En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-864
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :124
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-864
Şikayetçi:
 Aldemirler Hayv. Ürt. Gıda Mad. Day. Tük. Zr. ve Or. Ürn. Md. Temz. Ak. Öz. Güv. Taşm. Ac. İth. İhrc. Tic. Tur. San. Ltd. Şti., Çaylı Mahallesi Milli Egemenlik Cad. Nu:3 Ortaca / MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı Nu:1 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 4005
Başvuruya konu ihale:
 2007/161979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir’in Kuzeyindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım, Temizlik ve Sulama Hiz. Çal. Üzere Per. Hiz. Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.04.73.0148/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir’in Kuzeyindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım, Temizlik ve Sulama Hiz. Çal. Üzere Per. Hiz. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aldemirler Hayv. Ürt. Gıda Mad. Day. Tük. Zr. ve Or. Ürn. Md. Temz. Ak. Öz. Güv. Taşm. Ac. İth. İhrc. Tic. Tur. San. Ltd. Şti.’nin 05.02.2008 tarih ve 4005 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;  firmalarının teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa tekliflerinin aşırı düşük bulunmadığı bu durumun dikkate alınarak düzeltici işlem yapılması  iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına eksik yatırıldığı hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.”  hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda, 01.02.2008 tarih ve 3689 sayılı bir başka şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul