Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4628
Başlığı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
Kabul Tarihi 20/02/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 61.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 22/02/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/03/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 03/03/2001
Resmi Gazete Numarası 24335-Mükerrer
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/791
Başkanlığa Geliş Tarihi 14/12/2000
Tasarının Başlığı Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile, elektrik enerjisi piyasası faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesine yönelik düzenlemeler öngörülmekte, bu doğrultuda siyasi otoriteden bağımsız "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu" ile "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu" oluşturularak görev, yetki ve işleyişi düzenlenmekte, ayrıca elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usuller belirlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 15/12/2000 26/01/2001 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 15/12/2000 26/01/2001 Raporunu Verdi 18/01/2001
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 15/12/2000 23/01/2001 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 597
Kanun Numarası: 4628
(1/791 ) Bilgileri