En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Spor Toto Teşkilat BaşkanlığıReklam Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  Bu Yönetmelik, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, ibaresi, Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,ibaresi ise Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan köylere hizmet götürme birlikleri, ibaresinden sonra gelmek üzere, “İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, sportif amaçlı dernekler, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünüöğrenci yurdu yapılmasına ilişkin projeleri, gençlik veya gençlik ve spor kulüpleri, ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (b) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Teşkilatın veya Bakanlığın adının verilmesi ve bu şekilde tanıtım ve reklamlarının yapılması amacıyla her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması veya yaptırılması, bu tesislerin veya kurumların onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması için reklam verilmesi,

Federasyonların ulusal veya uluslararası faaliyetlerine verilecek reklam bedeli, Bakanlık tarafından tespit edilerek Teşkilata bildirilen miktarı aşmamak kaydıyla, yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8  Yönetim Kurulunca uygun görülen her türlü reklam çalışması, Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünce takip edilir ve denetlenir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10  Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

MADDE 6  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul