Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4699
Başlığı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 28/06/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 127.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/07/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 06/07/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 07/07/2001
Resmi Gazete Numarası 24455
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/854
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/04/2001
Tasarının Başlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Askerlik hizmetini tamamlayıp muvazzaf subaylığa geçirilenlerin Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi amacıyla Kanunda ibare değişikliği yapılmakta, malul olan personelden başka vazife ve sınıflara nakledilenlerin mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan Türk silahlı Kuvvetlerinden ayrılmalarına mani olunarak personel kaybına yol açılmaması sağlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 26/04/2001 22/05/2001 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Milli Savunma Komisyonu 26/04/2001 21/05/2001 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 687
Kanun Numarası: 4699
(1/854 ) Bilgileri