Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5015
Başlığı PETROL PİYASASI KANUNU
Kabul Tarihi 04/12/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 24.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 08/12/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 19/12/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 20/12/2003
Resmi Gazete Numarası 25322
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/691
Başkanlığa Geliş Tarihi 18/10/2003
Tasarının Başlığı Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Tüketicinin ve piyasa taraflarının çıkar ve beklentileri ile kamu politika ilkelerinin ortak paydada buluşturulması;petrol piyasasında şeffaf, eşilikçi ve verimli işleyişin sağlanması, benimsenen ekonomik politikalar ve uluslararası yükümlülüklerimize uyumun sağlanması, rekabet kurallarına uygun, güvenli ve istikrarlı bir yapının kurulması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 24/04/2003 20/11/2003 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 24/10/2003 20/11/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 24/10/2003 19/11/2003 Raporunu Verdi 11/11/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 288
Kanun Numarası: 5015
(1/691 ) Bilgileri