En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1517
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :32
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1517
Şikayetçi:
 Süper Vizör İnş. Tem. İlaç. B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Güllapoğlu Yerleşkesi 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10605
Başvuruya konu ihale:
 2007/2564 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.08.51.0171/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 05.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süper Vizör İnş. Tem. İlaç. B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2007 tarih ve 10605 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 24 saat kesintisiz hizmet  verilecek olan ihale konusu işin dokümanında dini ve milli bayramlara ilişkin düzenleme yapılmaması nedeniyle teklif fiyatı belirleyemediklerinden ihaleye teklif veremediklerini, söz konusu düzenlemenin yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasıyla ilgili olarak;

 

İdari Şartnamemin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar  başlığını taşıyan 26.3.4 üncü maddesinde; “…bayram tatilleri ve resmi tatil günlerinde personel çalıştırılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla başvuru sahibinin  teknik şartnamenin 5.9.2 nci maddesinde yer verilen; “Yüklenici, idareyle mutabakat içinde planlama ve iş gücü dağılımında yemek zamanları, dinlenme zamanları, izin ve resmi tatil günleri için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.” düzenlemesine istinaden resmi ve dini bayram günlerine ilişkin düzenleme yapılmadığına yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul