En son güncellemeler 24 Mayıs 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • SPK Haftalık Bülteni: Sayı 2015/7
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

 Kurul’un 13.03.2015 tarih ve 7/330 sayılı Kararı ile;

Yatırım Fonları Tarafından Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına Yatırım Yapılmasına İlişkin Duyuru

Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in 4. numaralı “Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemlere İlişkin Esaslar” bölümünde yer alan “4.4. Portföy Yönetimine İlişkin Esaslar” başlığından sonra gelmek üzere;

4.5. Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına Yatırım Yapılması

III-52.1 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 18. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak tek bir gayrimenkul yatırım fonuna ve girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon toplam değerinin %4’ünü geçemez. Serbest yatırım fonları bu bölümde yer alan araçlara ilişkin sınırlamalara ve şartlara tabi değildir.” ifadesinin eklenmesine karar verilmiştir.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul