Güncelleme Tarihi: 12 TEMMUZ 2019

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :

I. GÜNDEME GİRECEKLER
 
II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER
 
 
III. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR 
*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir. 
 
İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE 27 NCİ DÖNEM 2 NCİ YASAMA YILINDA YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :
 
• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/208
2/226
2/240
2/241
2/227
2/262
2/291
2/296
2/325
2/772
2/170
2/154
2/142
2/114
2/93
2/91
2/66
2/314
2/292
2/273
2/49
2/45
2/27
2/14
2/314
2/292
2/273
1/1
1/3
1/2
1/5
 
• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/190
2/193
2/194
2/199
2/203
2/209
2/210
2/216
2/218
2/219
2/225
2/242
2/243
2/246
2/247
2/257
2/258
2/263
2/267
2/280
2/282
2/283
2/285
2/294
2/318
2/319
2/68
2/77
2/78
2/79
2/81
2/82
2/83
2/84
2/85
2/86
2/87
2/88
2/89
2/96
2/98
2/100
2/107
2/111
2/112
2/115
2/116
2/117
2/118
2/120
2/121
2/127
2/128
2/129
2/130
2/131
2/132
2/133
2/136
2/141
2/144
2/149
2/151
2/156
2/162
2/163
2/165
2/166
2/168
2/175
2/176
2/177
2/181
2/4
2/7
2/9
2/17
2/19
2/20
2/23
2/24
2/25
2/29
2/33
2/34
2/37
2/39
2/40
2/43
2/44
2/55
2/63
2/1
 
• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon gündemi henüz belirlenmemiştir.)
 
• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
  
Esas No
Adı
2/211
2/31
 
• Çevre Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/275
2/15


• İçişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Esas No
Adı
2/200
2/201
2/212
2/214
2/221
2/223
2/230
2/239
2/277
2/299
2/293
2/290
2/287
2/286
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
2/139
2/108
2/105
2/103
2/97
2/94
2/76
2/67
2/329
2/323
2/321
2/313
2/310
2/309
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
2/178
2/171
2/169
2/167
2/67
2/330
2/329
2/323
2/321
2/313
2/310
2/309
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
1/4
 
• Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
 
• Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/204
2/206
2/248
2/260
2/274
2/297
2/312
2/80
2/126
2/137
2/138
2/146
2/185
2/8
2/11
2/59

 

• Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Esas No
Adı
2/311
2/315
2/71
 
• Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/773
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi
2/60
Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/236
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/26
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/198
2/160
2/16
2/324
2/173
2/159
2/234
2/174
2/158
2/233
2/36 
2/72 
2/237
2/134
2/295
2/57
 
• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/191
2/256
2/265
2/266
2/268
2/276
2/279
2/302
2/320
2/341
2/342
2/350
2/148
2/32
2/52
 
• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/202
2/232
2/348
2/48
1/6
 
• Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/249
2/289
2/73
2/119
2/184