(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 4682 Karar Tarihi: 05/04/2012
(07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 03.04.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 12.03.2012 tarih ve
B.02.1.BDK.0.13.00.00-68.01-5311 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Societe Generale S.A. Paris (Merkezi Fransa) Đstanbul Türkiye Merkez Şubesine
(Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında, Bankanın Kanun ve ilgili diğer
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
Societe Generale Grubu içinde yer alan;1- Türkiye’de faaliyet gösteren ALD Otomotiv Turizm Ticaret A.Ş.’ye; insan
kaynakları, idari faaliyetler, bilgi işlem teknolojileri, iç denetim, hukuk ve mevzuata uyum
konularında,2- Fransa’da mukim Compagnie General de Location d’Equipements SA’ya (CGL);
Türkiye bağlantılı kredi işlemlerinde, CGL müşterilerinin bilgi ve belgelerinin yerel mevzuat
kapsamında kontrolünün sağlanması, tercümelerinin yapılması, teminatların alınması ve
paraya çevrilmesi konuları ile sınırlı olmak üzere, kredilendirme sürecinin tamamen Banka
tarafından yürütülmemesi, CGL bünyesinde söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden
sorumlu birim ve/veya sorumlu personelin bulunması ve CGL ve/veya Banka tarafından
Türkiye’de CGL lehine herhangi bir kredi pazarlama faaliyetinde bulunulmaması kaydıyladestek/danışmanlık hizmeti verilmesi hususlarında faaliyet izni verilmesine karar
verilmiştir.
Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul