Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4958
Başlığı SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
Kabul Tarihi 29/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 112.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 01/07/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 05/08/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/08/2003
Resmi Gazete Numarası 25191
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/295
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/12/2002
Tasarının Başlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Sosyal güvenlik kurumlarının malî yapısının güçlendirilmesi, aktüeryal bir yaklaşım ve özerklik anlayışı dahilinde, SSK, Bağ-Kur ve Türkiye İş Kurumu'nun tek bir çatı altında birleştirilerek, bu kurumlar arasında norm ve standart birliği ile koordinasyonu sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. SSK ise, yeni oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili bir kuruluşu olarak, hizmette bütünlük, uzmanlaşma ve özerklik anlayışı doğrultusunda teşkilat, görevler, yürütülen hizmetler ve personeliyle yeniden düzenlenmiş, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olarak yeniden yapılandırılmış, Sosyal Sigortalar Kanununda yapılması gerekli ve aciliyeti olan hususlara da yer verilmiştir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 19/12/2002 24/07/2003 Raporunu Verdi 23/07/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 19/12/2002 24/06/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 247
Kanun Numarası: 4958
(1/295 ) Bilgileri