Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5391
Başlığı İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 02/07/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 124.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 08/07/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 12/07/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 13/07/2005
Resmi Gazete Numarası 25874
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/1031
Başkanlığa Geliş Tarihi 09/05/2005
Tasarının Başlığı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Özel idarelerinin görevleriyle ilgili olarak valinin vali yardımcılarına yetki devri yapmasına imkan verilmesi, yetki devri yapılarak görev verilen vali yardımcılarının, yaptıkları bu görevler karşılığında ödenek almalarıyla ilgili düzenleme yapılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 13/05/2005 03/06/2005 Raporunu Verdi 01/06/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 13/05/2005 03/06/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 921
Kanun Numarası: 5391
(1/1031 ) Bilgileri