KANUN

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN YARGITAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5483                                                                                                Kabul Tarihi : 6/4/2006 

             MADDE 1 – Yargıtay Başkanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/4/2006

 

 

LİSTE

 

KURUMU: YARGITAY BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

                                 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                                                                         SERBEST      TUTULAN

                                                                                          KADRO          KADRO         KADRO

SINIFI      UNVANI                             DERECESİ           ADEDİ            ADEDİ         TOPLAM

GİH          Kor. ve Güv. Gör.                      10                       30                                          30

                 TOPLAM                                                             30                                            30