E M İ D O N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 4 7 8 İ N C İ B İ R L E Ş İ M 2 5 M A R T 2 0 1 0 P E R Ş E M B E S A A T : 1 3 . 0 0 K I S I M L A R 8 B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R S E Ç İ M O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R S Ö Z L Ü S O R U L A R K A N U N T A S A R I V E T E K L I FLERI İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ M İ L L E T İ N D İ R DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis­ yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba­ şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle­ rin her gün yapılması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 3 .10 .2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 2 . - 126, 131 v e 321 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının ilk 21 bölümünün 30'ar maddeden, 22 nci bölümünün 631 ilâ 649 uncu maddelerden oluşması , 131 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölü­ münün 20 ilâ 4 0 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2 , 2/alt bent­ leri ilâ 3 ve 4 üncü fıkralar dahil olmak üzere 41 ilâ 4 4 üncü maddelerden oluşması, 126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü­ münün Çerçeve 22 nci maddedeki 1, 2 , 3 , 4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil olmak üzere 16 ilâ 24 üncü maddelerden oluşması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 28 .5 .2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 3 . - 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi , 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 12 nci maddelerden, ikinci bölümü­ nün Geçici 1, 2 , 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler dahil olmak üzere 13 ilâ 16 nci maddelerden oluşması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 2 3 . 3 . 2 0 1 0 tarihli 76 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) GRUP ÖNERİLERİ 1.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, önerilmiştir. (Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci bölüm ise Geçici Madde 1, 2 , 3 , 4 , 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) (Genel Kurulun 8.7 .2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 2 . - Genel Kurulun; 30 Mart 2 0 1 0 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi; 31 Mart 2010 Çarşamba günkü birleşimle­ rinde sözlü soruların görüşülmemesi, Genel Kurulun; 30 Mart 2010 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 20:00 saatleri arasında, 2 5 , 31 Mart 2 0 1 0 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 13:00 - 20:00 saatleri arasında çalış­ malarına devam etmesi, önerilmiştir. (Genel Kurulun 4 .2 .2010 tarihli 57 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) KOMİSYON TOPLANTILARI * Anayasa Komisyonu * Kayıp Çocuklarla İlgili Meclis 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.00 Araştırması Komisyonu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 Dışişleri Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 İçişleri Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 25.03.2010 Perşembe - Saat: 13.30 * Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30
Sayfa 111 -
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis­ yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba­ şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle­ rin her gün yapılması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 3 .10 .2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 2 . - 126, 131 v e 321 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının ilk 21 bölümünün 30'ar maddeden, 22 nci bölümünün 631 ilâ 649 uncu maddelerden oluşması , 131 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölü­ münün 20 ilâ 4 0 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2 , 2/alt bent­ leri ilâ 3 ve 4 üncü fıkralar dahil olmak üzere 41 ilâ 4 4 üncü maddelerden oluşması, 126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü­ münün Çerçeve 22 nci maddedeki 1, 2 , 3 , 4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil olmak üzere 16 ilâ 24 üncü maddelerden oluşması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 28 .5 .2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 3 . - 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi , 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 12 nci maddelerden, ikinci bölümü­ nün Geçici 1, 2 , 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler dahil olmak üzere 13 ilâ 16 nci maddelerden oluşması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 2 3 . 3 . 2 0 1 0 tarihli 76 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) GRUP ÖNERİLERİ 1.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, önerilmiştir. (Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci bölüm ise Geçici Madde 1, 2 , 3 , 4 , 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) (Genel Kurulun 8.7 .2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 2 . - Genel Kurulun; 30 Mart 2 0 1 0 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi; 31 Mart 2010 Çarşamba günkü birleşimle­ rinde sözlü soruların görüşülmemesi, Genel Kurulun; 30 Mart 2010 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 20:00 saatleri arasında, 2 5 , 31 Mart 2 0 1 0 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 13:00 - 20:00 saatleri arasında çalış­ malarına devam etmesi, önerilmiştir. (Genel Kurulun 4 .2 .2010 tarihli 57 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) KOMİSYON TOPLANTILARI * Anayasa Komisyonu * Kayıp Çocuklarla İlgili Meclis 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.00 Araştırması Komisyonu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 Dışişleri Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 İçişleri Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 25.03.2010 Perşembe - Saat: 13.30 * Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 25.03.2010 Perşembe - Saat: 10.30 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 7 8 I N C I B I R L E Ş I M 2 5 M A R T 2 0 1 0 P E R Ş E M B E S A A T : 1 3 . 0 0 1 - B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı sCfac 2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 3 - S E Ç I M 4 _ O Y L A M A S I Y A P Ì L A C A K İ Ş L E R 5 - M E C L I S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 6 _ G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R
Sayfa 112 -
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 7 8 I N C I B I R L E Ş I M 2 5 M A R T 2 0 1 0 P E R Ş E M B E S A A T : 1 3 . 0 0 1 - B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı sCfac 2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 3 - S E Ç I M 4 _ O Y L A M A S I Y A P Ì L A C A K İ Ş L E R 5 - M E C L I S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 6 _ G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI ILE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER (X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. (*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. (**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. - 4 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*)(**) 2. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (*)(**) 3. - (S. Sayısı: 458) Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (*) (X) 4. - (S. Sayısı: 486) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) (*) 5. - (S. Sayısı: 487) Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) 6. - (S. Sayısı: 479) Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/689) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 7. - (S. Sayısı: 477) İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/371, 1/101) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (**) (X) 8. - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (X) 9. - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (X) 10. - (S. Sayısı: 469) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 1 1 . - (S. Sayısı: 460) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 12. - (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 13 . - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009)
Sayfa 113 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI ILE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER (X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. (*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. (**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. - 4 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*)(**) 2. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (*)(**) 3. - (S. Sayısı: 458) Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (*) (X) 4. - (S. Sayısı: 486) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) (*) 5. - (S. Sayısı: 487) Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) 6. - (S. Sayısı: 479) Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/689) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 7. - (S. Sayısı: 477) İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/371, 1/101) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (**) (X) 8. - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (X) 9. - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (X) 10. - (S. Sayısı: 469) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 1 1 . - (S. Sayısı: 460) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 12. - (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 13 . - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 5 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 14. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 1 5 . - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 16. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 17. - (S. Sayısı: 121) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 18. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 19. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 20. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 21 . - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 22. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 23. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 24. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 25. - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 26. - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 27. - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 28. - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) (X)
Sayfa 114 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 5 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 14. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 1 5 . - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 16. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 17. - (S. Sayısı: 121) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 18. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 19. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 20. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 21 . - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 22. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 23. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 24. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 25. - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 26. - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 27. - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 28. - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) (X) 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 6 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 29. - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 30. - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 3 1 . - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 32. - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 33. - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) (X) 34. - (S. Sayısı: 78) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 35. - (S. Sayısı: 80) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 36. - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 37. - (S. Sayısı: 73) Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (X) 38. - (S. Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (X) 39. - (S. Sayısı: 38) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/284) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X) 40. - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X)
Sayfa 115 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 6 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 29. - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 30. - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 3 1 . - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 32. - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 33. - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) (X) 34. - (S. Sayısı: 78) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 35. - (S. Sayısı: 80) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 36. - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 37. - (S. Sayısı: 73) Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (X) 38. - (S. Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (X) 39. - (S. Sayısı: 38) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/284) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X) 40. - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X) 8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 7 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 4 1 . - (S. Sayısı: 59) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 42. - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 43. - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 44. - (S. Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 45. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 46. - (S. Sayısı: 106) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 47. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 48. - (S. Sayısı: 122) İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 49. - (S. Sayısı: 132) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 50. - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 5 1 . - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (î/488) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) (X) 52. - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (X)
Sayfa 116 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 7 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 4 1 . - (S. Sayısı: 59) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 42. - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 43. - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 44. - (S. Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 45. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 46. - (S. Sayısı: 106) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 47. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 48. - (S. Sayısı: 122) İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 49. - (S. Sayısı: 132) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 50. - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 5 1 . - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (î/488) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) (X) 52. - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (X) 8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 53. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 54. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 55. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 56. - (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 57. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 58. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 59. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 60. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 - 8 - 78 İNCİ BİRLEŞİM
Sayfa 117 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 53. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 54. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 55. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 56. - (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 57. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 58. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 59. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 60. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 - 8 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 9 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 6 1 . - (S. Sayısı: 147 ve 147 'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 62. - (S. Sayısı: 148 ve 148 'e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 63. - (S. Sayısı: 149 ve 149 'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 64. - (S. Sayısı: 150 ve 150 'ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 65. - (S. Sayısı: 151 ve 151 'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 66. - (S. Sayısı: 152 ve 152 'ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 67. - (S. Sayısı: 153 ve 153 'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 68. - (S. Sayısı: 154 ve 154 'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4
Sayfa 118 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 9 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 6 1 . - (S. Sayısı: 147 ve 147 'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 62. - (S. Sayısı: 148 ve 148 'e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 63. - (S. Sayısı: 149 ve 149 'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 64. - (S. Sayısı: 150 ve 150 'ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 65. - (S. Sayısı: 151 ve 151 'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 66. - (S. Sayısı: 152 ve 152 'ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 67. - (S. Sayısı: 153 ve 153 'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 68. - (S. Sayısı: 154 ve 154 'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /117) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 69. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) Karabük Milletvekil i Mehmet Ceylan' ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekil i Mehmet Sev igen ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /119) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 70. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekil i Mehmet Sev igen ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /120) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 7 1 . - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili As ım Aykan' ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /121) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 72. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) Mersin Milletvekil i Al i Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /122) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 73 . - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekil i İdris Nairn Şahin' in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekil i Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /123) (Dağıtma tarihleri: 20 .5 .2008 , 20 .6 .2008) 74 . - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekil i Mehmet Sekmen' in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekil i Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /124) (Dağıtma tarihleri: 20 .5 .2008 , 20 .6 .2008) 75. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekil i Abdurrahman Müfit Yetkin' in Yasama Dokunulmazl ığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekil i Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /125) (Dağıtma tarihleri: 20 .5 .2008 , 20 .6 .2008) 76. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekil i Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekil i Erol Tınastepe'nin - 10 - 78 İNCİ BİRLEŞİM
Sayfa 119 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /117) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 69. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) Karabük Milletvekil i Mehmet Ceylan' ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekil i Mehmet Sev igen ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /119) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 70. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekil i Mehmet Sev igen ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /120) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 7 1 . - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili As ım Aykan' ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /121) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 72. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) Mersin Milletvekil i Al i Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /122) (Dağıtma tarihleri: 7 .5 .2008, 20 .6 .2008) 73 . - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekil i İdris Nairn Şahin' in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekil i Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /123) (Dağıtma tarihleri: 20 .5 .2008 , 20 .6 .2008) 74 . - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekil i Mehmet Sekmen' in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekil i Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /124) (Dağıtma tarihleri: 20 .5 .2008 , 20 .6 .2008) 75. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekil i Abdurrahman Müfit Yetkin' in Yasama Dokunulmazl ığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekil i Rahmi Güner ve 4 Milletvekil inin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3 /125) (Dağıtma tarihleri: 20 .5 .2008 , 20 .6 .2008) 76. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekil i Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekil l iği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekil i Erol Tınastepe'nin - 10 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 1 - 78 İNCİ BİRLEŞİM İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 77. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 78. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 79. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 80. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 81. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 82. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 83. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 84. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4
Sayfa 120 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 1 - 78 İNCİ BİRLEŞİM İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 77. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 78. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 79. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 80. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 81. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 82. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 83. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 84. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 2 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 85. - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 86 . - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 87. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 88. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 89. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 90. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 91. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 92. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona
Sayfa 121 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 2 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 85. - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 86 . - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 87. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 88. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 89. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 90. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 91. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 92. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 3 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 93. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 94. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 95. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 96. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 97. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 98. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 99. - (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 100. - (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının
Sayfa 122 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 3 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 93. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 94. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 95. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 96. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 97. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 98. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 99. - (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 100. - (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 4 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 101. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/274, 2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 102. - (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 103. - (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 104. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 105.- (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 106. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 107.- (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 108. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının
Sayfa 123 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 4 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 101. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/274, 2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 102. - (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 103. - (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 104. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 105.- (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 106. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 107.- (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 108. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 5 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 109. - (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 110.- (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 111. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 112. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 113. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 114.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 115. - (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 116.- (S. Sayısı: 202 ve 202'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4
Sayfa 124 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 5 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 109. - (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 110.- (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 111. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 112. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 113. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 114.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 115. - (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 116.- (S. Sayısı: 202 ve 202'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 6 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 117.- (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 118.- (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 119. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 120. - (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 121. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 122. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 123. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 124. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının
Sayfa 125 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 6 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 117.- (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 118.- (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 119. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 120. - (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 121. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 122. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 123. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 124. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 17 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 125. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 126. - (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 127. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 128. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 129. - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (X) 130.- (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (X) 1 3 1 . - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TEKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) (X) 132.- (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (X) 133.- (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (X) 134.- (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 135. - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X)
Sayfa 126 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 17 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 125. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 126. - (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 127. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 128. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 129. - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (X) 130.- (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (X) 1 3 1 . - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TEKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) (X) 132.- (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (X) 133.- (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (X) 134.- (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 135. - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 8 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 136. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 137. - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) (X) 138. - (S. Sayısı: 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 139. - (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 140. - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 141. - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 142. - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 143. - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 144. - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/401) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 145. - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 146. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 147. - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 148. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/362) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X)
Sayfa 127 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 8 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 136. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 137. - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) (X) 138. - (S. Sayısı: 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 139. - (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 140. - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 141. - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 142. - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 143. - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 144. - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/401) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 145. - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 146. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 147. - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 148. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/362) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 8 - KANUN TASARI VE TEKÜFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 9 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 149. - (S. Sayısı: 425) 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 150. - (S. Sayısı: 434) Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/270) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 151. - (S. Sayısı: 435) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 152. - (S. Sayısı: 437) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/403) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 153. - (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/701) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 154.- (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 155.- (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 156.- (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 157. - (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) (Dağıtma tarihi: 16.12.2009) 158.- (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma Tarihi: 21.12.2009) (X) 159. - (S. Sayısı: 450) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 160. - (S. Sayısı: 451) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/660) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 161. - (S. Sayısı: 452) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X)
Sayfa 128 -
8 - KANUN TASARI VE TEKÜFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 1 9 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 149. - (S. Sayısı: 425) 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 150. - (S. Sayısı: 434) Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/270) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 151. - (S. Sayısı: 435) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 152. - (S. Sayısı: 437) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/403) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 153. - (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/701) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 154.- (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 155.- (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 156.- (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 157. - (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) (Dağıtma tarihi: 16.12.2009) 158.- (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma Tarihi: 21.12.2009) (X) 159. - (S. Sayısı: 450) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 160. - (S. Sayısı: 451) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/660) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 161. - (S. Sayısı: 452) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 2 0 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 162. - (S. Sayısı: 454) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının U y g u n Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/765) (Dağıtma tarihi: 21 .12.2009) (X) 163. - (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bi l imsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının U y g u n Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /781) (Dağıtma tarihi: 5 .1 .2010) (X) 164. - (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Mill i Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1 /790) (Dağıtma tarihi: 14 .1 .2010) (X) 165. - (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 166. - (S. Sayısı: 465) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının U y g u n Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /694) (Dağıtma tarihi: 02 .02 .2010) (X) 167. - (S. Sayısı: 466) Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının U y g u n Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /722) (Dağıtma tarihi: 02 .02 .2010) (X) 1 6 8 . - (S. Sayısı: 467) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/723) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 169. - (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/724) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 170. - (S. Sayısı: 470) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/791) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 171. - (S. Sayısı: 472) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş v e Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ile Mill î Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1 /772) (Dağıtma tarihi: 08 .02 .2010) (X) 172. - (S. Sayısı: 474) Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişikl ik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Kahramanmaraş Milletvekil i Veys i Kaynak'ın; Tebligat Kanunu ile Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi v e Adalet Komisyonu Raporu (1 /742 , 2 /546) (Dağıtma tarihi: 18.02.2010) 173. - (S. Sayısı: 475) Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /773) (Dağıtma tarihi: 18 .02.2010) ( X ) 174. - (S. Sayısı: 476) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişikl ik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan v e Bütçe Komisyonu Raporu (1 /802) (Dağıtma tarihi: 22 .02 .2010) 175. - (S. Sayısı: 478) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Sayfa 129 -
8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 2 0 - 78 İNCİ BİRLEŞİM 162. - (S. Sayısı: 454) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının U y g u n Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/765) (Dağıtma tarihi: 21 .12.2009) (X) 163. - (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bi l imsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının U y g u n Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /781) (Dağıtma tarihi: 5 .1 .2010) (X) 164. - (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Mill i Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1 /790) (Dağıtma tarihi: 14 .1 .2010) (X) 165. - (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 166. - (S. Sayısı: 465) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının U y g u n Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /694) (Dağıtma tarihi: 02 .02 .2010) (X) 167. - (S. Sayısı: 466) Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının U y g u n Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /722) (Dağıtma tarihi: 02 .02 .2010) (X) 1 6 8 . - (S. Sayısı: 467) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/723) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 169. - (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/724) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 170. - (S. Sayısı: 470) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/791) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 171. - (S. Sayısı: 472) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş v e Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ile Mill î Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1 /772) (Dağıtma tarihi: 08 .02 .2010) (X) 172. - (S. Sayısı: 474) Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişikl ik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Kahramanmaraş Milletvekil i Veys i Kaynak'ın; Tebligat Kanunu ile Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi v e Adalet Komisyonu Raporu (1 /742 , 2 /546) (Dağıtma tarihi: 18.02.2010) 173. - (S. Sayısı: 475) Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /773) (Dağıtma tarihi: 18 .02.2010) ( X ) 174. - (S. Sayısı: 476) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişikl ik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan v e Bütçe Komisyonu Raporu (1 /802) (Dağıtma tarihi: 22 .02 .2010) 175. - (S. Sayısı: 478) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER - 2 1 - 78 İNCİ BİRLEŞİM Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/345) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 176. - (S. Sayısı: 480) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 177. - (S. Sayısı: 481) Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/738) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 178. - (S. Sayısı: 482) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/754) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 179. - (S. Sayısı: 483) Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X)
Dosyalar

TBMM Kaynak dosya
Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul