Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5353
Başlığı CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 25/05/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 102.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 27/05/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/05/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 01/06/2005
Resmi Gazete Numarası 25832
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 2/453
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/05/2005
Teklifin Başlığı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Hükmün tebliği hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi yönünde düzenleme yapılmakta; beden muayenesi iç ve dış beden muayenesi olarak ikiye ayrılarakiç beden muayenesinin hangi şartlarda ve ne suretle yapılacağı düzenlenmekte; beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararlarının kesinleşmesi hallerinde vücuttan alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarının yok edilmesi kabul edilmekte; yer gösterme işleminin hukuki niteliği açıklığa kavuşturulmakta; gözaltı süresinin yakalama yerine en yakın hakime gönderilmesi için gerekli süre hariç olmak üzere yakalama anından itibaren 24 saat olması öngörülmekte; tutuklama talebinin reddi kararına itiraz üzerine merciin itirazı yerinde görmesi halinde bu arada serbest bırakılmış kişi hakkında tutuklama kararı vermek üzere yakalama emri düzenleyebilmesi mümkün hale getirilmekte; hapis cezasını gerektiren ve cezanın üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemeyeceği hükme bağlanmakta; yurtdışına çıkma yas
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 05/05/2005 20/05/2005 Raporunu Verdi 17/05/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 903
Kanun Numarası: 5353
(2/453 ) Bilgileri