Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5683
Başlığı SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 03/06/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 121.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/06/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 08/06/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 09/06/2007
Resmi Gazete Numarası 26547
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 2/1013
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/04/2007
Teklifin Başlığı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile sağlık hizmet binalarının yapımı ve onarımı işleri ile kamu özel ortaklığı projelerinin yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığının ana hizmet birimleri içerisinde yer alacak iki daire başkanlığının kurulması; insani ve teknik yardım amaçlı ve geçici süreli olmak üzere Sağlık Bakanlığına yurt dışında sağlık birimleri kurabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 03/05/2007 14/05/2007 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 03/05/2007 14/05/2007 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 03/05/2007 14/05/2007 Raporunu Verdi 09/05/2007

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1418
Kanun Numarası: 5683
(2/1013 ) Bilgileri