Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4819
Başlığı UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 27/02/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 38.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/02/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 05/03/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/03/2003
Resmi Gazete Numarası 25040
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/398
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Yakalanan Uyuşturucu Maddelerin Bir Kısmının Uyuşturucu Madde Dedektörü Köpek Eğitiminde Bir Kısmının da Tıbbi Amaçlı Olarak Araştırmalarda Kullanılabilmesine İmkan Sağlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 20/01/2003 30/01/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 20/01/2003 30/01/2003 Raporunu Verdi 25/01/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 20/01/2003 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 20/01/2003 30/01/2003 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 42
Kanun Numarası: 4819
(1/398 ) Bilgileri