Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4999
Başlığı ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 05/11/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 14.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 06/11/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 17/11/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 18/11/2003
Resmi Gazete Numarası 25293
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/660
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/08/2003
Tasarının Başlığı Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli 4965 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Özeti Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan kızıl ağaçlıklar ile aşılı kestaneliklerin orman sayılmayacağı; muhafaza ormanı ve milli park alanlarının yanı sıra tabiat parkları ve tabiatı koruma alanlarının ormansınırları dışına çıkartılamayacağı öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 01/10/2003 21/10/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 01/10/2003 21/10/2003 Raporunu Verdi 16/10/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 274
Kanun Numarası: 4999
(1/660 ) Bilgileri