En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1203
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :4
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1203
Şikayetçi:
 Teknik Güvenlik Tem. Gıda İnş. Bilg. Yaz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bağlar Cad. No:223/1 06670 Büyükesat Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Müdafa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8296
Başvuruya konu ihale:
 2006/196589 İKN|li “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2007 tarih ve 08.07.15.0167/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 05.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknik Güvenlik Tem. Gıda İnş. Bilg. Yaz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.03.2007 tarih ve 8296 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde malzeme giderlerinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmesine rağmen, sözleşme tasarısının 5 inci maddesinde işin malzemesiz olarak tanımlandığı, şartnamenin söz konusu hükümleri birbiriyle çelişki uyandırmakla birlikte Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu, malzeme ve ekipman giderleri ile ilgili tekliflerinde fiyat öngörüldüğü, bu nedenle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendilerine ait olduğu, diğer firmaların tekliflerinde malzeme ve ekipman giderleri ile ilgili herhangi bir fiyat öngörmediği, ihale dokümanında yapılan mevzuata aykırı düzenlemeler nedeniyle mağduriyetlerinin söz konusu olduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca personelin kıyafet gideri, ulaşım gideri, ulaşım gideri (aylık 26 gün, günlük 2 adet EGO bileti) ve yemek giderleri (aylık 22 gün, Kurum tabldottan ücreti ödenmesi kaydıyla,) işçilerine öğlen yemeği vermek zorundadır. Ayni olarak makine amortisman, ekipman ve malzeme giderleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Sözleşme tasarısının “İş tanımı” başlıklı 5 inci maddesinde; “Sözleşme konusu iş; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası ve Eklentilerinin işçilikli, malzemesiz, makine ve ekipmanlı temizlik ve ilaçlama işinin toplam 60 işçi ile çalıştırılarak yapılmasıdır. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu hizmetin malzemesiz temizlik hizmeti alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, başvuru sahibinin aşırı düşük teklifi ile ilgili açıklamaları incelendiğinde, temizlik malzemesi bedeli ilgili teklifinde herhangi bir maliyetin öngörülmediği görülmüştür.

 

            Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul