Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4837
Başlığı EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 03/04/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 61.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/04/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 10/04/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 11/04/2003
Resmi Gazete Numarası 25076
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/540
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/03/2003
Tasarının Başlığı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Ekonomik İstikrarı Sağlamak Amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Ek Emlak ve Motorlu Taşıt Vergisi alınması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 18/03/2003 26/03/2003 Raporunu Verdi 26/03/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 105
Kanun Numarası: 4837
(1/540 ) Bilgileri