Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5172
Başlığı HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE ADLÎ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 18/05/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 90.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 20/05/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 21/05/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 22/05/2004
Resmi Gazete Numarası 25469
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/769
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/03/2004
Tasarının Başlığı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Hakim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla ödeneklerinin artırılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 24/03/2004 12/05/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 24/03/2004 12/05/2004 Raporunu Verdi 12/05/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 453
Kanun Numarası: 5172
(1/769 ) Bilgileri