190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 4627                                                                        Kabul Tarihi : 14.2.2001      

 

MADDE 1. – Çevre Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Ek-6 sayılı listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetvelinin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

EK-1 SAYILI LİSTE

 

KURUMU     :      ÇEVRE BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI   :      TAŞRA

 

(I) SAYILI CETVEL

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

                                                             Serbest       Tutulan

                                                              Kadro         Kadro

Sınıfı        Unvanı                   Derecesi     Adedi         Adedi      Toplam

GİH        İl Çevre Müdürü          1             46                               46

GİH        Şube Müdürü               1             50                               50

GİH        Şube Müdürü               2             12                               12

GİH        Şef                              5             12                               12

GİH        Memur                        8             15                               15

GİH        Memur                        9             15                               15

GİH        Memur                      10             15                               15

GİH        Memur                      11             15                               15

GİH        Şoför                         11             15                               15

GİH        Şoför                         12             15                               15

GİH        Şoför                         13             16                               16

SH          Biyolog                        6             15                               15

SH          Biyolog                        7             15                               15

SH          Biyolog                        8             16                               16

SH          Veteriner                     6             12                               12

SH          Veteriner                     8             11                               11

TH          Mühendis                     6             25                               25

TH          Mühendis                     7             36                               36

TH          Mühendis                     8             39                               39

TH          Şehir Plancısı               6               8                                 8

TH          Şehir Plancısı               7               8                                 8

TH          Şehir Plancısı               8               9                                 9

TH          Kimyager                     6             15                               15

TH          Kimyager                     7             15                               15

TH          Kimyager                     8             16                               16

TH          Teknisyen                    8             15                               15

TH          Teknisyen                    9             15                               15

TH          Teknisyen                  10             16                               16

                                                               -----                             -----

               Toplam                                    512                             512

 

 

EK-2 SAYILI LİSTE

 

KURUMU     :      DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI   :      TAŞRA

 

(III) SAYILI CETVEL

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

                                                                                Serbest     Tutulan

                                                                                 Kadro       Kadro

Sınıfı        Unvanı                                   Derecesi       Adedi       Adedi     Toplam

GİH        Hukuk Müşaviri                            2              5                               5

GİH        Devlet Opera ve

               Balesi Müdürü                              1              5                               5

GİH        Devlet Opera ve

               Balesi Müdür Yrd.                        1              5                               5

GİH        Şube Müdürü                                2            10                             10

GİH        Şef                                               4              5                               5

GİH        Şef                                               5              5                               5

GİH        Sayman                                        2              5                               5

GİH        Ayniyat Saymanı                           2              5                               5

GİH        AmbarMemuru                           10              5                               5

GİH        Bilet Kontrol Memuru                 10            10                             10

GİH        Gişe Memuru                              10            10                             10

GİH        Satınalma Memuru                      10              5                               5

GİH        Veznedar                                    10              5                              5

GİH        Bilgisayar İşletmeni                      10            15                             15

GİH        Şoför                                          12              5                               5

SH          Daire Tabibi                                  2              5                               5

SH          Hemşire                                        8              5                               5

YH         Hizmetli                                      12              5                               5

YH         Hizmetli                                      13              5                               5

YH         İtfaiyeci                                       12            10                             10

YH         Bekçi                                          12            10                             10

                                                                               -----                           -----                

               Toplam                                                    140                            140

 

 

EK-3 SAYILI LİSTE

 

KURUMU     :      YARGITAY BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI   :      MERKEZ

 

(I) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

                                                                                Serbest     Tutulan

                                                                                 Kadro       Kadro

Sınıfı        Unvanı                                   Derecesi       Adedi       Adedi     Toplam

GİH        Yazı İşl. Müdürü                           1              2                               2

GİH        Şef                                               5              6                               6

GİH        Zabıt Kâtibi                                  9              5                               5

GİH        Zabıt Kâtibi                                10              6                               6

GİH        Koruma ve Güvenlik

               Görevlisi                                     10            30                             30

YH         Mübaşir                                      11              2                               2

YH         Hizmetli                                      11              6                               6

                                                                                -----                          -----  

               Toplam                                                      57                             57

 

 

EK-4 SAYILI LİSTE

 

KURUMU     :      YARGITAY BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI   :      MERKEZ

 

(II) SAYILI CETVEL

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

                                           Serbest           Tutulan

                                            Kadro            Kadro

Unvanı            Derecesi         Adedi             Adedi        Toplam

Üye                     1                 12                                    12

 

 

EK-5 SAYILI LİSTE

 

KURUMU     :      EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI   :      YURTDIŞI

(I) SAYILI CETVEL

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

                                                                  Serbest       Tutulan

                                                                  Kadro        Kadro

Sınıfı         Unvanı                Derecesi           Adedi         Adedi                  Toplam

GİH           Müşavir                  1                     8                                             8

GİH           Ataşe                      2                   2                                             2

                                                                    -----                                        -----                

                  Toplam                                     10                                           10

 

 EK-6 SAYILI LİSTE

 

KURUMU     :      EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI   :      TAŞRA

 

(II) SAYILI CETVEL

 

İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

                                                                                     Serbest      Tutulan

                                                                                     Kadro       Kadro

Sınıfı                Unvanı                               Derecesi       Adedi         Adedi                   Toplam

YH                  Çarşı ve Mahalle Bekçisi          7               10                                          10        

                                                                                       -----                                     -----

                       Toplam                                                    10                                          10