Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5490
Başlığı NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
Kabul Tarihi 25/04/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 93.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 26/04/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 28/04/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 29/04/2006
Resmi Gazete Numarası 26153
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/4
Esas Numarası 1/1177
Başkanlığa Geliş Tarihi 23/02/2006
Tasarının Başlığı Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Nüfus hizmetlerinin Devletin ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye ulaştırılması, nüfus kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulması ve hizmetlerin etkin ve süratli yürütülmesinin sağlanması için ülke sathındaki bütün adres bilgilerinin kaydedileceği bir adres veri tabanının kurulması ve Türkiye' de ikamet eden yabancıların ikamet adreslerinin nüfus kütüklerine elektronik ortamda tescilinin sağlanmasına ilişkin usül ve esaslar düzenlenmekte; bu Kanun kapsamında gerçek dışı beyanda bulunanlarla ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak hapis ve idari para cezaları öngörülmekte; yine bu Kanun kapsamındaki hizmetlerde kullanılmak üzere kadrolar ihdas edilmekte; ayrıca bazı kanunlarda değişiklik yapılmakta, Nüfus Kanunu, Genel Nüfus Yazımı Kanunu ve bazı kanunlar yürürlükten kaldırılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 01/03/2006 17/03/2006 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 01/03/2006 17/03/2006 Raporunu Verdi 08/03/2006
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 01/03/2006 17/03/2006 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1123
Kanun Numarası: 5490
(1/1177 ) Bilgileri