Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5609
Başlığı GECEKONDU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 22/03/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 79.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 26/03/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 27/03/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 28/03/2007
Resmi Gazete Numarası 26476
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 1/1254
Başkanlığa Geliş Tarihi 11/10/2006
Tasarının Başlığı Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Gecekondu Kanunu uygulamasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait olan görevlerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesi öngörülerek yönetimde birlikteliğin sağlanması ve bu şekilde plansız yapılaşma ve gecekondulaşmanın önlenerek konut üretim sektörünün teşvik edilmesi, artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 19/10/2006 17/11/2006 Raporunu Verdi 15/11/2006
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 19/10/2006 17/11/2006 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1266
Kanun Numarası: 5609
(1/1254 ) Bilgileri