Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4412
Başlığı İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 21/07/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 1.Yasama Yılı 36.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 22/07/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 24/07/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 25/07/1999
Resmi Gazete Numarası 23766
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/463
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/07/1999
Tasarının Başlığı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Anti-Damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar Anlaşması ve Avrupa Birliği mevzuatının içerdiği hükümlerin genel mantığının mevzuatımıza yansıtılması ve aykırı hükümlere yer verilmemesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu nedenle, 3577 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile; - Ülkemizin mevcut idari, hukuki ve ekonomik yapısına uygun ve dış ticaret politikaları ile aynı doğrultuda bir mevzuatın düzenlenmesi, - Yürürlükte bulunan 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulamada sorun yaratan veya yorum farklılıklarına neden olan hükümlerinin değiştirilmesi, - Damping ve Sübvansiyona konu ithalata karşı Türk Sanayiinin etkin bir şekilde korunması, Amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 06/07/1999 14/07/1999 Raporunu Verdi 13/07/1999
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 06/07/1999 09/07/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 41
Kanun Numarası: 4412
(1/463 ) Bilgileri