• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-657
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :21
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-657
Şikayetçi:
 Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti., HALKALI İSTASYON MAH. 142.SOK. DİVAN RESİDENCE F1 BLOK D:1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, İvedik Caddesi No: 35 06170 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42409
Başvuruya konu ihale:
 2012/146148 İhale Kayıt Numaralı "Büro, Temizlik Ve Şoför Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğütarafından 13.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Büro, Temizlik ve Şoför Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 06.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012tarih ve 42409sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4956sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,aşırı düşük teklif açıklamalarında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesine istinaden, iş yerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olması nedeniyle, bu kapsamda çalıştırılan özürlü işçiler bakımından işverenlere ait prim miktarının hazinece karşılandığı Kanun’da belirtildiğinden hesaplamalarını bu doğrultuda yaptıkları ve aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olduğu şeklindeki şikâyet başvurularının, idare tarafından, ihale dokümanında özürlü personel çalıştırılacağına dair bir ibare olmadığı, ihalede eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesi gereği diğer teklif veren firmaların özürlü istihdam edilmesiyle ilgili olarak tekliflerinde bu husus belirtilmediğinden rekabeti engelleyici bir faktör olması nedeniyle itirazlarının reddedildiği ve aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Büro, temizlik ve şoför hizmeti alımı” olarak belirlenmiş; anılan Şartname’nin ihale konusu hizmetin miktarı ve türüne ilişkin ekte yer alan tabloda 12 ay süre ile 75 personelin çalıştırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            Söz konusu Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Büro Personeli 25 kişi pozisyonu için Asgari Ücretin %40 fazlası.

Temizlik Personeli 20 kişi pozisyonu için Asgari Ücretin %20 fazlası.

Şoför Personeli 30 kişi pozisyonu için Asgari Ücretin %30 fazlası.

Teknik Şartnameye göre

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı), yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

Personelin yol gideri günlük brüt (9,76 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (7,21 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir virgül beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “Yüklenici firmanın sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. SGK Mevzuatına göre işe alma, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması vb, konularda tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Çalışacak işlerle ilgili olarak Büro Personeli için %1 – Temizlik Personeli için %1 - Şoför için %1,5 iş riski olarak belirlenmiştir.

7.6. Sigorta primlerinin işçilerin çalıştıkları gün sayısı kadar yatırılması zorunludur. Sürekli çalışan işçilerin aylık sigorta primleri 30 gün olarak yapılacaktır.

7.7. Çalışan personele Temizlik elemanı için %20, Büro elemanı için %40 ve Şoför için %30 Asgari ücretin fazlası verilecek.

7.8. Yüklenici tarafından çalıştıracak personeller:

a-Temizlik Personeli hafta içi günlük çalışma saati 8 saat ( 08.00 –12.00 ) ( 13.00 -17.00)  arası, Cumartesi günleri ( 08.00 –13.00 ) arası çalışacak, toplam haftalık 45 saat olarak çalışma yapılacaktır.

b-Büro personeli: hafta içi günlük çalışma saati 8 saat ( 08.00 –12.00 ) ( 13.00 -17.00)  arası, Cumartesi günleri ( 08.00 –13.00 ) arası çalışacak, toplam haftalık 45 saat olarak çalışma yapılacaktır.

c-Şoförler: hafta içi günlük çalışma saati 8 saat ( 08.00 –12.00 ) ( 13.00 -17.00)  arası, Cumartesi günleri (08.00-13.00) arası çalışacak, toplam haftalık 45 saat olarak çalışma yapılacaktır.

Ayrıca 10 şoför personelin günlük 1 saat olmak üzere aylık 20 saat fazla çalışma yapacaktır.

 

 

 

 

 

Açıklama

Kişi

Kişi X Saat X Ay

Toplam

Fazla Mesai (günlük 1 saat x 20 gün x 12 ay)

10

10X20X12

2.400 Saat

 

e-Hizmet süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili olarak tespit edilen, vardiyalı çalıştırılacak şoför personel listesi aşağıya çıkartılmıştır.

