Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4771
Başlığı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 03/08/2002
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 4.Yasama Yılı 125.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/08/2002
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 08/08/2002
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 09/08/2002
Resmi Gazete Numarası 24841
Diğer Bilgiler Son Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/4
Esas Numarası 2/1020
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/07/2002
Teklifin Başlığı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması İle Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Anayasa ve Türk Medeni Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlanmasıyla, öbür yandan, "Katılım Ortaklığı Belgesi" çerçevesinde Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programınının uygulanması ile ilgili olarak; Türk Ceza Kanunu, Dernekler Kanunu, Vakıflar Kanunu, 227 sayılı KHK, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda, Basın Kanununda, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununda değişiklik yapılması ve XXII Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması teklif ile öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 29/07/2002 01/08/2002 Raporunu Verdi 01/08/2002
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 29/07/2002 31/07/2002 Raporunu Verdi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 29/07/2002 31/07/2002 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 29/07/2002 31/07/2002 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 29/07/2002 31/07/2002 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 890
Kanun Numarası: 4771
(2/1020 ) Bilgileri