Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4460
Başlığı SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN İSTİHDAM FAZLASI PERSONELİNİN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADROLARINA ATAMALARININ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 03/11/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 14.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/11/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 09/11/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 11/11/1999
Resmi Gazete Numarası 23873
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/540
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/09/1999
Tasarının Başlığı Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
Tasarının Özeti Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde istihdam edilen personelden, Teşkilatça yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilenlerin, Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla bir ay içinde ihtiyaç bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanmaları ve bunların Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde işçi veya sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 01/10/1999 08/10/1999 Raporunu Verdi 07/10/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 172
Kanun Numarası: 4460
(1/540 ) Bilgileri