8 Mayıs 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26870

KANUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİNDE EĞİTİM-ARAŞTIRMA YERLEŞKELERİ

KURMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

             Kanun No. 5756                                                                                              Kabul Tarihi: 17/4/2008

             MADDE 1 – (1) 19 Ocak 2008 tarihinde imzalanan "İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/5/2008