 

RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA ÇALIŞACAK ŞOFÖR PERSONEL SAYISI

SSıra

 

Gün Sayısı

Kişi Sayısı

11

23.04.2013 (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1

20

22

01.05.2013 (Emek ve Dayanışma Günü)

1

20

33

19.05.2013 (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

1

20

44

07.08.2013(Ramazan Bayramı Arifesi )

1/2

20

55

08.08.2013(Ramazan Bayramı 1.Gün)

1

20

66

09.08.2013(Ramazan Bayramı 2.Gün)

1

20

77

10.08.2013(Ramazan Bayramı 3.Gün)

1

20

88

30.08.2013(Zafer Bayramı)

1

20

99

14.10.2013(Kurban Bayramı Arifesi)

1/2

20

110

15.10.2013(Kurban Bayramı 1.Gün)

1

20

111

16.10.2013(Kurban Bayramı 2.Gün)

1

20

112

17.10.2013(Kurban Bayramı 3.Gün)

1

20

113

18.10.2013(Kurban Bayramı 4.Gün)

1

20

114

28-29.10.2013 Cumhuriyet Bayramı

1,5

20

 

13,5 x 20 =270 Gün

Çalışan personele 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47.maddesi gereğince ücret ödenecektir.

7.10. Yüklenici çalıştıracağı her personel için aylık 26 gün üzerinden brüt 7,21-TL yemek ücreti ödeyecektir.

7.11. Yüklenici çalıştıracağı her personel için aylık 26 gün üzerinden 4 geçişlik brüt             9,76.-TL yol ücreti ödeyecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak toplam 1.912.741,50 TL olarak belirlendiği, bu tutarın aynı zamanda kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına tekabül ettiği, 14.11.2012 tarihli ve 7632 sayılı yazı ile idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve 29.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu isteklinin 06.12.2012 tarihli şikâyet dilekçesinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmediği ve açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği ile 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun olduğu belirtilerek açıklamalarının tekrar değerlendirilmesinin talep edildiği, idarenin 12.12 2012 tarihli şikâyete cevap yazısında İdari Şartname’de ve Teknik Şartname’de özürlü personel çalıştırılacağına dair bir ibare olmadığı, ayrıca ihalede eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesi gereği diğer teklif veren firmaların özürlü istihdam edilmesiyle ilgili olarak tekliflerinde bu husus belirtilmediğinden rekabeti engelleyici bir faktör olması nedeniyle anılan başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli bulunmadığının belirtildiği görülmektedir.

 

             Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci ve 79’uncu maddelerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde veya bu nitelikte olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idare için kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak giderler ile aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve anılan Tebliğ’in 79.7’nci maddesinde “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

               Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere “işçilik hesaplama modülü”, idare veya isteklilerce kullanılması zorunlu olmayan, yalnızca ilgililere kolaylık sağlayan bir araç niteliğindedir ve anılan Tebliğ’in yukarıda yer verilen açıklaması dışında, söz konusu modülün idarelerce veya isteklilerce kullanılması hakkında bir düzenleme yer almamaktadır.

                       

              İhale dokümanında yer alan veriler üzerinden ve Sosyal Güvenlik mevzuatı doğrultusunda manuel olarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyeti 1.912.737,00 TL olduğu, bu tutarın aynı zamanda kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

              4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

             a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

             b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4.İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalardan, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Bu doğrultuda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde belirtilen, teklif tutarı asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği açıklamasından hareketle, başvuru konusu ihalede teklif ettiği tutar asgari işçilik maliyet tutarının altında olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin tekliflerinin,  söz konusu ihalede çalıştırılacak personel sayısı olan 75 kişi üzerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi çerçevesinde belirlenen oran dikkate alınarak 2 özürlü personel çalıştırılacağı kabulünden yola çıkılarak oluşturulduğu, bu çerçevede genel toplam maliyet olarak belirlenen 1.912.741,50 TL’den özürlü personele ilişkin yapılan hesaplama sonucu bulunan 4.401,60 TL çıkarılarak giyim hariç asgari işçilik maliyeti olarak 1.908.339,90 TL tutarına ulaşıldığı

