Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4447
Başlığı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU, TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İŞ KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ, İŞSİZLİK SİGORTASI KURULMASI, ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
Kabul Tarihi 25/08/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 1.Yasama Yılı 57.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 27/08/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 07/09/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 08/09/1999
Resmi Gazete Numarası 23810
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/495
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/07/1999
Tasarının Başlığı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması İle 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
Tasarının Özeti - Sosyal Güvenlik Kurumlarında emeklilik yaşlarının 58-60'a çıkarılması. - Sigorta prim gün sayısının yükseltilmesi. - Emekli maaşlarının hesaplanmasında aylık enflasyona göre ayarlanması. - Malullük ve yaşlılık sigorta primlerinin 30'a çıkartılması. - Sigortadaki Teftiş Kurulu'nun yaptığı denetim yetkisinin izinle memurlara da yaptırılabilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 13/07/1999 02/08/1999 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 13/07/1999 22/07/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 114
Kanun Numarası: 4447
(1/495 ) Bilgileri