Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5745
Başlığı 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 27/02/2008
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 70.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 29/02/2008
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 06/03/2008
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 07/03/2008
Resmi Gazete Numarası 26809
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/502
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/01/2008
Tasarının Başlığı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin C bendinin (2) numaralıalt bendi kapsamında olan personele ödenmesi öngörülen görev tazminatı hakkındaki düzenlemenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 01/02/2008 09/02/2008 Raporunu Verdi 08/02/2008

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 108
Kanun Numarası: 5745
(1/502 ) Bilgileri