En son güncellemeler 30 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.

KAYNAK BİLGİSİ

Kaynak:Resmi Gazete
Metnin Görüntülendiği Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180406-5.pdf
Erişim Tarihi:06-04-2018