Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5737
Başlığı VAKIFLAR KANUNU
Kabul Tarihi 20/02/2008
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 67.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 21/02/2008
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 26/02/2008
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 27/02/2008
Resmi Gazete Numarası 26800
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/24
Başkanlığa Geliş Tarihi 29/11/2006
Tasarının Başlığı 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Özeti Vakıf yönetimi, faaliyetleri ve denetimi ile yurtiçi ve yurtdışındaki vakıf taşınır ve taşınmaz eski eserlerin tescili, muhafazası, onarımı, yaşatılması, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesini sağlamak; Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Meclisinin teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek öngörülmüştür.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 01/10/2007 25/01/2008 Raporunu Verdi 16/01/2008
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 01/10/2007 25/01/2008 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 98
Kanun Numarası: 5737
(1/24 ) Bilgileri