Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5483
Başlığı 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN YARGITAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 06/04/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 85.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/04/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 07/04/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 08/04/2006
Resmi Gazete Numarası 26133
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/1105
Başkanlığa Geliş Tarihi 30/09/2005
Tasarının Başlığı 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Çoğu yüksek yargıç ve savcı olan çok sayıda çalışanı bulunan Yargıtay'ın, daha önce önemli görev ifa etmiş ve hala görevde bulunan kişiler hakkında hizmet nedeniyle koruma kararı bulunması ve yargılama faaliyetinin güven içinde sürdürülmesi ile dava dosyalarının güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek cetvelinin ilgili bölümünde değişiklik yapılarak Yargıtay Başkanlığının merkez teşkilatında kullanılmak üzere 30 adet koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu ihdas edilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 05/10/2005 27/01/2006 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 05/10/2005 27/01/2006 Raporunu Verdi 26/01/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1075
Kanun Numarası: 5483
(1/1105 ) Bilgileri