En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2103
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :92
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2103
Şikayetçi:
 Fahri YILMAZ
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 24. Bölge Müdürlüğü, Örnek Mahallesi 36100 KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16124
Başvuruya konu ihale:
 2007/25309 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, 241.Şube Müdürlüğü Kars Kampusü, 242. Şube Müdürlüğü Iğdır Kampusü ve Bağlı Tesislerin Genel Temizlik İhalesi ”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 06.12.39.0198/2007-43 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 24. Bölge Müdürlüğü’nce 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, 241.Şube Müdürlüğü Kars Kampusü, 242. Şube Müdürlüğü Iğdır Kampusü ve Bağlı Tesislerin Genel Temizlik İhalesi”ne ilişkin olarak Fahri Yılmaz´nin 04.06.2007 tarih ve 16124 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede alternatif teklif verme gibi işlemlere göz yumularak 4737 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin  uygulanmadığı, ihalenin mevzuata aykırı olarak yapıldığı ve sonuçlandırıldığı,

 

İhaleye katılan ortak girişimin teklif dosyasından çift teklif mektubu çıktığı, bu hususla ilgili tutanak tutulmadığı ve ihaleden sonra bu dosya içerisinden evrak alındığı, çünkü dosya sahibinin bir partinin il başkanı olduğu,

 

İhale dokümanında fiyat farkı verilmesi ile ilgili maddenin mevzuata aykırı olduğu, bu konu ile ilgili olarak 12.04.2007 tarihinde idareye bir ihbar mektubu ulaştığı ancak bu ihbar mektubunun idare tarafından işleme konulmayarak ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin H/b maddesine göre değerlendirilmesi sırasında mevzuata aykırı işlem yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bütün bileşenlere ait belgelendirme yapmamış olduğu ve teklif bedelinin günümüz şartlarını taşımadığı, ihale komisyonunun baskı ve tehdit sonucu bu ihaleyi sonuçlandırdığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle, öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Karşı Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve  incelemenin doğrudan Kurumca yapılması gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul