Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5216
Başlığı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
Kabul Tarihi 10/07/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 113.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 13/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 22/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 23/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25531
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/768
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/03/2004
Tasarının Başlığı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Büyükşehir Belediyelerinin hukuki statüleri yeniden düzenlenerek hizmetlerin büyükşehir dahilinde daha etkili ve verimli olarak ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 04/03/2004 07/05/2004 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 04/03/2004 28/06/2004 Raporunu Verdi 24/06/2004
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 01/04/2004 14/05/2004 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 619
Kanun Numarası: 5216
(1/768 ) Bilgileri