(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3613 Karar Tarihi: 25/03/2010
(30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 24.03.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 04.03.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.38.1.4386 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Şekerbank T.A.Ş.’nin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) geçici 3 üncü
maddesi uyarınca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen
“kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması” faaliyetini
gerçekleştirmesine izin verilmesinekarar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul