• Antlaşma Türü: İki Taraflı
 • Antlaşma Tipi: Anlaşma
 • Konu: Ulaştırma
 • Karar Tarihi: 02.05.1984
 • Taraf Devletler: Malezya
Taraflardan biri yazılı olarak tarafından feshi ihbarda bulunana kadar Anlaşma yürürlükte kalacaktır. Böyle bir feshi ihbarda bulunulduğu takdirde, Anlaşma diğer Tarafın feshi ihbarı alınmasından 12 ay sonra (şayet bu sürenin bitiminden önce sözkonusu Taraf fesih ihbarını anlaşma yoluyla geri almamışsa) yürürlükten kalkacaktır. Anlaşma, Akit Taraflardan herbirinin mevzuatına uygun olarak hazırlanmış onay veya kabul belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Maddeye git
  
  
  malezya-18422
  (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul