(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 1997 Karar Tarihi: 12/10/2006
(17.10.2006 tarih ve 26322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
14.08.2006 tarih ve BDDK.UY1/56.2.03-9178 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi
sonucunda;Bankanın mevcut durum itibariyle gerek 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri
çerçevesinde, gerekse mali bünyesine ilişkin olarak söz konusu faaliyetlere engel bir tespit
bulunmadığı dikkate alındığında, HSBC Bank A.Ş.’nin izin talebinde bulunduğu ve Kanunun
4 üncü maddesinin (r) bendinde belirtilen faktöring ve forfaiting işlemlerini
gerçekleştirebilmesi için, bahse konu faaliyetlerin Banka açısından oluşturacağı ilave risklerin
yönetilmesini teminen iç kontrol ve risk yönetim sistemleri ile operasyon ve bilgi işlem
altyapısının bu faaliyeti kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve gerekli önlemler alındıktan sonra
faaliyete başlanması yönünde Bankaya talimat verilmesi koşuluyla izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul