Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5698
Başlığı SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 16/10/2007
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 7.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 17/10/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 22/10/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 23/10/2007
Resmi Gazete Numarası 26679
Diğer Bilgiler Son Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 2/16
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/10/2007
Teklifin Başlığı 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklifle 506, 1479 ve 2925 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikle yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilen sigortalılardan, yeniden yaşlılık aylığı talebinde bulunanların, aylıklarının hesabına ilişkin esaslar düzenlenmekte olup 506 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da 63 üncü maddenin (A) fıkrası hükmünün uygulanması öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 08/10/2007 15/10/2007 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 08/10/2007 15/10/2007 Raporunu Verdi 10/10/2007

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 43
Kanun Numarası: 5698
(2/16 ) Bilgileri