En son güncellemeler 19 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1389
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :85
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1389
Şikayetçi:
 Ali HANCI, Ehlibeyt Mahallesi 11.Sokak 8/11 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi İsmet Paşa Mahallesi Çankırı Caddesi Çiçek Sokak 1 06030 Ulus / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9155
Başvuruya konu ihale:
 2007/30728 İhale Kayıt Numaralı “Ankara-Polatlı-Kargalı Sulama Tesisi Yapım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 06.02.32.0169/2007-34 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresince 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara-Polatlı-Kargalı Sulama Tesisi Yapım İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Ali HANCI´nın 26.03.2007 tarih ve 9155 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde; ihale konusu iş ÇED Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı iddia edilmektedir.

 

ÇED Yönetmeliğinin seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelerin sayıldığı EK-II listesinin 16/o maddesinde, ‘Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (100 hektar ve üzeri)’ne yer verilmiştir.

 

İhalenin ilanında inceleme konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı “5690 m çeşitli çapta PVC boru, 18 adet vana 120 m çeşitli çapta çelik boru ve sanat yapıları” olarak belirtilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 29. maddesi gereği olarak idareden iddialarla ilgili bilgi ve belge talep edilmesi üzerine, Kurum kayıtlarına 30/3/2007 tarihinde giren 29/3/2007 tarihli idare yazısında;

 

İnceleme konusu yapım işinin ihalesinin ilan aşamasında bulunduğu, şikayet başvurusu olmadığı, ÇED Yönetmeliğine tabi olmadığı belirtilmektedir. Ayrıca Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün idareye gönderilen 14/3/2007 tarih ve B.18.4.İÇO.06.03.01.225.03/484-1242 sayılı yazısında “İçme suyu isale hatlarının yapılması, 150 KW gücüne kadar içme suyu enerji nakil hatları ve trafo yapılması, tek şeritli köy yollarının Standard iyileştirilmesi, menfez ve köprü yapılması, terfili yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin yapılması, dere ve ırmaklardan cazibeli sulama tesisleri yapılması, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması, köy içi kanalizasyon ve şebeke ve tesislerinin yapılması ile fosseptik ve doğal arıtma yapılması faaliyetlerinin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-I) ve Seçme ve Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-II) kapsamı dışında kaldığı anlaşılmıştır” denilmektedir.

 

Açıklanan nedenlere;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul