Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4760
Başlığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
Kabul Tarihi 06/06/2002
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 4.Yasama Yılı 110.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/06/2002
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/06/2002
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/06/2002
Resmi Gazete Numarası 24783
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/988
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/05/2002
Tasarının Başlığı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergi Sisteminin temel kuralları ve ilkeleri, vergi kapsamında olması gereken mallar, vergileme ölçüleri ve vergilerin yapısını belirleyen Avrupa Birliği Direktifleri dikkate alınarak, tasarı ile 4 ayrı liste halinde az sayıda mal grubu kapsama alınmakta 16 adet vergi, harç fon ve pay yürürlükten kaldırılmakta, özel tüketim vergisi kapsamına giren her mala bir kez uygulanması öngörülmekte böylece vergi uygulandıktan sonraki el değiştirmeler, iktisapların vergi konusuna girmemesi sağlanmaktadır. (Ayrıca istisnalar belirlenmekte, geçici maddeler ile de bu tasarının kanunlaşması halinde Kanunun yürürlüğe girmeden önceki teslim, ilk iktisap veya ithal işleminde, işlemlerin gerçekliği tarihte yürürlükte olan hükümlerin uygulanacağı, Kanunun yayımından önce Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş olan mallar işleme tabi tutulur.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/05/2002 24/05/2002 Raporunu Verdi 23/05/2002

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 870
Kanun Numarası: 4760
(1/988 ) Bilgileri