Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5018
Başlığı KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Kabul Tarihi 10/12/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 26.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 12/12/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 23/12/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003
Resmi Gazete Numarası 25326
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/692
Başkanlığa Geliş Tarihi 23/10/2003
Tasarının Başlığı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap veerme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 24/10/2003 08/12/2003 Raporunu Verdi 04/12/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 302
Kanun Numarası: 5018
(1/692 ) Bilgileri