18 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26526

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

(EİT) TİCARET VE KALKINMA BANKASI ARASINDA

MERKEZ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 5638                                                                                                     Kabul Tarihi : 2/5/2007     

             MADDE 1 – 27/12/2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – Bu Kanun 27/12/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/5/2007