Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5212
Başlığı KARADENİZ'İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN KARADENİZ'DE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE PEYZAJIN KORUNMASI PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 30/06/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 108.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 05/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25514
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/750
Başkanlığa Geliş Tarihi 27/01/2004
Tasarının Başlığı Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peysajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğinin ve Peyzajın Korunması Protokolünün onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 10/02/2004 25/05/2004 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 10/02/2004 11/06/2004 Raporunu Verdi 10/06/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 608
Kanun Numarası: 5212
(1/750 ) Bilgileri