En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1367
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :60
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1367
Şikayetçi:
 Emn Özel Güvenlik Korm. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Fabrikalar Mahallesi 3007 Sokak 48/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi, Saraylar Mah. Karaoğlanoğlu Cad. 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10065
Başvuruya konu ihale:
 2006/152323 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 60 Kişilik 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.08.15.0130/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi’nce 21.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı 60 Kişilik 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emn Özel Güvenlik Korm. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.04.2007 tarih ve 10065 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,  Mevzuata aykırılığı belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin yeniden yapılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin kendi teklifleri üzerinde bırakılması gerekirken en yüksek teklif üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kurulu’nun 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-399 sayılı kararı incelendiğinde, Kurulca alınan düzeltici işlem kararı sonucunda geçerli teklif olarak PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, EMN Özel Güvenlik Ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin, EVMEN Öz. Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin kaldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu isteklilere ait tekliflerin düşük tekliften yüksek teklife doğru sıralaması; EMN Özel Güvenlik Ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. ve Tic. Ltd. Şti., EVMEN Öz. Güv. Hizm. Ltd. Şti.  şeklindedir.

 

Söz konusu geçerli teklif sahiplerince aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamalar, Kamu İhale Kurulu’nun 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-399 sayılı kararıyla mevzuata uygun bulunmuştur.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesi; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmünü taşımaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale komisyonunun, geçerli teklifler arasında en düşük teklifi veren EMN Özel Güvenlik Ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifini ekonomik açıdan en avantajlı teklif, daha sonra gelen PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlemesi gerekirken, en yüksek teklifi veren EVMEN Öz. Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifini ekonomik açıdan en avantajlı teklif, daha düşük teklif veren PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlemesi, geçerli en düşük teklifi veren EMN Özel Güvenlik Ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifini ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespitinde dikkate hiç almaması mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırılığı belirlenen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin yeniden yapılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul