Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 6002
Başlığı DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 01/07/2010
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 4.Yasama Yılı 127.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 06/07/2010
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/4
Esas Numarası 1/833
Başkanlığa Geliş Tarihi 16/03/2010
Tasarının Başlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile; on iki maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş durumda olan ve yürürlükteki hükümleri ihtiyaca cevap vermeyen 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Söz konusu Tasarı ile; Başkanlığın hizmet birimlerinin genel müdürlük şeklinde yapılandırılması, kaliteli ve etkin bir din hizmeti sunulabilmesi için din adamlarının kariyer sistemine göre gruplara ayrılması, din hizmetlerinin geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Başkanlığın kanunla belirlenen görev alanında radyo ve televizyon yayını yapması, Başkanlık personelinin atama usulü ve Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı gibi hususlar düzenlenmektedir
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 18/03/2010 04/06/2010 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 18/03/2010 04/06/2010 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 18/03/2010 04/06/2010 Raporunu Verdi 26/05/2010

Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/833
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 507
Kanun Numarası: 6002
Birleşenler
1/162
2/443
(1/833 ) Bilgileri