Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5235
Başlığı ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 26/09/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 124.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/09/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 06/10/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 07/10/2004
Resmi Gazete Numarası 25606
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/521
Başkanlığa Geliş Tarihi 29/01/2003
Tasarının Başlığı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge (üst) adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 03/02/2003 27/05/2003 Raporunu Verdi 22/05/2003
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 03/02/2003 27/05/2003 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 146
Kanun Numarası: 5235
(1/521 ) Bilgileri