           “75 kişix%3=2 kişi (kanunen çalıştırılması zorunlu personel)

             Hazinece karşılanan işveren primi: %19,5 (İşveren sigorta primi:%18,5 sigorta risk prim oranı: %1)

            940,50 TL (Asg. Ücret)x%19,5=183,40 TLx2kişix12 ay=4.401,60 TL (Hazinece karşılanan prim tutarı)

           Genel toplam: 1.912.741,50 TL -4.401,60 TL= 1.908.339,90 TL (sıfır maliyet)”,

 

            İhale dokümanında teklif fiyata dâhil giderler arasında giyim bedeli öngörülmemesine rağmen giyim maliyeti olarak 185,40 TL olarak belirlenen giyim bedeline ilişkin proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunulduğu ve KİK işçilik hesaplama modülüne göre yapılan hesaplamalar ve 15.08.2012 tarih ve 2012/MK-266 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının eklendiği görülmüştür.

           

            Konuyla ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

            …

          Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

            Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü,

 

 

             Aynı Kanun’un “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık”başlıklı 101’inci maddesinde, “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

             Başvuruya konu ihaleye ilişkin hale dokümanında, ihale konusu işte toplam 75 personel çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen kaç adet özürlü personel çalıştırılacağı hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

 

            İhale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak özürlü işçi sayısına ilişkin idarece yapılmış bir düzenlemenin olmadığı durumlarda, örneğin 60 işçinin çalıştırılacağı personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesine teklif veren bir isteklinin, İş Kanunu’nun 30’uncu maddesindeki kontenjan fazlası özürlü çalıştırılmasına ilişkin hüküm doğrultusunda, ihale konusu işte çalıştırılacak özürlü işçi sayısına ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmadığından ve bu çerçevede sözü edilen isteklinin en az 2 en çok 60 özürlü işçi çalıştıracağını beyan ederek teklifini bu koşullar üzerinden oluşturmasına engel bir durum olmadığından, bu durum istekliler arasında eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşmasına yol açacaktır.

 

             Ayrıca anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde yer verdiği özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin 15.08.2012 tarih ve 2012/MK-266 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına dayanak teşkil eden ilgili mahkeme kararı kesinleşmemiştir.

 

             Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde,  ihale dokümanında ihale konusu işin niteliğine göre bu iş kapsamında çalışacak personel arasında özürlü personel bulunacağına, dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda yer verilen 30’uncu maddesine göre işverenin belirli sayıda özürlü işçiyi “meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde” çalıştırma yükümlülüğünün idarenin ihale konusu hizmet işi kapsamında karşılanmasına yönelik herhangi bir düzenleme olmadığı, kaldı ki özel bir kanun olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ikincil mevzuatı çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tüm istekliler için eşit koşullarda olmak üzere aşırı düşük tekliflerin bulunmasında esas alınan ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3’üncü maddesinde açıklanan “asgari işçilik maliyeti” kapsamında Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta prim tutarının da hesaba katılmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı hususları dikkate alındığında, ihale dokümanında kaç personel için hangi koşullar üzerinden teklif verilmesi gerektiği açık olduğundan ve başvuru sahibi istekli de bu durumu birim fiyat teklif mektubunun 1’inci maddesinde kabul ederek teklifini verdiğinden, anılan isteklinin özürlü personel çalıştırılacak olmasından dolayı ödenecek işveren payı tutarının tamamının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden düşülmesine ilişkin açıklamasının idare tarafından uygun görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul