Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2017

İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE YER ALAN:

 • Anayasa Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Adalet Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Çevre Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 •  İçişleri Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifler:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  (Henüz Komisyon Raporu Yayınlanmadı.)

 • Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ:

I. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

673 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname

670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

684 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

683 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

681 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR

 

 

 

*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir.