Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 6191
Başlığı SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU
Kabul Tarihi 10/03/2011
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 5.Yasama Yılı 76.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 17/03/2011
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 21/03/2011
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 22/03/2011
Resmi Gazete Numarası 27882
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/5
Esas Numarası 1/997
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/02/2011
Tasarının Başlığı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarıyla; Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve er kadrolarında, istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin temini, ayrılmaları ile diğer özlük haklarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 10/02/2011 23/02/2011 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Milli Savunma Komisyonu 10/02/2011 23/02/2011 Raporunu Verdi 17/02/2011

Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/997
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 633
Kanun Numarası: 6191
Birleşenler
1/1003
(1/997 ) Bilgileri