Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5055
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE VENEZUELA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 14/01/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 42.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/
Esas Numarası 1/416
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti İki ülke arasındaki turizm ilişkilerini hukukî bir çerçeveye oturtmak ve turizm işbirliği projeleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 20/01/2003 21/02/2003 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 20/01/2003 20/11/2003 Raporunu Verdi 13/11/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 295
Kanun Numarası: 5055
(1/416 ) Bilgileri